OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

„Nasza Przyszłość 3

 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

  

„Nasza Przyszłość 3"


 

 

 

ZAKOŃCZENIE NP3 NA MAZOWSZU


Uczestnicy trzech mazowieckich grup NP3 wraz z organizatorami projektu z wizytą w Kazimierzu Dolnym
 

W dniach 2-4 września spotkaniem uczestników z trzech mazowieckich grup, które od kwietnia brały udział we współfinansowanym z EFS projekcie OHP „Nasza Przyszłość 3”, zakończyła się kolejna edycja tego, cieszącego się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi przedsięwzięcia.

Podsumowanie przeprowadzonych w ramach „NP3” działań i omówienie efektów tychże, odbyło się w zwoleńskim 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania. Oprócz młodzieży w trzydniowym spotkaniu udział wzięli wychowawcy, socjoterapeuci oraz przedstawiciel MWK OHP i wojewódzki koordynator projektu Barbara Sawicka.
Pierwszy dzień poświęcono jeszcze na ostatnie już, przewidziane w ramach „NP3” zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Drugiego dnia natomiast oprócz zajęć przewidziano również część typowo rekreacyjną. Młodzież z kadrą pedagogiczną udała się na wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Tu uczestnikom zaproponowano niekonwencjonalną formę podziwiania okolicznych terenów – rajd jeepami oraz  rejs statkiem po Wiśle.

 

Rajd jeepami po kazimierzowskich wąwozach
Dopiero na ostatni dzień pobytu w Zwoleniu przewidziano podsumowanie ponad półrocznych prac, które podjęto w ramach NP3. Młodzież dzieliła się spostrzeżeniami z realizacji „NP3” i podsuwała organizatorom pomysły na kolejną edycję tego, jej zdaniem, niezwykle pożytecznego i potrzebnego projektu OHP.
- Uczestnicy byli zadowoleni z oferty jaką otrzymali w ramach tegorocznej edycji „Naszej Przyszłości” – mówi Barbara Sawicka z MWK OHP. – Podobnie jak w latach ubiegłych tak i teraz, docenili oni szeroką gamę zajęć edukacyjnych, jakie znalazły się w projekcie, możliwość odbycia ciekawych szkoleń, rozwinięcia pasji podczas kół zainteresowań oraz korzystania ze wsparcia specjalistów: doradców zawodowych, psychologów i pedagogów. My także cieszymy się, że dzięki unijnemu dofinansowaniu, ponownie udało się nam zrealizować szczytny cel i pomóc młodym osobom. Z pewnością teraz, dysponują one istotną wiedzą i umiejętnościami, zwiększającymi ich szanse na dobry start w dorosłość.

 

 

Rejs statkiem po Wiśle
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież z NP3 na pełnym weekendowych atrakcji słynnym rynku w Kazimierzu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZWOLEŃ PODSUMOWUJE OBÓZ NP3


Uczestnicy obozu NP3 z warmińsko-mazurskiego wraz z opiekunami w Zwoleniu
 

W 7-3OSiW zakończył się obóz socjoterapeutyczny „Nasza Przyszłość 3”, w którym uczestniczyła młodzież z woj. warmińsko-mazurskiego.
O przebiegu obozu i atrakcjach przygotowanych dla młodych ludzi, już wcześniej donosili zwoleńscy organizatorzy tego przedsięwzięcia. Teraz postanowili zdać relację z ostatnich dni pobytu beneficjentów NP3 w Ośrodku. Jak twierdzą dni poprzedzające zakończenia były bardzo pracowite. Od 12 -14 lipca w Zwoleniu odbywały się regularne zajęcia, ale nie brakowało także rozrywki. I tak na przykład 11 lipca pozytywnej dawki emocji dostarczył wszystkim konkurs  karaoke, w którym I miejsce wyśpiewali sobie Piotr  Libudzki z Giżycka oraz Rafał Arent  z Ełku . Z kolei 13 lipca młodzież wzięła udział w niezwykle walecznym i zaciętym turnieju piłki siatkowej, który stoczyła z kadrą. Na następny dzień przygotowano wycieczkę  do Nałęczowa na kręgle oraz basen.

 

 

 

Kierownik 7-3OSiW Tomasz Skawiński oraz Tomasz Kuc, kierownik obozu NP3 wręczają młodzieży dyplomy za udział w konkursach
 

Młodzież bawiła się świetnie, robiąc zawody drużynowe na kręgielni oraz korzystając z uroków masaży wodnych, sauny mokrej i suchej. Wieczorem natomiast odbyło się podsumowanie obozu. W spotkaniu wzięła udział Basia Sawicka koordynator  projektu „Nasza Przyszłość 3”, która podziękowała opiekunom za  pracę jaką wykonali podczas obozu, a młodzieży za wzorowe zachowanie. Później kierownik obozu Tomasz Kuc wraz z kadrą wręczył uczestnikom zaświadczenia z ukończenia kursu pierwszej pomocy oraz dyplomy za udział w konkursie karaoke i w turnieju piłki siatkowej. Młodzi ludzie również postanowili zabrać głos tego wieczoru. Najpierw uczestniczka z Giżycka Adriana Kowalewska w podziękowaniu dla kadry obozu, wykonała ułożoną przez siebie piosenkę. Ponadto dziewczyny z warmińsko-mazurskiego przygotowały karykatury wychowawców ze Zwolenia, które zostały oficjalnie wręczone tymże.  Na zakończenie tych miłych i wzruszających chwil, organizatorzy sprawili młodzieży pożegnalną dyskotekę. 

 

 

 

Wręczenie wychowawcom ze Zwolenia własnoręcznie przygotowanych przez uczestniczki obozu karykatur
 

14 lipca w momencie pożegnania nie obeszło się bez łez. Wzruszyła się zarówno młodzież, jak i wychowawcy. W końcu jednak drzwi w autokarze zamknęły się za uczestnikami „Naszej Przyszłości 3” i udali się oni w drogę powrotną do domu.
Dziś, gdy emocje nieco opadły kadra zwoleńskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania spieszy z podziękowaniami wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu letniego przedsięwzięcia OHP:
- Chcieliśmy serdecznie podziękować paniom wychowawczyniom i socjoterapeutkom: Magdalenie Łępickiej, Marzenie Misierewicz, Agnieszce Sadowskiej, Lilianie Harasim, Bogusławie Wasilewskiej oraz Ewie Michniowskiej- Liszce  za serdeczność i pomoc podczas trwania obozu.

 

 

 


 

 

 

7-32 HP WSPOMINA OBÓZ W DOBIESZKOWIE


Młodzież z 7-32HP podczas relaksu w saunie
 

Dobiegła końca Letnia Akademia Rozwoju, a wraz z nią obóz socjoterapeutyczny zrealizowany w ramach projektu „Nasza Przyszłość 3”. Warszawski Hufiec Pracy z Puławskiej dzieli się wrażeniami z tego przedsięwzięcia.
Beneficjenci tegorocznej edycji projektu NP3 z 7-32HP wraz z grupą praską i radomską,  również w wakacje mogli  kontynuować, pracę nad podniesieniem poziomu swoich kompetencji społecznych i osobistego potencjału. A wszystko to dzięli Letniej Akademii Rozwoju, w ramach której wyjechali oni do położonego pod Łodzią na skraju rezerwatu przyrody Domieszkowa. W ramach obozu młodzież uczestniczyła w zajęciach wychowawczych i socjoterapeutycznych, warsztatach rozwoju osobistego i zachowań ryzykownych, zajęciach obejmujących naukę technik relaksacyjnych oraz w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzone były przez odpowiednio przygotowanych specjalistów, w formie systematycznych spotkań w małych grupach oraz terapii indywidualnej. 

 

 

Spacer po plaży
 

Celem priorytetowym obozu była realizacja pogłębionego programu zajęć terapeutycznych, poprzez kompleksowe udzielanie młodzieży wsparcia emocjonalnego oraz modelowanie pozytywnych postaw wobec siebie i innych.
I tak, podczas warsztatów umiejętności prospołecznych odbyły się między innymi treningi interpersonalne i ćwiczenia z komunikacji. Młodzież uczyła się przewidywania konsekwencji własnych zachowań, kształtowała umiejętności negocjacyjne, ćwiczyła asertywność i efektywne podejmowanie decyzji.              
Poza zajęciami młodzież ciekawie i aktywnie spędzała czas wolny. W ramach rekreacji organizatorzy przygotowali szereg wycieczek do pobliskiej Łodzi i Uniejowa. Jednak największą atrakcją był czynny relaks na terenie kompleksu wodnego -  Aqua Park „Fala”, gdzie znajdują m.in. jedyna w Polsce zjeżdżalnia typu "kamikadze", wioska saunowa, bicze wodne, jacuzzi, rzeki - dzika i spokojna, leśna plaża, zespół boisk sportowych do siatkówki i koszykówki oraz basen ze sztuczną falą.

 

Dyskoteka dla uczestników obozu w Dobieszkowie
 

Ponieważ nie sposób było w trakcie jednego wyjazdu skorzystać ze wszystkich fantastycznych możliwości oferowanych przez Aqua Park, Organizatorzy okazali się na tyle elastyczni, że  wyszli naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i zorganizowali, ku wielkiemu zadowoleniu beneficjentów,  kolejny „wypad” do parku wodnego.  

Równie dobrze młodzież bawiła się w największym w Polsce Centrum Gier Laserowych „Arena Laser Games” w łódzkiej Manufakturze. Uczestnicy rywalizowali tu ze sobą w laserowo-paintballowym pojedynku, który odbywał się w dwupoziomowym, skrytym w półmroku, labiryncie. Emocji było co niemiara. Dużym zainteresowaniem cieszyło się też interaktywne muzeum techniki – „Eksperymentatorium”, w którym młodzież w sposób naoczny mogła przekonać się, że wystarczy podać wiedzę w odpowiednio atrakcyjnej formie, a spędzająca sen z oka fizyka, czy chemia okaże się zabawna i pełna fascynujących fenomenów. W „Eksperymentatorium” bowiem nawet najtrudniejsze teorie stawały się proste, zrozumiałe i interesujące.

 

Szaleństwo wodne w na terenie Aqua Parku „Fala”
 

Szerokie spektrum zajęć, jakie przygotowano dla uczestników Letniej Akademii Rozwoju, zaowocowało tym, że młodzież uczestnicząca w obozie, wracała do domów z większą pewnością siebie i elastycznością w podejmowaniu decyzji. LAR  rozbudził też w uczestnikach nowe potrzeby estetyczne i wzbogacił o nowe znajomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PRZEDWAKACYJNA REALIZACJA "NP3" W 7-32HP


Zajęcia socjoterapeutyczne w ramach „Naszej Przyszłości3”
 

Z początkiem wakacji Hufiec Pracy przy Puławskiej 234 w Warszawie zdecydował się podsumować czerwcowe działania w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu „Nasza Przyszłość”.

Cały czerwiec beneficjenci projektu „Nasza Przyszłość 3”,  realizowanego w 7-32 HP spędzili bardzo pracowicie. Na zajęciach z doradcą zawodowym uczyli się odkrywania własnych zdolności, właściwej autoprezentacji,  budowania pozytywnego obrazu własnej osoby oraz planowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Z kolei na warsztatach socjoterapeutycznych pod wykwalifikowanym okiem terapeutki poznawali siebie samych i za sprawą odpowiednich ćwiczeń kształtowali swoje zachowania i postawy, tak by lepiej funkcjonować w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej, a także efektywniej realizować swoje życiowe cele. Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia młodzież miała szansę dokonać oceny i weryfikacji sposobów swoich zachowań oraz sądów na temat rzeczywistości, mogła również odreagować emocjonalnie trudy całorocznej nauki w szkole.

 

Beneficjenci projektu w warszawskiej Królikarni
 

W ofercie NP3 nie zabrakło też  ciekawych i rozwijających form spędzania czasu wolnego. W ramach działalności kulturalno - edukacyjnej odbyły się wyjścia na basen oraz do Królikarni.
Na koniec tak intensywnych czerwcowych spotkań, beneficjenci projektu z 7-32 HP wyjechali na edukacyjno-wychowawczy obóz w urokliwym Dobieszkowie/k Łodzi, gdzie od 1 lipca  rozpoczęli zajęcia w Letniej Akademii Rozwoju, kontynuując pracę nad sobą i swoimi umiejętnościami funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego.

 

 

 

 

 

 

Odrobina relaksu i estetyki w Parku Rzeźby
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WARMIA I MAZURY GOSZCZĄ W ZWOLENIU


Zajęcia integracyjne w ramach obozu NP3 w Zwoleni
 

W mazowieckim 7-3 Ośrodku Szkolenia i Wychowania trwa obóz socjoterapeutyczny dla uczestników „Naszej Przyszłości 3”.
4 lipca, bo to wówczas właśnie rozpoczął się obóz NP3 dla beneficjentów projektu z Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, do zwoleńskiego Ośrodka OHP przyjechała 30 młodzieży, trzech wychowawców (Magdalena Łępicka, Marzena Misierewicz, Agnieszka Sadowska) oraz trzech socjoterapeutów (Bogusława Wasilewska, Ewa Michniowska-Liszka oraz Lilla Harasim). Kierownikiem obozu został wychowawca 7-3 OSiW Tomasz Kuc, a wychowawcami z ramienia MWK OHP Agnieszka Pedrycz oraz Tomasz Skawiński. Jednak do zajęć z młodymi ludźmi zgłosili się i inni instruktorzy oraz nauczyciele m.in. Marcin Kacperczyk, Monika Kostko, Magdalena Znosko czy Beata Kwiatkowska.
Pierwszego dnia, młodzież zapoznawała się ze sobą i z nowym miejscem. Zjedzono wspólną kolację i z entuzjazmem wyczekiwano na zaplanowany przez wychowawców na następne obozowe dni cykl zajęć i atrakcji.

 

Uczestnicy projektu zwiedzają tereny obozu koncentracyjnego w Majdanku
 

Drugi dzień przyniósł pierwsze z nich. Najpierw odbyły się zajęcia integracyjne, a następnie beneficjenci NP3 wzięli udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, którego instruktorami byli Anna Berlińska, Artur Łojek i Rafał Stempoch z Medycznego Studium Zawodowego w Puławach.
Podczas kursu młodzież poznała zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedziała się m.in. jak ocenić stan poszkodowanego oraz w jaki sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (ćwiczenia na fantomie). Po ukończeniu zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia. 5 lipca zakończono wycieczką na basen, co pozwoliło uczestnikom w pełni się zrelaksować.
Z kolei następnego dnia od świtu zwoleńscy goście zostali zaproszeni na wycieczkę do zamku w Janowcu oraz na rajd samochodami terenowymi po bezdrożach Kazimierza Dolnego. Młodzież była zachwycona jazdą po wyboistej drodze, nagłych skrętach, zjazdach ze stromych zboczy. Z przyjemnością zwiedziła też Kazimierz i choć zmęczona, to bogata we wrażenia powróciła do Ośrodka.

 

Rajd samochodami terenowymi po bezdrożach Kazimierza Dolnego
 

Kolejne dwa dni obfitowały w atrakcje bardziej duchowej natury. Uczestnicy spędzili je bowiem na zajęciach z psychologami oraz socjoterapeutami. Dla wielu spośród młodych ludzi, były to emocjonalnie trudne spotkania, dlatego organizatorzy, zapewnili im pomiędzy kolejnymi mitingami ze specjalistami, szereg zabaw sportowo-rekreacyjnych.
Na zakończenie pierwszego tygodnia obozu, beneficjentów NP3 czekał nie lada rarytas, a mianowicie wycieczka do parku linowego przy Zalewie Zembrzyckim w Lublinie. Tam najpierw młodzież przeszła niezbędne przeszkolenie przez instruktorów wspinaczkowych, by następnie oddać się emocjonującym przygodom na wysokościach. Ponieważ w lubelskim parku występują trasy o różnym stopniu trudności, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
- Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy wykazali się odwagą, ale również i rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji, co do stopnia trudność przy pokonywaniu dróg – chwalili młodzież wychowawcy.

 

 

Relaks na pływalni w Kozienicach
 

- Wszyscy spisali się świetnie, walcząc ze swoimi słabościami podczas wędrówki po linach – dodają.
Najwięcej przyjemności sprawiło młodym ludziom zjeżdżanie po linach na tzw. trasie Tarzana, co okazywali szaleńczymi okrzykami radości.
Po takich wrażeniach czekała młodzież jeszcze jedna wizyta, tym razem jednak poruszyła ona skrajnie odmienne emocje. Wychowawcy z uczestnikami NP3 udali się bowiem do Muzeum Państwowego w Majdanku. Po terenie dawnego obozu koncentracyjnego grupę OHP oprowadził przewodnik. To w dużej mierze dzięki niemu młodzi ludzie zyskali szansę  pogłębienia swojej wiedzy na temat obozów w przystępny sposób.
- Byliśmy poruszeni i jednocześnie wstrząśnięci opowieściami naszego przewodnika na temat warunków życia w dawnym Majdanku – opowiadają beneficjenci NP3. -  Nie da się bez emocji, bez chwili zadumy czy zastanowienia przejść obok tak wstrząsającej karty naszej historii.
Teraz przed młodzieżą z Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP kolejny tydzień wrażeń. Jak zapowiadają organizatorzy, oferta zajęć i dawka emocji z pewnością będą nie mniejsza, niż podczas tygodnia, który właśnie minął.

 

Emocjonująca wyprawa po parku linowym w Lublinie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie Kazimierza Dolnego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs ratownictwa przedmedycznego dla beneficjentów projektu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzież z NP3 z województwa warmińsko-mazurskiego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

RADOM: KOLEJNE SZKOLENIE W RAMACH NP3


Zajęcia informatyczne w 7-1ŚHP w ramach projektu „Nasza Przyszłość 3”
 

W 7-1ŚHP uczestnicy tegorocznej edycji projektu OHP współfinansowanego z funduszy UE „Nasza Przyszłość 3” zakończyli właśnie cykl zajęć informatycznych.

Beneficjenci realizowanego w radomskim Hufcu projektu z entuzjazmem wypowiadali się o możliwościach, jakie otworzył on przed nimi. Właśnie zakończyli serię szkoleń z zakresu obsługi komputera, które obejmowały m.in.  podstawy programu Word, zapoznanie z arkuszami Excel oraz tworzenie prezentacji w MS Power Point.
W opinii młodzieży NP3 wiedza, jaką uzyska ona, dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach, w niedalekiej przyszłości zaprocentuje zwłaszcza w sytuacji poszukiwania pracy.
Intensywnej nauce młodych ludzi, towarzyszył cykl zajęć rekreacyjnych. Po godzinach spędzonych przed komputerem, czas gier i zabaw dawał wytchnienie i relaks.

 

 

Zasłużony, aktywny relaks młodzieży biorącej udział w projekcie
Wszechstronnie przygotowany plan rozrywek sprawił, że nikt nie mógł narzekać na nudę. Plan obejmował zarówno rozgrywki tenisa stołowego, podczas których amatorzy tego sportu zapoznali się z systemem „rosyjskim” często stosowanym w zawodach, a także mecze siatkówki, uzupełnione o wiedzę teoretyczną na temat rozgrywek PlusLigi. Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się zrealizować wiele zajęć plenerowych. Było więc i plażowe wydanie wspomnianych gier sportowych, jak również turnieje darta oraz badmintona.
Teraz przed młodzieżą NP3 kolejne etapy realizacji projektu. Najbliższa atrakcja już pod koniec czerwca, a będzie nią wyjazd uczestników na obóz w Ośrodku OHP Dobieszkowie.


 

CHWILE RELAKSU UCZESTNIKÓW PRASKIEGO NP3


Młodzież z projektu NP3 w kręgielni przy Jagiellońskiej. Rozgrywki bowlingowe - dziewczyny kontra chłopcy

Grupa uczestników realizowanego w 7-4ŚHP projektu Nasza Przyszłość 3, wybrała się wraz z opiekunem do Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, by wspólnie spędzić miłe chwile na kręgielni.

Dla większości osób z ekipy projektowej praskiej jednostki OHP wizyta na kręgielni była zupełną nowością. Uczestnicy wkroczyli w dotąd nieznany im, aczkolwiek wielce pociągający, świat torów, kuli i kręgli. Na miejscu czekała na nich kompetentna obsługa, która zapewniła młodzieży profesjonalny instruktaż poruszania się w tej nowej dla wielu rzeczywistości oraz służyła pomocą przez cały okres pobytu w DOSiRze.
Po „oswojeniu się” z torem i ciężkimi kulami uczestnicy z 7-4ŚHP ruszyli do bowlingowych rozgrywek. Mieli do dyspozycji dwa tory i jak się okazało nawet zupełni laicy w zbijaniu kręgli, znakomicie sobie z tym radzili.

 

 

Uczestniczka 7-4ŚHP - Andżelika w trakcie popisów na torze

Podziw grupy wzbudził zwłaszcza jeden z uczestników – Jakub, który za każdym razem strącał niemal wszystkie kręgle. Na pytanie jak to robi, odpowiedział że to rezultat kilku miesięcy treningu. Wówczas to towarzysząca młodzieży na kręgielni wychowawczyni Hufca przy Konopackiej, Dorota Turniak, poprosiła Jakuba, by udzielił jej instruktażu, jak „okiełznać” nieposłuszną kulę. Okazało się, że kilka wskazówek podopiecznego i silna motywacja do zdobycia sprawności bowlingowej, skutecznie podniosły celność rzutów pani Doroty.
Podobnie rzecz miała się i z innymi, równie niewprawnymi w grze w kręgle członkami ekipy NP3. Zapał do nauki oraz intensywne ćwiczenie, już pod koniec imprezy przełożyły się na osiągane wyniki. Niestety po godzinnej zabawie, trzeba było opuścić tory. Ponieważ jednak młodzieży kręgielnia bardzo przypadła do gustu, 7-4ŚHP rozważa już kolejną wizytę uczestników przy Jagiellońskiej. Tym razem na dłużej.

 

 

Kręglarski chrzest bojowy wychowawczyni praskiego Hufca Pracy Doroty Turniak

 
 

 

 

PRZEDOBOZOWA INTEGRACJA W RAMACH NP3


Grupa młodzieży z praskiej jednostki OHP pod opieką wychowawczyni Doroty Turniak
 

Uczestnicy III edycji „Naszej Przyszłości” – projektu OHP współfinansowanego z funduszy unijnych, wybrali się wraz z opiekunami do kina na pokaz filmowy w technice 3D.

Integrację i relaks w przestrzeni multipleksu zaproponowała realizatorom projektu sama młodzież. Na wspólny pokaz w kinie wybrali się beneficjenci dwóch grup projektowych, zespół z 7-32HP z warszawskiego Mokotowa oraz ekipa z praskiego 7-4ŚHP. Dwudziestu uczestników NP3 miało możliwość obejrzenia najnowszego hitu kinowego –  długo oczekiwanej kontynuacji przygód kapitana Jacka Sparrowa - w trójwymiarze. „Piraci z Karaibów – 3D” dostarczyli młodym widzom niezapomnianych wrażeń. Zastosowane w obrazie efekty specjalne, sprawiły, że w czasie seansu przy odrobinie wyobraźni, oglądający mogli poczuć kropelki wody z morskiej bryzy oraz zapach letniej przygody. Po tak spędzonych chwilach, wszyscy podopieczni OHP wracali do domów zadowoleni.

 

Uczestnicy NP3 z mokotowskiego Hufca Pracy z opiekunem
 

- Czekamy z niecierpliwocścią na kolejne eskapady – mówili po kinowej projekcji beneficjenci NP3 z jednostek mokotowskiej i praskiej. – Pomimo, iż może się wydawać, że kino nie jest najlepszym sposobem na wzajemne poznanie się, to jednak na pierwszy raz, to fajna rzecz. Pozwala osobom z grupy pomału się ze sobą oswoić. Po kilku podobnych spotkaniach z pewnością uda nam się nawiązać dobry kontakt ze sobą, jeszcze przed wyjazdem na obóz w Dobieszkowie - podsumowali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspólny seans czyli integracja warszawskich grup „Naszej Przyszłości 3” poprzez „różowe okulary”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

"NASZA PRZYSZŁOŚĆ 3" NA WARSZAWSKIEJ PRADZE


Uczestnik projektu w trakcie indywidualnej konsultacji psychologicznej z terapeutą Łukaszem Juszczukiem
 

W warszawskim 7 – 4 ŚHP uczestnicy „NP3” już na dobre weszli w rytm oferowanych im w ramach projektu zajęć, które na Pradze realizowane są od 5 maja. Dziś podsumowanie blisko miesiąca wspólnej pracy młodzieży i kadry prowadzącej spotkania projektowe.

Trzecia edycja „Naszej Przyszłości”, projektu realizowanego przez OHP, a współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to rezultat zapotrzebowania na działania edukacyjno - wychowawcze wśród młodzieży, która dorasta w środowiskach dysfunkcyjnych. Na warszawskiej Pradze zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia jest wyjątkowo duże. Nie dziwi więc, że i chętnych do udziału w projekcie z prawobrzeżnej strony Wisły nie brakowało. NP3 w swoich założeniach ma bowiem pomóc młodym, stojącym na progu dorosłości osobom w wyrównaniu deficytów edukacyjnych, kształtowaniu w nich postawy aktywności zawodowej, jak również podniesieniu ich kompetencji społecznych.

 

 

Ulubione zajęcia beneficjentów NP3 z Pragi czyli warsztaty motywacyjno – aktywizujące z Bogdanem Dąbrowskim
 

Tak jak i w innych jednostkach OHP, tak i w 7-4ŚHP w celu realizacji zamierzeń projektowych beneficjentom zapewniono kompleksowe wsparcie edukacyjno – wychowawcze, wsparcie psychologiczne, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, których opanowanie  sprawia im najwięcej trudności, zajęcia z socjoterapeutą i doradcą zawodowym oraz koła zainteresowań. Na bieżąco organizowane są również wycieczki do ciekawych miejsc, a wszystko to, by  po pierwsze, zintegrować uczestników, a po drugie, pokazać im jak umiejętnie gospodarować wolnym czasem.
Praska młodzież chętnie uczestniczy w proponowanych jej rozmaitych formach aktywności. Szczególnym zainteresowaniem cieszy ją cykl warsztatów motywacyjno – aktywizujących z psychologiem Bogdanem Dąbrowskim, podczas którego uczy się funkcjonowania w grupie i radzenia sobie z różnymi problemami. Uczestnicy zdobywają bezcenną wiedzę, jak rozpoznawać emocje, jak wyrażać siebie, jak być asertywnym i samodzielnie podejmować decyzje,  a także zapoznają się z mechanizmami i genezą uzależnień.

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki z Elżbietą Giemzą
 

Oprócz tego młodzież korzysta z zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego, z przedmiotów, z którymi ma w szkole największe problemy.  Dzięki tym zajęciom, beneficjenci projektu z warszawskiej Pragi mają szansę wyrównania braków edukacyjnych i poprawienia negatywnych ocen szkolnych.
Praska grupa NP3 wyraziła chęć udziału w dwóch kołach zainteresowań : kole sportowym oraz kole języka niemieckiego. Z zajęć sportowych największym uznaniem cieszą się zajęcia na siłowni. Natomiast koło z języka niemieckiego, przyciągnęło osoby ciekawe języka zachodnich sąsiadów Polski.
NP3 to także indywidualne konsultacje psychologiczne. Młodzież bardzo je sobie ceni, gdyż ma  podczas nich szansę porozmawiać o swoich problemach ze specjalistą i otrzymać od niego profesjonalne wsparcie.
Jak na razie zarówno młodzi uczestnicy, jak i realizatorzy praskiej odsłony NP3 są bardzo zadowoleni z przebiegu poszczególnych etapów projektu. Jednak przed wszystkimi jeszcze sporo pracy, nauki oraz zabawy. O przebiegu tych wszystkich aktywności, ekipa 7-4ŚHP obiecała na bieżąco nas informować.

 

 

 

Magdalena Suszka pomaga młodzieży wyrównać braki z języka polskiego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koło z języka niemieckiego prowadzone przez Katarzynę Nowicką
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

W 7-32 HP... NAUKOWO I REKREACYJNIE


Uczestniczki projektu w hiphopowym rytmie podczas warsztatów tanecznych
 

W ramach projektu Nasza Przyszłość 3 w jednostce OHP przy Puławskiej 234 trwają zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki. Prężnie działają również kółka zainteresowań.

Język polski i matematyka to dwa przedmioty szkolnych, z którymi beneficjenci NP3 z mokotowskiej jednostki OHP mają największe problemy. Nie dziwi zatem, że to im w pierwszej kolejności poświęcono cykl zajęć uzupełniających, dzięki którym młodzież będzie mogła wyrównać edukacyjne braki w dziedzinach wiedzy, jakie owe przedmioty obejmują.
Jednak uczestników projektu przy Puławskiej zajmują obecnie i inne aktywności. Mowa oczywiście o tych, znacznie przyjemniejszych czyli zajęciach realizowanych w ramach kółek zainteresowań, wybranych według preferencji młodych ludzi.
Wśród dziewcząt największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia taneczne, wśród chłopców natomiast te związane z technologiami informatycznymi.
Program zajęć taneczno-ruchowych powstał z myślą o młodzieży, która szczególną uwagą darzy
wszelkiego rodzaju działania związane z muzyką i ruchem..
Na razie, jako wprowadzenie do lekcji stricte poświęconych tańcowi, uczestnicy biorą udział w swobodnych zabawach ruchowych przy muzyce, które oswajają ich z wybranym utworem, pozwalają im na samodzielną interpretację muzyki, ale również rozładowują emocje, przełamują
opór związany z nieśmiałością, brakiem wiary we własne umiejętności oraz zwyczajnie integrują grupę.

 

 

Zajęcia informatyczne dla beneficjentów NP3 z Puławskiej

- Chciałam, aby program zajęć tanecznych nie tylko rozwijał umiejętności stawiania kroków na parkiecie, ale również kształtował w uczestnikach nawyk zdrowego stylu życia - mówi instruktorka tańca Irena Wujewska.
Czy Wujowskiej udaje się realizować zamierzenie?
Z rozmów jakie, kontrolując prawidłowość realizacji zamierzeń projektowych w hufcu 7-32 HP, przeprowadziła z uczestniczkami warsztatów Barbara Sawicka wojewódzki koordynator NP3, wynika, że dla dziewczyn zaproponowana przez instruktorkę forma zajęć jest bardzo atrakcyjna. Uczestniczki opisują, iż przynosi im ona odprężenie, relaksuje i zaspokaja potrzebę ruchu oraz tworzenia, a to razem w pełni je satysfakcjonuje.
Chłopcom z NP3, Hufiec Pracy przy Puławskiej również dał szansę wypowiedzenia się poprzez artystyczną ekspresję. Instruktorka Moniki Marszałek zaproponowała im zajęcia związane ze
sztuką graffiti.
- Forma ekspresji, jaką jest wykonywanie graffiti, dostarcza środków pozwalających poznać, uporządkować, wyrazić i zrozumieć własne emocje, odreagować je w społecznie akceptowany sposób – tłumaczy Marszałek – Tworząc, młodzi ludzie odrywają się od zmartwień i przestają skupiać uwagę na niepowodzeniach. Dodatkowo zyskują szansę wykazania się czymś wartościowym, przeżycia chwili sukcesu, jak również poczucia radości i wewnętrznego zadowolenia.
Jednakże to nie graffiti, lecz zajęcia komputerowe budzą największe zainteresowanie chłopaków z projektu realizowanego w 7-32HP. I trudno się temu dziwić. W dobie wszechobecnego postępu technologicznego, dostępu do niewyczerpalnych źródeł informacji, młodzież doskonale zdaje sobie sprawę, że wymóg czasu każe spojrzeć na komputer jako na niezbędne i podstawowe narzędzie pracy. Program kółka informatycznego, jakie powstało w 7-32HP ma właśnie umożliwić beneficjentom nabycie podstawowych kompetencji w zakresie posługiwania się komputerem oraz umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
- Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi młodego człowieka, daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań - wyjaśnia instruktor zajęć z rzeczonego kółka Tadeusz Branicki. - W pierwszym etapie nauki, instruowana przez nauczyciela młodzież wykonuje konkretne zadania w edytorze tekstu, w arkuszu kalkulacyjnym oraz programie do tworzenia prezentacji. W drugim, uczniowie wykonują już samodzielną
pracę, w której mogą sobie w pełni pozwolić na twórczą inwencję.
Jak na razie uczestnicy tegorocznej edycji Naszej Przyszłości, realizowanej w 7-32HP są bardzo zadowoleni z przebiegu zaproponowanych im przez organizatorów aktywności. Ale przed nimi jeszcze wiele innych ciekawych i pouczających spotkań w ramach projektu, o czym zapewne usłyszymy już wkrótce.


 

 

MOTYWACYJNIE I AKTYWIZUJĄCO


Uczestnicy „Naszej Przyszłości 3” w Hufcu Pracy przy Puławskiej wykonują ćwiczenie integracyjne z wykorzystaniem rysunku
 

9 maja w ramach projektu „Nasza Przyszłość 3 ”, którego celami są między innymi  zwiększenie integracji społecznej i szans zawodowych młodzieży z  rodzin dysfunkcyjnych, w 7-32HP odbyły się pierwsze zajęcia dla tegorocznych uczestników tego przedsięwzięcia.
Pierwsze zajęcia w jednostce przy Puławskiej miały charakter warsztatów motywacyjno  - aktywizujących. Zajęcia poprowadziła psycholog Katarzyna Gałecka, a uczestniczyło w nich 10 beneficjentów. Kadra hufca zadbała, aby sala w której prowadzono spotkanie, nie przypominała klasy szkolnej, lecz raczej miejsce spotkania przyjaciół.
Na  środku pomieszczenia ustawiono krzesła, które utworzyły kształt  podkowy. Takie zaaranżowanie przestrzeni znacznie ułatwiło komunikację i aktywność wszystkich uczestników, eliminując układ hierarchiczny i minimalizując negatywne skojarzenia, ze stresującą dla wielu młodych ludzi szkolną lekcją.

 

 

Grupa z 7-32HP w trakcie jednego z zadań warsztatowych przygotowanych przez psycholog Katarzynę Gałecką
Dzięki odpowiednio dobranej tematyce zajęć oraz przy wykorzystaniu różnych środków wyrazu, takich jak: słowo, gest, rysunek, prowadząca spotkanie psycholog, stosunkowo szybko stała się dla młodzieży naturalnym ekspertem i autorytetem, promującym wartości i wzmacniającym proaktywne postawy. 
Podczas spotkania udało się osiągnąć pierwotne założenia, jakie przyjęto podczas konstruowania warsztatów. Uczestnicy „NP3” poznali się wzajemnie, wspólnie ustalono norm grupowe - reguły i rytuały – które będą obowiązywać w trakcie trwania projektu i co niezwykle istotne zbudowano w grupie atmosferę opartą na poczuciu bezpieczeństwa,  wzajemnego zaufania i empatii.
- Te zajęcia bez wątpienia  wpłynęły również na podniesienie samooceny i poziomu motywacji młodzieży do uczestnictwa w kolejnych etapach projektu – mówi Katarzyna Dubiel-Iwańczak, p.o. komendanta 7-32HP. – Poprzez rozmowę, ćwiczenia, ruch i zabawę uczestnicy „NP3”,  przełamywali postawę bierności i nabierali chęci do podejmowania różnorakich zadań oraz nauki zachowań przydatnych w procesie socjalizacji.
Młodzież również wyrażała się pozytywnie o pierwszym spotkaniu:
- Fajne zajęcia, fajna grupa, czas minął błyskawicznie…i mimo zmęczenia cieszymy się, że dostaliśmy szansę uczestnictwa w „NP3” – mówiła.


 

 

KONIEC REKRUTACJI DO "NP3" NA MAZOWSZU


Ostatnie spotkanie informacyjne z młodzieżą w sprawie NP3
 

W tym roku spotkania informacyjne na Mazowszu, na których przyjmowano kandydatury do udziału w projekcie odbywały się w trzech jednostkach organizacyjnych MWK OHP: 7-1ŚHP w Radomiu,
7-4ŚHP oraz 7-32HP w Warszawie. Spotkania poprzedziła akcja promocyjna. Wiadomości o kolejnej edycji „Naszej Przyszłości” trafiły do szkół, kuratorów sądowych i MOPS-ów.
Jak zwykle akcja zaowocowała dużym zainteresowaniem młodych osób, chętnych skorzystać z oferty edukacyjno-socjoterapeutycznej, jaką niesie ze sobą dane przedsięwzięcie.
Teraz komisje rekrutacyjne, w skład których wchodzą kierownicy jednostek realizujących „NP3” oraz opiekunowie grup, spośród wszystkich zgłoszeń wybiorą młodzież najlepiej spełniającą kryteria projektowe, osoby którym udział w NP3 jest najbardziej potrzebny i którym może on przynieść największe korzyści.
Po dokonaniu wyboru, komisje poinformują kandydatów o zakwalifikowaniu się do programu. Przewidywane rozpoczęcie pierwszych zajęć w ramach „Naszej Przyszłości 3” na Mazowszu już 4 maja. Całe przedsięwzięcie zakończy się w październiku.

 

Kandydaci do projektu wypełniają kwestionariusze osobowe, na podstawie których komisja rozważy ich zgłoszenia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004