OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Inspektora/Specjalisty w Zespole Kadr w wymiarze pełnego etatu

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia październik 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
• prowadzenie dokumentacji związanych z zatrudnianiem pracowników
- kompletowanie dokumentacji osobowej
- sporządzanie umów o pracę
- zakładanie akt osobowych,
• prowadzenie dokumentacji związanych z rozwiązywaniem umów o pracę
- przygotowywanie pism dotyczących rozwiązania umowy o pracę
- sporządzanie świadectw pracy,
• bieżąca aktualizacja  bazy danych kadrowych w programie kadrowo-płacowym,
• prowadzenie skorowidza pracowników zatrudnionych w MWK OHP,
• prowadzenie rejestru pracowników przyjętych i zwolnionych,
• przekazywanie akt osobowych pracowników zwolnionych do archiwum,
• realizacja zadań związanych z przejściem pracowników na rentę lub emeryturę,
• sporządzanie wniosków na odznaczenie dla wyróżniających się pracowników,
• sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości  kadrowej /Urząd Statystyczny, Komenda Główna OHP


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

• wykształcenie średnie/wyższe,
• mile widziana obsługa  programu kadrowego QNT12
• doświadczenie z zakresu prowadzenie spraw kadrowych
• umiejętność pracy na komputerze (obsługa pakietu Microsoft Office, szczególnie
programów WORD i EXCEL),
• umiejętność pracy w zespole,
• rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
• komunikatywność,
• dyspozycyjność,
• odporność na stres.

Mile widziane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia
potwierdzające kwalifikacje


Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do 06.10.2017 r. w dni robocze w godz. 745 - 1545 lub
e-mailem
rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem inspektor/specjalista
w Zespole ds. Kadr

Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane
 i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz.922 z póź. zmianami).

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zastrzega, iż skontaktuje się tylko
z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004