OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2

EFS 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

„Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2"


Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w ramach priorytetu I, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.3, rozpoczęła drugą edycję projektu systemowego pt. „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  
Projekt adresowany jest do uczestników OHP w wieku 16 – 20 lat, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej.
  
Celem głównym projektu jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 30 osobowej grupy uczestników  Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy zatrudnialności młodych ludzi.
Projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” umożliwi uczestnikom:

- poszerzenie wiedzy dotyczącej potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, nabycie umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprzez spotkania z doradcą zawodowym,
- podwyższenie zawodowych kwalifikacji, w wyniku uczestnictwa w kursie zawodowym
- podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, dzięki kursom językowym
- uzyskanie przygotowania zawodowego w ramach 10 – dniowych praktyk zawodowych.
  

Ponadto młodzież sprawdzi swoją wiedzę i umiejętności na Sprawdzianach Umiejętności Zawodowych.
Wszyscy uczestnicy projektu są objęci wsparciem w postaci: ubezpieczenia NNW, wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia.
  

Spośród uczestników  7-1 Środowiskowego Hufca w Radomiu, Komisja Rekrutacyjna wyłoniła uczniów odbywających przygotowanie zawodowe w zawodach kucharz i sprzedawca. Natomiast spośród uczestników 7-31 Hufca Pracy w Grodzisku Maz., Komisja Rekrutacyjna wyłoniła grupę odbywającą przygotowanie zawodowe w zawodach kucharz i fryzjer.
Projekt będzie realizowany do 31.05.2013 r.
 
 Udział w zajęciach jest bezpłatny

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004