OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w zespole ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Planowany termin zatrudnienia sierpień 2017 r.
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
- koordynowanie prac Zespołu,
- opracowanie koncepcji wymiany zagranicznej młodzieży
- inicjowanie międzynarodowej współpracy młodzieży
--realizacja projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,
- opracowywanie koncepcji projektów, w tym projektów międzynarodowych,
- sporządzanie informacji miesięcznych – tabeli monitorujących realizacje projektów w ramach Priorytetu PO KL,
- opracowywanie szczegółowego harmonogramu realizacji projektów,
- prowadzenie obsługi administracyjnej projektu,
- współpraca z Działem Finansowo – Księgowym,
- współpraca z innymi pracownikami MWK OHP.

Wymagania niezbędne:
- doświadczenie w prowadzeniu projektów europejskich,
- wykształcenie wyższe,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- umiejętność pracy w zespole,
- rzetelność, sumienność i odpowiedzialność,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- odporność na stres,
- umiejętność pracy z komputerem (obsługa pakietu Microsoft Office, szczególnie WORD, EXCEL, PEFS),
Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych,
- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: :
--CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia potwierdzające kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 4 sierpnia 2017 r, e-mail: rekrutacja@mazowiecka.ohp.pl, z dopiskiem „specjalista w zespole ds. programów europejskich” lub pocztą/osobiście w siedzibie firmy w dni robocze w godz. 7:45 – 15:45. 

Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
ul. K.I. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV oraz list motywacyjny, powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z póź. zmianami).

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. Do uczestnictwa w dalszej procedurze naboru zostaną zaproszeni tylko
kandydaci wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych.
 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004