Strona główna  >  O nas

O nas

Wspieramy młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych stwarzając im odpowiednie warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie – niezależnie od sytuacji materialnej. 

Młody człowiek może u nas skorzystać z pomocy m.in., gdy: 
ma trudności w nauce
chciałby uzupełnić wykształcenie
zdobyć zawód
chciałby zaplanować ścieżkę edukacyjno – zawodową 
poznać zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz metody aktywnego poszukiwania pracy i  podstawy prawa pracy 
poznać tajniki poruszania się po rynku pracy
chciałby podjąć zatrudnienie krótkoterminowe, sezonowe lub stałe w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej
odbyć szkolenie zawodowe lub kurs specjalistyczny
oraz wiele, wiele innych……………..