OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 - Aktualności

EFS 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

PODSUMOWANIE MAU 2 W RADOMIU


Komendant 7-1 ŚHP Przemysław Wolszczak podsumowuje realizację projektu EFS w Radomiu

28 maja w siedzibie 7-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej edycji realizowanego projektu pod hasłem Młodzieżowa Akademia Umiejętności.

Podczas spotkania komendant 7-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Radomiu ? Przemysław Wolszczak wręczył uczestnikom projektu certyfikaty i pogratulował im przejścia przez wszystkie etapy Akademii.
- To już kolejna taka inicjatywa zrealizowana w naszej radomskiej placówce ? mówił. - Cieszymy się, że dzięki takim programom rzesze młodych, ambitnych ludzi z naszego miasta zdobywają umiejętności, dzięki którym łatwiej jest im będzie odnaleźć się na rynku pracy.

Opiekun grupy projektowej Danuta Lichota składa życzenia uczestnikom MAU 2
Opiekun grupy MAU 2 i wychowawca 7-1 ŚHP Danuta Lichota na zakończenie przedsięwzięcia życzyła młodzieży, aby uzyskane przez nią certyfikaty i zdobyta wiedza zostały szybko wykorzystana w praktyce, czyli aby wszystkim uczestnikom udało się znaleźć wymarzoną pracę. Tego dnia nie zabrakło też podziękowań ze strony beneficjentów projektu dla koordynatorów przedsięwzięcia. Młodzież wyraziła swoje zadowolenie z możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji i dziękowała za danie jej tej szansy przez organizatorów MAU 2.
 

 

 

7-31 HP: WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW MAU 2


Koordynator lokalny MAU 2 Irena Pietrzak rozdaje certyfikaty uczestnikom drugiej edycji projektu, podczas uroczystego zakończenia programu w Grodzisku Mazowieckim

29 kwietnia w Hufcu Pracy w Grodzisku Mazowieckim odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Barbara Sawicka - Koordynator Wydziału Kształcenia i Wychowania MWK OHP, Andrzej Chojnacki - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2, Bożena Bajkowska - kierownik PCK w Grodzisku Maz. oraz oczywiście beneficjenci projektu i kadra 7-31 HP. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Kucharze, chcąc pochwalić się swoimi umiejętnościami, samodzielnie przygotowali ciasta na poczęstunek. Przy smacznych słodkościach podsumowano całość projektu, wymieniono doświadczenia, wrażenia i omówiono najbardziej interesujące moduły Akademii.
- Dzięki takiemu podsumowaniu, można wyciągnąć wnioski na przyszłość, ulepszyć formułę projektu zgodnie z uwagami beneficjentów ? mówią opiekunowie młodzieży z grodziskiej jednostki OHP. ? W tym roku uczestnicy podkreślali, że wykładowcy prowadzący staże zawodowe i szkolenie specjalistyczne ciekawie prowadzili zajęcia i że to właśnie miało niebagatelny wpływ na przyswajanie przez nich nowych wiadomości.
Na zakończenie projektu koordynator lokalny MAU 2 Irena Pietrzak wręczyła wszystkim uczestnikom upominki ufundowane przez PCK w Grodzisku Mazowieckim oraz certyfikaty poświadczające ich udział w projekcie. Młodzież natomiast serdecznie dziękowała organizatorom za świetną realizację programu.


 

 

 

EWALUACJA MAU 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM


Opiekun młodzieży uczestniczącej w MAU 2, Irena Pietrzak z 7-31 HP wraz z uczestnikami projektu w trakcie wypełniania ankiet ewaluacyjnych
 

23 kwietnia zakończył się unijny program Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2 realizowany w 7-31 HP w Grodzisku Mazowieckim od września 2012.

- To dobry czas na podsumowanie całości i refleksje uczestników po zakończeniu projektu – mówi kadra grodziskiego hufca. - Ewaluację przeprowadziliśmy w dwóch etapach. W pierwszym, młodzież dokonała oceny końcowej projektu pod kątem potrzeb i przydatności, w drugim, określono poziom zainteresowania młodzieży, sposoby prowadzenia zajęć, a także wpływ zrealizowanego programu na podniesienie kompetencji uczestników.
Jak wynika z oceny beneficjentów projektu, MAU 2 było przedsięwzięciem bardzo przydatnym, bo pozwalającym jego uczestnikom na zyskanie nowych umiejętności zawodowych, a tym samym również zwiększającym ich szansę uzyskania zatrudnienia na współczesnym, wymagającym rynku pracy.
- Zajęcia, które najbardziej przypadły do gustu naszym uczestnikom to przede wszystkim szkolenia specjalistyczne i staże zawodowe – mówią wychowawcy 7-31 HP. - Zdecydowana większość biorących udział w projekcie młodych ludzi, poleciłaby uczestnictwo w nim swoim kolegom.


 

 

 

CENTRALNY SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MAU 2 W SZCZAWNICY


CKiW w Szczawnicy. Reprezentantki z Mazowsza przed sprawdzianem z części praktycznej z opiekunem Danutą Lichotą z Radomia
 

Od 16 do 18 kwietnia w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy odbywał się Centralny Sprawdzian Umiejętności unijnego programu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2.
Do Szczawnicy przyjechali uczestnicy z całej Polski, reprezentanci każdego z województw, wyłonieni podczas sprawdzianów lokalnych. Mazowiecką Komendę OHP reprezentowały uczestniczki: w zawodzie kucharz małej gastronomii - Ewelina Kalinowska z 7-1 ŚHP z Radomia, natomiast w zawodzie fryzjer - Dominika Dudkiewicz z 7-31 HP z Grodziska Mazowieckiego. Na Centralnym Sprawdzianie Umiejętności to właśnie kucharze i fryzjerzy, a także sprzedawcy i mechanicy samochodowi byli najliczniej reprezentowanymi grupami zawodowymi. 

 

 

 

 

 

Dominika Dudkiewicz w trakcie prezentacji swoich fryzjerskich umiejętności
 

Podczas sprawdzianu zadaniem uczestników było rozwiązanie testu weryfikującego ich fachową wiedzę teoretyczną, a następnie praktyczne zaprezentowanie swoich zawodowych umiejętności. Wykonanie zadań przez młodzież oceniali profesjonalni egzaminatorzy, eksperci w każdym z prezentowanych zawodów.
Podsumowując pracę uczestników, przewodniczący komisji podkreślali, iż wszyscy reprezentanci wojewódzcy MAU 2 sprawnie wykonali czynności praktyczne i bardzo dobrze wypadli w testach sprawdzających ich wiedzę teoretyczną. Ku radości kadry z Mazowsza, uczestniczki z 7-1 ŚHP oraz 7-31 HP  znalazły się w czołówce. Ewelina Kalinowska zajęła II miejsce wśród kucharzy, zaś Dominika Dudkiewicz IV miejsce wśród fryzjerów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WOJEWÓDZKI SPRAWDZIAN MAU 2 W ZWOLENIU


Barbara Sawicka, wojewódzki koordynator MAU 2 z MWK OHP podczas spotkania informacyjnego z przybyłymi na sprawdzi

8 marca na Mazowszu obchodzono nie tylko Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale także sprawdzano fachową wiedzę uczestników Młodzieżowej Akademii Umiejętności.

Wielki sprawdzian MWK OHP w ramach projektu MAU 2 zorganizowano w zwoleńskim Ośrodku Szkolenia i Wychowania. To tu właśnie w piątek przybyli uczestnicy Akademii ? kucharze, fryzjerzy i sprzedawcy, by udowodnić komisjom, że w trakcie trwania projektu udało im się zdobyć i doszlifować wiedzę oraz umiejętności w zawodach, w których się uczą.
W trakcie sprawdzianu, młodzież rozwiązywała, składający się z 30 pytań test, wskazujący na teoretyczną znajomość przez uczestników zagadnień zawodowych, a następnie prezentowała w praktyce, co już w danym fachu potrafi. W ramach sprawdzianu praktycznego, kucharze małej gastronomii z dostępnych w kuchni artykułów spożywczych, mieli zaproponować jury własnego pomysłu i własnego wykonania potrawy. Komisja oceniała nie tylko sposób ich wykonania, ale także kreatywność, jaką twórcy włożyli w swoją pracę.

Jedna z uczestniczek w trakcie testu sprawdzającego jej teoretyczną wiedzę zawodową

Młodzież zaproponowała między innymi: tatara, łososia w ziołach, schabowego zapiekanego z serem, autorskie roladki oraz sznycel wołowy. Zwyciężczynią wśród kucharzy została Ewelina Kalinowska z Radomia i to ona właśnie weźmie udział w sprawdzianie centralnym MAU 2 jako reprezentantka Mazowsza.
Kolejną grupą zawodową poddaną tego dnia testom były fryzjerki. Ich zadanie praktyczne polegało na wykonaniu szeregu zabiegów na główkach fryzjerskich m.in fal oraz pierścieni, a także fantazyjnej fryzury dla gimnazjalistki. Wśród fryzjerek najlepsza okazała się Dominika Dudkiewicz, która podobnie jak Ewelina pojedzie na sprawdzian centralny.
Trzecią grupą sprawdzającą swoje wiedzę i umiejętności zawodowe stanowili sprzedawcy. Ich zadaniem z kolei było m.in. przygotowanie stanowiska sprzedaży, obliczenie ceny detalicznej od zakupionych towarów, obsługa kasy fiskalnej czy też sporządzenie faktury. W tej grupie liderką została Joanna Paszkowska.

Sprawdzian umiejętności obsługi kasy fiskalnej
Po ?ciężkim?, pełnym emocji dniu, wieczór w 7-2 OSiW młodzież spędziła na świętowaniu Dnia Kobiet na zorganizowanej z tej okazji dyskotece. A dnia następnego uczestnicy otrzymali od jurorów wyniki swoich występów. Każdy z nich mógł indywidualnie porozmawiać z członkami komisji i zapoznać się ze swoimi notami.
- Ten sprawdzian, pokazał nam jakie jeszcze mamy braki w wiedzy i umiejętnościach, co musimy nadrobić przed egzaminem kwalifikacyjnym - podsumowuje młodzież. ? Cenne było tu także i to, że część z nas dowiedziała się dodatkowych rzeczy, zdobyła ważne instrukcje odnośnie swojej branży od obecnych tu instruktorów ? dodają z zadowoleniem uczestnicy MAU 2 z Mazowsza.

Młodzi kucharze podczas wykonywania zadań praktycznych


 

 

 

PRAKTYKI MAU 2 W RADOMIU


Praktykanci MAU 2 w restauracji „BSB”
 

Uczestnicy 7-1 ŚHP, biorący udział w Młodzieżowej Akademii Umiejętności 2 mają już za sobą tydzień praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu.
Młodzież z Radomia odbywa staże w zawodach barman – kelner oraz sprzedawca. Dzięki praktykom uczestnicy mogą wykazać się teraz wiedzą uzyskaną wcześniej w trakcie zajęć teoretycznych. Na odbywających się w minionym tygodniu spotkaniach u pracodawców, biorący udział w MAU 2 młodzi ludzie, w warunkach codziennej pracy, podczas obsługi klienta, pogłębiali fachowe umiejętności. Uczący się w zawodzie barman – kelner,  staże realizują w znanych radomskich restauracjach: „Gromada” , „BSB” oraz „Krakus”. Natomiast przyszli sprzedawcy, zdobywają doświadczenie w sklepach sieci handlowych „Prymus AGD” i „Kwant”, gdzie zapoznają się zarówno z obsługą klienta, jak również pracami przy kasie fiskalnej.

 

 

Praktykanci MAU 2 w restauracji „BSB”.
2_Młodzież na stażu w sieci obuwniczej „KWANT”

- Wszyscy uczestnicy MAU 2 z entuzjazmem wypowiadają się o realizowanym projekcie – cieszy się Danuta Lichota, opiekun radomskich beneficjentów projektu. - Są pełni wrażeń i wymieniają między sobą doświadczenia zdobyte w czasie praktyk. Mam nadzieję, że tak dobre nastroje i odbiór oferty MAU, będzie towarzyszyć młodzieży do końca trwania całego przedsięwzięcia.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Uczestnicy projektu w sklepach sieci „PRYMYUS AGD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

STAŻE W RAMACH "MAU2"


Jedna z uczestniczek „MAU 2” w trakcie stażu w grodziskim Zakładzie Fryzjerskim
 

28 stycznia w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęły się staże zawodowe dla uczestników projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”.
Od poniedziałku realizująca projekt „MAU 2” grupa dziewcząt odbywa staż wizażu i stylizacji paznokci w Zakładzie Fryzjerskim w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka. Uczestniczki wykonują tu makijaże wieczorowe, dzienne i okolicznościowe, uczą się także dobierać kolorystykę kosmetyków barwnych do typu cery klientek. Nie brakuje też praktycznych lekcji manicure, nakładania tipsów żelowych i hybrydowych.
Dziewczęta bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach praktycznych. Ich zaangażowanie potwierdza stuprocentowa frekwencja podopiecznych 7-31 HP na stażu. Nie mniejsze zainteresowanie odbyciem praktyk prezentują chłopcy – również uczestnicy „MAU 2”. Ci z kolei mają zajęcia w kierunku zawodu „barman – kelner”, które realizują w grodziskich restauracjach „SILVANA” oraz „Gospoda u Czwarnów”.

 

 

Uczestnik 7-31 HP, kształcący się w kierunku „barman-kelner” pod okiem opiekuna uczy się nakrywać stół na specjalne okazje
 

Chłopcy dekorują tam stoły na różne okazje i pod okiem opiekunów, obsługują klientów.
Dzięki stażom, młodzi „zawodowcy”  mogą sprawdzić swoje umiejętności w wybranych przez siebie kierunkach zawodowych, poczuć się jak pełnoprawni pracownicy na danym stanowisku i zyskać wiedzę, w czym już są znakomici, a w jakich aspektach fachu, powinni się jeszcze doszkolić. 

 

 
 


 

 

 

MAU 2: EGZAMIN W 7-31 HP


Losowanie zadań egzaminacyjnych przez uczestników MAU 2 z Grodziska Maz

6 grudnia zakończyło się szkolenie specjalistyczne w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2, w którym brali udział uczestnicy OHP z Grodziska Mazowieckiego.

Uczestnicząca w szkoleniach młodzież podczas czwartkowego spotkania przystąpiła do egzaminu sprawdzającego nabyte przez nią wiedzę i umiejętności. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich obejmowała napisanie testu z zagadnień kelnersko-barmańskich, natomiast druga, sprawdzała poziom umiejętności zawodowych młodzieży, wyuczonych w trakcie trwania kursów. Wśród zadań części praktycznej znalazły się takie jak: samodzielne przygotowanie wylosowanego drinka, zawiązanie serwetki na butelce wina lub wódki, ułożenie serwetki na talerzu i w szklance, kelnerskie noszenie talerzy ( po 4 lub 5 sztuk), itp. Młodzież wspaniale wywiązała się z ocenianych zadań, chociaż niektórzy bardzo się stresowali.

 

Jeden z kursantów szkolenia barmańskiego w trakcie przygotowywania drinka

Po zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnicy otrzymali certyfikaty uprawniające do podjęcia przez nich pracy w wybranym fachu. Prowadzący szkolenia wysoko ocenili poziom przygotowania i zaangażowania podopiecznych OHP w naukę, o czym świadczyć może nie tylko w stuprocentowa frekwencja uczestników na zajęciach, ale także aktywny udział w nich.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież 7-31 HP biorąca udział w MAU 2 na wspólnym zdjęciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

 

   

 

7-31 HP: CIĄG DALSZY SPECJALIZACJI MAU 2 


W OHP Grodzisku Mazowieckim trwają zajęcia specjalistyczne w ramach współ-finansowanego ze środków unijnych projektu Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2. 

W zajęciach udział bierze grupa dziewcząt – fryzjerek, która w ramach szkoleń uczy się sztuki wizażu i stylizacji paznokci oraz grupa kucharzy, kształtujących umiejętności zawodowe na szkoleniach: kelnerskim i barmańskim. Zajęcia, podczas których młodzi ludzie mogą zdobyć nowe zawodowe zdolności, cieszą się ich ogromnym zainteresowaniem. 
- Okazuje się, że sztuka kelnerska nie jest tak łatwa jak się z pozoru wszystkim wydaje – opowiadają uczestnicy projektu. - Noszenie na tacy zastawy, umiejętne zaserwowanie gościom posiłku czy okolicznościowe dekorowanie sal, stolików jest dużym wyzwaniem.

 

 

Uczennice fryzjerstwa na dodatkowych kursach ze stylizacji i wizażu
A nowe trendy w sztuce dekoracji są dziedziną gastronomii, do której współcześnie przywiązuje się ogromną wagę. 

Podobnie młodzież MAU 2 opisuje zajęcia ze sztuki barmańskiej, w ramach których uczy się komponować rozmaite drinki.
- Same nazwy najpopularniejszych drinków przyprawiają o zawrót głowy np. „B52” czy „czysta namiętność” – mówią młodzi kucharze. - A alkohole i likiery są tak różne i kolorowe, że niektóre z nich przypominają tęczę. Jak się okazuje niebagatelną sprawą jest tu też dopasowanie dekoracji owocowej drinka do jego składników, tak by smak i wygląd był atrakcyjny dla klienta. 
Uczestnicy samodzielnie przygotowują napoje i drinki. I chociaż niektóre z nich stanowią dla nich  duże wyzwanie, wspaniale sobie radzą, uważnie stosując się do rad instruktora.
Dziewczęta również bardzo angażują się w samodzielne wykonywanie ćwiczeń wskazanych przez prowadzącą. Makijaż wieczorowy, dzienny czy okolicznościowy, właściwy  dobór kolorystyki do typu urody, umiejętność podkreślenia naturalny walorów danej osoby i tuszowania niedoskonałości cery, to zaledwie wycinek wiedzy o stylizacji, poznawanej przez uczestniczki kursu. Przed nimi jednak jeszcze wiele wyzwań w ramach tegorocznej edycji Akademii.

 


 

 

 

RADOM: MAU 2 SPECJALISTYCZNIE


Mój pierwszy paragon. Nauka obsługi kas fiskalnych przez uczestników MAU 2

W ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych ?Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2? w 7-1 ŚHP rozpoczęły się zajęcia praktyczne, dostarczające uczestnikom fachowej wiedzy specjalistycznej.

Mowa tu oczywiście o szkoleniach, z których wiedza, może okazać się bardzo przydatna w niedalekiej przyszłości, gdy młodzi ?zawodowcy? będą szukać zatrudnienia. A tę uczestnicy radomskiej grupy ?MAU 2? zdobywają podczas zajęć z obsługi kasy fiskalnej, na kursach umiejętności barmańskich czy też na szkoleniach kelnerskich.
- Podczas szkoleń młodzi otrzymują solidne podstawy wiedzy z wybranych dziedzin ? opowiadają koordynatorzy projektu z 7-1 ŚHP. ? Już teraz możemy stwierdzić, że wybrane moduły cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Młodzież angażuje się w naukę i stara się nie opuszczać żadnej z lekcji.

 

 

Sztuka dekoracji. Młodzież z 7-1 ŚHP poznaje tajniki przygotowania stołu w restauracji

- Uczymy się korzystania z kas fiskalnych, tego, jak zadbać o prawidłowy wystrój restauracji podczas imprez okolicznościowych, jak profesjonalnie przygotowywać rozmaite napoje, nie koniecznie tylko te wyskokowe ? mówią beneficjenci ?MAU2?.
Zadowoleni są i uczestnicy, i koordynatorzy przedsięwzięcia. Jedni i drudzy mają nadzieję, że doświadczenia zdobyte w czasie realizowanego programu, umożliwią młodzieży znalezienie satysfakcjonującej oferty na rynku pracy.

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci projektu w trakcie kursu barmańskiego

 
 

 

 

PO ANGIELSKU W 7-31 HP


Uczestnicy ?MAU 2 ? z Grodziska Mazowieckiego w trakcie pierwszych lekcji językowych z lektorem

W grodziskim Hufcu Pracy rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego, realizowane w ramach projektu unijnego ?Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2?.

W zajęciach wystartowała pełna, 15-osobowa grupa młodzieży z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, sześć uczennic fryzjerstwa oraz dziewięciu chłopców zdobywających wiedzę w zawodzie - kucharz. Moduł językowy, zaplanowany w ramach ?MAU 2?, obejmuje 120 godzin lekcyjnych i zakończy się w kwietniu. Zajęcia prowadzi lektor z warszawskiej szkoły językowej Learning System Poland. Podczas szkolenia językowego, uczestnicy projektu poszerzą swoje wiadomości z zakresu znajomości języka z ukierunkowaniem na słownictwo charakterystyczne dla pracy w zawodach, w których się kształcą. Pierwsze lekcje już za nimi.
Lektor poświęcił je ogólnemu zapoznaniu młodzieży z językiem oraz zaplanował z uczestnikami dalszy przebieg nauki. I tak, na kolejnych spotkaniach grupa kucharzy przyswajać będzie wiedzę charakterystyczną dla pracy w lokalu gastronomicznym m.in. zamawianie stolika w restauracji czy wybór menu przez klienta. Z kolei fryzjerki poznają słownictwo związane z zabiegami na włosach, rodzajami fryzur, makijażem itp.
- Należy podkreślić że moduł językowy jest bardzo rozbudowany czasowo i obejmuje dużą liczbę godzin ? mówi komendant 7-31 HP Elżbieta Wiśniewska. - Na razie trudno ocenić jednoznacznie zainteresowanie młodzieży zajęciami z lektorem, bowiem taka forma nauki jest dla nich novum, czymś zupełnie innym niż mieli w szkole. Mamy jednak nadzieję, że naszym podopiecznym uda się osiągnąć to, co najważniejsze w dobrym starcie z językiem obcym - przełamać wstyd i barierę językową.


 

 

 

RADOM: MAU 2 W TOKU


Uczestnicy 7-1 ŚHP w trakcie rozmów indywidualnych z opiekunem grupy Danutą Lichotą

W ramach projektu ?Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2? w radomskiej placówce OHP trwa cykl indywidualnych spotkań z beneficjentami. Celem spotkań jest badanie zawodowych predyspozycji uczestników.

Badanie predyspozycji zawodowych beneficjentów to kolejny element z wielu składających się na pełną ofertę ?Młodzieżowej Akademii Umiejętności?, służącej podwyższeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwieniu jej dostępu do usług rynku pracy.
Pierwsze zajęcia tematyczne, które odbyły się w Radomiu jeszcze na początku października dotyczyły szkolenia w zakresie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy 7-1 Środowiskowego Hufca Pracy, którzy realizują projekt, pracowali nad takimi zagadnieniami jak: konflikty z rówieśnikami, bariery interpersonalne i niska samoocena. Były też warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcami zawodowymi.

 

Beneficjenci MAU 2 w trakcie zajęć grupowych, realizowanych w ramach projektu
Przed każdymi z zajęć opiekun 15-osobowej grupy z Radomia ? Danuta Lichota przeprowadzała rozmowy motywujące uczestników do aktywnego udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Nie obyło się także bez spotkań z opiekunami młodzieży.
- Jak pokazały lata doświadczeń w realizacji projektów, uświadomienie rodzicom/opiekunom celu uczestnictwa młodego człowieka w danym przedsięwzięciu i przekonanie ich do niego to kluczowa sprawa na starcie programu ? mówi Lichota.
Jak na razie uczestnicy z zaangażowaniem biorą udział w każdym spotkaniu w ramach ?MAU2?. Teraz zdobywają wiedzę, do jakich zawodów są stworzeni, ale przed nimi jeszcze wiele ciekawych zajęć tematycznych. MAU 2 bowiem potrwa do połowy 2013 r.


 

 

 

GRODZISKA MŁODZIEŻ POSZERZA UMIĘJĘTNOŚCI


Uczestnicy „MAU 2” z Grodziska Maz. podczas zajęć z doradcą zawodowym
 

W 7-31 HP w Grodzisku Maz. trwa, rozpoczęty we wrześniu, a współfinansowany z funduszy unijnych program „Młodzieżowa Akademia Umiejętności.

To już II edycja „MAU” – projektu adresowanego do uczestników OHP w wieku 16-20 lat, odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej. W tegorocznej odsłonie projektu na Mazowszu bierze udział 30 młodych ludzi, w tym 15 podopiecznych grodziskiej jednostki OHP. Dzięki udziałowi w „MAU” zyskują szansę pozyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych i rozszerzenia umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Rozłożony w czasie program edukacyjny, potrwa do kwietnia 2013 r.  
Jednak za uczestnikami 7-31 HP już pierwsze zajęcia w ramach Akademii. W czwartek 11 października w ramach projektu odbyły się - prowadzone przez Emilię Targaszewską, doradcę zawodowego - warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej. W spotkaniu uczestniczyła pełna piętnastoosobowa grupa beneficjentów „MAU 2” - kucharzy i fryzjerek z 7-31 HP.

 

Beneficjenci projektu w trakcie pracy warsztatowej w grupach
 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004