OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

POROZUMIENIE O DOFINANSOWANIE PODPISANE

Ośrodek Szkolenia i Wychowania MWK OHP w Jaciążku przed pierwszymi pracami modernizacyjnymi
 
30.12.2010 r. w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Europejskich Wojewódzka Komendant OHP Elżbieta Popczuk podpisała porozumienie o dofinansowanie projektu „Modernizacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku” realizowanego przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Realizacja projektu obejmuje kompleksową modernizację Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku w celu utworzenia nowoczesnego centrum kształcenia zawodowego przystosowanego do świadczenia kompleksowych usług z zakresu kształcenia i wychowania młodzieży. W ramach projektu powstaną nowoczesne pracownie nauki zawodu, sale dydaktyczno – lekcyjne, świetlice. Adaptacja Ośrodka pozwoli na utworzenie 106 miejsc w internacie przeznaczonych dla młodych ludzi podchodzących ze środowisk wiejskich, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z rodzin niewydolnych wychowawczo. W zmodernizowanym obiekcie młodzież będzie zdobywała praktyczną wiedzę zawodową, korzystała z nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, dydaktycznej.
Objęcie całościową opieką stacjonarną tak licznej grupy pozwoli na zwiększenie efektywności działań w zakresie nauczania zawodowego, resocjalizacji, działań profilaktycznych. Pozwoli to na zwiększenie szans edukacyjnych, życiowych i zawodowych młodzieży z obszarów wiejskich i środowisk marginalizowanych.
Modernizacja ośrodka realizowana będzie w latach 2010-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 13 232 275 zł, kwota dofinansowania 9 806 733 zł.


 


 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004