Strona główna  >   O nas  >   Kierownictwo (struktura)

Kierownictwo (struktura)

Wojewódzka Komenda kierowana jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, który jest przełożonym wszystkich jej pracowników
i osobą wykonującą czynności z zakresu prawa pracy w imieniu MWK OHP.


Liliana Kozielska

Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie
tel. 22 827 21 54
email: liliana.kozielska@mazowiecka.ohp.pl

Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP odpowiada za całokształt działalności MWK OHP na terenie województwa.