OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

ŚWIADOMIE ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ

Młodzież podczas warsztatów
 

W ramach współpracy siedleckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Publicznym Gimnazjum nr 6 im. Ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach w dniach 3-11 stycznia po raz kolejny odbyły się warsztaty z grupą młodzieży gimnazjalnej.
W warsztatach wzięli udział uczniowie ostatnich klas gimnazjum a ich tematyka obejmowała wiele ciekawych zagadnień z obszaru doradztwa zawodowego. Wśród tematów zaproponowanych przez prowadzącą – Magdalenę Klonowską – sp. ds. rozwoju zawodowego  - stażystę - największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z  określenia zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych. Prowadząca spotkania starała się także przybliżyć uczestnikom znaczenie właściwego rozpoznania własnych zainteresowań zawodowych oraz uświadamiała jak ważna jest  praca indywidualna nad rozwojem poszczególnych obszarów umiejętności zawodowych. Pani Magdalena podkreśliła także znaczenie właściwego kształtowania ścieżki edukacyjnej w kontekście dynamiki rynku pracy i zawodów przyszłości w związku z czynnikami, które determinują współczesne procesy rynkowe. Młodzież została także zapoznana z metodami efektywnego uczenia się i technikami ułatwiającymi te zagadnienie.                

 

Gimnazjaliści oglądają film na temat planowania kariery

Uczestnicy warsztatów z zaciekawiłem wsłuchiwali się w kwestie omawiane przez prowadzącą i chętnie pracowali wykonując zaproponowane ćwiczenia  - zarówno w grupie jak i indywidualnie -  mające na celu przybliżenie im omawianych zagadnień pod kątem praktycznym. Na zakończenie warsztatów prowadząca  konfrontowała spostrzeżenia młodych ludzi i odpowiadała na liczne pytanie zadawane przez nich.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także materiały informacyjne na temat działalności CEiPM w formie ulotek i broszur. Na zakończenie spotkania uczniowie podziękowali prowadzącej, za przybycie i poprowadzenie zajęć
o tematyce zawodowej i stwierdzili, że zajęcia w dużym stopniu przyczynią się
w  podjęciu ważnych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.