OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

AKTYWNA POSTAWA WOBEC ŻYCIA - CZYLI ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDIĘBIORCZOŚCI

Młodzież podczas spotkania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
 
13 listopada rozpoczął się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku włączyło się w tę międzynarodową inicjatywę instytucji proponujących szeroko pojętą ideę rozwijania postaw przedsiębiorczych.
Pracownicy MCIZ, w tym tygodniu, zaproponowali cykl zajęć w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gostyninie pt.: „Przedsiębiorczość, kompetencje
a innowacyjność człowieka”. Doradcy zawodowi, w trakcie trwania warsztatu, zwracali uwagę na konieczność podnoszenia własnych kompetencji, jako zdolności do wcielania pomysłów zawodowych w życie. Ważnym aspektem staje się zatem budowanie postawy przedsiębiorczej, kreatywność i innowacyjność człowieka, by konsekwentnie budować własną markę na rynku pracy.
Młodzież została zmotywowana do realizacji postaw przedsiębiorczych, które mają się przekładać nie tylko na życie zawodowe, ale także osobiste i społeczne.
Reasumując, celem przedsiębiorczości w ramach działań realizowanych przez MWK OHP jest kształtowanie wśród młodych ludzi takiej postawy wobec życia, która bez względu na wykonywany zawód, pobudzi do myślenia w nowy, innowacyjny sposób.