OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

„Nowe perspektywy”

Od września 2012 Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają realizację projektu systemowego „Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2013 roku.
Dla młodzieży poniżej 18 roku życia jedną z atrakcyjnych form wsparcia będą warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, przewidziane jako wsparcie dla młodzieży mającej problemy z nauką. Dodatkowo młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach informatycznych, kursie językowym oraz zajęciach z doradztwa zawodowego czy wsparcia psychologicznego.
Dla młodzieży w wieku 18-25 lat przewidziano kurs przedsiębiorczości, profesjonalny kurs komputerowy ECDL, kurs języka obcego, a także kurs na prawo jazdy kat. B. Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Uczestnicy tej kategorii wiekowej będą mieli możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego oraz odbędą praktyki zawodowe u pracodawców.

 

Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach OHP:

 


7-6  ŚHP-DK Warszawa,
ul. Rabsztyńska 8 (22)424-98-35
shp7-6@mazowiecka.ohp.pl

CEiPM Ostrołęka,
ul. Zawadzkiego 1A, (29)769-15-61
ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl

7-5 ŚHP-DK Ciechanów,
ul. Niechodzka 14, (23)673-69-92
shp7-5@mazowiecka.ohp.pl

7-2 OSiW Zwoleń,
ul. Kościuszki 39, (48)676-21-12
OSiW.zwoleń@mazowiecka.ohp.pl


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z wymienionymi wyżej jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Hufców Pracy.


 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004