OHP Logo

OCHOTNICZE HUFCE PRACY

PODSUMOWAŃ CZAS

Część oficjalna spotkania podsumowującego realizację dwustronnej wymiany młodzieży pn.  „Sadzenie jabłoni z bratem ‘’ – projektu realizowanego na Litwie dzięki finansowemu wsparciu Litewsko – Polskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
 

5 grudnia, w warszawskim Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację dwustronnej wymiany młodzieży pn.  „Sadzenie jabłoni z bratem ‘’ – projektu realizowanego na Litwie dzięki finansowemu wsparciu Litewsko – Polskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. 

Była to świetna okazja do spotkania beneficjentów,  „ambasadorów” i organizatorów przedsięwzięcia, którego niezaprzeczalną wartością było stworzenie dla młodych Polaków i Litwinów płaszczyzny porozumienia i możliwości nawiązania dialogu międzykulturowego.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Grzegorz Chmielewski -  dyrektor szkoły, pedagog - Wanda Marczak, nauczyciele, uczniowie oraz beneficjenci projektu – młodzież  z 7 - 32 i 7 -9 HP. Uroczystość poprowadziły liderki wymiany - Magdalena Chychłowska,   komendant mokotowskiej jednostki oraz Izabela Wróbel wychowawca 7 – 9 HP.

 

 

 

Pamiątkowa fotografia…

Moderatorki dyskusji podkreśliły, że międzynarodowe spotkanie nastolatków było możliwe dzięki dofinansowaniu z  Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, którego zadaniem jest m.in. odkrywanie wspólnych korzeni i inspirowanie młodych ludzi do różnorodnych działań, które, w perspektywie,  przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat historii, kultury, tradycji krajów partnerskich. Zebrani goście obejrzeli prezentację, filmy oraz zdjęcia dokumentujące  realizację projektu. Podczas dyskusji zadawali liczne pytania związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie wymiany, poszukiwaniem partnera do współpracy oraz sprawdzonych metod wykorzystywanych w edukacji pozaformalnej.

 

Beneficjenci, w swoich wypowiedziach, zwracali szczególną uwagę na fakt, iż dzięki uczestnictwu w projekcie pokonali bariery i stereotypy we wzajemnych kontaktach, rozwinęli kompetencje kluczowe - umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy, planowania i realizacji działań. Wszyscy uczestnicy podkreślali, że wiedza zdobyta podczas tego projektu będzie  procentowała  dalszymi działaniami mającymi na celu edukację.
Na zakończenie spotkania odbył się słodki poczęstunek, który sprzyjał rozmowom, wymianom doświadczeń i planom na przyszłość.