OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

„PAMIĘĆ I HISTORIA”

Uczestnicy podczas zwiedzania w Muzeum Powstania Warszawskiego
 

Kadra wychowawcza mińskiej jednostki 7 – 19 HP zorganizowała dla swoich podopiecznych wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ta,  tak ważna dla Warszawy placówka, mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej , która mieściła się na Woli. O lokalizacji zdecydował prezydent Warszawy -  Lech Kaczyński w lipcu 2003 roku.
Sercem Muzeum jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w 1944 roku. Po przyłożeniu ucha słychać dźwięki walczącego miasta - pełne grozy krzyki, odgłosy wystrzałów, powstańcze piosenki i audycje radia "Błyskawica".
Ogromne wrażenie na młodzieży wywołało połączenie historycznych eksponatów, sugestywnej scenografii, narzędzi multimedialnych, światła i dźwięku.


 

 

Pamiątkowa fotografia - uczestnicy przed Państwowym Muzeum Archeologicznym

Uczestnicy wycieczki zapoznali się z pracą powstańczej Poczty Polowej oraz łącznością radiową i działalnością powstańczej rozgłośni radiowej. W unikatowej Sali Małego Powstańca zwiedzający mogli uczyć się historii oglądając teatrzyk powstańczy czy wcielając się w rolę harcerskich listonoszy i sanitariuszek.
Niesamowite wrażenie wywołała aranżacja kanału, gdzie identyfikacji z powstańcami służy odpowiednia scenografia, efekty wizualne i dźwiękowe. Kanał i schody prowadzą na piętro. Ten fragment ekspozycji pokazuje upadek Powstania i następujące po nim wydarzenia - powstanie i działalność PKWN, decyzje Wielkiej Trójki, kapitulację i exodus ludności Warszawy. Wiele emocji spowodowała  wizualizacja miasta zniszczonego podczas II wojny światowej,  wykonana w technice 3D zwanej stereoskopią pt.: „Miasto ruin”.


 

 

Uczniowie pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod  Monte Cassino…

W Parku Wolności okalającym budynek Muzeum głównym elementem jest Mur Pamięci z wyrytymi nazwiskami blisko jedenastu tysięcy Powstańców, którzy polegli w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 r. W centralnej części Muru zawieszony jest ważący ponad dwieście kilo dzwon "Monter", poświęcony gen. bryg. Antoniemu Chruścielowi, dowódcy Powstania Warszawskiego. Niekończący się ciąg nazwisk poległych warszawiaków skłonił zwiedzających do chwili zadumy i refleksji… również nad obliczem współczesnego patriotyzmu…
Wycieczka zakończyła się przy pomniku Monte Cassino upamiętniającym jedną z najpiękniejszych kart historii oręża polskiego  ….

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004