Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
  • uzupełnienie wykształcenia
  • zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
  • uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych,
  • dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych,
  • uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Nasza działalność

Aktualności

Priorytet VI Działanie 6.2, aktywizacja zawodow...

5 lipca 2024
W dniu wczorajszym w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie w zakresie realizacji projektu FEM 2021-2027 Priorytet VI Działanie 6.2, aktywizacja zawodowa osób...

Klub Absolwenta w Hufcu Pracy 7-3 w Mławie

28 czerwca 2024
26 czerwca odbyło się spotkanie aktywizująco integracyjne pracowników CEiPM w Ciechanowie w ramach Klubu Absolwenta z młodzieżą z Hufca 7-3 w Mławie.

AKCJA LATO Z OHP...

26 czerwca 2024
26.06.2024 pośrednicy pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Płocku zaprosili przedstawicieli Empik Fulfilment Sp. z o.o. do swojej siedziby w celu zorganizowania dnia otwartego i...

Nowoczesne torty, mono porcje cukiernicze

26 czerwca 2024
Jeżeli praca staje się pasją, przestaje być pracą w rozumieniu wysiłku, konieczności...

"Prosto z Mazowsza"

26 czerwca 2024
O rozwoju zawodowym młodocianego pracownika oraz bezpiecznej pracy sezonowej opowiadała w programie "Prosto z Mazowsza", Komendantka Wojewódzka Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy...

ŻEGNAJ 2023/2024

25 czerwca 2024
Ostatniego dnia szkoły w 7-18 Hufcu Pracy punktualnie o godzinie 8.30 zebrali się kadra hufca, uczestnicy oraz nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej z Oddziałami...

Integracja edukacyjno-sportowa

25 czerwca 2024
Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z wyszkowskiej jednostki wzięli udział w wydarzeniu edukacyjno-sportowym, które odbyło się we współpracy z Nadleśnictwem Wyszków. Celem...

Uroczyste Zakończenie Roku Szkoleniowego 2023/2024

24 czerwca 2024
Jak mawiał Henry Ford: "Praca zespołowa, zebranie się razem to początek. Trzymanie się razem to postęp. Wspólna praca to sukces".

Kręgle - gra, która łączy

24 czerwca 2024
XX czerwca młodzież z 7-6 HP integrowała się w warszawskiej kręgielni MK Bowling. Rywalizacja sportowa przebiegała w radosnej atmosferze. .. Kręgle to nie tylko świetna...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach