OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Nowe perspektywy - Aktualności


 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

  

„Nowe perspektywy" 

 

 

KONIEC WIEŃCZY DZIEŁO...


Certyfikaty przygotowane do rozdania uczestnikom tegorocznej edycji ?Nowych perspektyw?

26 czerwca w jednostce OHP przy ul. Rabsztyńskiej w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ? ?Nowe perspektywy?.

W projekcie tym wsparciem objęte zostały dwie grupy beneficjentów ? młodzież ucząca się, jednakże wymagająca pomocy w wyrównaniu szans edukacyjnych oraz młodzież nieaktywna zawodowo i niekontynuująca edukacji. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Hanna Polakowska-Szulawska ? Wojewódzki Koordynator Projektu.
Realizacja przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z opracowanymi założeniami i harmonogramem. Beneficjenci obu grup projektowych korzystali z porad doradców zawodowych, wzmacniali swoje kompetencje osobiste dzięki zajęciom z psychologiem oraz kształtowali umiejętności kluczowe dzięki kursom języka angielskiego i IT.
Młodzież z grupy młodszej mogła skorzystać z warsztatów komputerowych, a także z pakietu zajęć wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, minimalizując dzięki temu zaległości i braki edukacyjne. Beneficjenci grupy starszej brali aktywny udział w kursach zawodowych dostosowanych do osobistych preferencji i umiejętności, bowiem dobór zarówno szkoleń, jak i praktyk zawodowych uwzględniał przede wszystkim potrzeby uczestników oraz zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Dodatkowym wsparciem w ramach projektu była możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B oraz certyfikatu ECDL START.

 

 

 

Wojewódzki Koordynator Projektu wręcza certyfikaty beneficjentce grupy starszej ? Agnieszce Rewerelli

Niewątpliwym sukcesem, było wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym podniosły samoocenę uczestników, poprawiły umiejętności autoprezentacji, jak również nauczyły ich radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wstępna, dokonana przez opiekunów grup, ewaluacja projektu potwierdziła: wzrost świadomości beneficjentów odnośnie rynku pracy, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym z powodów ekonomicznych, wzrost poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz, co najważniejsze, przełamanie apatii, bierności i lęku przed zmianami. Do realizacji każdego działania projektowego starannie dobierano kadrę. O tym, że były to trafne wybory świadczy przede wszystkim duża frekwencja uczestników na kolejnych szkoleniach, konsultacjach, kursach i praktykach.

 

 

Hanna Polakowska-Szulawska wraz z opiekunem grupy beneficjentów młodszych podczas wręczania certyfikatów

Na podstawie przeprowadzonych ankiet oceniających poszczególne moduły szkoleniowe oraz wywiadów (głównie nieformalnych) z młodzieżą, można stwierdzić, iż program był adekwatny i dostosowany do potrzeb młodzieży.
W ramach ?Nowych perspektyw? uczestnicy nie tylko zyskali szansę zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, ale również bardzo się zintegrowali. Jak mówili: ?wspólnie przeżyliśmy ?intelektualną przygodę?, która zmodyfikowała nasze podejście do życia, a kwalifikacje uzyskane w trakcie szkoleń pozwoliły nam stać się aktywnymi nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu społecznym oraz osobistym?.
Uroczystość wręczenia uczestnikom zaświadczeń potwierdzających nabyte przez nich kwalifikacje, nie obyła się bez wzruszeń. Kadra hufca, bardzo serdecznie pogratulowała beneficjentom, życząc im powodzenia i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.

 

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu z opiekunami z 7-6 ŚHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadowolona z uzyskania certyfikatów młodzież przy słodkim poczęstunku kończącym spotkanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W CIECHANOWIE


Opiekunowie grup wręczają certyfikaty kończące projekt „Nowe Perspektywy”
 

5 czerwca w 7-5 ŚHP uroczyście   zakończono      projekt     „Nowe Perspektywy” . współfinansowany przez  Unię Europejską  ze  środków   Europejskiego  Funduszu Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

Uczestnikami  projektu była  młodzież wyłoniona spośród ochotników z dwóch przedziałów wiekowych 15  - 17 lat oraz 18- 24 lata. Młodym ludziom zaproponowano w ramach „Nowych Perspektyw”  kurs  języka  angielskiego, prowadzony przez profesjonalnego lektora i dostosowany do stopnia zaawansowania językowego uczniów, warsztaty wyrównawcze  z  języka  polskiego i z matematyki  oraz  warsztaty informatyczne.
Grupie  starszej natomiast zaoferowano dodatkowo możliwość odbycia interesujących praktyk  zawodowych, weryfikujących umiejętności zdobyte  przez beneficjentów podczas kursów.
Podsumowując projekt podczas środowego spotkania jego koordynator lokalny Krzysztof     Pilitowski oraz opiekunowie grup Halina  Sobczak i Jacek  Pawlak życzyli  wszystkim
uczestnikom dalszych  sukcesów w  nauce i pracy  zawodowej i wykorzystania wiedzy oraz umiejętności uzyskanych dzięki „Nowym Perspektywom”.
Na  zakończenie spotkania  młodzież otrzymała zaświadczenia potwierdzające jej uczestnictwo w projekcie.


 

 

 

FINISZ PROJEKTU W ZWOLENIU


Aleksandra Maraszkiewicz podsumowuje projekt na ostatnim spotkaniu z uczestnikami „Nowych Perspektyw”
 

4 czerwca w 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Nowe Perspektywy” realizowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Od lipca ubiegłego roku do  czerwca 2013 roku trzy grupy młodzieży (dwie młodsze i jedna starsza) brały aktywny udział w zajęciach przewidzianych w ramach projektu „Nowe Perspektywy”.
Projekt umożliwił uczestnikom młodszej grupy uzupełnienie wiedzy z zakresu  przedmiotów szkolnych, języka obcego i znajomości obsługi komputera, jak również pozwolił im otworzyć się i zyskać większą świadomość siebie, dzięki udziałowi w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem.  Wyrównanie braków edukacyjnych zaowocowało lepszymi ocenami na koniec II semestru, co niezwykle ucieszyło młodzież i pozytywnie wpłynęło na ocenę przez nią projektu.

 

 

Emilia Paszkiewicz i Olga Kowalczyk, gotowe do wręczenia upominków swoim podopiecznym, którzy z sukcesem zakończyli projekt
 

Grupa starsza natomiast podjęła się w ramach „Nowych Perspektyw” oprócz zajęć stricte dydaktycznych, odbycia kursów oraz praktyki zawodowych. Młodzież miała  okazję zapoznać się z konkretnymi zawodami i stanowiskami pracy, oraz podnieść własne kwalifikacje zawodowe, co jak sądzą zarówno twórcy projektu, jak i jego uczestnicy zwiększy szansę młodych ludzi na znalezienie pracy, bądź ułatwi im założenie własnej działalności gospodarczej.
Opiekunowie grup,: Emilia Paszkiewicz, Olga Kowalczyk i Aleksandra Maraszkiewicz wraz z koordynatorem lokalnym projektu, kierownikiem Ośrodka Tomaszem Skawińskim serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom „Nowych Perspektyw” za wytrwałość i zaangażowanie w realizację zadań projektowych.
- Dzięki solidnej pracy młodzieży, widzimy sens kontynuowania podobnych przedsięwzięć  – mówią wychowawcy.

 

 

Szczęśliwa uczestniczka „NP” z certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez nią w ostatnim roku dodatkowych wiedzy i umiejętności
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci projektu ze zwoleńskiego 7-3 OSiW na pamiątkowym zdjęciu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Uczestnicy ?Nowych perspektyw? ze Zwolenia na zajęciach językowych z Iloną Pyciarz

22 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu zakończył się kolejny blog zajęć z projektu unijnego ?Nowe Perspektywy? dla młodszej grupy A1.

Beneficjenci ?Nowych Perspektyw? uczęszczali na zajęcia językowe od 18 lutego. Pod okiem lektorki Ilony Pyciarz uczyli się języka angielskiego na poziomie podstawowym. W sumie w ramach projektu młodzież wzięła udział w 120 godzinach zajęć.
- To sporo, więc uczniowie mogli dobrze przyswoić podstawy językowe ? twierdzi opiekun grupy Emilia Paszkowska. ? Mam nadzieję, że nabyta wiedza pozwoli młodzieży kontynuować naukę na wyższych poziomach, co w przyszłości zaprocentuje łatwością zawierania nowych zagranicznych znajomości, swobodą podróżowania po świecie czy sukcesami w poszukiwaniach pracy. A na razie pozwoli im podwyższyć stopnie na świadectwie szkolnym ? dodaje.
W najbliższych dniach przed uczestnikami ze Zwolenia jeszcze jeden blok zajęć projektowych -warsztaty informatyczne.


 

 

 

CZAS PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WOLI


Paweł, beneficjent projektu „Nowe perspektywy”  przy pracy - w miejscu odbywania praktyk – „Teebar”, przy ul. Szpitalna 5.
 

Uczestnicy „Nowych perspektywy” z 7-6 ŚHP, przystąpili do realizacji ostatniego modułu wsparcia systemowego - dwutygodniowych praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców. 

Poprzez praktyczne wykonywanie zadań bezpośrednio na stanowisku pracy, uczestniczący w projekcie młodzi kelnerzy-barmani, wizażystki i florystyka mogą spróbować swoich sił
w zawodzie, którego dotychczas się uczyli. Celem praktyki jest również zapoznanie młodych ludzi ze sposobem funkcjonowania firm i zasadami ich organizacji.
- Bez wątpienia dzięki praktykom zwiększą się zdolności adaptacyjne uczestników projektu do nowych warunków pracy, co  może im również ułatwić dalsze budowanie zawodowej kariery – mówi kadra 7-6 ŚHP. Sami uczestnicy natomiast mają nadzieję, iż podczas pracy w zakładach zobaczą,
jakich umiejętności poszukują pracodawcy oraz rozwiną umiejętności zdobyte wcześniej na kursach.
- To doskonała okazja na poznanie smaku prawdziwej pracy – dodają.                       
 Beneficjenci z Rabsztyńskiej mają świadomość, że w sytuacji, kiedy na rynek pracy wkracza tak wielu absolwentów, pracodawcy coraz intensywniej poszukują u kandydatów tego „czegoś”, co wyróżni ich z tłumu innych.
- Liczy się profesjonalizm – mówią uczestnicy „NP.”. -  Ważne jest nie tylko, co się robi, ale także jak. Dotyczy to każdej branży.
Po odbyciu staży u pracodawców, młodzież biorąca udział w tegorocznej edycji  „Nowych perspektyw” ma szansę zdobyć  certyfikat umiejętności  funkcjonowania w środowisku zawodowym, co zdaniem samych beneficjentów będzie jedną z istotnych cegiełek budujących ich rynkową pozycję, w trakcie poszukiwania przez nich pracy.

 

 

Marta, uczestniczka  projektu układa swoją kompozycję kwiatową w studio „Mendes” Agnieszka Kobus, przy Al. Wyzwolenia 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasia, beneficjentka projektu „Nowe perspektywy” w trakcie stylizacji paznokci w Salonie „Hrabianka”, przy. ul. Lachmana 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KOMPUTER BEZ TAJEMNIC


Grupa beneficjentów młodszych z 7-6 ŚHP podczas zajęć komputerowych
 

W 7-6 ŚHP przy Rabsztyńskiej w ramach projektu „Nowe Perspektywy” grupa beneficjentów młodszych rozpoczęła 25-godzinne szkolenie informatyczne.

Poziom szkolenia został dostosowany do poziomu wiedzy uczestników. Głównym celem tego modułu zajęć projektowych jest rozwijanie zainteresowań informatycznych młodzieży, dążenie do stymulowania jej aktywności poznawczej i twórczej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się przez nią programami multimedialnymi i komputerowymi.
Uczestnicy z 7-6 ŚHP, świadomi tego jak ważnym i niezbędnym narzędziem pracy jest dziś komputer, bardzo chętnie i aktywnie bierze udział w warsztatach,  poznając tajniki Internetu oraz możliwości, jakie daje ludziom znajomość różnych programów komputerowych.

 

 

Zajęcia praktyczne w ramach „Nowych Perspektyw” - nauka HTML
- Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi młodego człowieka, daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania zainteresowań – komentuje prowadzący warsztaty,  nauczyciel informatyki – Krzysztof  Ostrzyk. - Moim celem jest stworzenie beneficjentom warunków do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną w różnych dziedzinach życia.
- Liczymy na to, że dzięki projektowi, nasi uczestnicy nie tylko pogłębią swoją wiedzę z zakresu IT, ale również poszerzę ogólną wiedzę o świecie – dodaje opiekunka młodych kursantów Carin Obuch-Woszczatyńska.


 

 

 

KURSY ZAWODOWE W "NOWYCH PERSPEKTYWACH"


Uczestniczka projektu Ewelina Wyrębek wykonuje profesjonalny makijaż wieczorowy.
 

8 kwietnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce jedenaście beneficjentek projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, „Nowe Perspektywy” ukończyło kurs zawodowy „Wizaż i stylizacja paznokci”. Ten dzień był uwieńczeniem wysiłku jaki uczestniczki włożyły podczas zajęć. W kwietniu również zakończy się kurs „Kelner – barman” w grupie dwuosobowej. Ponadto uczestnicy projektu uczęszczają na kurs języka angielskiego i kończą zajęcia komputerowe ECDL. Dużo emocji dostarcza też kurs prawa jazdy kat. B. Mimo dużego wysiłku beneficjentów, wszystkie zajęcia cieszą się dużym powodzeniem, dla niektórych osób to wspaniała szansa na zdobycie kwalifikacji zawodowych i uwierzenie we własne siły.

 

 

 

Agnieszka Struniewska podczas ćwiczeń praktycznych wykonuje manicure hybrydowy.
 

Zdobyta wiedza, umiejętności i kwalifikacje są dodatkową motywacją do podniesienia poziomu samooceny, która jest niezbędna w poszukiwaniu zatrudnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

CYFROWY CZAS PRÓBY W 7-6 ŚHP


Ostatnie chwile przed egzaminem. Beneficjenci projektu "Nowe perspektywy" w Laboratorium Edukacyjnym ECDL w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Podwale 13

19 marca, w późnych godzinach popołudniowych, beneficjenci projektu "Nowe perspektywy" z Rabsztyńskiej, przystąpili do czterogodzinnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia informatycznego.

Szkolenie przygotowywało młodzież do uzyskiwania certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Egzamin odbył się w Laboratorium Edukacyjnym ECDL w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Podwale 13.
- Współcześnie umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia - tłumaczy kadra 7-6 ŚHP. - Certyfikat ECDL START stanowi pierwszy etap potwierdzania umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnych oraz kompetencji w wybranych czterech, spośród siedmiu, modułów programu. Fakt zdania każdego z egzaminów jest odnotowywany na Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych (EKUK).

 

 

(od lewej): Dominik, Marta, Mateusz, Agnieszka i Patrycja, uczestnicy z Rabsztyńskiej przygotowują komputery do pracy
Już sama szansa ubiegania się o to tzw. Komputerowe Prawo Jazdy stanowiła niezaprzeczalny atut projektu "Nowe Perspektywy". Tym bardziej, że dla wielu beneficjentów z Rabsztyńskiej zdobycie takiego certyfikatu, to właściwie pierwszy poważny, a przez to także niezwykle stresujący, egzamin w życiu. Podczas niego młodzież musiała wykazać się znajomością użytkowania komputera, umiejętnością przetwarzania tekstów oraz znajomością grafiki prezentacyjnej. Nie zabrakło też pytań badających umiejętność wykorzystania przez uczestników Internetu, jako źródła wiedzy oraz narzędzia komunikacji.
- Egzamin, sprawdzał podstawowe umiejętności potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym - mówią beneficjenci z Rabsztyńskiej. - Dla nas istotne jest również to, że certyfikat ECDL jest honorowany w 148 krajach świata, w tym we wszystkich krajach Europy.
Mimo, że samo brzmienie słowa egzamin, wywoływało wśród uczestników zrozumiały dreszczyk emocji, to jednak na zakończenie wszyscy zgodnie stwierdzili - "nie taki diabeł straszny". W kuluarowych rozmowach młodzież podkreślała profesjonalizm kadry prowadzącej szkolenie, warunkujący doskonałe przygotowanie do ostatecznego sprawdzianu.


 

 

 

NAUKA JĘZYKA OBCEGO W CIECHANOWIE


Uczestnicy projektu z 7-5 ŚHP podczas zajęć z języka angielskiego
 

Młodzież ciechanowskiego 7-5 ŚHP, która bierze udział w projekcie ,,Nowe Perspektywy” kontynuuje kurs języka angielskiego w ramach zwiększania swoich szans na rynku pracy.

Uczestnicy projektu uczą się angielskiego w dwóch, dziesięcioosobowych grupach, podzielonych ze względu na wiek: 15-18 lat oraz 18 -24 lata. Zajęcia prowadzą lektorki Iwona  Lipka i Marta Mikiewicz.  Kurs cieszy  się  dużym zainteresowaniem  młodych ludzi, którzy chętnie na niego uczęszczają i aktywnie biorą udział we wszystkich lekcjach, zdając sobie sprawę z wagi, jaką współcześnie ma znajomość języków przy szukaniu pracy. Z resztą celem  szkolenia  jest właśnie nauczenie młodych  ludzi  umiejętności  posługiwania się  językiem  angielskim, by podnieść ich konkurencyjność na rynku pracy i umożliwić szukanie jej także poza granicami Polski. Równolegle z zajęciami językowymi w 7-5 ŚHP, odbywa się  także kurs komputerowy. Z niego również korzystają obie grupy beneficjentów „Nowych Perspektyw”. Ostatnim modułem realizowanym w grupie młodszej będą zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.


 

 

 

ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ Z ?NOWYMI PERSPEKTYWAMI?


Uczestnicy szkolenia zawodowego w ramach „Nowych Perspektyw”  wraz opiekunem grupy Dorotą Popardowską (pierwsza od prawej)
 
Beneficjenci projektu „Nowe perspektywy” z 7-6 ŚHP kontynuują szkolenia zawodowe.  Aktualnie fachowe umiejętności szlifują przyszli: kelnerzy i barmani, graficy komputerowi, wizażystki i manikiurzystki oraz floryści. 
Dynamika przeobrażeń współczesnego rynku pracy wymusza podejmowania kroków w celu doskonalenia posiadanych oraz zdobywania nowych kwalifikacji. Wybrane przez młodzież szkolenia zawodowe takie jak: florystyka, wizaż i paznokcie, barman-kelner, magazynier z obsługą wózków widłowych, grafika komputerowa, czy mała księgowość, umożliwiają jej dostosowanie i przekwalifikowanie się zgodne z wymogami rynku pracy. Kursy mają umożliwić młodym ludziom zdobycie profesjonalnych kompetencji w poszczególnych zawodach.
Wsparciem projektowym objęta została nieaktywna zawodowo oraz bezrobotna
i zagrożona wykluczeniem społecznym grupa młodzieży, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
Wybór szkoleń zawodowych dla beneficjentów uwzględniał, oprócz zapotrzebowania zgłaszanego osobiście przez uczestników, również ich predyspozycje zawodowe określone, w trakcie indywidualnych spotkań przez doradcę zawodowego. Dzięki „Nowym Perspektywom” uczestnicy zyskują więc szansę zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, które pozwolą im stać się aktywnymi nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu społecznym oraz osobistym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt  korelacji ścieżki szkoleniowej dla uczestników projektu. Następnym etapem, po zakończeniu kursów zawodowych, będzie  realizacja 60- godzinnego  przygotowania zawodowego  bezpośrednio u pracodawcy.


 

 

 

W PRZYSZŁOŚĆ Z ECDL


Inauguracja pierwszego modułu zajęć w ramach kursu ECDL START. Uczestnicy 7-6 ŚHP pod okiem specjalisty IT z ZDZ przy ul. Podwale 13

Beneficjenci projektu ?Nowe perspektywy? z 7-6 ŚHP kontynuują zdobywanie umiejętności, służących poprawie ich funkcjonowania na rynku pracy.

26 lutego, uczestnicy rozpoczęli naukę na 60 ? godzinnym kursie umiejętności komputerowych - ECDL START, zapewniającym im podstawową wiedzę z tej dziedziny. Kurs adresowany jest głównie do tych uczestników, których indywidualna ścieżka kariery wymaga dobrej znajomości obsługi komputera.
- Obecna zinformatyzowana rzeczywistość stawia przed pracownikiem i pracodawcą coraz to nowsze wymagania. Kompetencje komputerowe stały się koniecznością ? mówią wychowawcy hufca z Rabsztyńskiej. - Coraz więcej pracodawców wymaga co najmniej podstawowej wiedzy i umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi. Posiadając certyfikat ECDL, nasi podopieczni, stają bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że ważność tego certyfikatu obejmuje cały kontynent. Honorowany jest on i uznawany we wszystkich europejskich krajach. Wystarczy tylko zdać egzaminy, potwierdzające kompetencje IT.
Uczestnicy projektu mają świadomość, że w tej kwestii, niezbędne będzie zaliczenie wszystkich praktycznych egzaminów, które w swej podstawie programowej zawierają, między innymi treści dotyczące: korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzenia oraz formatowania wykresów, diagramów, a także korzystania z sieci informatycznych.
- Umiejętności z zakresu IT są w pewnym sensie przepustką do następnego etapu naszego życia zawodowego ? mówią beneficjenci grupy B ?Nowych Perspektyw?. ? Wierzymy, że uczestnictwo w kursie ECDL, otworzy przed nami nowe możliwości ? dodają.


 

 

 

NOWE PERSPEKTYWY OSTROŁĘCKIEJ MŁODZIEŻY


Uczestnicy projektu: Cezary Pierzchała oraz Jarosław Grzegorczyk podczas praktycznej nauki zawodu

Od stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, w ramach ogólnopolskiego projektu ?Nowe Perspektywy? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, młodzież uczestniczy w kursach zawodowych, kursie języka angielskiego, kursie ECDL oraz prawa jazdy kategorii B. To czas wytężonej pracy uczestników projektu, ale też zadowolenia z uzyskanej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy są bardzo zaangażowani w zdobywanie nowych kwalifikacji. W dwóch grupach dziesięcioosobowych kształcą się przyszli spawacze, kelnerzy ? barmani oraz specjalistki od wizażu i stylizacji paznokci. Podczas kursów zawodowych jest sporo teorii, ale też i praktycznej nauki co jest świetną motywacją dla młodzieży. Ponadto prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, którego znajomość jest wymagana prawie w każdym ogłoszeniu potencjalnych pracodawców. Kurs ECDL poszerzy wiedzę uczestników z zakresu obsługi komputera i poszczególnych programów komputerowych.

 

 

Nasze przyszłe specjalistki od wizażu i stylizacji paznokci
Dużo emocji wzbudza też u młodzieży przygotowanie do egzaminu prawa jazdy kategorii B, jednak wszyscy jesteśmy dobrej myśli i będziemy trzymać kciuki. Do tej pory młodzież uczestniczyła w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem, zajęciach indywidualnych z psychologiem i doradcą oraz kursie przedsiębiorczości. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Przez cały okres jego realizacji młodzież objęta jest wsparciem opiekuńczo-wychowawczym opiekunów grup oraz koordynatora.


 

 

 

"DO YOU SPEAK ENGLISH?" W ZWOLENIU


Młodzież z grupy A1 podczas zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez Ilonę Pyciarz
18 lutego w 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania kolejna grupa młodzieży rozpoczęła zajęcia językowe przewidziane projektem ?Nowe Perspektywy?.
Tym razem swoją przygodę z językiem angielskim zaczęła grupa młodsza A1 pod okiem opiekuna Emilii Paszkiewicz. Zajęcia prowadzi Ilona Pyciarz, która dostosowuje poziom przerabianego na lekcjach materiału do stopnia zaawansowania językowego poszczególnych beneficjentów.
- Istotą tego szkolenia jest nauczenie młodych ludzi umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym także dostarczenie im odpowiedniego słownictwa ułatwiającego poszukiwanie pracy ? tłumaczy Paszkiewicz. ? Mamy nadzieję, że zdobyta na kursie wiedza, przyda się naszym podopiecznym w przyszłości.
Dotychczas młodsza grupa projektowa zrealizowała już spotkania z doradcą zawodowym, spotkania z psychologiem oraz uczęszczała na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Język angielski i informatyka, to dwa ostatnie moduły oferowane uczestnikom w ramach tegorocznej edycji ?Nowych perspektyw?.


 

 

 

ZWOLEŃ: POSZERZANIE PERSPEKTYW Z JĘZYKIEM


Uczestniczki projektu Monika Zimałka, Katarzyna Madej z wykładowcą Beatą Olczyk podczas pierwszej lekcji
 

W drugim tygodniu lutego w 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu rozpoczął się kolejny interesujący blok zajęć w ramach projektu „Nowe Perspektywy”.

Tym razem uczestnicy młodszej grupy projektowej A2, dostali szansę wyrównania braków edukacyjnych z zakresu języka angielskiego. Przewidziane projektem zajęcia prowadzić będzie Beata Olczyk - nauczyciel języka angielskiego. Pierwsze lekcje w ramach nowego bloku, odbyły się już w poniedziałek 11 lutego i bardzo spodobały się młodzieży. Tego dnia wykładowca mógł na podstawie wywiadu z uczniami określić, jakiej pomocy każdy z beneficjentów „NP” potrzebuje, na ile zna język, w jakim kierunku winna podążać jego edukacja czyli wykorzystanie aktualnego kursu.
- Mamy nadzieję, iż spotkania językowe w ramach „Nowych Perspektyw” zaowocują nie tylko poprawą ocen szkolnych, ale dadzą również szansę naszym podopiecznym na rozwój zainteresowań językiem obcym – mówi Agnieszka Maraszkiewicz, wychowawca 7-3 OSiW i opiekun grupy projektowej. – Trzymamy za młodzież kciuki, życzymy zapału do nauki i  sukcesów w przyswajaniu nowych słówek.


 

 

 

NOWE PERSPEKTYWY Z PRAWEM JAZDY


Uczestnicy ?Nowych Perspektyw? z Rabsztyńskiej, wraz z opiekunem grupy Dorotą Popardowską w oczekiwaniu na pierwsze zajęcia teoretycznego kursu prawa jazdy

W hufcu 7-6 ŚHP przy Rabsztyńskiej 8 w Warszawie rozpoczął się, długo oczekiwany przez beneficjentów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu, bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B.

W kursach na prawo jazdy uczestniczy młodzież ze starszej grupy beneficjentów, wyłoniona na podstawie rekomendacji doradcy zawodowego. Dla tych właśnie uczestników umiejętność prowadzenia auta, jest niezbędna do realizacji własnej wizji kariery, zgodnie z ich ścieżką rozwoju zawodowego. Chcąc, by ich CV wyglądało atrakcyjnie, pragną móc wpisać w nim w rubryce ?dodatkowe umiejętności?, jak najwięcej. Oprócz znajomości języków obcych i obsługi komputera, także i prawo jazdy jest jedną z tych rzeczy, która powinna się tam znaleźć.
Być kierowcą to dla nich już nie tylko marzenie, ale także konieczność. Posiadanie prawa jazdy i umiejętności kierowania pojazdem podnosi kwalifikacje oraz zwiększa indywidualną zdolność do mobilności. Dla wielu pracodawców osoba posiadająca prawo jazdy jest atrakcyjnym i wartościowym pracownikiem. Jednak zostać kierowcą w Polsce wcale łatwo nie jest. Poprzeczka egzaminacyjna jest stosunkowo wysoka. Trzeba zatem wiele samozaparcia, by dopiąć celu i zdobyć uprawniający dokument. Kandydaci na kierowców muszą wykazać się wieloma umiejętnościami, przede wszystkim stosować w praktyce przepisy i zasady ruchu drogowego, znać podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać pojazd poruszający się po drodze, czy też umieć udzielić pierwszej pomocy, gdy zajdzie taka potrzeba.
- Wykłady z teorii w ramach projektu, przebiegają w miłej atmosferze ? opowiada Paweł jeden z uczestników ?Nowych Perspektyw?, starający się o zdobycie prawa jazdy. - Prowadząca w ciekawy sposób przekazuje niezbędną wiedzę i przy okazji także sporo ciekawostek przydatnych na egzaminie - dodaje.
Młodzież z Rabsztyńskiej rozpoczęła szkolenie od zajęć teoretycznych, już wkrótce rozpoczną się również indywidualne jazdy po mieście z instruktorami. Uczestnicy są zobligowani do ukończenia kursu i zdania egzaminu w terminie do 31 maja 2013 r.


 

 

 

Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM W NOWE PERSPEKTYWY


Grupa beneficjentów młodszych podczas zajęć projektowych z języka angielskiego z prowadzącą Katarzyną Manowska-Cepak

W 7-6 ŚHP przy Rabsztyńskiej, zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Perspektywy”, młodzież uczestnicy w szkoleniach językowych.

W 120 godzinnym kursie języka angielskiego, którego poziom został dostosowany do poziomu zaawansowania poszczególnych beneficjentów udział biorą grupy - młodsza oraz starsza.
Nauka języka angielskiego daje uczestnikom możliwość poznania odpowiedniego słownictwa, ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia. Dodatkową zachętę stanowi fakt, że osoby objęte wsparciem projektu mają szansę uzyskać poświadczenia ukończenia kursu, określające poziom nabytych kompetencji, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Dzięki realizacji projektu każdy beneficjent otrzymał bezpłatnie komplet podręczników z płytami CD oraz niezbędne artykuły wykładowe i biurowe. Materiał realizowany na zajęciach jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości uczących się. Atrakcyjność spotkań determinują formy, środki i metody dydaktyczne stosowane przez prowadzących: praca indywidualna i grupowa, konwersacje, dyskusje, warsztaty, gry dydaktyczne (kalambury, krzyżówki, zadania symulacyjne, scenki rodzajowe), zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz metod ekspresyjno-impresyjnych. Dobór materiałów pozwala na korzystanie ze zróżnicowanych form ćwiczeń, co podnosi efektywność prowadzonych lekcji. Prowadzący je starają się, aby treści przekazywane podczas kursu były jak najbardziej praktyczne.

- Gry i zabawy językowe są z pewnością okazją do pobudzenia ciekawości poznawczej młodzieży. Dużą wagę przykładamy do poszerzania słownictwa oraz zachęcania młodych ludzi do aktywnego udziału w przebiegu naszych spotkań – opowiada prowadząca zajęcia w grupie młodszej – Katarzyna Manowska-Cepak.

Dzięki kameralnej scenerii małych grup, na kursie rozwijane są wszystkie umiejętności językowe – mówienie, słuchanie, czytanie oraz gramatyka, a spotkania obu grup prowadzone są w sposób profesjonalny, rzetelny i przebiegają w bardzo sympatycznej atmosferze.

- Angielskiego warto się uczyć, posługuje się nim przeszło miliard ludzi na świecie – twierdzą beneficjenci „Nowych perspektyw”. - Dzięki zdobytym umiejętnościom językowym będzie nam łatwiej zdobyć pracę, może nawet lepiej płatną, a jeśli otrzymamy alternatywę pracy za granicą nie będziemy się bać, że z racji barier komunikacyjnych sobie nie poradzimy – dodają zadowoleni.


 

 

 

WYRÓWNAWNYWANIE SZANS W 7-6 ŚHP


Sylwia Kobielska ? nauczycielka j. polskiego podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych z Krzyśkiem - beneficjentem projektu ?Nowe Perspektywy?

W Hufcu Pracy przy Rabsztyńskiej, zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ?Nowe Perspektywy?, trwają zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

Przeznaczony dla młodszej grupy beneficjentów moduł wsparcia projektowego ma pomóc uczestnikom w pokonaniu trudności w nauce języka polskiego oraz matematyki. Podczas zajęć młodzież, dla której matematyka i jęz. polski to przedmioty niezrozumiałe, budzące lęk, kojarzone z ogromnym wysiłkiem, jaki trzeba włożyć w ich przyswojenie oraz ze stresem, może dzięki formule projektu skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami i spróbować pokonać problem.
Prowadzący lekcje eksperci opracowali szczegółowe programy pomocowe.

 

 

Monika Szymanowska ? nauczycielka matematyki podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych z Mateuszem- beneficjentem projektu ?Nowe Perspektywy?
W procesie nauczania-uczenia się kładą szczególny nacisk na kształcenie umiejętności: czytania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, redagowania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych, wypowiadania się na zajęciach dydaktycznych oraz na niwelowanie zaległości z różnych działów matematyki. Realizując zadania projektowe nauczyciele indywidualizują proces dydaktyczny, dostosowując tempo i dynamikę pracy do możliwości percepcyjnych uczestników projektu.
- Z pewnością uczestnicy ?Nowych Perspektyw? dzięki tak skomponowanemu blokowi wyrównawczemu podniosą swoją wiedzę w zakresie wspomnianych przedmiotów egzaminacyjnych ? mówią wychowawcy 7-6 ŚHP. ? Liczymy też na to, że zajęcia zmotywują młodzież do systematycznej pracy i uświadomią jej wartość regularności i konsekwencji w procesie edukacyjnym.


 

 

 

OSTATNIE ZAJĘCIA PROJEKTOWE W CIECHANOWIE


Uczestnicy ciechanowskiej grupy „A” w trakcie zajęć wyrównawczych realizowanych w ramach „Nowych perspektyw”
 

W 7 -5  Środowiskowym Hufcu Pracy końca dobiega kolejny etap zajęć realizowanych w ramach projektu ,,Nowe Perspektywy” – przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W nowej serii szkoleniowej uczestnicy z Ciechanowa otrzymali grupowe wsparcie psychologiczne,  wzmacniające ich społeczne kompetencje i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach stresowych. W ramach projektu młodzież wzięła też udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem, w celu zdiagnozowania  osobistych problemów i pomocy w uporaniu się z nimi. Cykl „Nowych Perspektyw” przewidziany na 2012 r. dla grupy „B” kończy kurs przedsiębiorczości, na którym uczestnicy odkrywają tajniki i mechanizmy działania  gospodarki rynkowej, poznają podstawy prawa pracy oraz zyskują cenne informacje niezbędne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.
W przypadku uczestników grupy  ,,A” ostatnimi zajęciami w starym roku są warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, podczas których młodzież nadrabia braki edukacyjne.
Kolejne etapy projektu i kolejne wyzwania dla jego uczestników już z początkiem 2013 r.


 

 

 

GRUDNIOWE TARGI PRACY NA PRADZE


Młodzież na zajęciach z przedsiębiorczości
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce trwa realizacja zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Nowe Perspektywy”. W projekcie bierze udział 30 osób z Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego. Młodzież uczestniczyła już w zajęciach z doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, dzięki którym młodzi ludzie uzyskali informacje i umiejętności dotyczące poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania do rozmowy z pracodawcą pod kątem autoprezentacji i dokumentów aplikacyjnych. W czasie zajęć z doradcami zostały również omówione parytety co wywołało bardzo ożywianą dyskusję uczestników projektu. Młodzież uczestniczyła w grupowych treningach psychologicznych, a obecnie zakończyła zajęcia z przedsiębiorczości, dzięki którym uzyskała niezbędne informacje dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, co jak sami uczestnicy projektu przyznają nie jest łatwe.

 

Indywidualne wsparcie psychologiczne
Aktualnie młodzież korzysta z indywidualnego wsparcia psychologicznego. Z nowym rokiem zaczną się kolejne szkolenia takie jak: kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy ECDL oraz kursy zawodowe, na które uczestnicy projektu z niecierpliwością oczekują.  

 

 

 


 

 

 

ZWOLEŃ: KOLEJNY ETAP ?NOWYCH PERSPEKTYW? ZAKOŃCZONY


Uczestnicy „Nowych perspektyw” podczas zajęć z psychologiem (grupa młodsza)
 

W 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania dobiegł końca blok Grupowego Wsparcia Psychologicznego w grupach A i B oraz Kurs Przedsiębiorczości w grupie B.
Podczas zajęć z psychologiem - Magdaleną Michałowską-Kmiecik uczestnicy uczyli się  pracy w zespole i wzmacniali swoje kompetencje społeczne. Młodzież miała możliwość lepszego poznania siebie samej, pogłębienia umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjacji                             i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Z kolei podczas kursu przedsiębiorczości uczestnikom została przybliżona procedura zakładania własnej działalności gospodarczej i podstawy prowadzenia firmy.
- Wypełnialiśmy dokumentację kasowo-rozliczeniową: KP, KW, rachunek, fakturę, dowiedzieliśmy się o formach opodatkowania własnej działalności – opowiadają uczestnicy.

 

 

Młodzież z grupy B na kursie przedsiębiorczości
– Dodatkowo, gdybyśmy jednak nie decydowali się na razie na własny biznes, otrzymaliśmy też lekcje pisania cv, wypełniania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
- Zarówno w przypadku uczestników z grupy młodszej, jak i starszej zaangażowanie młodzieży podczas zajęć było na wysokim poziomie – twierdzą wychowawcy 7-3 OSiW. - Praca z wykładowcami okazała się przydatną. Nasi podopieczni podejmowali chętnie dyskusje, zadawali pytani na nurtujące ich problemy.
Choć dwa przewidziane w projekcie bloki zajęć dobiegły końca, obecnie w zwoleńskim Ośrodku w ramach „Nowych Perspektyw” już trwają kolejne - zajęcia wyrównawcze w grupach młodszych.
- To bardzo potrzebne naszym  uczestnikom lekcje, zwłaszcza że pierwszy semestr dobiega końca – mówi kadra Ośrodka OHP w Zwoleniu. -  Mamy nadzieję, że dzięki nim młodzieży uda się podnieść oceny z poszczególnych przedmiotów szkolnych.


 

 

 

AKTYWIZUJĄCO PRZY RABSZTYŃSKIEJ


Monika Fibich wprowadza beneficjentów w arkany własnego biznesu

3 grudnia w 7-6 ŚHP przy Rabsztyńskiej, wystartował nowy moduł wsparcia dla starszych beneficjentów projektu ?Nowe Perspektywy?. Tym razem uczestnicy biorą udział w 15-godzinnym kursie przedsiębiorczości, prowadzonym przez Monikę Fibich.
Cykl spotkań ma na celu pobudzenie, rozwinięcie i uaktywnienie postaw przedsiębiorczych i inicjatywnych młodzieży, poprzez wykorzystanie aktywnych metod nauczania, prezentacji oraz interaktywnych gier strategicznych. Podczas zajęć poruszane będą między innymi, takie tematy jak podstawy prawa pracy, wstęp do rozliczeń finansowo-podatkowych oraz księgowych, a także niektóre aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
Podczas pierwszego spotkania w poniedziałek, prowadząca cykl Monika Fibich, w niezwykle przystępnej i skutecznej formie przekazywała uczestnikom podstawy wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia własnego biznesu.


 

 

 

Uczestnicy ?Nowych perspektyw? uczą się wypełniania dokumentacji związanej z zakładaniem własnej działalności gospodarczej

- Gry symulacyjne, w których młodzież zakłada od podstaw i zarządza firmami, analizuje szanse na ich rozwój i zagrożenia związane z ich prowadzeniem, to doskonały sposób na oswojenie się z myślą o samozatrudnieniu ? mówi kadra 7-6 ŚHP. - W ten sposób uczestnicy mogą w bezpiecznym środowisku dowiedzieć się choćby tego czy są zainteresowani otworzeniem własnego biznesu czy wolą pracować u kogoś. Mają też szansę poznać definicje i terminologię związaną z giełdą ? dodają wychowawcy.
Poniedziałkowe lekcje dowiodły, że uczestnikom ?Nowych Perspektyw? pomysłów na własną działalność nie brakuje. To jednak, co najczęściej paraliżuje i osłabia ich zapał do prowadzenia tejże działalności, to obawa związana z ryzykiem finansowym.
- Mam jednak nadzieję, że mimo obaw, biorąca udział w warsztatach młodzież przekona się, że droga do założenia własnej firmy wcale nie musi być trudna ? mówi Monika Fibich.

 

 

 

Młodzież zaangażowana w lekcje przedsiębiorczości w 7-6 ŚHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MOTYWACYJNIE PRZY RABSZTYŃSKIEJ


Uczestnicy projektu wzmacniają swoje kompetencje społeczne podczas warsztatów psychologicznych z Kacprem Pilczukiem

W 7-6 ŚHP na warszawskiej Woli zrealizowano kolejny moduł zajęć w ramach współfinansowanego z pieniędzy UE programu OHP ?Nowe Perspektywy?.

W zajęciach wzięły udział dwie grupy beneficjentów, które tym razem miały szansę skorzystać z grupowego wsparcia psychologicznego. Spotkania prowadzone przez psychologa - terapeutę Kacpra Milczuka, miały wzmocnić kompetencje społeczne uczestników z zakresu komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zajęcia miały charakter warsztatowy, młodzież uczyła się na nich doświadczając, przeżywając, rozwiązując zadania.
- Dobór ćwiczeń wyzwalał głównie emocje pozytywne, jednakże pojawiające się uczucia nieprzyjemne, także stanowiły ważny materiał przy analizowaniu sytuacji i przeżyć ? opowiadają wychowawcy 7-6 ŚHP. - Dzięki odpowiednio dobranych przez prowadzącego: tematyce zajęć, środkach wyrazu i poziomach komunikacji, wszystkim naszym wychowankom udało się aktywnie korzystać ze spotkań: podnieść samoocenę, zwiększyć poziom motywacji i poznać skuteczne sposoby walki ze stresem.
Dodatkowo kadra hufca zadbała o taką aranżację przestrzeni jednostki, aby ta przestrzeń ułatwiła komunikację i aktywność uczestników. W ostatecznym rozrachunku, młodzież oceniła organizację przebytego modułu projektu celująco.
- Fajne zajęcia, rewelacyjny prowadzący, czas minął nam błyskawicznie ? komentowali uczestnicy. - Mimo zmęczenia jesteśmy zadowoleni z udziału w ?Nowych Perspektywach?.
Kolejnym etapem realizacji projektu i zarazem uzupełnieniem przebytych właśnie przez uczestników zajęć grupowych z psychologiem, będą teraz indywidualne konsultacje psychologiczne młodzieży. Ich cel to pomoc uczestnikom w diagnozie i rozwiązaniu ich osobistych problemów, zwłaszcza tych związanych z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywację do podejmowania konstruktywnych działań.


 

 

 

ZWOLEŃ: PIERWSZY KROK W PERSPEKTYWY


Doradca Anna Sekuła w trakcie zajęć z uczestnikami projektu w 7-3 OSiW
 

22 listopada w 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania zakończyły się pierwsze zajęcia realizowane w ramach, współfinansowanego z funduszy UE projektu  „Nowe Perspektywy”.
Blok zajęć, jaki na samym początku projektu zaoferowano młodzieży, obejmował warsztaty z doradcą zawodowym Anną Sekułą. W ramach spotkań z ekspertem uczestnicy „Nowych perspektyw” pracowali nad przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, uczyli się prowadzić rozmowy z pracodawcą podczas interview oraz zdobywali informacje o tym, jak poruszać się po współczesnym rynku pracy. Przygotowani w ciągu zajęć, zarówno indywidualnych  jak i grupowych, mogli sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe pod kątem przyszłego zatrudnienia. Warsztaty miały zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny, tak że młodzież mogła weryfikować w trakcie ćwiczeń zdobyte podczas wykładów wiadomości, brać udział w dyskusjach i na bieżąco wyjaśniać z doradcą wszelkie pojawiające się w trakcie przyswajania wiedzy wątpliwości.

 

Plakat wykonany przez zwoleńską młodzież, biorącą udział w przedsięwzięciu OHP „Nowe perspektywy”
Doradca w sposób rzeczowy przedstawiał uczestnikom, co powinni już dziś robić, aby w przyszłości realizować się na rynku pracy czy spełniać oczekiwania pracodawców. Młodzież była zadowolona ze spotkań z Anną Sekułą, uznając je za: „niezwykle pożyteczne”.
 

 

 

KOLEJNY PROJEKT EFS W 7-5 ŚHP


Ilona Trzcińska, doradza zawodowy z grupą uczestników ?Nowych perspektyw? w 7-5 ŚHP
W Środowiskowym Hufcu Pracy w Ciechanowie wystartował współfinansowany ze środków unijnych projekt "Nowe Perspektywy" .
To edukacyjne przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności, gwarantujących udany start życiowy. Poprzez udział w szkoleniach i kursach uczestnicy ?Nowych perspektyw? mają szansę zyskać łatwiejszy dostęp do usług rynku pracy i poprawić osobistą sytuację życiową.
W ciechanowskim 7-5 ŚHP zajęcia w ramach projektu odbywają się w dwóch dziesięcioosobowych grupach, w podziale na grupę młodszą (15-18 lat) i starszą (18- 25 lat). Młodzież z obu grup objęta zostanie opieką psychologiczną, motywującą ją do podejmowania wyznaczanych projektem działań, a także uzyska pomoc doradcy zawodowego. Ponadto uczestnicy ?Nowych perspektyw? zyskają możliwość wyrównania edukacyjnych braków poprzez udział w warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, a dla osób ze starszej grupy przewidziano kurs przedsiębiorczości, profesjonalny kurs komputerowy ECDL, kurs języka obcego, a także kurs na prawo jazdy kat. B.
? Mam nadzieję, że uczestnicy wykorzystają szansę , jaką dają im ?Nowe perspektywy? i dołożą starań, by wyrównać poziom edukacyjny i zdobyć kwalifikacje zawodowe, co w efekcie przełoży się na znaleźnie przez nich satysfakcjonującej pracy ? mówi ciechanowski koordynator ?NP? i komendant 7-5 ŚHP Krzysztof Pilitowski.


 

 

 

NOWE PERSPEKTYWY W OSTROŁĘCE


Dariusz Małkowski – Dyrektor CEiPM w Ostrołęce i Anna Małkowska-Polewacz – doradca zawodowy MCIZ przedstawiają młodzieży możliwości wsparcia projektowego

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, 14 września odbyło się spotkanie młodzieży, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe Perspektywy”. W czasie spotkania zostały omówione wszystkie możliwości wsparcia, z których młodzi ludzie mogą skorzystać w ramach projektu. Młodzież wykazała duże zaangażowanie i zainteresowanie. Podczas spotkania wywiązała się też dyskusja dotycząca nabycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz nauki języka obcego. Wszyscy zastanawiali się co tak naprawdę chcieliby robić w życiu zawodowym, bo jak sami to określili, teraz mają szansę to zrealizować. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, ze wsparcia projektowego skorzysta 20 osób w wieku 18-24 lata, oraz 10 osób w wieku 15-17 lat.

 


drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004