OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

"GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ" - O projekcie

Na Mazowszu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej.

 


Głównym założeniem projektu jest połączenie idei przedsiębiorczości z promocją kultury regionalnej, której częścią jest tradycyjne rzemiosło oraz ochrona przed zapomnieniem twórczości rękodzielniczej.

 


Projekt „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 18- 25 lat, nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które mają niewystarczające kwalifikacje zawodowe, chcą się przekwalifikować oraz do osób, które wciąż poszukują swojej drogi zawodowej. 

 


W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 160 osób - na Mazowszu udział weźmie 10-osobowa grupa. Beneficjenci projektu będą brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz kursach zawodowych, takich jak: kołodziej z elementami renowacji mebli i bednarstwa oraz tkacz z elementami hafciarstwa. Udział w szkoleniach zakończony będzie egzaminem, potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.

 


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004