OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Kadra płockiej jednostki 7 – 11 HP podczas szkolenia…
 
Kadra płockiego HP 7-11 skorzystała z możliwości uczestniczenia w Seminarium Informacyjnym zorganizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, pracodawcy oraz doradcy zawodowi. Seminarium zostało podzielone na cztery sesje. Każda z nich odbyła się w formie prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych.
Wychowawcy HP 7-11 uczestniczyli aktywnie w rozmowie o wadze uczenia się przez całe życie oraz o rodzajach i znaczeniu kwalifikacji na rynku pracy. Prowadząca spotkanie - Joanna Wadas przedstawiła Polską Ramę Kwalifikacji oraz  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Kadra zapoznana została z procesem włączania kwalifikacji do ZSK, poznała założenia, funkcje i metody walidacji. Dzięki odbytym ćwiczeniom wychowawcy 7-11  HP pozyskali informacje o podmiotach funkcjonujących w ZSK, ich zadaniach oraz wzajemnych relacjach. Nabyli również wiedzę o sposobach wewnętrznych i zewnętrznych zapewnienia jego jakości oraz przede wszystkim poznali korzyści  z jego wprowadzenia.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zaowocowało zrozumieniem korzyści wynikających z Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.