Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Biuro Pracy w Warszawie

Młodzieżowe Biuro Pracy w Warszawie

Godziny pracy: 8:00-16:00

W MBP pracują:
 - pośrednik pracy/Asystent EURES;
- specjalista do spraw rozwoju zawodowego;


Młodzieżowe Biuro Pracy w Warszawie:


wspomaga uczestników i absolwentów OHP, oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w znalezieniu zatrudnienia, oraz monitoringu procesu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i procesu praktycznej nauki zawodu;

 - pomaga pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego człowieka (ucznia lub absolwenta) do wykonywania pracy w formie stażu, praktyk, przyuczenia do zawodu, lub  zatrudnienia w oparciu umowy o prace, poprzez: organizowanie giełd i targów pracy, wykorzystanie posiadanej bazy danych kandydatów, pomocy w ustaleniu wymagań kandydata do pracy oraz oferty pracy, wsparcie  w procesie selekcji, itp.

Z usług Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) w Warszawie może skorzystać:


•    młodzież będąca podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia;
•    młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. weekendowej, feryjnej, wakacyjnej);
•    pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizuje  - pośrednik pracy lub pośrednik pracy stażysta (od stycznia 2015 roku w MBP asystent EURES)

Zadania Asystenta EURES w Warszawie obejmują głównie:

•    pozyskiwanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy;
• współpracę z  doradcą EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych  na rzecz pracodawców;
•  analizę lokalnego rynku  pracy pod kątem zapotrzebowania lokalnych pracodawców;
•  udzielanie indywidualnych i grupowych informacji na temat warunków pracy na terenie na terenie  UE.

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego z kolei, przy współpracy z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy organizuje szkolenia zawodowe dla młodzieży. Szkolenia takie są organizowane dla pełnoletnich uczestników OHP na II i III roku kształcenia zawodowego w celu przygotowania ich do zafunkcjonowania na rynku pracy, oraz absolwentów jednostek OHP. W przypadku niewyczerpania na zaplanowanym kursie wszystkich miejsc istnieje możliwość uzupełnienia grupy kursowej młodzieżą spoza OHP, pozyskana przez jednostki rozwoju zawodowego : MCIZ, MCK, MBP.  w szkoleniu uczestników OHP preferowane są kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych i kursy przygotowujące do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny.  Szkolenia takie umożliwiają ich uczestnikom: nabycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, nabycie kwalifikacji w innym zawodzie, przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Praskie Targi Pracy

W Terminalu Kultury Gocław w Warszawie 17 listopada odbyły się Praskie Targi Pracy pod honorowym patronatem ...

A przed wakacjami …. kiermasz ofert pracy

21 czerwca młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Sowińskiego w Warszawie uczestniczyła w Mobilnym Kiermaszu Pracy zorganizowanym przez pośredników pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Młodzieżowego Biura Pracy...

Wspieramy rozwój zawodowy młodzieży

16 czerwca pracownicy CEiPM w Warszawie zorganizowali zajęcia dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 27 przy ul. W. Rzymowskiego 38 w Warszawie

Kolejne szkolenie….za nami

17 maja uczestnicy warszawskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie rozpoczęli szkolenie zawodowe, pt.:

Efektywność podczas pracy zdalnej? - to nic trudnego

Chcesz poznać kilka cennych wskazówek, które pomogą Ci uzyskać większą efektywność podczas pracy zdalnej? Oto kilka z nich....

Motywacja – i bodźce które ...

Motywacja – i bodźce, które motywują nas do pracy„Ludzie zdobywają duże pieniądze dopiero wtedy, kiedy przestają dla nich pracować. Po prostu odnajdują coś, co mogą z umiłowaniem robić, a bogactwo przychodzi już samo. Mają pieniądze, bo są od nich wolni”.Andrew Matthews, Bądź...

Rynek pracy - bez tajemnic

30 maja dobiegł końca kolejny etap wsparcia w projekcie unijnym „Od szkolenia do zatrudnienia- EFS” w Hufcu Pracy 7-18 w Garwolinie jaki było indywidualne wsparcie beneficjentów przez pośrednika pracy

Targi Pracy w Warszawie

23 maja odbyły się Targi Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

Targi Pracy w Pałacu Kultury i Nauki

Już po raz jedenasty odbyły się jedne z największych w Polsce Targów Pracy i Przedsiębiorczości...

Korowód Wolski

27 maja odbyła się 12 edycja Korowodu Wolskiego na terenie Parku im. gen. Józefa Sowińskiego na warszawskiej Woli. Organizatorem przedsięwzięcia była Spółdzielnia Socjalna Wola.