OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Gwarancje dla młodzieży - Aktualności


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

?AA-EFS? ? ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE


Beneficjenci projektu AA-EFS podczas zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego
 
W hufcu 7-6 HP, zgodnie z wytycznymi projektu pn. „Akcja Aktywizacja” -  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - zakończyły się zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, przeznaczone dla grupy beneficjentów młodszych.
Zajęcia miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych z języka polskiego oraz matematyki oraz utrwalenie bieżącego materiału tak, aby młodzi ludzie nie tylko odzyskali wiarę we własne możliwości, ale także, by  mogli w przyszłości aktywnie  uczestniczyć w lekcjach osiągając sukces na miarę swoich możliwości.
Specjaliści,  w procesie nauczania-uczenia się,  kładli szczególny nacisk na kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, wypowiadania się na zajęciach dydaktycznych oraz na niwelowanie zaległości z różnych działów matematyki.  W trakcie  realizacji zadań projektowych  nauczyciele indywidualizowali proces dydaktyczny dostosowując tempo i dynamikę pracy do możliwości percepcji uczestników projektu.
Wdrożenie, zaproponowanych przez specjalistów treści nauczania, przy doborze odpowiednich  metod, form pracy i środków dydaktycznych,  pozwoliło na wzrost umiejętności w zakresie tych dwóch przedmiotów egzaminacyjnych. Beneficjenci zostali zmotywowani do systematycznej pracy, wzrosła ich samoocena,  poprawiło się funkcjonowanie w klasie i się oceny szkolne.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU JĘZYKOWEGO


Beneficjenci projektu z 7 – 4 HP podczas zajęć z języka angielskiego, prowadzonych przez lektorkę Karolinę Kaszubowską
 
W praskiej jednostce 7-4 HP, w ramach projektu „Akcja aktywizacja –EFS”,  zakończył się kurs języka angielskiego. Zajęcia prowadziła lektorka Karolina Kaszubowska.
Kurs obejmował 120 godzin intensywnych zajęć. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne pomoce dydaktyczne: słowniki, podręczniki oraz materiały piśmiennicze, przydatne w nauce. Poziom kursu dostosowany był do poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników. Dziesięcioosobowa grupa beneficjentów systematycznie przyswajała wiedzę, aby finalnie uzyskać poświadczenie ukończenia kursu języka obcego, określające poziom nabytych kompetencji .
Dzięki zajęciom, młodzież nauczyła się komunikować w języku angielskim, poznała słownictwo i gramatykę. Niektórzy z nich nawet polubili naukę i zapewniali, że będą ją kontynuować.
- Teraz mam więcej odwagi, aby rozmawiać  w języku angielskim. Wcześniej sprawiało mi to trudności. Mam nadzieję, że gdy wyjadę do obcego kraju, bez trudu sobie poradzę - powiedziała jedna z uczestniczek.


 

 

 

JAK WALCZYĆ Z DEPRESJĄ??


Beneficjenci projektu „AA – EFGS” z mińskiej jednostki 7 – 19 HP podczas grupowych zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
 
W mińskiej jednostce 7- 19 HP zakończyła się  realizacja kolejnego modułu wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. „Akcja Aktywizacja-EFS” – cykl grupowych zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.
Uczestnicy warsztatów otrzymali podstawową wiedzę na temat niekorzystnych schematów myślenia, destrukcyjnych prób radzenia sobie z problemami natury egzystencjalnej,  dowiedzieli się jak rozpoznawać pierwsze symptomy choroby, jak leczyć depresję i radzić sobie z jej skutkami, alby moc prawidłowo funkcjonować. Zastosowane podczas warsztatów zadania i ćwiczenia zwiększyły świadomość dotyczącą tego typu zaburzeń.  Forma zajęć oraz atmosfera szkolenia była doskonale dopasowana do grupy docelowej, dzięki czemu beneficjenci aktywnie uczestniczyli w spotkaniach zyskując  większą świadomości własnych myśli i uczuć…
- Depresja jest chorobą, która wyniszcza człowieka nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, dlatego tak ważna jest profilaktyka tej choroby – opowiadał psycholog.
Uczestnicy dzięki warsztatom nabyli niezbędną wiedzę, która w razie pierwszych niepokojących objawów może się przydać, by sobie z nimi poradzić.


 

 

 

KURS PRAWA JAZDY


Beneficjenci projektu "Akcja Aktywizacja - EFS" z mokotowskiej jednostki 7 – 28 HP biorą udział w kolejnym module wsparcia wsparcia – kursie prawa jazdy
 

Beneficjenci projektu "Akcja Aktywizacja - EFS" z mokotowskiej jednostki 7 – 28 HP biorą udział w kolejnym module wsparcia wsparcia – kursie prawa jazdy.
Uczestnicy odbyli szkolenie teoretyczne.  Zapoznali się z regulacjami prawnymi dotyczącymi przepisów ruchu drogowego.

 

Możliwość zostania kierowcą – dla jednych marzenie, dla wielu także konieczność. Jednak zostać kierowcą nie jest łatwo. Poprzeczka egzaminacyjna jest stosunkowo wysoka. Trzeba wiele samozaparcia, by dopiąć celu i zdobyć uprawniający dokument.
W trakcie zajęć przedstawione zostały wymogi dotyczące pojazdu oraz osoby nim kierującej. W kolejnych wykładach kursanci przyswoili stosowane na polskich drogach znaki poziome i pionowe.
Na etapie zaawansowanym kursu teoretycznego młodzież przerabiała poszczególne zasady uczestniczenia w ruchu drogowym. Jednym z najciekawszych momentów było rozwiązywanie zadań obrazujących przykładowe sytuacje na drogach, rondach i skrzyżowanich ulic.
Nieodzownym elementem szkolenia teoretycznego było także wpojenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowynym w wypadkach.
Dopiero pomyślne przejście przez ten etap kursu pozwoli uczestnikom rozpocząć praktyczną naukę kierowania pojazdem i poruszania się po drogach publicznych.


 

 

 

"ZIARNKO WIEDZY"


Uczestnicy projektu „AA-EFS”  podczas zajęć z języka angielskiego. Na dole pamiątkowa fotografia dwojga beneficjentów z lektorką
 
Beneficjenci ogólnopolskiego projektu „Akcja Aktywacja - EFS” z mińskiej jednostki 7-19 HP zakończyli realizację kolejnego modułu wsparcia systemowego -  młodzież uczestniczyła w kursie języka angielskiego - zakończonym egzaminem testowym.
Młodzi ludzie zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowej komunikacji w języku obcym. Poznawali zwroty i wyrażenia   pozwalające na radzenie sobie w codziennych sytuacjach życiowych. Uczestnicy podkreślali, że tego typu nauka,  to wyzwanie, ale dzięki cierpliwości i wyrozumiałości oraz ogromnemu zaangażowaniu lektorki -  Karoliny Kaszubowskiej,  beneficjenci projektu poradzili sobie świetnie. Z dumą  popisywali się swoimi umiejętnościami przed kadrą hufca.
- Na świecie około 1,5 mld ludzi mówi w języku angielskim. Kolejny miliard uczy się języka angielskiego, teraz dołączyliśmy również my i z pewnością będziemy kształcić się dalej, ponieważ ziarnko takiej potrzeby zostało zasiane – argumentowała młodzież. 

 

 

KURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Beneficjenci z pruszkowskiej jednostki podczas  kursu języka angielskiego
 
W pruszkowskiej jednostce 7 – 26 HP,  w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – EFS”,  zakończyła się kolejna forma wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej – 120.  godzinny kurs z języka angielskiego prowadzony przez lektora Roberta Baranowskiego.
Podczas zajęć rozwijane były wszystkie umiejętności językowe – mówienie, słuchanie, czytanie oraz gramatyka, a spotkania prowadzone w sposób profesjonalny, rzetelny i w bardzo sympatycznej atmosferze. Zindywidualizowany program autorski dostosowany był do możliwości uczestników. Atrakcyjność kursu językowego determinowały nowoczesne formy  i metody dydaktyczne
W szczególności rozwinięto u młodzieży wiedzę o Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych oraz zasób słownictwa i wyrażeń, a także konstrukcji czasowych. Osiągnięto prawidłowy zakres wiedzy w zakresie tworzenia własnych wypowiedzi w szerokim spektrum życia codziennego oraz materiału leksykalnego, przewidzianego programem dla poziomu od początkującego do średnio zaawansowanego.
Młodzież pomimo, że pochodzi z różnych gimnazjów szybko się zintegrowała i  chętnie uczestniczyła w spotkaniach, gdyż dodatkową zachętą była możliwość  uzyskania certyfikatu ukończenia kursu  określającego nabyte kompetencje.


 

 

 

UCZYLI SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Uczestnicy kursu języka angielskiego w 7-18 Hufcu Pracy Garwolin
 
W 7-18 Hufcu Pracy w Garwolinie zakończył  się kolejny etap realizacji wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków UE „Akcja aktywizacja –EFS”.
Grupa 4 osób odbyła intensywny kurs języka angielskiego. Zajęcia prowadziła lektorka - Aleksandra Proczek.
Podczas zajęć młodzież poznawała słownictwo niezbędne do komunikowania się  w sytuacjach życia codziennego oraz przy poszukiwaniu  pracy. Poznawała podstawy gramatyki, zasady wymowy, odgrywała scenki pozwalające na zastosowanie w praktyce poznanego słownictwa. Część spotkań obejmowała nabycie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, ich uwieńczeniem było przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim. 
Wyposażeni w wiedzę i umiejętności uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego. Wszyscy ukończyli zajęcia z wynikiem pozytywnym.


 

 

 

?PRZEDSIĘBIORCZE? WSPARCIE


Grupa beneficjentów projektu „AA-EFS” podczas zajęć z przedsiębiorczości
 
W mokotowskiej jednostce 7 – 28 HP, zgodnie z wytycznymi projektu unijnego „Akcja Aktywizacja - EFS”, zrealizowany został kolejny moduł wsparcia. Grupa beneficjentów uczestniczyła w kursie przedsiębiorczości, który poprowadził Michał  Urbaniak z Europejskiej Akademii Handlu i Przedsiębiorczości.
Zajęcia te pomogły przygotować uczestników projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie czy adaptacja do nowych warunków i gotowości do mobilności zawodowej. Wskazane zostały także źródła rzetelnej informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.              
Prowadzący przekazywał młodzieży podstawy wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia działalności na własny rachunek. Zastosowanie aktywnych metod prowadzenia zajęć, bazujących na pracy w zespołach zadaniowych, dało młodym ludziom możliwość zakładania symulacyjnych - fikcyjnych firm, przy jednoczesnej analizie szans i zagrożeń związanych z ich prowadzeniem. Beneficjenci dowiedzieli się w jaki sposób zmierzyć się z trudnościami podczas zakładania własnej firmy, uświadomili sobie, czym jest stres i jak sobie z nim radzić.
- Dzięki warsztatom młodzi ludzie mogli przekonać się, że droga do założenia własnej firmy wcale nie musi być trudna – komentowała kadra wychowawcza mokotowskiej jednostki.


 

 

 

AKCJA AKTYWIZACJA W 7-11 HP


Beneficjenci projektu AA – EFS z płockiej jednostki 7 – 11 HP podczas zajęć …
 

W płockim 7 - 11 Hufcu Pracy zakończył się kolejny cykl spotkań  odbywających w ramach realizacji założeń projektu „Akcja Aktywizacja - EFS”.


Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy prowadziła doradca zawodowy Edyta Białczak z miejscowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.
Prelegentka zajęcia zapoznała młodzież z metodami aktywnego poszukiwania pracy. Rozmawiała o najnowszych trendach dotyczących zatrudnienia, aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Beneficjenci mieli szansę stworzyć pod okiem specjalisty swoje pierwsze profesjonalne CV czy list motywacyjny. Skorzystali także z wielu porad dotyczących profesjonalnej i skutecznej autoprezentacji.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia symulujące wstępną rozmowę kwalifikacyjną  z przyszłym pracodawcą.
- To bardzo dobra okazja na to, żeby przećwiczyć zachowania, w przyszłości będzie mniej stresu! – komentował Michał jeden z uczestników.
Podsumowania pierwszego modułu zajęć dokonała komendant płockiego hufca Magdalena Mocka, która w swym wystąpieniu podziękowała uczestnikom za udział i zaangażowanie podczas odbytych zajęć.
- Otrzymaliście fachową pomoc ekspertów z psychologii oraz doradztwa zawodowego. Ujęcie fundamentalnych zagadnień zdobytych podczas projektu ma na celu ułatwienie poruszania się na rynku pracy. Spotkania ze specjalistami to kopalnia wiedzy, która nie zawsze jest dostępna w książkach czy Internecie – tym bardziej ich waga wzrasta – mówił koordynator lokalny.
Na beneficjentów przedsięwzięcia czekają jeszcze w tym roku Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe...


 

 

 

"MAGICZNA CHWILA?"


Beneficjenci projektu „AA – EFS” z mokotowskiej jednostki 7 – 28 HP przy wigilijnym stole…
 

Beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja - EFS” z mokotowskiej jednostki 7 – 28 HP wzięli udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym…

Na spotkaniu obecni byli:  Jolanta Sierakowska – koordynator lokalny, opiekunowie grup: Modesta Topola - Orlińska i  Krzysztof Potaczek, a także doradca zawodowy -  Lidia Krzyżanowska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Organizatorzy zadbali o świąteczny wystrój i nastrój, a zwłaszcza o pyszny poczęstunek. W tle świeciła choinka, rozbrzmiewały kolędy, a humory dopisywały. Czas szybko mijał, aż na granatowym niebie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Spotkanie upłynęło w ciepłej,  serdecznej i prawdziwie rodzinnej atmosferze. Ma to szczególne znaczenie dla młodzieży nie tylko ze względu na utrwalanie polskich tradycji, lecz także wspieranie budowania emocjonalnie pozytywnej więzi w grupach. Wszystkim zgromadzonym,  koordynator lokalny – Jolanta Sierakowska złożyła  najserdeczniejsze życzenia świąteczne, dziękując przy tym za aktywne uczestnictwo w projekcie.


 

 

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU ?AKCJA AKTYWIZACJA-EFS?


Garwolińscy uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja - EFS” podczas zajęć grupowych   i  spotkań z zakresu zapobiegania depresji z psychologiem
 
W 7-18 Hufcu Pracy w Garwolinie zakończył  się drugi etap realizacji wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków UE „Akcja aktywizacja –EFS”.
Grupa 10 osób uczestniczyła w spotkaniach grupowych i konsultacjach indywidualnych oraz zajęciach z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Całość zajęć poprowadziła psycholog Izabela Tudek.  Celem warsztatów grupowych było wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, zbudowanie zaufania wobec grupy, podwyższenie samodzielności i zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia, nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych. Kolejnym etapem wsparcia psychologicznego były zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Głównymi założeniami zajęć było uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie są jej objawy i sposoby zapobiegania, a także wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.  Dopełnienie grupowych spotkań były indywidualne konsultacje i rozmowy doradcze prowadzone dla osób, którym tego typu wsparcie było niezbędne. Szczegółowa tematyka dotyczyła m.in.:  analizy i diagnozy aktualnej sytuacji życiowej, analizy mocnych    i słabych stron uczestnika, potrzeb i celów oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


 

 

 

?AA ?EFS? W WT2


Beneficjenci projektu „AA – EFS” z 7 – 22 HP podczas grupowych zajęć z psychologiem…
 
W 7-22 HP zakończył się kolejny moduł projektowy obejmujący grupowe i indywidualne warsztaty, treningi, konsultacje z psychologiem oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Cykl spotkań w ramach realizacji założeń projektu pn. „Akcja Aktywizacja – EFS” prowadziła Justyna Czado.
Grupowy trening obejmował tematykę nawiązywania kontaktów międzyludzkich, budowania relacji z otoczeniem przy zachowaniu zasad współżycia społecznego.  Beneficjenci zyskali wiedzę i mieli możliwość nabycia umiejętności z zakresu komunikacji, motywacji w dążeniu do zmian, zarządzania stresem, asertywności oraz metod podnoszenia samooceny i wiary we własne siły. Indywidualne konsultacje z psychologiem ukierunkowane były na określenie mocnych i słabych stron charakteru uczestników oraz ich potrzeb dotyczących udziału w projekcie. Podczas spotkań z psychologiem beneficjenci motywowani byli do zmiany swojej sytuacji zawodowej oraz aktywnego angażowania się w działania projektu. Natomiast w trakcie warsztatów z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży,  młodzi ludzie zapoznali się z konkretnymi metodami, których zastosowanie może okazać się pomocne w chwilach przygnębienia, smutku i przeżywania innych nieprzyjemnych stanów emocjonalnych… 
- Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich formach wsparcia, ponieważ przebiegały one w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze – opowiadała Daria Nagiel – opiekun grupy projektowej z Tarczyńskiej.


 

 

 

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU ?AKCJA AKTYWIZACJA ? EFS?


Uczestnicy projektu „Akcja  Aktywizacja – EFS” z 7 – 28 HP w trakcie zajęć z doradcą zawodowym
 

Od 5 grudnia w warszawskiej jednostce 7-28 HP trwają zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego, realizowane w ramach projektu „Akcja aktywizacja – EFS”. Spotkania prowadzi Lidia Krzyżanowska - doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Głównym celem spotkań jest doskonalenie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans zatrudnienia. Uczestnicy podczas warsztatów poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych – zdobywając wiedzę na temat autoprezentacji, a także komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W ramach zajęć omówione zostają również metody poszukiwania zatrudnienia, a także informacje dotyczące rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Grupowe warsztaty poprzedzone zostały indywidualnymi spotkaniami z doradcą zawodowym, a także grupowym wsparciem psychologicznym.

 

 

Młodzież w trakcie  tworzenia dokumentów aplikacyjnych

W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego, dla każdego uczestnika projektu opracowany został Indywidualny Plan Działania uwzględniający kolejne formy wsparcia – kurs zawodowy, staż, a także dodatkowe formy pomocy. Podjęte działania - zarówno w zakresie doradztwa zawodowego, jak i wsparcia psychologicznego – przybliżają  realizację głównych założeń projektu, zwiększając szanse uczestników na rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WSPARCIE NA STARCIE


Grupowe zajęcia z psychologiem w 7 – 19 HP
 

Beneficjenci ogólnopolskiego projektu unijnego „Akcja Aktywizacja - EFS” z mińskiej jednostki 7 – 19 HP zakończyli realizację kolejnego modułu wsparcia systemowego.
Młodzież uczestniczyła już w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, których celem było  nabycie umiejętności skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz uzyskanie wiedzy na temat sposobów i technik efektywnego poruszania się po rynku pracy. Natomiast podczas indywidualnych konsultacji młodzi ludzie poznali swoje atuty osobiste -  mocne strony, cechy osobowości i charakteru, zdolności,  umiejętności i predyspozycje...
Po „zawodoznawczej rozgrzewce” młodzież odbyła grupowe treningi i warsztaty z psychologiem pozwalające jej wzmocnić kompetencje społeczne, dzięki czemu nabyła pewności siebie, zdobyła umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych, a także zyskała szansę odbudowania poczucia własnej integralności.

 

 

Indywidualne konsultacje z psychologiem…

Dopełnieniem grupowych zajęć były indywidualne konsultacje, które pozwoliły na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów zarówno osobistych, jak i społecznych.  
- Wychodząc z ostatnich zajęć beneficjenci zgodnie stwierdzili, ze otrzymali dobre wsparcie już na samym początku projektu, więc nie mogą doczekać się, co będzie dalej. Życzymy uczestnikom, aby to „wsparcie na starcie” zostało przez nich dobrze wykorzystane – mówili wychowawcy z 7 – 19 HP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

?AA-EFS? W PŁOCKU


Uczestnicy z 7 – 11 HP podczas zajęć grupowych psychologicznych…
 

Na przełomie listopada i grudnia beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” z  płockiego hufca 7 - 11 uczestniczyli w spotkaniach z psychologiem.

Wsparcie realizowane było w trzech modułach: indywidualne konsultacje psychologiczne, grupowe treningi i warsztaty oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.
Spotkania z psychologiem służyły integracji grupy, nauce komunikacji zespołowej, metodom rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach – tak,  aby móc zapobiec depresji.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia indywidualne, podczas których młodzi ludzie mogli porozmawiać o swoich osobistych problemach, konfliktach czy brakiem umiejętności „oswajania” stresu.
- Często bywa tak, że trudno zwrócić się o pomoc nawet do kogoś bliskiego, a podczas zajęć miałam okazję usłyszeć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania  - mówiła po konsultacjach Weronika, jedna z uczestniczek projektu.
- Podsumowując, można stwierdzić, że podczas „zimowych spotkań psychologicznych” młodzież uzyskała fachową pomoc z zakresu psychologii. To była znakomita okazja dla uczestników projektu do konfrontacji z własnymi emocjami i przeanalizowania indywidualnych przeżyć – skomentowała koordynator projektu -  Magdalena Mocka.


 

 

 

CZAS ROZMÓW Z PSYCHOLOGIEM


Uczestnik podczas indywidualnych konsultacji z psychologiem
 
W  7-4 HP zakończył się trzeci moduł zajęć -   indywidualne wsparcie psychologiczne -  prowadzonych przez psychologa Tomasza Dąbrowskiego, w ramach projektu „Akcja aktywizacja – EFS”.
W spotkaniach wzięła udział  5.  osobowa grupa młodzieży,  wytypowana wcześniej przez doradcę zawodowego.  Celem wsparcia była pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników, związanych  np.  z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną  oraz motywacją  do podejmowania konstruktywnych działań.
Prowadzący konsultacje dokonał szczegółowej  diagnozy aktualnej sytuacji życiowej każdego uczestnika oraz analizy ich mocnych i słabych stron ( tzw. analiza SWOT). Następnym etapem była analiza potrzeb i stawianych sobie celów. Dużo miejsca  poświęcono  także sposobom radzenia sobie w sytuacjach trudnych.Beneficjenci  systematycznie  uczestniczyli w zajęciach i współpracowali z psychologiem. Bezpieczna atmosfera sprawiła, że niektórzy z nich  „otworzyli się”  i chętnie opowiadali o swoich aktualnych problemach. Każdy z uczestników otrzymał pomoc, adekwatną do potrzeb.


 

 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W PRUSZKOWIE


Zajęcia grupowe z psychologiem w 7 – 26 HP
 

W pruszkowskiej jednostce 7 – 26 HP w ramach projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” zakończyły się kolejne formy wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej.
 
Po indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym młodzież odbyła grupowe treningi i warsztaty z psychologiem, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualne wsparcie psychologiczne dla 5 osób.
Zajęcia grupowe z psychologiem dotyczyły integracji, komunikacji interpersonalnej, sztuk negocjacji, poczucia własnej wartości i samooceny oraz sytuacji trudnych, konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania.

 

 

Zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży…

Na zajęciach z zapobiegania depresji beneficjenci zostali zapoznani z definicją i objawami depresji, sygnałami ostrzegawczymi występującymi u młodzieży oraz z diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką.
Natomiast indywidualne wsparcie psychologiczne obejmowało analizę i diagnozę aktualnej sytuacji życiowej uczestnika, mocne i słabe strony, potrzeby i stawianie sobie celów oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
Zajęcia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze. Młodzież, pomimo, że pochodzi z różnych gimnazjów,  szybko się zintegrowała oraz chętnie uczestniczyła w spotkaniach.

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ GRUPOWYCH Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU ?AKCJA AKTYWIZACJA ? EFS?


Warsztaty z grupowego wsparcia psychologicznego
 

W praskiej jednostce 7-4 HP zakończyły się dwa moduły zajęć, prowadzone przez psychologa Tomasza Dąbrowskiego. W zajęciach wzięła udział 10.  osobowa grupa młodzieży, w wieku 15 -16 lat,  uczęszczająca do czterech gimnazjów. Pierwszy moduł obejmował grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty. Celem ich było wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, zbudowanie zaufania wobec grupy, podwyższenie samodzielności i zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia oraz nabycie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych. Tematyka zajęć  dotyczyła  integracji  uczestników, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, negocjacji, poczucia własnej wartości oraz  konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.
Drugi moduł wsparcia obejmował zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Miały one charakter prewencyjny, a ich celem było uświadomienie uczestnikom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak ją się diagnozuje  oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie zwrócić się po pomoc.

 

 

Zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży

Młodzi ludzie dowiedzieli się po czym można rozpoznać występowanie depresji u drugiego człowieka, jakie są sygnały ostrzegawcze u młodzieży, jak się leczy depresję oraz jakie są  sposoby zapobiegania tej chorobie.
Młodzi ludzie chętnie uczestniczyli w warsztatach i z zaangażowaniem wykonywali  wszystkie zadania. Dzięki zajęciom, uczestnicy poznali się i nastąpiła integracja grupy. Opinie,  wyrażane przez beneficjentów, znalazły potwierdzenie w ankietach ewaluacyjnych, w których podawali, że  zajęcia były potrzebne i  poszerzyły ich wiedzę.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI W ?AA-EFS?


Grupa beneficjentów z grupy WR1A podczas zajęć projektowych z języka angielskiego – prowadząca Katarzyna Manowska-Cepak
 
Zgodnie z wytycznymi projektu „AA-EFS”, w wolskiej jednostce 7 – 6 HP beneficjenci realizują kolejny moduł wsparcia. Młodzież bierze udział w 120. godzinnym kursie języka angielskiego, którego poziom został dostosowany do kompetencji językowych uczestników.
Każdy beneficjent otrzymał bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych i biurowych - podręczniki z płytami CD ułatwiającymi samokształcenie, słowniki, notatniki oraz długopisy.
Podczas zajęć rozwijane są wszystkie umiejętności językowe – mówienie, słuchanie, czytanie oraz gramatyka, a spotkania prowadzone są w sposób profesjonalny, rzetelny i w bardzo sympatycznej atmosferze. Wdrażany program autorski jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości uczestników. Atrakcyjność kursu językowego determinują nowoczesne formy  i metody dydaktyczne stosowane przez prowadzącą – Katarzynę Manowską – Cepak, nauczycielkę języka angielskiego.
- Angielskiego warto się uczyć. Dzięki uczestnictwu w projekcie będzie nam o wiele łatwiej zdobyć pracę, znikną też obawy, że będąc za granicą nie będziemy w stanie się komunikować – komentowali beneficjenci projektu  z warszawskiego hufca pracy.
 
Dodatkową zachętą jest fakt, że osoby objęte projektowym wsparciem mają szansę uzyskać poświadczenia ukończenia kursu, określające nabyte kompetencje na poziomie, co najmniej podstawowym (A1), ustalonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.


 

 

 

PSYCHOEDUKACJA W KOZIENICACH..


Uczestnicy projektu Akcja Aktywizacja- EFS podczas zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
 

W kozienickiej jednostce 7 – 13 HP,   w ramach projektu „Akcja Aktywizacja-EFS”,  odbyły się grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. Spotkania prowadziła Karolina Żak.
Uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami: depresja - definicje i objawy, depresja - sygnały ostrzegawcze u młodzieży, depresja-diagnoza i leczenie, depresja-profilaktyka i leczenie. Uzupełnieniem grupowych treningów i warsztatów z psychologiem oraz zajęć z zakresu zapobiegania agresji były indywidualne konsultacje psychologiczne wspomagające w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np.: z  sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywację do podejmowania konstruktywnych działań.


 

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne…

Spotkania odbywały się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Psycholog dokonał diagnozy potrzeb uczestników i uczestniczek projektu, która służyła opracowaniu indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej i edukacyjnej każdej osoby biorącej udział w zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

        Szanowni Państwo, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP realizuje  projekt ramach Gwarancji dla Młodzieży.

 


 

       „Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób do 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.


 

Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach których  prowadzą, m.in. projekt "Obudź swój potencjał – EFS" i "Akcja Aktywizacja"

 

 

 

"AA - EFS" W KOZIENICACH


Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja –EFS” z 7-13 HP podczas zajęć z Karoliną Żak  - psychologiem
 
W kozienickiej jednostce 7-13HP zakończyła się realizacja kolejnego modułu wsparcia systemowego w projekcie współfinansowanym ze środków UE  „Akcja Aktywizacja-EFS”.
Grupowe wsparcie, treningi i warsztaty,  które prowadziła psycholog Karolina Żak,  odbyły się w dniach: 22 do 28 listopada w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.
Głównym celem tego modułu wsparcia było stymulowanie motywacji uczestników w dążeniu do zmian, nabycie umiejętności zarządzania stresem oraz poznanie metod podnoszenia samooceny. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobyli umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych, a także mieli szansę odbudowania poczucia własnej integralności. Spotkania te pomogły uczestnikom przezwyciężyć bariery związane z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowały  do udziału w zajęciach w ramach projektu. Uzupełnieniem wsparcia psychologicznego będą zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży…


 

 

 

KONSTRUKTYWNE ROZMOWY


Beneficjenci projektu pn. „AA – EFS” z 7 – 6 HP  korzystają z możliwości uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach psychologicznych …
 

5. osobowa grupa beneficjentów projektu pn. „AA – EFS” z 7 – 6 HP - wyłoniona przez doradcę zawodowego na etapie opracowania IPD – korzysta z możliwości uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach psychologicznych …
Głównym celem tego modułu będzie doraźna pomoc skoncentrowana na problemie,  skierowana głównie do tych osób, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu zdiagnozowanych osobistych problemów związanych np.: z  nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami czy barierami w kontaktach interpersonalnych...
Spotkania z psychologiem mają na celu wypracowanie u młodych ludzi adekwatnego obrazu siebie i swoich możliwości, wzmocnienie pozytywnej samooceny i pewności oraz wzbudzenie motywacji do angażowania się w nowe formy aktywności życiowej. Podczas „rozmów” podejmowane są próby znalezienia rozwiązania problemów i udzielenia wsparcia osobie znajdującej się w trudnej sytuacji.
Aranżacja przestrzeni - eliminując układ hierarchiczny – wzbudza zaufanie, co  znacznie ułatwia komunikację i aktywność beneficjentów, toteż młodzi ludzie,  przełamują postawę bierności i  podnoszą swoją motywację do podejmowania różnorakich zadań...


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ W RAMACH PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA-EFS"


Uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja - EFS” z garwolińskiego 7 – 18 HP  podczas „doradczych” zajęć grupowych  i indywidualnych…
 
10. osobowa grupa beneficjentów projektu współfinansowanego ze środków UE „Akcja aktywizacja –EFS”  z garwolińskiej jednostki 7 – 18 HP zakończyła realizację pierwszego etapu wsparcia systemowego…
Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z doradcą zawodowym - Martyną Myszką.   Priorytetowym celem grupowych warsztatów było wskazanie uczestnikom projektu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, pomoc w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, nabycie umiejętności skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz uzyskanie wiedzy na temat sposobów i technik efektywnego poruszania się po rynku pracy. Podczas konsultacji z doradcą młodzi ludzie poznali swoje atuty osobiste -  mocne strony, cechy osobowości i charakteru, zdolności,  umiejętności i predyspozycje... Rozmowy z doradcą zawodowym, ankiety, warsztaty nabywania praktycznych umiejętności posłużyły do stworzenia Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu. To z kolei przybliża młodzież do zrealizowania celu głównego - odbycia stażu zawodowego, który ułatwi jej zdobycie kwalifikacji i znalezienie pracy.
A już w grudniu rozpoczną się kolejne zajęcia w ramach projektu. Będzie to cykl spotkań z psychologiem.


 

 

 

PRZYSZŁOŚĆ, TO DZIŚ...


Beneficjanci projektu podczas grupowych warsztatów z doradztwa zawodowego
 
W warszawskiej jednostce 7 – 22 HP rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla beneficjentów unijnego projektu systemowego „Akcja Aktywizacja - EFS”.
Grupę docelową stanowi młodzież w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat, która nie jest zatrudniona oraz nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu. Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin dotkniętych bezrobociem i ubóstwem.
Warsztaty prowadzi Ewa Gałkowska, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery. Dzięki temu modułowi wsparcia systemowego młodzież ma możliwość nauczyć się wyznaczania celów oraz formułowania planów na przyszłość, które będą  zgodne  z jej predyspozycjami. 

 

Młodzież prezentuje „wizytówkę” swojej grupy projektowej

Określi także swoje mocne i słabe strony, których świadomość  pozwoli na trafny wybór ścieżki zawodowej. W trakcie warsztatów młodzi ludzie poznawać będą zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także przeanalizują, najczęściej popełniane podczas procedury rekrutacyjnej,  błędy. Beneficjenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także i praktyczną. Na podstawie różnorodnych ćwiczeń, testów i ankiet będą w stanie określić swoje predyspozycje do pracy w konkretnym zawodzie, skutecznie zaprezentować własną osobę i „zmierzyć się” podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.
Młodzi ludzie podkreślają, że dzięki ofercie projektowej wyposażeni zostaną w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia, co w konsekwencji zminimalizuje ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodów ekonomicznych.

 

 

 

 

 

Pamiątkowa fotografia beneficjentów projektu z warszawskiej jednostki 7 – 22 HP

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KLUCZ DO SUKCESU


Weronika – beneficjentka  projektu „Akcja Aktywizacja - EFS” podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – Ewą Gałkowską z Młodzieżowego Centrum Kariery w Warszawie
 

W warszawskiej jednostce  7 – 6 HP odbywają się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym przewidziane w ramach pierwszej formy wsparcia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.  „Akcja Aktywizacja - EFS”.
Wsparcie OHP adresowane jest do 10. osobowej grupy beneficjentów w przedziale wiekowym 15 – 16 lat,  znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej,  zaniedbujących obowiązek szkolny i mających kłopoty w nauce.
Celem tych spotkań jest rozbudzanie wśród młodzieży  wyobraźni, pomysłowości na temat przyszłej aktywności edukacyjnej,  zawodowej czy gospodarczej oraz pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery na rynku pracy…
Ewa Gałkowska – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Warszawie - swoje działania doradcze rozpoczęła od zapoznania się z sytuacją edukacyjną beneficjentów, ich predyspozycjami, doświadczeniami oraz umiejętnościami. 


 

 

Jakub – beneficjent  projektu „Akcja Aktywizacja - EFS” podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – Ewą Gałkowską z Młodzieżowego Centrum Kariery w Warszawie

Specjalistka diagnozowała osobowość i predyspozycje zawodowe młodych ludzi, badała ich słabe i mocne strony, analizowała potrzeby i zainteresowania, a także opracowywała Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.
Formuła założeń wsparcia projektowego sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw wobec pracy, motywacji, aspiracji zawodowych i życiowych, rozwija zdolności i zainteresowania, wpiera proces poznawania siebie i swoich możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Dzięki cyklowi 4. godzinnych spotkań z doradcą zawodowym  beneficjenci będą potrafili dokonać samooceny, poznają typ swojego temperamentu, swoje cele i orientację życiową, specyfikę różnych zawodów i wymagania stawiane przedstawicielom tych profesji, trafnie ocenią własne predyspozycje zawodowe i będą potrafili racjonalnie zaplanować swoją przyszłość  dostosowując się do sytuacji panującej na rynku pracy. Zostaną zaktywizowani i zmotywowani do stosowania własnych rozwiązań, przygotowani do samodzielności i odpowiedzialności w planowaniu i zarządzaniu własną karierą edukacyjną i zawodową.

 

 


drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004