OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

"GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ" - Aktualności

 

 

 

"GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ"


Beneficjenci projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” - przyszli kołodzieje -  podczas własnoręcznego wykonywania koła
 

Beneficjenci projektu unijnego pt. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” z 7 – 2 OSiW w Jaciążku,  podczas praktycznych warsztatów szkoleniowych zdobywają wiedzę o starych  zawodach – tkacza i kołodzieja oraz nowe umiejętności przydatne na rynku pracy. 
Młodzi ludzie mają już za sobą uczestnictwo w 40. godzinnym cyklu zajęć teoretycznych z materiałoznawstwa, technologii, maszynoznawstwa i rysunku technicznego. Zyskali także świadomość, że naturalnym dążeniem człowieka jest – od wieków – chęć upiększania swojego otoczenia wyrobami o charakterze rękodzielniczym, bo mimo coraz większych osiągnięć techniki zdobnictwo ręczne nie tylko nie zanika, ale rozwija się bardzo intensywnie.
Przyszłe tkaczki nabyły umiejętności posługiwania się igłą, dowiedziały się, że każdy haft musi mieć określoną koncepcję artystyczną, a jego poszczególne elementy –  materiał, ścieg, kolor, w dobrym ornamencie,  muszą być zsynchronizowane.


 

 

Uczestniczki projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” podczas wykonywania obrazów metodą haftu krzyżykowego

 - Współczesny haft artystyczny jest bardzo poszukiwany, a świeża inwencja i śmiałość wykonania są bardzo cenione. Ręcznie zdobiona odzież czy wykonane szydełkiem serwetki, firanki i koronki znajdują wielu odbiorców. Takie zapotrzebowanie jest dla nas szansą na odnalezienie się na rynku pracy – argumentowały beneficjentki – przyszłe tkaczki i hafciarki.
Kołodzieje zapoznawali się z dawnym sposobem wytwarzania koła, mieli także okazję własnoręcznego wykonania drewnianych elementów wozu drabiniastego.
Ponadto, 18 maja, wszyscy uczestnicy realizowanego projektu, w ramach dokładniejszego zapoznania się ze specyfiką „ginących zawodów” udali się na wycieczkę do Zagrody Kurpiowskiej typu skansenowskiego w Kadzidle. Jest to jedno z najmniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Młodzież miała możliwość zwiedzenia charakterystycznego budownictwa drewnianego z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej z przełomu XIX i XX wieku.

 

 

Zagroda Kurpiowska typu skansenowskiego w Kadzidle -  beneficjentki projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” zapoznają się budową oraz sposobem działania krosna

Zachwyt budziły dawne domostwa, spichlerz, drewutnia, stodoła, w której usytuowane są: wozownia i warsztaty - stolarski i bednarski, olejarnia, a także maneż. Młodzi ludzie z zainteresowaniem oglądali dawne sprzęty używane na Kurpiach w okresie dwudziestolecia międzywojennego XX w., m.in.: kołowrotki i krosna. Kursanci szczególną uwagę zwrócili  na łóżko przykryte różnokolorowymi kilimami  - tkanymi na miejscowych krosnach, jak również na znajdujące się w warsztacie stolarskim sprzęty: stół stolarski, tokarkę, świdry, strugi, piły trackie oraz narzędzia niezbędne do obróbki drewna.
Wycieczka do skansenu była ciekawym uzupełnieniem praktycznych warsztatów szkoleniowych realizowanych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

?GINĄCE ZAWODY? W JACIĄŻKU


Doradca zawodowy, Agnieszka Rolińska omawia zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 

Mazowieccy beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” uczestniczyli w zajęciach aktywizacyjno - doradczych i kursie przedsiębiorczości. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w terminie od 15 do 23 kwietnia.

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 18 - 25 lat. W jego ramach młodzi ludzie,  dzięki odpowiednim, praktycznym szkoleniom zawodowym zakończonym specjalistycznym egzaminem,  zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe. Celem projektu jest  ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej poprzez umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie ginących zawodów, a także podjęcie zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej przez uczestników.


 

 

Młodzi ludzie opracowują koncepcję działania swojej firmy

Priorytetowym założeniem warsztatów szkoleniowych było motywowanie do zmian, przygotowanie do świadomego wyboru i planowania kariery zawodowej poprzez uświadomienie sensu aktywności zawodowej i jej wpływu na zmianę  jakości życia.
W trakcie zajęć młodzież poznała m. in. różne metody aktywnego poszukiwania pracy, dowiedziała się  jak poprawnie skonstruować  dokumenty aplikacyjne oraz jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy określili bariery utrudniające podjęcie zatrudnienia oraz oczekiwania, jakie stawiają pracodawcy wobec przyszłych pracowników. Młodzi ludzie mogli poznać swoje mocne i słabe strony, poziom motywacji, a także określić swoje preferencje zawodowe oraz hierarchię wartości.
Spotkania miały również na celu zaszczepienie wśród beneficjentów postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy, potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto kursanci poznali podstawy prawa pracy, gospodarki rynkowej, rozliczeń finansowo-podatkowych i księgowych i innych, istotnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.  Podczas warsztatów uczestnicy  wcielali się w role przedsiębiorców,  opracowywali koncepcję działania firmy i reklamowania swoich produktów i usług, tworzyli biznesplan dla swojej firmy. Zaangażowanie beneficjentów i ich aktywny udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na dynamikę przyswajanej wiedzy.
- Szybko zmieniające się standardy życia zmuszają nas do zdobywania nowych umiejętności, które dostosowane są do wymogów współczesnego rynku pracy. Idea projektu pt.  „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, daje nam nadzieję na udane życie zawodowe - mówili beneficjenci z Jaciążka.


 

 

 

"GINĄCE ZAWODY" - PLASTYKA OBRZĘDOWA


Uczestniczki szkolenia „Ginące zawody - zdobienie pisanek metodą woskową” podczas zajęć warsztatowych
 

Wykonywanie rekwizytów obrzędowych związanych z nadchodzącymi świętami Zmartwychwstania Pańskiego -  to temat dwudniowego szkolenia, które zorganizowali pracownicy Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Zwoleniu dla dziesięcioosobowej grupy uczestników z 7 - 3 OSiW.
Głównym celem kursu była nie tylko nauka zdobienia jaj wielkanocnych przy wykorzystaniu różnych technik zdobienia, ale także zainteresowanie młodego pokolenia tradycjami i zwyczajami  ludowymi.
Część teoretyczną i praktyczną warsztatów rękodzieła artystycznego prowadziła instruktorka sztuk plastycznych Jadwiga Snopczyńska – Wrochna. Młodzież dowiedziała się, że zwyczaj malowania jaj ma w Polsce już tysiącletnią tradycję. Zdobione jaja – symbol życia,  w zależności od zastosowanej techniki nazywane są pisankami lub kraszankami. Uczestniczki szkolenia poznały najstarszą metodą zdobienia - metodę batikową, polegającą na "pisaniu" wzoru, na powierzchni skorupki jajka roztopionym woskiem i barwieniu w jednym, względnie w kilku kolorach. 
Sporo trudności sprawiło zastosowanie w praktyce „technik wykończeniowych” -  usuwanie wosku z pisanek oraz ich nabłyszczanie. Wszyscy pilnie słuchali rad i próbowali z dużym powodzeniem podpatrywać misterne wzory prezentowane przez instruktorkę.

 

 

Efekt warsztatów rękodzieła artystycznego
Młodzież, jak wynikało z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej,  była bardzo zadowolona z możliwości uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Chwaliła atmosferę oraz profesjonalizm prowadzącej warsztaty instruktorki. Ponadto „kursanci” wyrazili chęć uczestniczenia w innych szkoleniach organizowanych przez zwoleński ROSZM.drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004