OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

„WALCZYMY Z PALENIEM”

Warsztaty edukacyjno- profilaktyczne w 7-36 HP n. t.  szkodliwości palenia nikotyny. Od lewej: Ewa Borkowska – komendant 7-36 HP, Izabela Fedorczyk – PSSE w Wołominie, Ewa Porycka – st. wychowawca 7-36 HP ,  Halina Kruszewska – Zespół Kształcenia  i Wychowania MWK OHP, Renata Modzelewska
 

Na zaproszenie młodzieży i kadry 7-36 HP, wołomiński hufiec odwiedziły –  Izabela Fedorczyk i Renata Modzelewska - pracownicy miejscowej Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.             
Przeprowadziły warsztaty edukacyjne na temat walki z nałogiem tytoniowym. W spotkaniu uczestniczyła również Halina Kruszewska – inspektor w Zespole ds.  Kształcenia i Wychowania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


W zajęciach wzięli udział zarówno nieletni, jak i pełnoletni uczestnicy hufca. Uczniowie utrwalili oraz uzupełnili wiedzę na temat mechanizmów i przyczyn uzależnienia od tytoniu oraz psychofizycznych skutków palenia. Prelegentki przekazały również wiele ciekawostek tematycznych, które wywołały ożywioną dyskusję.
Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in., że każdego roku Polacy wydają na papierosy ok. 26 780 000 000 zł. Z roku na rok spada, jednakże odsetek osób palących, czego odzwierciedleniem są statystyki: w latach 1990 – 1994 paliło 45 % osób dorosłych, w 2011 – 31 %, 2013 – 27 %, a w 2017 – 24 %.


 

Materiały szkoleniowe dot. szkodliwości dymu tytoniowego

Zmianie ulega też stopniowo podejście młodzieży do uzależnienia od tytoniu, o czym mogły się przekonać, przysłuchujące się dyskusji, wychowawczynie hufca. Postawy młodzieży cechuje coraz większa asertywność, wynikająca z uświadomienia skutków czynnego i biernego palenia. Uczestnicy spotkania deklarowali, że w ich gronie koleżeńskim oraz rodzinach zmniejsza się liczba palaczy. Tendencja ta widoczna była również w wypowiedziach młodych ludzi, którzy otwarcie i odważnie wyrażali krytykę wobec osób, które swoim nałogiem terroryzują innych. Negatywne opinie wypowiadanie były także na temat używania e- papierosów.
Wszyscy obecni podkreślali z ubolewaniem, że niestety wiedza o skutkach palenia nie robi zbytniego wrażenia na wielu kobietach w ciąży.  Pocieszającym jest natomiast fakt, że papierosy stają się niemodne.
Następnie odbył się Konkurs Wiedzy o Szkodliwości   Nikotyny, podczas którego, rozwiązując test, młodzież miała okazję dokonania oceny    stopnia przyswojenia wiedzy. Najlepsi otrzymali drobne upominki. 


 

 

Laureaci Konkursu Wiedzy o Szkodliwości Nikotyny. Od lewej: I. Fedorczuk – PSSE w Wołominie; A. Grzyb, S. Kierzkowski, M. Sasin, J. Piotrowski – uczestnicy 7-36 HP;  R. Modzelewska – PSSE w Wołominie

Na zakończenie chętni uczestnicy wykonali badanie smokolajzerem.  Renata Modzelewska z Sanepidu pokazała, jak działa urządzenie do badania ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.  Dzięki uczestnictwu w wykładach i badaniach każdy uczestnik z pewnością zastanowi się kilka razy zanim sięgnie po papierosa lub dopalacz.