OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

POGŁĘBIENIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W DOSTOSOWANIU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY

Uczestnicy podczas spotkania prowadzonego przez Danutę Jasińską
 
9 listopada pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku i kadra Hufca Pracy 7-11 wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zatytułowanym „Razem w drodze do budowania kadr dla gospodarki (pogłębienie współpracy z partnerami społecznymi w dostosowaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy)”.
W trakcie spotkania poruszana była tematyka skierowana do lokalnego społeczeństwa, dotycząca wprowadzenia zmian w zakresie kształcenia branżowego. Prowadząca spotkanie  - Danuta Jasińska podkreślała rolę i znaczenie kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, który ma ściśle korelować z systemem edukacyjnym. Przedstawiciele Hufca Pracy włączyli się w dyskusję panelową związaną z nabywaniem nowych kompetencji. Doradcy zawodowi MCIZ zasugerowali potrzebę nabywania nowych kwalifikacji rynkowych, by w sposób szybki i bezkompromisowy młody człowiek nadążał za potrzebami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Powyższe spotkanie to ciekawa inicjatywa  , która będzie systematycznie kontynuowana, ponieważ wynika z potrzeby zmian zachodzących w systemie kształcenia zawodowego, dzięki którym absolwenci różnych form kształcenia mają być lepiej przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy. Zasadne zatem staje się kształcenie branżowe, które powinno wyposażyć młodego człowieka w  umiejętności, wiadomości i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania konkretnych zadań zawodowych w przyszłości. Ponadto  wpłynie to także  na  wyposażenie młodego człowieka w odpowiednie kompetencje przyszłości oraz do pełnienia przez niego funkcji społecznych i zawodowych, które z pewnością przełożą się też na sferę życia osobistego. Reforma kształcenia branżowego dała szkołom możliwość opracowania nowej efektywnej oferty edukacyjnej (w zakresie kwalifikacji, zawodów jak i metod kształcenia) dostosowanej zarówno do lokalnego jak i międzynarodowego rynku pracy, w których swoje miejsce widzą też przedstawiciele Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004