OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA

 

 

są jednostką organizacyjną Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP posiadającą bazę, zapewniającą uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą. Jako jednostka regionalna służy przede wszystkim młodzieży z danego województwa. Głównym zadaniem Ośrodka Szkolenia i Wychowania jest:


1.    Zapewnienie warunków do nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych,


2.    Prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej,

3.    Prowadzenie pracy w zakresie informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego,

4.    Współdziałanie z instytucjami środowiska lokalnego oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników w procesie wychowania, organizowania życia kulturalnego i sportowego,

5.    Organizowanie kształcenia w oparciu o własne warsztaty szkoleniowo-produkcyjne,

6.    Umożliwienie i zabezpieczenie całodobowej opieki wychowawczej.

 

 

 

Adresy Ośrodków Szkolenia i Wychowania na terenie województwa mazowieckiego:

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-2 w Jaciążku

Kierownik Ośrodka: Edyta Rzeplińska-Filipowicz 

Zastępca Kierownik - kierownik internatu: Wojciech Gąsiewski

adres: Jaciążek 64A, 06-210 Płoniawy 

tel./fax: (029) 717-86-02

e-mail: osiw@mazowiecka.ohp.pl

czytaj więcej

 

 

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-3 w Radomiu
Kierownik: Józef Jabłoński

Zastępca Kierownika OSiW - Paweł Ślaza
Kierownik warsztatów:  Iwona Stafczyk

adres: ul. J. I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel.: (048) 363-95-32

e-mail: osiw.radom@mazowiecka.ohp.pl

czytaj więcej 

 


HARMONOGRAMY


Pobierz

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004