OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Nowe perspektywy 2 - Aktualności

 

 

 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU W RADOMIU


zastępca komendanta wojewódzkiego Mazowieckiej WK OHP - Leszek Chemperek podsumowuje realizację założeń projektowych

W 7-1 ŚHP w Radomiu, odbyło się uroczyste zakończenie projektu ?Nowe Perspektywy 2? ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W spotkaniu wzięli udział: beneficjenci projektu, koordynator wojewódzki projektu - zastępca komendanta wojewódzkiego Mazowieckiej WK OHP ? Leszek Chemperek, koordynator lokalny - dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu ? Henryk Słomka oraz opiekunowie grup ? wychowawcy radomskiej jednostki ? Anna Mroczkowska i Danuta Lichota.
Uroczystość wręczenia zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności poprzedzona została informacją na temat idei i celów projektu w kontekście osiągniętych rezultatów. Beneficjenci obu grup, otrzymali z rąk koordynatora wojewódzkiego ? Leszka Chemperka, zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie przez nich zajęć, kursów i szkoleń.

wręczenie certyfikatu poświadczającego ukończenie projektu ?Nowe Perspektywy 2? beneficjentce - Agacie Wiadrowskiej (grupa RA 1)
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami i harmonogramami. Młodzież skorzystała z pakietu zajęć wyrównawczych, minimalizując w ten sposób zaległości i braki edukacyjne, z porad doradców zawodowych, wzmacniała swoje kompetencje osobiste dzięki zajęciom z psychologiem, kształtowała umiejętności kluczowe dzięki kursom języka angielskiego i zajęciom TI.
Na zakończenie uroczystości, koordynator wojewódzki ? Leszek Chemperek, podziękował wszystkim beneficjentom za udział w projekcie, a kadrze wychowawczej za pełną zaangażowania współpracę.

wręczenie certyfikatu poświadczającego ukończenie projektu ?Nowe Perspektywy 2? beneficjentowi - Rafałowi Królowi (grupa RA 2)


 

 

 

ZAKOŃCZENIE NOWYCH PERSPEKTYW 2


Wręczanie uczestnikom certyfikatów przez Dyrektora CEiPM
 

6 czerwca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Nowe Perspektywy 2 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział wzięli w nim uczestnicy dwóch grup w wieku 18-24 lata. Beneficjenci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów z grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego, języka angielskiego, przedsiębiorczości, a także wybranych przez siebie kursów zawodowych. Dzięki temu nabyli nowe kwalifikacje i umiejętności w takich zawodach jak: pracownik ochrony fizycznej, technolog robót wykończeniowych, operator koparko ładowarki, florysta, barman-kelner, opiekunka dziecięca. Podczas uroczystości Dyrektor radomskiego CEiPM wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające odbycie w maju praktyk zawodowych u pracodawców.

 

Beneficjenci z koordynatorem lokalnym i opiekunami grup
Obecnie beneficjenci przystępują do egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU W OSTROŁĘCE


Dariusz Małkowski, dyrektor CEiPM w Ostrołęce oraz Anna Małkowska-Polewacz, doradca zawodowy MCIZ w Ostrołęce podsumowują dotychczasowe zajęcia w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2”
 

19 maja w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, obyło się spotkanie młodzieży uczestniczącej w projekcie „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkania beneficjenci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie przez nich szkoleń i kursów w ramach projektu: języka angielskiego, przedsiębiorczości, ECDL START, kursów zawodowych – spawanie metodą MAG, wizaż i stylizacja paznokci, barman – kelner, kasjer – sprzedawca, operator wózka jezdniowego oraz grafiki komputerowej jak też z odbytych zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem. Bardzo dużym sukcesem młodzieży było potwierdzone egzaminem państwowym uzyskanie prawa jazdy kategorii B, przez 12 uczestników na 14 zdających. Uczestnicy są bardzo zadowoleni z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, przydatnych na rynku pracy. Aktualnie uczęszczają na praktyki zawodowe, które potrwają do końca maja.

 

 

Dariusz Małkowski, dyrektor CEiPM w Ostrołęce wręcza zaświadczenia i certyfikaty uczestniczce projektu „Nowe Perspektywy 2” Justynie Duszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OTWÓRZ SWÓJ PROJEKT I POKAŻ SIĘ ŚWIATU


Otwarcie spotkania i powitanie gości przez dyrektor CEiPM OHP w Płocku Małgorzatę Kowalską
 
Wpisując się w realizację Dni Otwartych OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku 8 maja zorganizowało panel dyskusyjny pod hasłem – „Otwórz swój projekt i pokaż się Światu”, na którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych instytucji rynku pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Zakładu Karnego w Płocku, pracodawców współpracujących z CEiPM oraz kadra Hufca Pracy 7-11 w Płocku.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor CEiPM OHP w Płocku Małgorzata Kowalska witając wszystkich przybyłych. Następnie doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przybliżyła zakres i charakterystykę działalności OHP jak również omówiła realizowany projekt unijny „Nowe Perspektywy 2”.
W następnej części spotkania dyrektor CEiPM OHP w Płocku zaznajomiła uczestników z założeniami projektu „Gwarancje dla Młodzieży. Wystąpienie to skłoniło zaproszonych gości do wymiany doświadczeń w ramach realizacji projektów w poszczególnych instytucjach. Rozmowa dotyczyła także wzajemnej współpracy oraz korzyści z niej wynikających. Swoje stanowiska przedstawiły między innymi: Alicja Nowacka, Katarzyna Lewandowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Aleksandra Grzybowska, Agnieszka Świerad z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku, Piotr Szatkowski przedstawiciel Zakładu Karnego w Płocku oraz Magdalena Mocka-Lipińska - komendant Hufca Pracy 7-11 w Płocku. Dyskusja i całe spotkanie przebiegły w miłej i konstruktywnej atmosferze kończąc się wzajemnymi deklaracjami o pomocy przy dalszej realizacji zadań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.


 

 

 

KURS PRAWA JAZDY W RADOMIU


Młodzież na zajęciach teoretycznych
 

W Radomiu trwa kurs na prawo jazdy kategorii B. W szkoleniu uczestniczy 18 beneficjentów projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursanci ukończyli 30 godzin zajęć teoretycznych, a także wszyscy przeszli pomyślnie badania lekarskie i założyli w wydziale komunikacji wymagany „profil kierowcy”.
W dalszej części szkolenia beneficjenci będą uczestniczyli w zajęciach praktycznych polegających na nauce i doskonaleniu umiejętności jazdy samochodem. Po zakończeniu praktycznej części kursu beneficjenci przystąpią do państwowych egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu, które powinny zakończyć się do końca czerwca.

 

 

Uczestniczka projektu podczas jazdy samochodem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NOWE KWALIFIKACJE W ?PERSPEKTYWACH 2?MIKOŁAJA


Przyszłe specjalistki od wizażu i stylizacji paznokci
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, od połowy marca, w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Nowe Perspektywy 2”, młodzież uczestniczy w kursach zawodowych oraz kontynuuje kurs prawa jazdy kategorii B. To czas wytężonej pracy uczestników projektu, ale też zadowolenia z uzyskanej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy są bardzo zaangażowani w zdobywanie nowych kwalifikacji. W Ostrołęce, kształcą się przyszli spawacze, kelnerzy – barmani, specjalistki od wizażu i stylizacji paznokci, kasjerzy – sprzedawcy, graficy komputerowi oraz operatorzy wózków jezdniowych. Podczas kursów zawodowych oprócz teorii, jest też praktyczne zdobywanie umiejętności. W ostatnim tygodniu marca pierwsi beneficjenci przystąpią do egzaminu teoretycznego z prawa jazdy kategorii B, co też wzbudza wśród nich niemałe emocje.

 

 

 

Uczestnicy projektu „Nowe Perspektywy 2” podczas teoretycznych zajęć na kursie „Spawanie metodą MAG – 135”

Ponadto młodzież uczestniczyła w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem, w kursie przedsiębiorczości, języka angielskiego i ECDL. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Przez cały okres jego realizacji młodzież objęta jest wsparciem opiekuńczo-wychowawczym opiekunów grup oraz koordynatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretyczne zajęcia podczas kursu „Obsługa wózka jezdniowego”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

RADOM PROJEKTOWO ZINTEGROWANY


Rywalizacja w kręgle w radomskim centrum rozrywki w Galerii Rosa
 

Uczestnicy 7-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Radomiu wzięli udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym w ramach przedsięwzięcia „Nowe Perspektywy 2”.

Tym razem spotkanie uczestniczącej w projekcie młodzieży, odbyło się  w radomskim centrum rozrywki w Galerii Rosa. Udział w nim wzięli uczestnicy dwóch grup projektowych, którzy rywalizowali ze sobą na torach kręgielni, przy stołach bilardowych oraz zawodach w futbolu stołowym. Aktywny wypoczynek w centrum rozrywki i wspólnym gronie, sprzyjał odreagowywaniu stresu szkolnego i w pełni zaspokoił oczekiwania beneficjentów „Nowych Perspektyw 2”.

 

 

Beneficjenci projektu „Nowe Perspektywy 2” przy stole bilardowym

-  Zajęcia takie jak dziś są bardzo potrzebne – mówili, podsumowując wspólnie spędzony dzień. – Dzięki czasowi tylko dla siebie, który spędzamy bawiąc się i rozmawiając, zyskujemy dystans do wielu problemów i łatwiej wracamy do codzienności, sprawniej też później wypełniamy swoje szkolne czy domowe obowiązki. Dlatego już teraz nie możemy się doczekać majowego wyjazdu do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, bo wierzymy, że dostarczy on nam równie wielu fajnych emocji, co dzisiejsze zajęcia w rozrywkowym centrum Radomia.

 

 

 

 

 

Pojedynek uczestniczek 7-1 ŚHP w piłkarzyki
 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 


 

 

 

RELAKSUJĄCY DZIEŃ Z HISTORIĄ


Uczestnicy ?Nowych Perspektyw 2? przed wejściem do Mauzoleum

5 marca w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego ?Nowe perspektywy 2? beneficjenci grupy ?A? ze Środowiskowego Hufca Pracy w Ostrołęce po raz trzeci, korzystając z oferty projektowej, poznali ciekawe formy spędzenia wolnego czasu.
Uczestnicy zwiedzili tego dnia Pomnik Mauzoleum, upamiętniający żołnierzy poległych podczas Powstania Listopadowego pod Ostrołęką, zwiedzili wystawę poświęconą słynnej bitwie z 26 maja 1831 r. i zapoznali się z wizualizacją obrazu Karola Malankiewicza ? uczestnika tamtych walk, prezentującą ostrołęcką batalię. Po tak sporek dawce kultury z historią w tle, młodzież udała się do Aquaparku, gdzie odpoczywała na sportowo, a następnie wzięła udział w zdrowej rywalizacji na kręgielni. Tak aktywnie spędzony dzień uczestnicy podsumowali wizytą w pizzerii i na koniec udali się do kina na film pod tytułem ?Jack Strong?.

Młodzież w trakcie zwiedzania wystawy poświęconej Bitwie pod Ostrołęką

- Dziś nie tylko mogliśmy wypocząć, zrelaksować się i dobrze bawić, ale także uczestniczyliśmy w bardzo pouczającej i ciekawej lekcji historii ? zauważyli z satysfakcją beneficjenci ?Nowych Perspektyw 2?.

Małe co nieco w kawiarence ostrołęckiego Aquaparku po aktywnym wypoczynku w wodzie

Beneficjanci projektu podczas przyjaznej rywalizacji na lokalnej kręgielni
 

 

 

KURS ECDL W RADOMIU


Uczestnicy projektu podczas zajęć komputerowych

W radomskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży trwa kurs komputerowy ECDL START dla uczestników projektu ?Nowe Perspektywy 2?.
Na zajęciach młodzież poznaje podstawy obsługi komputera od strony teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy uczą się poruszać po systemie operacyjnym Windows 8, poznają podstawowe i niezbędne funkcje pakietu Ms Office oraz programu graficznego Photoshop. Beneficjenci projektu pracują na nowoczesnym sprzęcie komputerowym, z najnowszym oprogramowaniem, a prowadzący kurs wykładowca, dba o to, aby wszystkie nowe dla uczestników treści, zagadnienia były dokładnie i szczegółowo omówione.
W następnym etapie projektu, który rozpocznie się w marcu, wystartuje długo oczekiwany przez młodzież kurs na prawo jazdy kat. B. Wszyscy zainteresowani przeszli już pozytywnie badania lekarskie i z niecierpliwością wyglądają pierwszych jazd próbnych.

Przerwa na ciepły posiłek

Szlifowanie umiejętności graficznych z programem Photoshop


 

 

 

KOMPUTER BEZ TAJEMNIC


Uczestnicy projektu ?Nowe perspektywy 2? podczas zajęć z języka angielskiego

Ostrołęccy beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ?Nowe Perspektywy 2? od tygodnia uczęszczają na kurs ECDL START (European Computer Driving Licence).

Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystywania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Aktualnie realizowane są też zajęcia z języka angielskiego. Ku nieskrywanej radości beneficjentów rozpoczęły się także praktyczne zajęcia z kursu prawa jazdy. Od marca natomiast wystartują kursy zawodowe, a następnie praktyki, które zakończą zajęcia projektowe. Przez cały czas trwania projektu młodzież objęta jest wsparciem opiekuńczo-wychowawczym kadry OHP.

Młodzież z Ostrołęki podczas kursu ECDL START

Zajęcia praktyczne z kursu na prawo jazdy w ramach projektu ?Nowe perspektywy 2?


 

 

 

PRAWO JAZDY W NOWYCH PERSPEKTYWACH 2


Uczestnicy projektu ?Nowe perspektywy 2? podczas zajęć teoretycznych w ramach kursu prawa jazdy prowadzonego przez instruktora Marka Żebrowskiego

Młodzież z Ostrołęki uczestnicząca w projekcie OHP współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pracowicie rozpoczęła nowy rok.

W styczniu uczestnicy ?Nowych Perspektyw 2? z Ostrołęki wzięli udział w indywidualnych spotkania z psychologiem, we wznowionych zajęciach z języka angielskiego, a także w zupełnie nowej pozycji szkoleniowej 2014 r. w kursie prawa jazdy. Kurs rozpoczął się w czwartek 16 stycznia, zajęciami teoretycznymi omawiającymi prawo ruchu drogowego.
- Wszyscy uczestnicy długo czekali na ten moment i teraz tylko wyglądają zajęć praktycznych ? cieszy się z zainteresowania młodzieży kadra OHP.
Niebawem beneficjenci projektu rozpoczną kurs komputerowy ECDL, a następnie kursy zawodowe oraz praktyki. Przed uczestnikami sporo wyzwań, ale jak oni sami podkreślają ? warto włożyć trochę wysiłku, by osiągnąć cel ? stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy.


 

 

 

WIGILIA CEIPM I ŚHP W OSTROŁĘCE

Dariusz Małkowski, dyrektor CEiPM w Ostrołęce oraz Krystyna Charewicz, wychowawca 7-2 ŚHP witają przybyłą na spotkanie wigilijne młodzież

18 grudnia, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce odbyła się wigilia dla uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ?Nowe Perspektywy 2?, uczestników Środowiskowego Hufca Pracy 7 ? 2 oraz kadry OHP.

Na początku spotkania, Dariusz Małkowski, dyrektor Centrum przywitał wszystkich przybyłych i podsumował zrealizowane dotychczas zajęcia projektowe. W trakcie przemówienia przybliżył on też cele i zadania, jakie czekają na uczestników ?Nowych Perspektyw 2? w roku 2014. Młodzież została tego dnia obdarowana gadżetami zakupionymi w ramach projektu , a następnie wzięła udział w stricte już świątecznym spotkaniu. Przy pięknych kolędach dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia.

Uczestnicy projektu ?Nowe Perspektywy 2?

Anna Małkowska-Polewacz, doradca zawodowy MCIZ w Ostrołęce, rozdaje uczestnikom plecaki oraz nośniki pamięci


 

 

 

EDUKACYJNA WYCIECZKA PO OLSZTYNIE


Uczestnicy „Nowych Perspektyw 2” z Ostrołęki w drodze do olsztyńskiego obserwatorium
 

W ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” grupa „A” z ostrołęckiego Środowiskowego Hufca Pracy  6 grudnia wybrała się na wycieczkę do Olsztyna.

Pierwszym punktem wyjazdu były odwiedziny w Planetarium, gdzie młodzież obejrzała pasjonujący seans astronomiczny pod tytułem „Ziemia, Księżyc, Słońce”. Pokaz prezentował ruch gwiazd i innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym.
- Wspaniale było zobaczyć to wszystko na własne oczy – cieszyła się młodzież.
Ciekawą lekcję uczestnicy wycieczki przeżyli następnie w olsztyńskim obserwatorium, gdzie przez lunetę oglądali plamy na słońcu a także piękną panoramę miasta.
- Obejrzeliśmy również wystawę meteorytów i pracownię służby czasu – relacjonują. – Na koniec udaliśmy się do olsztyńskiego zamku, gdzie znajduje się Muzeum Warmii i Mazur.

 

 

Młodzież z 7-2 OSiW podczas zwiedzania obserwatorium
 

W muzeum młodzież zwiedziła wystawy poświęcone Mikołajowi Kopernikowi oraz historii miasta, a także wystawę sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego Warmii i Mazur.
- Mamy nadzieję, że dla naszych podopiecznych była to ciekawa i pouczająca wycieczka, która poszerzyła ich wiedzę o wszechświecie i o historii części ich ojczyzny – mówi Krystyna Charewicz, wychowawca  7-2 ŚHP i opiekun grupy projektowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascynujące wystawy w planetarium w Olsztynie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu w Muzeum Warmii i Mazur
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KINO NA INTEGRACJĘ


Uczestnicy 7-11 HP wraz z opiekunem projektu przed kinem „Przedwiośnie” w Płocku
 

Uczestnicy projektu „Nowe Perspektywy 2” z Płocka wraz z opiekunami grup wybrali się w ostatnich dniach listopada na film „Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia”.

Wyjście do kina, podobnie jak zaplanowana na początek grudnia wizyta na kręgielni, to wpisane w projekt zajęcia, których celem jest relaks i lepsze poznanie się uczestników „Nowych Perspektyw 2”. Listopadowy wybór seansu nie był przypadkowy. Film, będący kontynuacją  wydarzeń z pierwszej części „Igrzysk…” został wytypowany wspólnie przez wszystkich uczestników i już samo to stanowiło element jednoczący grupę. Dodatkowo integrująco działało wspólne przeżywanie emocji związanych z toczącymi się na ekranie losami filmowych bohaterów. Po seansie opinie młodzieży z „NP2” były jednomyślne:
 

 

 

Młodzież z „Nowych Perspektyw 2” w oczekiwaniu na seans filmowy
 

- Fajne, trzymające w napięciu kino z zaskakującymi zwrotami akcji – mówili młodzi widzowie, którzy równie zgodnie zadeklarowali chęć wspólnego wybrania się na ostatnią część „Igrzysk śmierci”. Tymczasem przed nimi kręgielnia. Czy to miejsce podziała równie relaksacyjnie i integracyjnie na członków grup projektowych? O tym już wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupy PA1 i PA2 w trakcie oglądania filmu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PO NAUCE CZAS NA RELAKS


Uczestnicy „Nowych Perspektyw 2” w czasie wolnym od nauki na radomskiej kręgielni w miejscowej galerii
 
W Radomiu trwa realizacja programu „Nowe Perspektywy 2”, w ramach którego młodzież zdobywa nowe wiedzę i umiejętności, zwiększające jej kompetencje życiowe i szanse na rynku pracy. Projekt oprócz nauki, oferuje uczestnikom także ciekawe formy relaksu.
Aktualnie „Nowe Perspektywy 2” w Radomiu składają się z zajęć uzupełniających wiedzę beneficjentów projektu z zakresu języka polskiego i matematyki. Spotkania ze specjalistami w tych przedmiotach pozwalają młodzieży zniwelować braki w umiejętności prawidłowego posługiwania się polszczyzną oraz w rozwiązywaniu nie zawsze tylko prostych zadań matematycznych. Na szczęście nie samą nauką człowiek żyje, więc  w projekcie przewidziano także rozmaite formy wypoczynku. I tak na przykład w piątek 22 listopada w ramach jednej z nich, uczestnicy „Nowych Perspektyw 2” wraz z wychowawcami  7-1 ŚHP wybrali się do miejscowej Galerii Rosa, by spędzić miło czas w kręgielni. Młodzież z wielką satysfakcją przyjęła propozycję  rywalizacji na torach i zabawy we wspólnym, projektowym gronie. Odpoczynek na kręgielni został podsumowany przez beneficjantów, jako bardzo potrzeby nie tylko ze względu na przerwę w nauce, ale także jako dobry sposób na integrację grupy .


 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W NOWYCH PERSPEKTYWACH 2


Uczestnicy projektu „Nowe perspektywy 2” podczas zajęć  z przedsiębiorczości
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyli kurs przedsiębiorczości.

W czasie kursu młodzież poznała kluczowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości i zdobyła umiejętność pisania biznesplanu. Uczestnicy mieli też okazję zbadać swoje predyspozycje zawodowe, popracować nad pomysłami na własną działalność gospodarczą, dowiedzieć się skąd mogą uzyskać pomoc w formie dotacji bezzwrotnej na samozatrudnienie oraz  jak poradzić sobie z rejestracją firmy.  Po ukończonym module przedsiębiorczości, od 26 listopada beneficjenci projektu z Ostrołęki rozpoczną naukę języka angielskiego.

 

 

 

Młodzież z Ostrołęki w trakcie nauki pisania biznesplanu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PSYCHOLOGICZNIE PODBUDOWANI


Grupowe zajęcia z psychologiem Małgorzatą Czarnotą
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu zakończyły się zajęcia z psychologiem realizowane z uczestnikami projektu Nowe Perspektywy 2.

Wsparciem psychologicznym objęto 20 beneficjentów, a polegało ono przede wszystkim na wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz zbudowaniu zaufania uczestników wobec siebie nawzajem. Na zajęciach grupowych zajmowano się sprawami komunikacji, integracji, a także negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Beneficjenci uczestniczyli w symulacji rozwiązywania problemów, a podczas ćwiczeń zmagali się z takimi barierami jak: niska samoocena, odrzucenie, stres, agresja czy uzależnienie. Celem wszystkich zadań było podwyższenie samodzielności każdego ze słuchaczy i zwiększenie szans młodzieży na znalezienia zatrudnienia. Po grupowych warsztatach psychologicznych, każdy z uczestników otrzymał szansę skorzystania z porad psychologa w formie indywidualnego spotkania.

 

Młodzież w trakcie ćwiczenia rozwiązań hipotetyczny problemów
 

Taka rozmowa miała na celu zdiagnozowanie osobistych problemów beneficjenta związanych np. z  sytuacją rodzinną, barierami w kontaktach interpersonalnych, automotywacją do podejmowania konstruktywnych działań, a następnie wspólnemu szukaniu właściwych rozwiązań tychże. 
- Dla większości uczestników było to pierwsze w życiu spotkanie z psychologiem – opowiadają pracownicy radomskiego CEiPM. – Dzięki niemu młodzież mogła zweryfikować  stereotypowe myślenie o „wizycie u psychologa” i przekonać się, że psycholog to nie tylko terapeuta leczący zranienia psychiczne, ale także edukator oddziaływujący w istotny sposób na środowisko społeczne i pomocny w pogłębianiu wiedzy ludzi o sobie samych.
Mimo, iż przewidziany w Nowych Perspektywach 2 cykl zajęć z psychologiem dobiegł końca, indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników dostępne będzie przez cały okres trwania projektu.

 

 

Uczestniczka Nowych Perspektyw 2 na indywidualnym spotkaniu z psychologiem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

W WOLNYM CZASIE NA SPORTOWO


Młodzież w Aquaparku słucha instrukcji korzystania z pływalni przekazywanej przez ratownika.
 

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Ostrołęce trwa realizacja projektu „Nowe Perspektywy 2” . 15 listopada w ramach realizacji programu, młodzież grupy „A” miała okazję wybrać się wraz z opiekunem z 7-2 ŚHP do miejscowego Aquaparku.

Wizytę w Aquaparku zorganizowano, by pokazać młodzieży, że wolny czas można spędzać zdrowo i kreatywnie, co stanowi alternatywę dla ulubionej formy relaksu współczesnych nastolatków – spędzania czasu przed monitorem komputera. Tego dnia uczestnicy „Nowych Perspektyw 2” mogli poszaleć podczas pływania w basenie, zrelaksować się korzystając z jacuzzi, pobawić na zjeżdżalni oraz miło spędzić wolne chwile, biorąc udział w  innych atrakcjach wodnych dostępnych w Aquaparku, takich jak rwąca rzeka czy zjazd w rurze. Po wizycie na pływalni, opiekun grupy zaprosił uczestników do spróbowania jeszcze innego sposobu rozrywki, a mianowicie rywalizacji na kręgielni. 

 

Masaże wodne  - znakomita forma relaksu
 

Pomysł bardzo spodobał się uczestnikom, którzy ochoczo przystąpili do gry.  Nie zabrakło przerwy na posiłek, który na życzenie młodzieży obfitował w słodkości. Wszyscy byli zachwyceni  różnorodnością atrakcji, jakie tego dnia zaserwowali im realizatorzy projektu. Zadowoleni byli także wychowawcy 7-2 ŚHP, zdaniem których  taka forma aktywizacji młodych ludzi ma wiele zalet, gdyż nie tylko propaguje zdrowy styl życia, lecz również inspiruje młodzież do pozytywnych zachowań i integracji w grupie.

 

 

 

 

 

 

 

 
Air Hockey w wykonaniu uczestników listopadowej wyprawy rekreacyjnej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci „Nowych Perspektyw 2” z Ostrołęki na kręgielni
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU "NOWE PERSPEKTYWY 2"


Zajęcia grupowe prowadzone przez Martynę Pietrasiak ? doradcę zawodowego MCIZ

W CEiPM w Płocku trwa realizacja ogólnopolskiego projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ?Nowe perspektywy 2?. 7 listopada odbyły się kolejne spotkania indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego MCIZ Agnieszkę Sawicką. Wcześniej zakończyły się zajęcia grupowe z doradcami, w których uczestniczyło 20 beneficjentów.
Podczas zajęć grupowych opracowywano dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny. Młodzi ludzie byli przygotowywani przez doradców zawodowych do rozmowy kwalifikacyjnej. W celu praktycznego przećwiczenia właściwych zachowań podczas spotkania z pracodawcą, młodzież odgrywała scenki rodzajowe, w których miała możliwość wcielić się zarówno w postać pracodawcy jak również osoby poszukującej pracy. W czasie autoprezentacji uczestnicy projektu doskonalili umiejętności interpersonalne i umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. Doradcy zawodowi wskazywali im drogi właściwego poruszania się po rynku pracy oraz metody aktywnego poszukiwania pracy.

 

 

Spotkanie indywidualne uczestnika projektu z Agnieszką Sawicką doradcą zawodowym MCIZ

Spotkania indywidualne nakierowane były na potrzeby i zainteresowania poszczególnych osób. Wspólnie z doradcą zawodowym młodzi ludzie planowali indywidualne ścieżki zawodowe. Dzięki różnego rodzaju ćwiczeniom mieli możliwość rozpoznania swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych.
Zajęciom grupowym i spotkaniom indywidualnym towarzyszyła miła atmosfera, dzięki szeregu wstępnym ćwiczeniom, mającym na celu aktywizację młodzieży i integrację grupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

POKONAĆ STRES


Uczestnicy projektu ?Nowe perspektywy 2? podczas grupowego wsparcia psychologicznego

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, od 28 października rozpoczęło się psychologiczne wsparcie grupowe dla młodzieży uczestniczącej w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ?Nowe Perspektywy 2?. W czasie wsparcia młodzi ludzie uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jak pokonać stres, który tak naprawdę towarzyszy nam w całym naszym życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Młodzież z chęcią i zainteresowaniem uczestniczy w zajęciach, które zapewne są bardzo przydatne podczas podejmowania kluczowych decyzji. Po grupowym wsparciu psychologicznym, każdy z uczestników projektu będzie miał okazję skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Od 18 listopada młodzież w Ostrołęce rozpocznie kurs przedsiębiorczości, a od 26 listopada naukę języka angielskiego. Mimo, iż uczestników projektu czeka czas wytężonej pracy, to na twarzach jest uśmiech i pozytywne nastawienie do zajęć, z czego bardzo cieszy się kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

 


 

 

 

NOWE PERSPEKTYWY 2 W RADOMIU


Uczestnicy grupy RB1 podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu doradcy zawodowi rozpoczęli realizację zajęć z uczestnikami projektu Nowe Perspektywy 2.
W projekcie udział bierze 40 osób podzielonych według dwóch kategorii wiekowych: A - 15-17 lat i B - 18-25 lat. Młodzież starsza (B) w październiku wzięła udział w pierwszej z wielu form wsparcia, a mianowicie w grupowym doradztwie zawodowym, prowadzonym przez ekspertów z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Radomia oraz z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zwoleniu. Warsztaty obejmowały takie zagadnienia jak: sytuacja na rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego, nauka autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz  wstęp do planowania kariery i godzenia życia osobistego z zawodowym.

 

 

 

Młodzież z grupy RB2 w trakcie zajęć z ekspertką ze zwoleńskiego MCK
 

Po grupowych zajęciach młodzież uczestniczyła w spotkaniach indywidualnych z doradcami, które obejmowały: planowanie indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, z wcześniejszym badaniem predyspozycji zawodowych. Na podstawie wspomnianego badania doradcy zawodowi wystawiali uczestnikom rekomendacje, odnośnie przydatności realizowania przez nich kursu prawa jazdy kat. B w kontekście planowania kariery zawodowej.
W tym samym czasie młodzież młodsza (A) rozpoczynająca dopiero swoją „przygodę” ze światem zawodów, otrzymała podstawowe informacje związane z pracą i planowaniem kariery, jednak przez cały okres trwania Nowych Perspektyw 2 będzie ona sukcesywnie zwiększać swoją wiedzę w tym zakresie podczas zajęć grupowych, prowadzonych przez doradców zawodowych OHP.

 

 

 
Spotkanie indywidualne uczestniczki Nowych Perspektyw 2 z doradcą zawodowym MCIZ Radom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM W PŁOCKU


Uczestnicy projektu OHP Nowe Perspektywy 2 podczas pracy indywidualnej w ramach zajęć z doradcą zawodowym
 
Pierwsze zajęcia z doradztwa zawodowego  w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Nowe Perspektywy 2” odbyli w październiku uczestnicy dwóch 10-osobowych grup, stworzonych w ramach przedsięwzięcia.
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym mają umożliwić młodzieży lepsze poznanie siebie, a także określić jej zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe. Pierwsze spotkanie miało charakter zabawy integracyjnej, a także służyło omówieniu celu projektu i tematyki kolejnych lekcji.
- Chcielibyśmy w ramach naszych wspólnych spotkań, jak najlepiej przygotować Was do samodzielnego wejścia na rynek pracy – mówili doradcy zawodowi z CEiPM OHP. -  Pokażemy Wam jak zwiększyć własną motywację do działania, odkrywać nowe możliwości poruszania się po świecie zawodów, i ogólnie jak zmierzać do poprawienia swojej pozycji zawodowej.
Pierwsze zajęcia uczestnicy ocenili, jako odpowiadające ich oczekiwaniom.  Wychowawcy obu grup projektowych z nadzieją patrzą na swoich podopiecznych, wierząc w ich wytrwałe dążenie do podnoszenia kwalifikacji. 
- Nam także podobały się te pierwsze spotkania – mówią. – Poprowadzono je z wykorzystaniem różnorodnych form i metod aktywizujących, z dbałością o potrzeby każdego z uczestników - cieszą się opiekunowie. Zajęcia z doradcami zawodowymi w Płocku  potrwają do 19 listopada.


 

 

 

NOWE PERSPEKTYWY 2 O RYNKU PRACY


Dariusz Małkowski, dyrektor CEiPM w Ostrołęce uroczyście otwiera pierwsze zajęcia projektowe ?Nowe Perspektywy 2?
7 października, w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce ruszyły warsztaty z doradztwa zawodowego, w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ?Nowe Perspektywy 2?.
W projekcie udział bierze 30 osób z Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego. W poniedziałek młodzież rozpoczęła zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, podczas których uzupełni swoje informacje odnośnie rynku pracy i poruszania się po nim, a także przygotowana zostanie do rozmowy z pracodawcą pod kątem autoprezentacji i dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia grupowe będą realizowane do końca tygodnia, po nich młodzież będzie mogła skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami.
Przed uczestnikami czas wytężonej pracy, gdyż do końca bieżącego roku, będą korzystać ze wsparcia psychologicznego grupowego i indywidualnego oraz uczęszczać na kurs przedsiębiorczości i kurs języka angielskiego . Z nowym rokiem natomiast zaczną się kolejne szkolenia takie jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy ECDL oraz kursy zawodowe.


 

 

 

RADOM REKRUTUJE DO NOWYCH PERSPEKTYW


Kandydatka do Nowych Perspektyw 2 pod okiem opiekuna grupy wypełnia dokumenty niezbędne do uczestnictwa w projekcie
 

W związku z realizacją drugiej edycji projektu Nowe Perspektywy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz 7-1 Środowiskowy Hufiec Pracy w Radomiu rozpoczęły intensywny nabór chętnych do tego przedsięwzięcia.
Po otrzymaniu koncepcji programowej i wytycznych projektowych, radomskie jednostki OHP przygotowały spotkania informacyjne w MOPS, Urzędach Pracy, Rejonach Pracy Socjalnej, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w CKU oraz w szkołach. Intensyfikacja działań wszystkich tych placówek, w szczególności zaś pracowników socjalnych radomskiego MOPS, którzy kierowali do OHP swoich podopiecznych, zaowocowała dużym zainteresowaniem lokalnej młodzieży udziałem w przedsięwzięciu.
- W Radomiu będą cztery grupy uczestników, dwie dla osób w wieku 15-17 lat, których opiekunkami zostaną wychowawcy Środowiskowego Hufca Pracy oraz dwie dla młodzieży bezrobotnej w wieku 18-25 lat, nad którymi pieczę obejmą doradca i lider CEiPM – mówią radomscy koordynatorzy Nowych Perspektyw 2.

 

 

 

Młode radomianki, chętne do udziału w zajęciach dla starszej grupy projektowej
 

Młodzież z grupy młodszej w ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia, będzie uczestniczyć w zajęciach integracyjnych,  warsztatach kreatywnego spędzania czasu, szkoleniach językowych, informatycznych  i warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, a także w zajęciach z doradcą zawodowym i z psychologiem.
Pełnoletni uczestnicy NP2 z kolei będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobywać nowe na specjalistycznych kursach. Również im organizatorzy zapewnią naukę języka obcego oraz możliwość zdobycia umiejętności komputerowych, potwierdzonych certyfikatem.  Nie zabraknie też zajęć z przedsiębiorczości z naciskiem na prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz szansy na zdobycie prawa jazdy kat.B. Beneficjenci projektu odbędą też  praktyki u wybranych pracodawców.

 

 

 

Wychowawca 7-1 ŚHP Andrzej Sułowski wyjaśnia dziewczynom zasady uczestnictwa w drugiej edycji Nowych Perspektyw
 

- Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt, zapewni wszystkim osobom zakwalifikowanym do niego wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych, dofinansowanie kosztów dojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – dodają koordynatorzy Nowych Perspektyw 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWE PERSPEKTYWY 2 W OSTROŁĘCE


Dariusz Małkowski – Dyrektor CEiPM w Ostrołęce przedstawia młodzieży możliwości wsparcia projektowego
 

16 września w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, odbyło się spotkanie młodzieży, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Perspektywy 2”. W czasie spotkania zostały omówione wszystkie możliwości wsparcia, z których młodzi ludzie mogą skorzystać w ramach projektu. Młodzież z zaangażowaniem i zainteresowaniem słuchała o możliwościach i szansach przygotowanych specjalnie dla nich w projekcie. Podczas spotkania wywiązała się też dyskusja dotycząca nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz nauki języka obcego. Wszyscy zastanawiali się co tak naprawdę chcieliby robić w życiu zawodowym, bo jak sami to określili, teraz mają szansę to zrealizować. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, ze wsparcia projektowego skorzysta 20 osób w wieku 18-24 lata, oraz 10 osób w wieku 15-17 lat.

 

 

 

Anna Małkowska-Polewacz – doradca zawodowy MCIZ w Ostrołęce podczas spotkania z młodzieżą analizuje potrzeby na lokalnym rynku pracy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

W PŁOCKU REKRUTUJĄ DO NOWYCH PERSPEKTYW


Wychowawca z 7-11 HP podczas rozmów o projekcie z młodzieżą w jednej z płockich szkół
 

W 7-11 Hufcu Pracy trwa nabór młodzieży w wieku 15-17 lat do współfinansowanego przez UE projektu „Nowe perspektywy 2”. Projekt da szansę młodym ludziom na wyrównanie zaległości edukacyjnych i zapewni udział w interesujących szkoleniach.
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do tegorocznej edycji „Nowych Perspektyw” od września 2013 roku do czerwca roku  2014 zostaną objęci wsparciem opiekuńczo- wychowawczym i będą mogli korzystać z pomocy psychologa oraz z grupowego doradztwa zawodowego. Specjalnie dla nich będą też prowadzone warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, warsztaty informatyczne i kurs  języka angielskiego.
- Osoby ubiegające się o włączenie do projektu muszą spełniać określone kryteria – informuje kadra płockiego Hufca Pracy. –

 

 

 

 

Kandydatka do „Nowych Perspektyw” dopytuje wychowawczynię płockiego hufca o kryteria i korzyści uczestnictwa w projekcie
 

Po pierwsze, muszą mieć ukończone 15 lat, ale jeszcze nie ukończone 18, po drugie, muszą chcieć poprawić charakteryzujące ich edukację szkolną słabe osiągnięcia oraz podwyższyć poziom zawodowych kwalifikacji, które na chwile obecną jawią się jako mało imponujące. 
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Na liście w jednej grupie może znaleźć się jedynie sześć dziewcząt i czterech chłopców z OHP lub spoza OHP, którzy mają problemy z nauką i frekwencją w szkole.  Przez całe wakacje  wychowawcy 7-11 HP  prowadzili w lokalnych mediach oraz w placówkach oświatowych w Płocku akcję informującą o przedsięwzięciu.
- Choć chętnych nie brakuje, niestety nie wszyscy zgłaszający się do nas, spełniają warunki projektowe – mówi kadra hufca. – Poza tym większość chętnych to chłopcy, więc wciąż mamy jeszcze pięć wolnych miejsc dla uczestniczek.
Kadra 7-11 HP zachęca dziewczęta do wizyty w płockiej jednostce OHP i przystąpienia do projektu, w ramach którego będą mogły poprawić swoją sytuację, dać sobie szansę na rozwój  i na lepsze perspektywy zawodowe w przyszłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzic zakwalifikowanego do projektu uczestnika, w trakcie wypełniania ostatnich dokumentów wymaganych przez organizatorów przedsięwzięcia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004