OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

JAK MÓWIĆ ABYŚMY BYLI ZROZUMIANI…?

Warsztaty aktywnej komunikacji w wyszkowskiej jednostce 7 – 8 HP
 
Uczestnicy z 7 – 8 HP wzięli udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej. Celem spotkania było zdobycie umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi poprzez doświadczanie siebie w roli proaktywnego odbiorcy…
Prowadząca warsztaty, psycholog Urszula Zadworna, ukazała młodzieży, że umiejętność słuchania, to rzecz bardzo ważna, ale i trudna.  Nie tylko kształtuje właściwe relacje interpersonalne, jest także gwarancją sukcesu w wielu zawodach usługowych.
Wszystkie ćwiczenia nosiły charakter interakcyjny, toteż młodzież uczyła się podczas zabawy edukacyjnej. Wykorzystując elementy swej kreatywności, uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak słuchać, by właściwie zrozumieć innych oraz jak mówić, by inni słuchali i rozumieli.
Zastosowanie praktycznych ćwiczeń ukazujących sytuacje z życia codziennego, pobudziły aktywność poznawczą młodzieży i pozwoliły jej na uświadomienie sobie, że rozmowa z drugim człowiekiem tylko z pozoru jest taka prosta, bo nie zawsze jesteśmy rozumiani zgodnie z naszymi intencjami.