OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

SZKOLENIE TWOJĄ DROGĄ DO ZAWODU - Aktualności

 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

  

„SZKOLENIE TWOJĄ DROGĄ DO ZAWODU"


 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „SZKOLENIE TWOJĄ DROGĄ DO ZAWODU”


Kozienicka młodzież ciesząca się z osiągniętych w projekcie rezultatów
 

Z końcem listopada Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zakończyła realizację projektu „Szkolenie Twoją Drogą Do Zawodu”. Jego celem głównym była aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnej młodzieży z terenu powiatu kozienickiego. Beneficjenci w ramach projektu wzięli udział w różnorakich szkoleniach: warsztatach z doradcą zawodowym, szkoleniu z zakresu ABC Przedsiębiorczości, grupie samopomocy, kursie komputerowym: „Przez komputer po pracę” oraz w kursach zawodowych.
Według młodzieży najciekawszą częścią projektu były kursy zawodowe. Ze względu na zapotrzebowanie w regionie, a także zainteresowania uczestników wybrane zostały następujące kursy:
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej’
- obsługa wózków jezdniowych.
Dzięki bardzo dobrej współpracy z firmą „Profesja” z Radomia kursy przeprowadzone zostały w sposób wzorowy, co zaowocowało szybkim przyswojeniem treści przez uczestników.
Dzięki zajęciom, które odbyły się w ramach projektu beneficjenci zdobyli wiele cennych informacji, jak również umiejętności. Nauczyli się jak planować swoją karierę, napisać CV, czy też list motywacyjny, nauczyli się budować relacje interpersonalne, dowiedzieli się w jaki sposób założyć swoją firmę, a także skąd pozyskać fundusze na jej rozwój. Nabyli podstawowe umiejętności komputerowe ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie pracy przez Internet. No i przede wszystkim podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

 

 

Uczestnicy projektu po otrzymaniu zasłużonych certyfikatów
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PROJEKT SZKOLENIE TWOJĄ DROGĄ DO ZAWODU

Młodzież podczas grupowych zajęć z psychologiem
 
Minął miesiąc wrzesień, a wraz z nim pierwsze zajęcia w ramach realizowanego przez Mazowiecka Wojewódzką Komendę OHP projektu „Szkolenie Twoją drogą do zawodu”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory bezrobotna młodzież z powiatu kozienickiego mogła wziąć udział w szkoleniu z zakresu ABC Przedsiębiorczości, warsztatach z doradcą zawodowym oraz w zajęciach z psychologiem, zwanych grupą samopomocy.
W ramach warsztatów z doradcą zawodowym uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy, uczyli się jak przygotowywać dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny oraz CV oraz przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia z psychologiem pomogły im rozwinąć swoje zdolności i predyspozycje interpersonalne, zaś na kursie przedsiębiorczości poznali procedurę zakładania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy z różnych źródeł, w tym pozyskiwania funduszy unijnych.
Ogromny entuzjazm, 100% frekwencja, oraz wysoka aktywność wśród beneficjentów wpływają bardzo pozytywnie na spokojny i płynny przebieg projektu, a sami zainteresowani już nie mogą się doczekać kolejnych etapów projektu.


 

 

 

SZKOLENIE TWOJĄ DROGĄ DO ZAWODU

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Hufiec Pracy 7-13 w Kozienicach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach realizują projekt współfinansowany w  ramach priorytetu IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich poprzez poszerzenie oferty zawodowej i edukacyjnej.

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- w wieku 18-25 lat,
- bezrobotne,
- pochodzące z powiatu kozienickiego

 

Czas realizacji projektu sierpień  2010 – listopad 2010
        
Projekt skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz  materialnej, nie posiadających kwalifikacji zawodowych.


Wszystkie zajęcia prowadzone  w ramach projektu są bezpłatne.

 

 

 

 

Proponujemy:

- zajęcia z psychologiem
- spotkania z doradcą zawodowym
- zajęcia z zakresu  przedsiębiorczości
- szkolenia komputerowe
- szkolenia zawodowe 

 

 


           

 Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do Hufca Pracy 7-13
 ul. Bohaterów Getta 24
 26-900 Kozienice
 tel. (048) 614-82-38


Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mazowiecka.ohp.pl

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004