OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

ZAKOŃCZENIE KURSU KELNER - BARMAN

Uczestniczki kursu barman – kelner  podczas praktycznej  nauki przygotowywania drinków
 
12 września zakończył się kurs kelner–barman dla 10 osób, zorganizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach zachowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Dziesięcioosobową grupę biorącą udział w szkoleniu stanowiła młodzież należąca do grupy NEET – w wieku 18-24 lat, niepracująca oraz nieucząca się. Przyszli kelnerzy – barmani w trakcie szkolenia trwającego 96 godzin nabyli umiejętności z zakresu obsługi klienta w lokalach gastronomicznych. Pierwsza część szkolenia stanowił moduł kelner. W trakcie jego trwania uczestnicy zdobyli wiedzę oraz umiejętności m.in., z zakresu podstaw obsługi konsumenta i technologii gastronomicznej, rodzajów i zastosowania bielizny i zastawy stołowej, techniki noszenia naczyń i tac oraz podawania potraw i napojów. W drugiej części szkolenia
z zakresu barman młodzież zapoznała się z charakterystyką napojów mieszanych, techniką mieszania napojów zimnych, miksologią oraz organizacją i techniką pracy
w Coctail Barze.
Wszyscy beneficjenci uczestniczyli również w zajęciach z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy w ramach których dowiedzieli się jak aktywnie poszukiwać pracy, tworzyć dokumenty aplikacyjne oraz zapoznali się z aktualnymi ofertami pracy. Pośrednik pracy przedstawił uczestnikom aktualne oferty pracy przy obsłudze imprez sylwestrowych.
Kurs zakończył się egzaminem umożliwiającym sprawdzenie wiadomości
i umiejętności z tematyki przewidzianej w programie nauczania, a także wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu.