OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora/Specjalisty w Zespole Kształcenia i Wychowania w Warszawie w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia listopad/grudzień 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych z zakresu kształcenia,
• dokonywanie okresowych analiz wyników kształcenia teoretycznego i praktycznego,
• opiniowanie pod względem merytorycznym zawieranych porozumień o warunkach zatrudniania młodocianych pracowników,
• prowadzenie rejestru zawierania porozumień o warunkach zatrudniania młodocianych pracowników,
• kontrola realizacji praktycznej nauki zawodu i warunków jej odbywania, wizytacje w zakładach pracy zatrudniających uczestników OHP,
• organizowanie  monitorowanie akcji rekrutacyjnej do jednostek opiekuńczo – wychowawczych podległych MWK OHP,
• monitorowanie potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych w celu prowadzenia właściwych kierunków kształcenia,
• aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie MWK OHP dot. jednostek opiekuńczo – wychowawczych,
• przygotowywanie imprez na szczeblu wojewódzkim.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

• wykształcenie średnie/wyższe,
• znajomość portali społecznościowych tj. facebook, You  Tube, istagram, LiveJournal, LinkedIn,  Twitter,
• znajomość programów publisher, fotoshop,
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
• komunikatywność,
• dyspozycyjność,
• odporność na stres

Mile widziane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 24.11.2017 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem inspektor/specjalista w Zespole ds. Kształcenia i Wychowania

Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane
 i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.


 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004