OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z OBIEKTYWEM WŚRÓD ZWIERZĄT

I. Organizatorem konkursu jest 7-9 Hufiec Pracy w Warszawie ul. Kickiego 5  
e-mail: hp7-9@mazowiecka.ohp.pl

II. Czas trwania Konkursu
Listopad – grudzień 2017
Termin nadsyłania prac: do dnia 08.12.2017r.

III. Cele Konkursu:
Wykonanie najciekawszej fotografii zwierząt w codziennych sytuacjach

Zachęcenie młodzieży do podzielenia się idywidualizmem w postrzeganiu świata zwierząt
Uwrażliwienie młodzieży na piękno natury
Odkrycie uzdolnień fotograficznych i artystycznych
Rozwój zmysłu obserwacji
Pogłębienie zainteresowania fotografią


IV.  Warunki uczestnictwa
1.    Konkurs adresowany jest do uczestników OHP

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii w okresie od listopada do 8 grudnia 2017r. i przesłanie do Organizatora na adres: hp7-9@mazowiecka.ohp.pl

3.    Każdy uczestnik może nadesłać 3 fotografie.

4.    Prace należy wykonać samodzielnie

5.    Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

6.    Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem.

 
V. Termin i warunki dostarczenia prac
1.    Prace należy przesłać do Organizatora na adres: hp7-9@mazowiecka.ohp.pl do dnia 08.12.2017.
2.    Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę informacyjną z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą jednostki organizacyjnej OHP
3.    Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane
 

VI. Zasady przyznawania nagród
1.    Prace oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004