Aktualności

Priorytet VI Działanie 6.2, aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP

W dniu wczorajszym w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie w zakresie realizacji projektu FEM 2021-2027 Priorytet VI Działanie 6.2, aktywizacja zawodowa osób młodych przez OHP.

Klub Absolwenta w Hufcu Pracy 7-3 w Mławie

26 czerwca odbyło się spotkanie aktywizująco integracyjne pracowników CEiPM w Ciechanowie w ramach Klubu Absolwenta z młodzieżą z Hufca 7-3 w Mławie.

AKCJA LATO Z OHP...

26.06.2024 pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Płocku zaprosili przedstawicieli Empik Fulfilment Sp. z o.o. do swojej siedziby w celu zorganizowania dnia otwartego i przedstawienie oferty na stanowisko pracownika...

Nowoczesne torty, mono porcje cukiernicze

Jeżeli praca staje się pasją, przestaje być pracą w rozumieniu wysiłku, konieczności...

"Prosto z Mazowsza"

O rozwoju zawodowym młodocianego pracownika oraz bezpiecznej pracy sezonowej opowiadała w programie "Prosto z Mazowsza", Komendantka Wojewódzka Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Liliana Kozielska.

ŻEGNAJ 2023/2024

Ostatniego dnia szkoły w 7-18 Hufcu Pracy punktualnie o godzinie 8.30 zebrali się kadra hufca, uczestnicy oraz nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy i Szkole Branżowej I Stopnia.

Integracja edukacyjno-sportowa

Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z wyszkowskiej jednostki wzięli udział w wydarzeniu edukacyjno-sportowym, które odbyło się we współpracy z Nadleśnictwem Wyszków. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży znaczenia...

Uroczyste Zakończenie Roku Szkoleniowego 2023/2024

Jak mawiał Henry Ford: "Praca zespołowa, zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces".

Kręgle - gra, która łączy

XX czerwca młodzież z 7-6 HP integrowała się w warszawskiej kręgielni MK Bowling. Rywalizacja sportowa przebiegała w radosnej atmosferze. .. Kręgle to nie tylko świetna zabawa, ale również doskonały sposób na spędzenie...

Spacer śladami Romantyków, czyli z wizytą w Opinogórze

Letnia aura skłoniła uczestników Hufca Pracy w Mławie do wyruszenia w krótką podróż.