OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

WIEŚCI Z LITWY …

Beneficjenci projektu pn.  " Sadzenie jabłoni z bratem" podczas warsztatów...
 

Młodzież z warszawskich jednostek opiekuńczo – wychowawczych:  7 – 9 i 7 – 32 HP kontynuuje realizację projektu wymiany międzynarodowej pn.  "Sadzenie jabłoni z bratem"…
Młodzi ludzie z litewskiej i polskiej grupy narodowej wdrażają program kulturowego poznania krajów partnerskich w duchu tolerancji, otwartości i promowania dziedzictwa historycznego. Uczestniczą w inspirujących warsztatach poświęconych podaniom, legendom, bajkom oraz pieśniom narodowym. Młodzież pracuje w mieszanych grupach, dyskutuje, m. in.,  na temat doświadczeń swoich krajów w strukturach unijnych i dobrych praktyk.
Interesującym doświadczeniem była możliwość wymiany regionalnych przepisów kulinarnych, ktorych glównym składnikiem jest jabłko. Po prezentacji nastapilo pieczenie wybranych deserow. Zadania byly wykonywane w polsko-litewskich grupach. „Owocem“ pracy byla szarlotka, ktorą zaproponowala polska grupa narodowa oraz ciasto z jablkiem wybrane przez młodych Litwinów.


 

Warsztaty kulinarne – pieczenie szarlotki

Integralnym elementem programu wymiany jest także „wieczór kultur”, na których uczestnicy prezentują rodzime tradycje, obyczaje, kulinaria,  muzykę oraz tańce. Podczas „dnia litewskiego”  warszawiacy mieli możliwość skosztowania  tradycyjnej zupy litewskiej – sziupinine -  przyrzadzonej w kociolku na ogniu. Wspolnie  odśpiewali  hymn koszykówki po litewsku i tańczyli tradycyjny taniec niedźwiedzi.


- Czas spędzony na Litwie jest wyjątkowy. Nie tylko poznajemy naszych sąsiadów, ale również zawieramy  przyjaźnie – komentowali młodzi warszawiacy.