OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

POLACY POLAKOM

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonała Aurelia Michałowska - Mazowiecka Kurator Oświaty
 

9 lutego, w Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie,  odbyło się spotkanie dotyczące współpracy z placówkami na Białorusi  zorganizowane przez Mazowiecką  Kurator Oświaty,  Fundacją „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” oraz  Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.
Celem konferencji było upowszechnienie idei jedności państwa polskiego z Polakami na Białorusi oraz planowanych przedsięwzięć pomocowych nie tylko tych o wymiarze materialnym,  jak „Wielkanocna Akcja Paczka 2018” , ale też i duchowym.
Uroczystego otwarcia sympozjum dokonała Aurelia Michałowska - Mazowiecka Kurator Oświaty, która podziękowała dyrektorom, nauczycielom, wolontariuszom oraz instytucjom, które włączyły się do „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Podzieliła się także swoimi refleksjami ze spotkań z rodakami, którzy w wyniku politycznych decyzji Wielkiej Trójki pozostali za wschodnią granicą. Do dziś jednak pielęgnują pamięć o Ojczyźnie, uczą patriotyzmu, dbają o przetrwanie polskiej tradycji i kultury.
Następnie głos zabrał Cezary Andrzej Jurkiewicz - prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, który opowiedział o początkach i trudach związanych z organizowaniem pierwszych wyjazdów. Specjalnym gościem konferencji była Wioletta Kowalczuk - była wicedyrektor do spraw wychowania w Polskiej Szkole w Grodnie, specjalistka w zakresie kulturologii, białoruska koordynatorka Akcji Paczka i nauczycielka języka polskiego na kursach organizowanych przy miejscowej parafii pw. Najświętszego Odkupiciela. Opowiadała o łzach wzruszenia, z jakimi adresaci przyjmują dary z Ojczyzny, co potwierdzały także retrospekcje wolontariuszy mających możliwość osobistego kontaktu z kresowiakami.


 

Wręczenie podziękowań  za udział w „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Na zdjęciu od lewej -  Joanna Jałosińska ,  Wiesław Leszko – Mazowiecki  Wojewódzki Komendant OHP  , Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty,  Wioletta Kowalczuk - nauczycielka/ kulturolog w szkółce parafialnej w Grodnie, Cezary Andrzej Jurkiewicz - prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Artur Wolter - prezes Fundacji Kresy w potrzebie Polacy Polakom

Zainteresowanie zgromadzonych wzbudził wykład dr hab.  Hanny Krajewskiej -  dyrektora Archiwum Polskiej Akademii  Nauk w Warszawie - zatytułowany „Niezwykłe dzieje hymnu polskiego”. Prelegentka w sposób szczególny podkreśliła rolę, którą Mazurek Dąbrowskiego odegrał w XIX wieku.  Ze słynnego, bowiem, wersu Józefa Wybickiego „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy", korzystali autorzy pieśni przywracających wiarę w niepodległość zniewolonych Serbów, Czechów, Łużyczan czy Ukraińców.
Miłym akcentem było wręczenie podziękowań za udział w „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Wszyscy zaangażowani – dyrektorzy szkół, przedszkoli, komendanci mazowieckich jednostek opiekuńczo – wychowawczych otrzymali, z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Komendanta OHP, prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i Prezesa Zarządu Fundacji „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”,  listy gratulacyjne. Bo to właśnie dar ich serc sprawił, że wigilijnemu opłatkowi w domach Polaków za wschodnią granicą towarzyszyło poczucie wdzięczności za pamięć i wsparcie.
Na zakończenie spotkania prezes Artur Wolter i komendant Wiesław Leszko podsumowali „Świąteczną Akcję Paczka 2017”, podczas której naszym rodakom na Kresach rozdano 450 paczek, około 6 ton żywności i środków czystości. Przedstawili również poruszający film wizualizujący ogrom wzruszeń i pozytywnych emocji obdarowanych.
Na zakończenie prelegenci omówili harmonogram oraz założenia kolejnego przedsięwzięcia pomocowego – „Akcji Paczka Wielkanocna 2018”, która w tym roku skierowana będzie, między innymi, na potrzeby hospicjum i rodzin wielodzietnych. Zachęcali także nie tylko do zbierania żywności, ale również do wyjazdu na Białoruś, by osobiście podziękować rodakom na Kresach za wiernie przestrzeganie maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”,  za rozpowszechnianie polskiej mowy i za utrwalanie ojczystej  historii...

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004