OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora/Specjalisty w Pionie Organizacyjno - Administracyjnym w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia: listopad/grudzień 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- sporządzanie projektu planu finansowego z zakresu wydatków rzeczowych
- sporządzanie okresowych zestawień zbiorczych danych statystycznych
- opisywanie pod względem merytorycznym dokumentów finansowych (faktur)
- sporządzanie druków i sprawozdań statystycznych
- wydawanie materiałów biurowych
- wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych
- wykonywanie drobnych napraw wyposażenia
- udział w kontrolach wewnętrznych jednostek organizacyjnych

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie średnie ekonomiczne/wyższe,
- bardzo dobra znajomość  pakietu Microsoft Office (w szczególności EXCEL),
- prawo jazdy kategorii B,
- komunikatywna znajomość jeżyka angielskiego,
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres.
Mile widziane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia
potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 24.11.2017 r. w dni robocze w godz. 7:45 – 15:45 lub
e-mailem rekrutacja@ mazowiecka.ohp.pl z dopiskiem inspektor/specjalista w Warszawie

Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:
Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane  i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004