OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

ZWIĘKSZ MOTYWACJE- INWESTUJ W EDUKACJE


 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Zwiększ Motywacje - Inwestuj w Edukacje"

Od 2 sierpnia Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy Stowarzyszenia Polski Ruch Społeczno Humanitarny, realizuje projekt ZWIĘKSZ MOTYWACJE- INWESTUJ W EDUKACJE, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie IX, Poddziałanie 9.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z terenów wiejskich, w wieku 18-24 lata, uczącej się lub kształcącej, której trudna sytuacja materialna i środowiskowa, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Projekt skierowany jest do grupy 10 osób pochodzących z gminy Garwolin. Zakończenie projektu przewidywane jest na 31 grudnia 2010 roku.


Młodzież biorąca udział w projekcie ma możliwość ukończenia:
- wybranego kursu zawodowego,
- szkolenia komputerowego,
- kursu języka obcego.


Ponadto młodzi ludzie otrzymają wsparcie w postaci:
- grupowych spotkań z psychologiem,
- doradcą zawodowym- warsztaty kreowania własnej przyszłości,
- specjalistą od przedsiębiorczości  oraz zajęć wyrównawczych.
Projekt będzie realizowany w Hufcu Pracy 7-18 w Garwolinie- jednostce terenowej Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004