OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

ZWIĘKSZ MOTYWACJE - INWESTUJ W EDUKACJE - Aktualności

 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    

  

„ZWIĘKSZ MOTYWACJE - INWESTUJ W EDUKACJE"


 

 

 

SZKOLENIA ZAWODOWE-SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO


„Uczestnicy szkolenia barmańskiego w trakcie zajęć praktycznych”
 

Od dnia 25 października 2010 r. prowadzone są kursy zawodowe w ramach projektu pn” Zwiększ motywacje- Inwestuj w edukacje”. Młodzież z Garwolina- zrekrutowana do tego przedsięwzięcia przez Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie, uczestniczy w szkoleniach zawodowych, organizowanych  w Warszawie.     

Kursy zawodowe prowadzone są w dwóch dziedzinach: barman I i II stopnia oraz kosmetyka z elementami wizażu. Decyzje dot. wyboru w/w zawodów podyktowana była preferencjami uczestników oraz ugruntowane rozmową z doradcą zawodowym.   W trakcie szkolenia barmańskiego beneficjenci mieli okazję zgłębiać tajniki wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z przygotowaniem napojów alkoholowych i bezalkoholowych. Pojęcia takie jak „ miksowanie w stylu wolnym- free style” czy „miksowanie w stylu flair” nie jest już obce żadnemu uczestnikowi szkolenia.
„Nigdy nie sądziłem jak ważne jest umiejętne podawanie wina i jak bogaty może być jego smak. Mam ogromną nadzieję, iż wykorzystam te umiejętności w przyszłości. ”- wypowiedź Przemka Łukasiewicza, uczestnika szkolenia była potwierdzeniem faktu, iż realizacja tego rodzaju przedsięwzięć służy realizacji głównych założeń projektu.
W tym samym czasie , od 25 października 2010 r. prowadzone jest szkolenie z zakresu kosmetyki z elementami wizażu, dla żeńskiej części grupy młodzieży z Garwolina. Uczestniczki biorą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych np. z zastosowani masek kosmetycznych, specjalistycznych technik aplikacji preparatów, bod-wraping etc. Młodzież ma tez możliwość wykonania w ramach trwających zajęć makijażu wieczorowego, ślubnego i dziennego. Po zakończeniu zajęć przewidziany jest egzamin ze zdobytej dotąd wiedzy. Po rozmowach przeprowadzonych przez Koordynatora projektu z uczestniczkami wynika , iż tego rodzaju zajęcia oceniane są bardzo pozytywnie i stały się impulsem do planowania przyszłej drogi zawodowej beneficjentek.
Szkolenia zawodowe w ramach projektu trwają do 30 listopada 2010 r.


 

 

 

"NAUKA JĘZYKA OBCEGO - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO"


Uczestnicy projektu podczas zajęć z języka angielskiego
 
Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie w ramach realizacji projektu „Zwiększ motywacje- Inwestuj w edukacje” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego zakończył realizację zajęć z języka obcego. Mając do wyboru rodzaj języka młodzież zdecydowała się na naukę języka angielskiego.
Szkolenie to jest  jednym z istotniejszych etapów całego projektu co wynika z faktu, iż  w obecnej sytuacji na rynku pracy znajomość języka obcego stanowi podstawę dalszej kariery zawodowej i znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia.
Istotą zajęć z języka angielskiego było przede wszystkim dostarczenie młodzieży umiejętności ułatwiających poszukiwanie zatrudnienia. „Kurs z języka obcego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników - mówi Dariusz Rudka opiekun grupy- młodzi ludzie uczestniczący w projekcie chcą się uczyć języków ale w związku z wysokimi kosztami takie szkolenia są dla nich całkowicie nieosiągalne. Istotne jest również to że uczestnicy mogą sami wybrać język którego chcą się uczyć, to pokazuje że projekt dostosowuje się do indywidualnych potrzeb beneficjentów i niczego im nie narzuca – to duża zaleta!”.


 

 

 

KURS KOMPUTEROWY W GARWOLINIE


Uczestnicy projektu podczas zajęć z podstawowego kursu komputerowego
 

Mimo, iż pora jesienna się w pełni rozpoczęła, a pogoda nie dopisuje, to jednak na terenie Hufca Pracy 7-18 w Garwolinie „praca wre”. Właśnie ruszyły zajęcia  podstawowego kursu komputerowego w ramach projektu „ Zwiększ motywacje - Inwestuje  w edukacje” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu z dużym entuzjazmem przyswajają tajniki wiedzy informatycznej. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany trener, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Program szkolenia został przygotowany tak aby każdy z uczestników miał szansę nadrobić zaległości w posiadanej wiedzy informatycznej oraz poznać nowe zagadnienia dotyczące tej dziedziny i wykorzystać je w kreowaniu przyszłej kariery zawodowej.
Tworzenie elektronicznego CV oraz listów motywacyjnych, obsługa pakietu MS Office, nauka tworzenia rysunków, obróbki zdjęć oraz tekstów zapewne zostaną wykorzystane przez beneficjentów w przyszłym życiu zawodowym jak również prywatnym. Dodatkowo w ramach szkolenia beneficjenci będą poznawali min.  techniki tworzenia stron internetowych.
Jak dotąd zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży uczestniczącej w projekcie. W związku z tym mamy nadzieję, iż wysoka frekwencja na w/w zajęciach zostanie utrzymana do końca trwania projektu.


 

 

 

ZWIĘKSZ MOTYWACJE - INWESTUJ W EDUKACJE - GARWOLIN


Uczestnicy projektu podczas zajęć komputerowych
 
Od września br. rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Zwiększ motywacje- Inwestuj w edukacje”, Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W związku z tym jednostka terenowa Ochotniczych Hufców Pracy z Garwolina (Hufiec Pracy 7-18) rozpoczęła realizację następujących szkoleń: grupowe zajęcia  z psychologiem, warsztaty kreowania własnej przyszłości, zajęcia z przedsiębiorczości, szkolenia komputerowe. W kolejnych etapach projektu zostaną zrealizowane zajęcia z  języka obcego, zajęcia wyrównawcze oraz kursy zawodowe. Wszystkie szkolenia są całkowicie bezpłatne. Projekt trwa od sierpnia 2010 do grudnia 2010. 10 młodych osób z terenu gminy Garwolin w wieku 18-24 inwestując w swoją przyszłość postawiło właśnie na zdobywanie wiedzy i podnoszenie własnych kwalifikacji w ramach projektu. Dzisiejszy rynek pracy stawia wysokie wymagania młodzieży. W związku z tym uczestnicy projektu zdają sobie sprawę z tego, iż podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest konieczne aby w przyszłości podjąć satysfakcjonującą pracę. Warto również nadmienić, iż dodatkowym elementem zachęcającym młodych beneficjentów do udziału w projekcie jest miła i przyjazna atmosfera panująca w trakcie zajęć.


 

 

 

ZWIĘKSZ MOTYWACJE - INWESTUJ W EDUKACJE

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Środowiskowy Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie we współpracy ze  Stowarzyszeniem Polski Ruch Społeczno Humanitarny realizują projekt współfinansowany w  ramach priorytetu IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży  pochodzącej z terenów wiejskich poprzez poszerzenie oferty zawodowej i edukacyjnej.

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- w wieku 18-24 lata,
- uczące się lub kształcące,
- pochodzące z gminy Garwolin

 

 

 

Czas realizacji projektu sierpień  2010 – grudzień 2010
 

Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz  materialnej, nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

 

 

Wszystkie zajęcia prowadzone  w ramach projektu są bezpłatne.

 

Proponujemy:
- konsultacje psychologiczne
- warsztaty kreowania własnej przyszłości-
- spotkania z doradcą zawodowym
- zajęcia z zakresu  przedsiębiorczości
- szkolenia komputerowe 
- kursy z języków obcych  
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych        
- szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem określonego certyfikatu lub uprawnień,

 

 


           
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do:
Hufiec Pracy 7-18
ul. Korczaka 10
08-400 Garwolin
Tel: (025) 786 10 10

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004