OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój II edycja - Aktualności


 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

  

„SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ II edycja"


 

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Wręczenie certyfikatów ukończenia udziału w projekcie przez Elżbietą Popczuk Komendanta Wojewódzkiego OHP
 

2 grudnia 2009 r. w Środowiskowym Hufcu 7-6 przy ul. Rabsztyńskiej 8 odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Szkolenie – Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój- II edycja”,  zorganizowane dla  grup warszawskich. Beneficjenci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty z rąk Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy. W spotkaniu uczestniczył wojewódzki koordynator projektu, opiekunowie grup oraz koordynator lokalny. Po wręczeniu certyfikatów i zaświadczeń  przygotowano  elegancki poczęstunek dla uczestników spotkania. Całą uroczystość nagrywała ekipa filmowa, przygotowująca film informacyjno - promocyjny w ramach projektu. Inicjatorem tego działania była Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy. Impreza zyskała ogromną aprobatę zarówno wśród beneficjentów jak również przedstawicieli Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

  

    

Uroczyste zakończenie projektu „ Szkolenie- Partyka- Zatrudnienie- Rozwój- II edycja” w środowiskowym Hufcu Pracy 7-6 w Warszawie

Podsumowując okres od lipca do listopada br. w projekcie wzięło udział 160 beneficjentów z województwa mazowieckiego w wieku 16-24 lata. Była to nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP koordynowała proces wdrażania projektu na terenie województwa mazowieckiego w podległych jej jednostkach w: Siedlcach, Radomiu, Wyszkowie, Zwoleniu i Płocku.
Młodzież w ramach projektu wzięła udział w różnorodnych szkoleniach : kursach zawodowych odpowiadających ich potrzebom; kursach z zakresu „ABC Przedsiębiorczości – Moja firma” -przygotowujące uczestników do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej; warsztatach wyrównawczych zwiększających szanse uzyskania promocji do następnej klasy; kursach komputerowych z zakresu obsługi komputera czy profesjonalnych szkoleń komputerowych ECDL; kursach języków obcych – język angielski i niemiecki; kursach prawa jazdy kat. B oraz treningów i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego czy wsparcia psychologicznego a także z zajęć ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży i zajęć ze specjalistą ds. profilaktyki zachowań patologicznych.

 

 

Uroczysty poczęstunek dla uczestników
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   


     

    

    

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ


 
Zajęcia z podstawowego kursu komputerowego w ŚHP 7-3 w Wyszkowie 
 

20 listopada br. Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zakończyła zajęcia w ramach projektu „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój II edycja”.  Ostatnim rodzajem wsparcia jakie otrzymali beneficjenci były zajęcia komputerowe, wyrównawcze oraz kursy zawodowe.
W związku z realizacją zajęć komputerowych dla osób wieku 16-17 lat, beneficjenci mogli poznać zastosowania programów komputerowych niezbędnych do tworzenia rysunków, tekstów i muzyki, wyszukiwania, gromadzenia i przedstawiania informacji, wykonywania prostych obliczeń. Natomiast w ramach specjalistycznego szkolenia komputerowego ECDL skierowanego dla osób w wieku 18-24 lata każdy uczestnik oprócz profesjonalnych szkoleń otrzymał specjalną multimedialną płytę CD do samodzielnej nauki w domu. Zajęcia z ECDL’a  zakończyły się  egzaminem sprawdzającym nabyte przez uczestników umiejętności oraz zdobyciem przez beneficjentów certyfikatu uznawanego w 25 państwach UE. Dokument ten w znacznym stopniu zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.
Młodzież w ramach zajęć wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i geografii miała okazję nadrobić zaległości z edukacji szkolnej. Tego rodzaju wsparcie przeznaczone zostało dla osób wieku 16-17 lat, mających problemy z nauką i tym samym zagrożonych „wypadnięciem” z systemu szkolnego. Zajęcia  dostosowane  były do  indywidualnych potrzeb każdego z uczestników projektu.
W ramach prowadzonych kursów zawodowych beneficjenci w wieku 18-24 lata mogli uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych takich jak: kurs wizażu, barman- kelner, wózki widłowe, księgowość, projektowanie ogrodów, wybieranych bezpośrednio przez nich i dostosowanych do indywidualnych preferencji.
„ Cały projekt to strzał w dziesiątkę. Najbardziej zadowolona jestem z tego, że sama mogłam wybrać kurs zawodowy ”- mówi uczestniczka projektu z Siedlec, Dorota Chiczewska.
Projekt zyskał aprobatę wśród uczestniczącej młodzieży przez co MWK OHP nie odnotowała żadnej rezygnacji uczestników podczas trwania całego przedsięwzięcia. 


ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W PŁOCKU


Uczestnicy projektu podczas zajęć
 

20 listopada br. zakończyła się w Płocku II edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach funduszu EFS projektu: Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”. Wdrażając projekt na terenie powiatu płockiego pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży spotkali się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, chcącej poprzez uczestnictwo w projekcie znacznie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe a przez to zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia.
Początki projektu to głównie promocja i rekrutacja, które to zadania, przeprowadzono w sposób dostosowany do młodzieży oraz wymogów projektu. Pierwsze zajęcia uczestnicy projektu odbyli z psychologami, specjalistami ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży oraz specjalistami ds. profilaktyki zachowań patologicznych, co w efekcie przyniosło wzajemne poznanie się uczestników oraz zapoczątkowało ich integrację.  Kolejny etap projektu to szkolenie „ABC Przedsiębiorczości – Moja firma” a następnie zajęcia z doradcami zawodowymi, gdzie badano predyspozycje młodych osób w zakresie wyboru drogi kariery zawodowej.
Przeprowadzone zostały również kursy językowe tj. kurs języka angielskiego, który ukończyło 13 osób oraz kurs języka niemieckiego ukończony przez 7 uczestników.
Bardzo interesującą ofertą skierowaną do beneficjentów projektu było zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B, w którym to kursie uczestniczyło 9 osób.
Najistotniejszą częścią projektu w oczach młodzieży była jednak możliwość uczestnictwa w kursie ECDL oraz kursach zawodowych. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na określone rodzaje kursów postanowiło uruchomić kursy takie jak:
1. Spawanie metodą MAG 135;
2. Komputerowa obsługa firmy;
3. Kosmetyczka oraz modelacja paznokci akrylowych.
Przy ścisłej współpracy CEiPM w Płocku z Zakładem Doskonalenia Zawodowego kursy przeprowadzono bez większych przeszkód co pozwoliło na szybkie przyswojenie nowych treści przez uczestników.
Cały projekt realizowany w CEiPM OHP w Płocku to ogromna szansa dla osób powiatu płockiego, które według kryteriów projektu zdefiniować można jako „grupę docelową beneficjentów”. Osoby te korzystając ze wsparcia niesionego przez OHP bardzo często wykorzystują otrzymaną pomoc jako główne lub dodatkowe źródło posiadanych kwalifikacji zawodowych. Projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja” dał swym uczestnikom „wiedzę i możliwości”, które bez wsparcia w postaci projektu z różnych powodów pozostałyby nieosiągalne.
Kadra CEiPM OHP w Płocku chciała serdecznie podziękować swym przełożonym, wszystkim osobom, instytucjom, firmom które w sposób aktywny oraz wyrozumiały brały udział w projekcie „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój edycja II” oraz życzyć beneficjentom projektu wykorzystania w pełni potencjału, który w nich drzemie…


 

 

 

Z EFS ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ


Grupa uczestników podczas zajęć w ŚHP 7-3
 

W siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Wyszkowie - 20 uczestników z dwóch młodszych grup z początkiem października ukończyło zajęcia z doradztwa zawodowego. Zarówno jak ich starsi koledzy którzy takie szkolenia zakończyli w sierpniu – młodzi ludzie zdobyli niezbędne informacje na temat funkcjonowania rynku pracy oraz metod jej poszukiwania. Ponadto w związku z tym iż nie wszyscy młodsi uczestnicy projektu mają sprecyzowane plany zawodowe i często nie wiedzą jeszcze jaką ścieżkę kariery zawodowej wybiorą – doradcy zawodowi prowadzący zajęcia w każdej chwili służyli im  pomocą i odpowiadali na nurtujące młodzież pytania. Być może w tej chwili ci młodzi ludzie nie muszą jeszcze ostatecznie decydować o swojej zawodowej przyszłości, jednakże dzięki wiedzy zdobytej na tych zajęciach będzie im zdecydowanie łatwiej dokonać najlepszego dla nich wyboru – powiedziała Agnieszka Fąk doradca zawodowy prowadzący zajęcia . Tak więc młodzież do szkolenia podeszła z dużymi nadziejami i jak się okazało nie zawiodła się. Nauczyliśmy się mnóstwa ciekawych rzeczy – z zadowoleniem przyznała Milena, uczestniczka zajęć z Wyszkowa - nawet nie myślałam że jest tyle informacji, które trzeba opanować, ale już widzę że te zajęcia bardzo mi się przydadzą.

 

 

Młodzież uczestnicząca w zajęciach w ŚHP 7-3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KURSY JĘZYKA OBCEGO...


Młodzież podczas zajęć w CEiPM w Płocku
 

Od 18 sierpnia br. CEiPM w Płocku rozpoczęło realizacje kolejnego etapu projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie- Rozwój II edycja” . Tym razem dwudziestu uczestników z grup B czyli młodzież między 18 a 24 rokiem życia przystąpiła do szkoleń z wybranego przez siebie języka obcego. 13 młodych osób wybrało naukę języka angielskiego natomiast 7 -  niemieckiego. Szkolenia te są jednym z istotniejszych etapów całego projektu co wynika z faktu, iż  w obecnej sytuacji na rynku pracy znajomość języka obcego stanowi podstawę dalszej kariery zawodowej i znacznie ułatwia znalezienie zatrudnienia.. Kurs z języka obcego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników- mówi Marcin Pieniak koordynator lokalny projektu - młodzi ludzie uczestniczący w projekcie chcą się uczyć języków ale w związku z wysokimi kosztami takie szkolenia są dla nich całkowicie nieosiągalne. Istotne jest również to, że uczestnicy mogą sami wybrać język którego chcą się uczyć, to pokazuje że projekt dostosowuje się do indywidualnych potrzeb beneficjentów i niczego im nie narzuca – to duża zaleta!.- podsumowuje koordynator.
Zakończenie szkoleń językowych przewidziano na wrzesień br.

 

 

Uczestnik projektu w czasie zajęć w CEiPM
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM...


Zajęcia z doradztwa zawodowego w ŚHP 7-7 w Siedlcach
 

W Środowiskowym Hufcu Pracy 7-7 w Siedlcach realizującym projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja” trwają właśnie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Wybrani spośród kadry OHP doradcy przeprowadzają zajęcia dla 10 uczestników kategorii projektowej B czyli dla młodzieży w wieku 18-24 lata.. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród beneficjentów - Młodzież poznaje m.in. metody poszukiwania pracy, specyfikę różnych zawodów, uczy się określania swoich  mocnych i słabych stron,- mówi Anna Stańczuk doradca zawodowy prowadzący zajęcia. Ponadto pomagamy młodzieży sprecyzować własne preferencje zawodowe, w tym określić wartości pożądane w pracy zawodowej, określić najbardziej i najmniej popularne zawody, określić drogi prowadzące do zawodu. oraz pomóc im przygotować projekt własnej ścieżki zawodowej.

 

 

 

Grupa młodzieży z Siedlec podczas zajęć z doradztwa zawodowego
Oczywiście na zajęciach uczestnicy nabywają również praktyczne umiejętności takie jak  m.in. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do planowania kariery (cv, list motywacyjny, listy referencyjne). Wśród uczestników widać dużą potrzebę zdobycia informacji na te tematy - dodaje Magdalena Sosnowska – wychowawca i opiekun grupy – na co dzień młodzież raczej nie ma możliwości otrzymania profesjonalnej porady z zakresu doradztwa zawodowego tak wiec jest to dla nich spora pomoc..  Podsumowując, dzięki tym zajęciom beneficjenci zdobędą sporo wiedzy teoretycznej i praktycznej, która może okazać się kluczowa w ich dalszej karierze zawodowej. Poza tym młodym ludziom będzie łatwiej podjąć decyzje o wyborze właściwego dla nich kursu zawodowego, którego odbycie również przewidziane jest w projekcie. Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników z młodszych grup przewidziano na wrzesień br.


 

 

WARTO BYŁO! 

 


Grupa uczestników z Warszawy
 

Minął już pierwszy tydzień sierpnia! To oznacza że projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja” trwa już ponad 3 miesiące, oznacza to równie że takie  zajęcia jak indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, zajęcia z zakresu zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży,  profilaktyki zachowań patologicznych oraz kurs „ABC Przedsiębiorczości – Moja firma” uczestnicy mają już za sobą… i mają już też pierwsze zdanie  na temat projektu. Tak więc jak podobają im się zajęcia? Co sądzą o prowadzących? I Jak oceniają organizację w projekcie? Na te pytania odpowiadali uczestnicy i ich opinie co do projektu są zgodne. – Warto było! – to najczęściej powtarzane przez beneficjentów zdanie. Większość przyznaje również że zajęcia im się podobają – choć jak przyznało wielu z nich czasem nie jest łatwo – Zdobywamy dużo nowej wiedzy, uczymy się coraz to nowych rzeczy, przez to czasem bywa trudno ale wiemy że robimy do dla siebie! A po za tym jest fajna atmosfera więc jest dobrze- mówi Łukasz uczestnik grupy z Warszawy. I właśnie dobra atmosfera to jest to co w zgodniej opinii młodzieży jest ogromną zaletą tego projektu- Atmosfera jest super, szczególnie zaskoczyła mnie postawa prowadzących zajęcia – mówi Marta z Radomia- myślałam, że będzie jak w szkole, ale nie! Tu uczymy się i rozmawiamy ze sobą jak w grupie przyjaciół, prowadzący mają z nami świetny kontakt i przekazują nam sporo wiedzy – szkoda że w szkole tak to nie wygląda. Łukasz z Siedlec ponadto dodaje – Fajnie, że zapisałem się do projektu, myślałem że będzie to tylko nauka i nic więcej ale tak nie jest, mam fajną grupę poznałem wiele ciekawych osób na pewno po projekcie dalej będziemy utrzymywać ze sobą kontakt. A jak podoba im się organizacja zajęć? Jak przyznaje Tomek z Płocka jest naprawdę dobra i profesjonalna- Uważam że jest dobrze– mówi- zajęcia odbywają się terminowo, dostajemy dobre materiały do zajęć, wszystko jest ok!, no i co najważniejsze jedzenie jest pierwsza klasa- podsumowuje z uśmiechem.

 

Młodzież podczas zajęć w Siedlcach
 Tak więc jak można wywnioskować z rozmów z młodzieżą projekt spełnia ich oczekiwania, są zadowoleni ale co najważniejsze doceniają możliwość udziału w projekcie w pełni angażując się w zajęcia, co z pewnością wpływa na atmosferę i sprawność ich prowadzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WAKACYJNE SZKOLENIA...


Uczestnicy projektu z Radomia  podczas zajęć z psychologiem

Wakacje z reguły kojarzą się młodym ludziom z błogim lenistwem i odpoczynkiem od nauki, jednak nie wszystkim! - 160 młodych osób z terenu Województwa Mazowieckiego pomyślało o swojej przyszłości i postawiło właśnie na zdobywanie wiedzy i podnoszenie własnych kwalifikacji. Mimo trwających wakacji zgłosili się do udziału w realizowanym od maja do grudnia projekcie„Szkolenie – Praktyka –Zatrudnienie – Rozwój II edycja”.
W lipcu, w ramach projektu, beneficjenci wzięli udział w zajęciach z zakresu psychologii, zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego młodzieży,  profilaktyki zachowań patologicznych oraz w kursie „ABC Przedsiębiorczości – Moja firma” . Uczestnicy od początku z dużym entuzjazmem przystąpili do zajęć, czego najlepszym wyrazem jest 100% frekwencja i wysoka aktywność wśród wszystkich beneficjentów.

 

Młodzież z Siedlec podczas zajęć z przedsiębiorczości

Wszyscy uczestnicy są w pełni świadomi otrzymanej szansy tak więc o motywacje u nich nie trudno, tutaj nie trzeba nikogo zmuszać do nauki czy egzekwować obecności bowiem wszyscy doskonale wiedzą że udział w projekcie jest dla nich niezwykle cenny i mogą dzięki niemu wiele zyskać. Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy. Uczestnicy z poszczególnych grup coraz bardziej się integrują, co również wpływa na klimat prowadzonych zajęć. Projekt przebiega spokojnie i płynnie a beneficjenci już nie mogą doczekać się kolejnych etapów projektu.

 

 

 


 


 

 

 

JUŻ WKRÓTCE ZACZYNAMY


Z końcem czerwca 2009 r. na terenie 7 jednostek OHP na Mazowszu tj. w Warszawie, Wyszkowie, Siedlcach, Radomiu, Płocku i Zwoleniu zakończyła się rekrutacja uczestników do II edycji projektu „SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ”.
Niezwykle intensywna akcja promocyjna prowadzona w całym Województwie zarówno w mediach lokalnych jak również  poprzez liczne akcje plakatowe i ulotkowe przyniosła nadspodziewanie pozytywne efekty. Przez blisko dwa miesiące, podczas niemal każdego dnia rekrutacji do jednostek realizujących projekt zgłaszało się bardzo dużo młodych osób pełnych zapału i chęci do wzięcia udziału w projekcie. W rezultacie zostało zakwalifikowanych 160 osób dla których otrzymana pomoc stanowić będzie punkt zwrotny w ich przyszłej karierze zawodowej.

Zatem wsparciem w ramach projektu objęta została nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16 - 24 lata (160 osób), pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy – A (16-17 lat) zaniedbująca obowiązki szkolne, nie realizująca obowiązku nauki oraz grupa B (18-24 lat) nieucząca się i niepracująca, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają jej znacznie samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.
W projekcie przewidziano szereg niezwykle interesujących zajęć takich jak m.in. podstawowy kurs komputerowy, zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne, zajęcia z profilaktyki zdrowia i uzależnień, kursy zawodowe, zajęcia z przedsiębiorczości, kurs ECDL, język obcy oraz kurs prawa jazdy kat B.

Wszyscy uczestnicy projektu mogą być pewni, że zajęcia w których wezmą udział prowadzone będą w sposób w pełni profesjonalny i na najwyższym możliwym poziomie.

Uczestnikom projektu:


-udzielimy  pomocy z zakresu poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego;


-pomożemy w wyborze kierunków kształcenia oraz w nabyciu umiejętności w zawodach   poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu ich indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji;


-pomożemy w nabyciu praktycznych umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym a także na poziomie ECDL;


-pomożemy w  podwyższeniu lub nabyciu umiejętności posługiwania się językiem obcym;


-pomożemy wyrównać zaległości edukacyjne oraz  zwiększyć motywacje do nauki.

 

W chwili obecnej młodzież przyjęta do projektu z niecierpliwością oczekuje na pierwsze zajęcia, które obejmować będą wsparcie z zakresu psychologii, profilaktyki zdrowia i uzależnień.


Zakończenie projektu przewidziano na koniec grudnia 2009 roku.


drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004