OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

OHP jako realizator usług rynku pracy - Aktualności

 

 

 

ZDOBYTE UPRAWNIENIA W OSZ W OSTROŁĘCE


Wręczenie zaświadczeń przez Dyrektora CEiPM w Ostrołęce

25 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce odbyło się oficjalne podsumowanie dwóch kursów zawodowych ogólnopolskiego projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie ?Kierowca operator wózka jezdniowego?, które trwało 67 godzin a uczestniczyło w nim 15 osób. Drugi kurs to ?Wizaż i stylizacja paznokci?. Brało w nim udział 6 Uczestniczek a obejmował 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor CEiPM w Ostrołęce - Dariusz Małkowski, który pogratulował wszystkim zdobycia nowych uprawnień oraz zaprosił do korzystania z usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce.

Uczestnicy projektu z Dariuszem Małkowskim - Dyrektorem CEiPM w Ostrołęce podczas spotkania podsumowującego


 

 

 

PILOTAŻOWY KURS Z FOTOWOLTAIKI


Beneficjenci podczas zajęć praktycznych – montaż modułów fotowoltaicznych na makiecie dachowej
 

12 czerwca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce zakończył się kurs z zakresu fotowoltaiki zorganizowany w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
W zajęciach uczestniczyło 25 młodych ludzi, nieuczących się i nieaktywnych zawodowo. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi odnośnie fotowoltaiki, komponentami systemu PV, historią fotowoltaiki a także jej rozwojem w Polsce. Część praktyczna natomiast obejmowała projektowanie systemu za pomocą programu komputerowego oraz montaż modułów fotowoltaicznych.
W ostatnim dniu szkolenia zapoznano uczestników z tematyką przedsiębiorczości a w szczególności pozyskiwania funduszy unijnych jak i krajowych.

 

 

 

Uczestnicy podczas zajęć z zakresu fotowoltaiki

Po szkoleniu młodzi ludzie przystąpili także do egzaminu państwowego dającego uprawnienia SEP do 1 kv.
Szkolenie z zakresu fotowoltaiki cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W PRZASNYSZU


Przyszli instalatorzy podczas zajęć praktycznych
 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Przasnyszu 6 czerwca zakończyło się szkolenie „Monter instalacji wodno-kanalizacyjno-gazowej i centralnego ogrzewania z uprawnieniami gazowymi”.
W szkoleniu wzięło udział 9 beneficjentów ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Podczas 186 godzin zajęć beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Podczas zajęć teoretycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania z uprawnieniami gazowymi.
Po zdobyciu niezbędnej wiedzy praktycznej przystąpili do zdobywania umiejętności praktycznych. Prowadzący zajęcia byli bardzo zadowoleni z postępów naszych uczestników, którym wyraźnie sprawiało przyjemność wykonywanie coraz trudniejszych poleceń związanych m.in. z  obsługą i wykorzystaniem urządzeń pomiarowych, narzędzi hydraulicznych oraz uzbrajanie instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, łączenie, cięcie i nawiercanie rur.
Przed beneficjentami pozostaje już tylko zdanie zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego w formie ustnej oraz pisemnej, po którym absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego.

 

 

 

 

 

Zajęcia praktyczne wymagały wykonywania zadań z dużą dokładnością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WRĘCZENIE UPRAWNIEŃ


Zajęcia praktyczne na koparko-ładowarce
 

4 czerwca w Radomiu odbył się egzamin państwowy przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Po zakończeniu egzaminu beneficjenci szkoleń odebrali z rąk Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy w Radomiu Henryka Słomki uprawnienia oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Pionkach w dniach od 5 maja do 3 czerwca w realizował kurs na operatorów koparko-ładowarki i wózków jezdniowych. W ramach przeprowadzonej rekrutacji na szkolenie operatora koparko-ładowarek zostało zakwalifikowanych 10 osób oraz 14 osób na operatora wózków jezdniowych. Przeprowadzone szkolenia miały na celu dostosowanie kwalifikacji beneficjentów projektu do potrzeb lokalnego rynku pracy a jednocześnie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu.

 

 

Beneficjenci w trakcie nauki obsługi wózka jezdniowego
W trakcie szkolenia na operatora koparko-ładowarki młodzież nabyła niezbędną wiedzę i umiejętności którą wykorzysta w przyszłej pracy. Program kursu obejmował 184 godziny. W czasie którego, na zajęciach teoretycznych beneficjenci zapoznali się m.in zagadnieniami dotyczącymi użytkowania eksploatacyjnego, dokumentacji technicznej, zasad BHP, podstaw elektrotechniki, silników spalinowych, elementów hydrauliki, a także budowy koparko-ładowarki oraz technologii robót. Po zajęciach teoretycznych uczestnicy rozpoczęli praktyczną naukę obsługi maszyn.
Młodzież uczestnicząca w szkoleniu operator wózków jezdniowych podzielona była na dwie mniejsze grupy, 8 i 6 osobową, co pozwoliło instruktorom na bardziej efektywne przekazanie wiedzy. W czasie szkolenia beneficjenci nabyli wiedzę z zakresu budowy wózka, typów stosowanych wózków jezdniowych, czynności operatora przy obsłudze wózków, wymiany butli gazowej oraz wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i bhp.
Szkolenia na operatora koparko-ładowarki i wózka jezdniowego zorganizowano w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

 

KURS WIZAŻU ZAKOŃCZONY


Beneficjentki kursu „Wizaż i stylizacja paznokci” na zajęciach praktycznych
 

3 czerwca 2014 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce zakończył się kurs „Wizaż i stylizacja paznokci” w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs obejmował 60 godzin dydaktycznych i uczestniczyło w nim 6 osób. Uczestniczki szkolenia nauczyły się podstawowych zasad kreowania wizerunku oraz stylizacji paznokci. Podczas zajęć praktycznych wykonywały również zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci oraz makijaż wieczorowy i ślubny.
Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym. Wszystkie Beneficjentki po zakończonym szkoleniu otrzymają Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego „Wizaż i stylizacja paznokci”.

 

 

Uczestniczki kursu podczas egzaminu – Wykonywanie makijażu wieczorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SZKOLENIE OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH ZAKOŃCZONE


Beneficjenci poznają specjalistyczną budowę wózka
 

30 maja w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie zakończyły się szkolenia zawodowe pod nazwą Operator wózka jezdniowego, realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
W wyniku oceny dokumentacji oraz na podstawie rozmowy z kandydatami, na szkolenie zakwalifikowało się 16 osób nieuczących się, bezrobotnych, nieposiadających odpowiedniego wykształcenia bądź wymagających uzupełnienia kwalifikacji. Szkolenie odbyło się w dwóch turach. Program kursu obejmował 67 godzin i został zrealizowany w 7 dni szkoleniowych. Część teoretyczna obejmowała takie zagadnienia jak: budowa specjalistyczna wózka, Przepisy Dozoru Technicznego, eksploatacja wózka, podstawy mechaniki i elektrotechniki, BHP przy eksploatacji wózka. Po 47 godzinach zajęć teoretycznych kursanci odbyli szkolenie praktyczne na placu manewrowym.

 

 

Uczestnik kursu podczas praktycznej nauki jazdy wózkiem
 

Szkolenie zakończyło się egzaminem kwalifikacyjnym zewnętrznym z obsługi wózka jezdniowego. Pozytywnie zdany egzamin jest podstawą do otrzymania zezwolenia na samodzielne prowadzenie wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka. Wszyscy kursanci zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym. Absolwenci otrzymają książeczki operatora/ kierowcy oraz zaświadczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MŁODZIEŻ KREUJE WŁASNY WIZERUNEK


Pośredniczka pracy tłumaczy zasady pisania CV
 
26 maja w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Węgrowie odbyło się kolejne spotkanie indywidualne z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci projektu mogli pogłębić swoją wiedzę na tematy dotyczące właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sztuki sporządzania dokumentów aplikacyjnych stanowiących narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego. Pośredniczka pracy przekazała uczestnikom ważne informacje dotyczące znaczenia rozmowy kwalifikacyjnej w procesie poszukiwania pracy jak również zapoznała młodych ludzi z podstawowymi zasadami przygotowania się do niej. Jedną z takich zasad jest właściwe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, które stanowią wizytówkę zawodową danej osoby. To właśnie one  mogą sprawić, że pracodawca zdecyduje czy zechce zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną czy odrzuci naszą kandydaturę już na etapie selekcji. Mając na uwadze wiele istotnych rzeczy związanych z tematem spotkania młodzi ludzie chcieli uzyskać jak najwięcej cennych informacji aby dobrze zaprezentować swój wizerunek.
Na zakończenie spotkania uczestnicy tworzyli własne dokumenty aplikacyjne. Otrzymali również  materiały w postaci ulotek i broszur  które z pewnością przydadzą się im w niedalekiej przyszłości na pierwszej rozmowie u pracodawcy celem podjęcia praktycznej nauki zawodu w wymarzonej profesji.


 

 

 

MAJÓWKOWA GIEŁDA PRACY


Pracodawca przybyły na Giełdę Pracy przedstawia ofertę zatrudnienia.
 
16 maja w węgrowskim Punkcie Pośrednictwa pracy odbyła się giełda pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób uczących się. Na spotkanie została zaproszona firma „ Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy” z Węgrowa.
Firma zajmuje się produkcją siatek na stojaki na płyty CD/ DVD dla salonów meblowych, pracami budowlanymi jak również wykończeniem mieszkań. Firmę reprezentował Pan Daniel Gołoś, który przedstawił krótką charakterystykę działalności oraz omówił warunki zatrudnienia i płacy na proponowanych stanowiskach. Przedsiębiorstwo oferowało miejsca pracy głównie dla mężczyzn, ale nie zabrakło również miejsc pracy dla kobiet. Przedstawiciel firmy zebrał od uczestników CV, na podstawie, których zdecyduje kto zostanie zatrudniony.
Na zakończenie spotkania pośredniczka pracy rozdała materiały, ulotki oraz gadżety informacyjno- promocyjne dotyczące Punktu Pośrednictwa Pracy.


 

 

 

GIEŁDA PRACY W PRZASNYSZU


Przedstawiciel Agencji Pracy Tymczasowej podczas prezentacji stanowisk pracy
 
16 maja  w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu zorganizowano Giełdę Pracy. W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel  Agencji Pracy Tymczasowej, jak również  osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz młodzież ze szkół zawodowych z terenu Przasnysza. Przedstawiciel Agencji Pracy Tymczasowej Pani Joanna Czarnecka szczegółowo zapoznała uczestników Giełdy z rodzajem oferowanej pracy (pracownik przygotowania produkcji, spawacz, operator zgrzewarki itp.), warunkami zatrudnienia oraz stawką i formą płatności. Pod koniec spotkania kandydaci do pracy złożyli swoje dokumenty aplikacyjne oraz skierowali pytania do przedstawicielki Agencji Pracy Tymczasowej.


 

 

 

MOJE CELE ŻYCIOWE


Uczestnicy projektu trakcie wypełniania testów
 
12 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku doradczyni zawodowa Karolina Karasek przeprowadziła zajęcia z uczestnikami projektu  „ OHP jako realizator usług rynku pracy” na temat „ Moje cele życiowe. Planowanie przyszłości edukacyjno zawodowej.”  Na zajęciach uczestnicy mogli wspólnie z doradcą określić swoje plany edukacyjno- zawodowe. Zajęcia miały na celu pokazać uczestnikom jakie czynniki są ważne przy planowaniu kariery edukacyjnej jak i zawodowej. Zajęcia te miały na celu poznanie samego siebie, określenie swoich zainteresowań, uzdolnień umiejętności oraz predyspozycji.   Podczas zajęć uczestnicy wypełniali testy mówiące o ich osobowości, zainteresowaniach oraz umiejętnościach.
 Dzięki takim zajęciom młodzież będzie miała większą świadomość przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Uczestnicy projektu mają przed sobą do podjęcia ważną decyzję – wybór dalszej szkoły ponadgimnazjalnej.  Doradczyni zawodowa starała się przybliżyć ofertę szkół z terenu powiatu płockiego oraz sierpeckiego, aby mogli wybrać odpowiedni dla nich profil kształcenia zgodny z ich zainteresowaniami.
W trakcie spotkania uczniowie zdobyli cenne informację dotyczące sposobu planowania swojej przyszłości, wpływu czynników. Dowiedzieli się również jak ważne są umiejętności, zainteresowania oraz zdobyta wiedza. Poznali siebie a to jest najlepsza droga do sukcesu.


 

 

 

UNIJNIE W SOCHACZEWIE


Tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będie podpis pod zdjęciem.
 

9 maja Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery zorganizowały prelekcję i warsztaty nt. Funduszy Europejskich pod hasłem „Dni otwarte Funduszy Europejskich”
Przedsięwzięcie było adresowane do beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, uczniów sochaczewskich szkół, jak i osób zainteresowanych tematyką.
Zajęcia zostały podzielone na dwie części. Podczas spotkania w Kramnicach Miejskich, odbyła się prelekcja nt. funduszy unijnych i korzyści z tym związanych. Uczniowie poprzez zabawę i rysowanie motywów związanych z UE dowiedzieli się więcej na temat pomocy ze strony UE jak i korzyści płynących z tej współpracy. Natomiast w jednostkach PPP i MCK chętni mogli otrzymać informacje nt. programów unijnych oraz szkoleń organizowanych przez w ramach EFS.

 

 

 

Tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będzie podpis pod zdjęciem, tutaj będie podpis pod zdjęciem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

METODY POSZUKIWANIA PRACY


Beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” podczas prezentacji metod poszukiwania pracy
 
9 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyły się zajęcia na temat metod poszukiwania pracy dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” . Tematyka zajęć obejmowała: aktywne metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, odgrywanie scenek „Moja pierwsza rozmowa z pracodawcą”. Uczestnicy zajęć mieli możliwość napisania prawidłowego życiorysu oraz listy motywacyjnego. Przeprowadzono również scenki, które miały przybliżyć beneficjentom jak należy zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ta forma zajęć szczególnie przypadła do gustu uczestnikom, wykazywali duże zainteresowanie oraz pełne zaangażowanie podczas pracy w grupach. Uczestnicy spotkania poświęcili wiele czasu na przygotowanie się do odgrywania ról, zadawali wiele szczegółowych pytań i wspólnie zastanawiali się jak najlepiej wypaść podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Doradczyni zawodowa przekazała beneficjentom, że poszukiwanie pracy należy potraktować już jako pracę. Należy poświęcić na te poszukiwania odpowiednio dużo czasu. Nie można wysyłać tylko cv i czekać na odpowiedź. Wszystko zależy od ich podejścia do poszukiwania pracy.


 

 

 

DNI OTWARTE OHP W MYSZYŃCU


Wystąpienie Dyrektora CEiPM Dariusza Małkowskiego przedstawiającego zebranym realizowane przez OHP projekty w ramach pozyskanych funduszy unijnych

8 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu w ramach obchodów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej został zorganizowany ?Dzień Otwarty OHP?. Przedsięwzięcie rozpoczęło się prezentacją projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? przedstawioną przez dyrektora ostrołęckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ? Dariusza Małkowskiego. Podczas swojego wystąpienia omówił również nowy projekt realizowany przez OHP w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej pn. ?Gwarancje dla młodzieży?. Następnie Magdalena Kielewicz-Kaczyńska, kierownik ostrołęckiego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wygłosiła prelekcję pt. ?Reforma, rewolucja, czy ewolucja systemu edukacji?. Spotkanie w MCK zakończyła prezentacja przedstawiająca wykorzystanie funduszy unijnych Związku Stowarzyszeń LGD Kurpsie Razem.

Zaproszeni goście wśród strażaków OSP w Myszyńcu. Od lewej: Marian Krupiński - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Tadeusz Lipka ? radny Powiatu Ostrołęckiego, Magdalena Kielewicz ? Kaczyńska ? kierownik ostrołęckiego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dariusz Małkowski ? dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, Mirosław Augustyniak ? radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mariusz Popielarz ? dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce
Imprezami towarzyszącymi były m.in. pokazy lokalnych strażaków a przede wszystkim koncert dla młodzieży pt. ?Profilaktyka uzależnień?. Strażacy - ratownicy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu zaprezentowali pokaz ratownictwa drogowego z elementami pomocy przedmedycznej.
Młodzież z okolicznych szkół gimnazjalnych w Czarni, Myszyńcu, Wolkowych, Łysych i Wykrotu (blisko 300 osób) wzięła udział w pogadance na temat nałogów przygotowanej przez Wojciecha Dudkowskiego oraz Adama Wołosz, muzyków zespołu Droga na Ostrołękę. Kolejne chwile spotkania umilił wszystkim koncert zespołu, który znany jest m.in. z pracy z młodzieżą próbującą swoich sił na scenie muzycznej.












 

 

 

BUKIECIARZ ? FLORYSTA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ


Beneficjenci podczas pracy przy bukietach
 

Kurs zawodowy Bukieciarz – Florysta realizowany przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach dobiegł końca. Szkolenie w całości odbyło się w siedzibie MCK w Zwoleniu ze względu na bardzo duże zainteresowanie ze strony młodzieży ze Zwolenia i okolic. W kursie wzięło udział 8 beneficjentów programu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Uczestnikami szkolenia, było dziewięć kobiet, które zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą na rozpoczęcie pracy lub działalności gospodarczej przy usługach związanych z florystyką. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem i spotkały się z bardzo wysoką oceną ze strony beneficjentów. W ramach kursu odbyły się również dodatkowo warsztaty na temat „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej” prowadzone przez wykładowcę realizującego program z zakresu obsługi kasy fiskalnej oraz doradcę zawodowego MCK w Zwoleniu Annę Sekułę.

 

 

Gotowe kompozycje kwiatowe przygotowane przez beneficjentki projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W PRZASNYSZU


Oficjalne otwarcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży podczas prezentacji oferty jednostek MCK, OSZ i PPP w Przasnyszu
 

7 maja  w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery, Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na Dni Otwarte przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele władz lokalnych - Sekretarz Urzędu Miasta Jarosław Szmulski oraz podinspektor ds. promocji Barbara Chodkowska, przedstawiciel Jednostki Wojskowej w Przasnyszu mjr Cezary Długołęcki, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu Aniela Gauze, delegacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Spotkanie uroczyście otworzyła Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie Aniela Daniszewska, która przywitała zaproszonych gości oraz przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej działania realizowane przez jednostki MCK, OSZ i PPP w Przasnyszu w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

 

Warsztaty „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”

Podczas spotkania przedstawiciele władz samorządu lokalnego przybliżyli projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na rzecz miasta Przasnysz. Zaprezentowano również wstępną prezentację reorganizacji Jednostki  Wojskowej w Przasnyszu w ramach projektu „Szansa na pracę”. W trakcie Dni Otwartych odbyły się warsztaty „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” i porady indywidualne dla młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZONY KURS W OSTROŁĘCKIM OSZ


Beneficjenci szkolenia ?Sprzedawca kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania? podczas egzaminu wewnętrznego

16 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce zakończył się kurs ?Sprzedawca kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania? zrealizowany ramach ogólnopolskiego projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem kursu było nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w handlu, w tym obsługi kas fiskalnych i programów do fakturowania. Zakres tematyczny obejmował wiedzę z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcą, fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek dotyczących organizacji stanowiska handlowego.

Wręczenie zaświadczeń po szkoleniu zawodowym przez Dyrektora CEiPM w Ostrołęce ? Dariusza Małkowskiego
Po szkoleniu Beneficjenci przystąpili do zdania egzaminu praktycznego i teoretycznego potwierdzającego zdobyte przez nich kwalifikacje. Po jego ukończeniu Dyrektor CEiPM w Ostrołęce ? Dariusz Małkowski rozdał wszystkim zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego ?Sprzedawca kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programów do fakturowania? wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01 2012 r.
Nabyte przez słuchaczy umiejętności z zakresu doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży oraz zasad zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, zwiększą na pewno ich szansę na podjęcie pracy w handlu.




 

 

 

KURS FLORYSTYCZNY W CIECHANOWIE


Zajęcia praktyczne w kwiaciarni
 

11 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie zakończyło się szkolenie zawodowe pn. Florysta/ bukieciarz z elementami dekoracji wnętrz, sal, stołów.
Jego adresatami byli beneficjenci ogólnopolskiego projektu” OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii roślin, kwiaty, rośliny i materiały używane w bukieciarstwie, układanie wiązanek, bukietów ślubnych oraz kwiatowa aranżacja stołu i wnętrza.

 

 

 

 

Beneficjent projektu podczas układania wiązanki okolicznościowej
Beneficjenci tworzyli kompozycje kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonywali wiązanki okolicznościowe z okazji: ślubu, komunii, chrzcin. Podczas nauki słuchacze poznali rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów. Uczestnicy realizując własne pomysły dekoratorskie rozwijali zmysł estetyczny, smak kolorystyczny, wyczucie proporcji oraz zręczność. Podczas 3-dniowych zajęć praktycznych w kwiaciarni młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy florysty oraz standardy bezpośredniej obsługi klienta.
Po zrealizowaniu programu szkolenia beneficjenci przystąpili do egzaminu wewnętrznego. Absolwenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01 2012 r.

 

 

 

 


 

 

 

MATURZYSTO CO DALEJ?


Specjalista ds. szkoleń z OSZ w Pionkach podczas prezentacji jednostek OHP

8 kwietnia doradca zawodowy MCK, pośrednik pracy PPP oraz specjalista ds. szkoleń OSZ w Pionkach wzięli udział w odbywającej się kolejnej edycji przedsięwzięcia organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach pt. ?Dzień Przedsiębiorczości ? Co dalej maturzysto?.
Zorganizowany Dzień Przedsiębiorczości miał na celu zapoznanie uczniów klas maturalnych z aktualną ofertą edukacyjno-zawodową prezentowaną przez szkoły wyższe oraz ofertami pracy, szkoleniami i stażami dostępnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy i jednostkach OHP z terenu Pionek.
Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor CKZiU Pani Magdalena Wiśniewska, która podkreśliła, że planowanie kariery zawodowej jest bardzo istotne w życiu młodego człowieka, a najważniejsze jest robienie tego co się kocha unikając tym samym kierowania się modą i emocjami.

Młodzież podczas konsultacji ze specjalistą ds. szkoleń pionkowskiego OSZ
Poza jednostkami OHP na Dniu Przedsiębiorczości zaprezentowały się: Radomska Szkoła Wyższa, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu, Powiatowy Urząd Pracy Filia w Pionkach i Państwowa Inspekcja Pracy.
Osoby odwiedzające stoisko OHP miały okazję poznać specyfikę działalności jednostek oraz uzyskać informacje na temat projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, warunków i korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie. Ponadto zainteresowane osoby miały możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i szkoleń.


 

 

 

KURS SPAWANIA W CIECHANOWSKIM OSZ


Beneficjent projektu podczas zajęć praktycznych
 

7 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie zakończyło się szkolenie zawodowe pn. Spawanie metodą MAG realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
W szkoleniu wzięła udział 8- osobowa grupa młodzieży, pozostająca bez zatrudnienia. Podczas zajęć teoretycznych beneficjenci zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawalniczym oraz hali produkcyjnej. Zapoznali się również z technologią spawania, charakterystyką spawania metodą MAG, budową i użytkowaniem urządzeń spawalniczych, sposobami oznaczania i wymiarowania spoin oraz metodyką przygotowania złączy do spawania. Po 25 godzinach zajęć teoretycznych uczestnicy kursu mieli możliwość przełożenia swojej wiedzy na praktykę na stanowiskach spawalniczych. Wykładowcy i instruktorzy docenili potencjał i ogromne zaangażowanie kursantów podczas prac spawalniczych.

 

 

Uczestnicy kursu podczas prac spawalniczych
Beneficjenci nauczyli się wykonywać spoiny pachwinowe w złączach blach i rur oraz zostali przygotowani do nabycia kwalifikacji i uprawnień spawalniczych w odpowiednim zakresie.
Podstawą do otrzymania książeczki spawacza potwierdzającej zdobyte uprawnienia jest zdanie egzaminu zewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, przed która staną w najbliższych dniach absolwenci szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W PRZASNYSZU


Uczestnik szkolenia podczas nauki jazdy na wózku jezdniowym
 
28 marca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Przasnyszu zakończyło się szkolenie „Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego”.
W szkoleniu wzięło udział 6 beneficjentów ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas zajęć beneficjenci uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Podczas wykładów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi budowy i stosowanych wózków jezdniowych, czynności operatora przy obsłudze wózków, bezpiecznej wymiany butli gazowej oraz wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i BHP. Po zdobyciu niezbędnej wiedzy dotyczącej obsługi pojazdów przystąpili do zdobywania umiejętności praktycznych na placu manewrowym. Prowadzący zajęcia byli bardzo zadowoleni z postępów naszych uczestników, którym wyraźnie sprawiało przyjemność wykonywanie coraz trudniejszych poleceń związanych z manewrami, czynnościami dotyczącymi precyzyjnego przewożenia i przenoszenia ładunków. Przed beneficjentami pozostaje już tylko zdanie zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjny z obsługi wózka jezdniowego, po którym absolwenci otrzymają zaświadczenia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.


 

 

 

MAMY CZAS NA NAUKĘ, MAMY CZAS NA PRACĘ


Pośredniczka pracy odpowiadająca młodzieży na pytania dotyczące rynku pracy
 
27 marca w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, odbyło się spotkanie panelowe dla młodzieży, którego organizatorem był Punkt Pośrednictwa Pracy w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z możliwością połączenia zdobywania doświadczenia zawodowego z nauką. Współorganizatorem spotkania był Europejski Dom Spotkań Młodzieży w ramach projektu My Generation at Work programu URBACT II, w ramach inicjatywyGo For It – eksperymentalnych mini projektów planowanych i realizowanych przez młodzież. Wśród zaproszonych gości byli studenci, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych, pracach które wykonywali i jak radzili sobie łącząc naukę z pracą.
Podczas spotkania pośredniczka pracy PPP, przedstawiła możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego i o obecnej sytuacji na rynku pracy. Zaprosiła także młodzież do udziału w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Młodzi ludzie uczestniczący w spotkaniu, niedługo staną przed wyborem dalszej ścieżki kariery zawodowej, będą się zastanawiać jaki kierunek studiów wybrać. Będą także zastanawiali się jak pogodzić pracę i naukę. Podczas spotkania młodzi ludzie dowiedzieli się nie tylko gdzie i jak szukać pracy, ale także jakie przeszkody napotykali zaproszeni goście podczas swoich pierwszych doświadczeń zawodowych.


 

 

 

NOWE KWALIFIKACJE


Beneficjenci podczas zajęć teoretycznych szkolenia ?Elektryk z uprawnieniami do 1 kV?

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce zakończyły się kursy zawodowe ?Wizaż i nowoczesne metody stylizacji paznokci? oraz ?Elektryk z uprawnieniami do 1 kV? realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego ?OHP jako realizator usług rynku pracy?.
W kursie ?Elektryk z uprawnieniami do 1 kV? uczestniczyło 10 osób i obejmował 40 godzin. Zakres szkolenia obejmował podstawowe przepisy BHP, zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, jak również podstawy materiałoznawstwa elektrycznego.
Natomiast ?Wizaż i nowoczesne metody stylizacji paznokci? obejmował 70 godzin a uczestniczyło w nim 8 kobiet. Uczestniczki szkolenia nauczyły się podstawowych zasad kreowania wizerunku, stylizacji paznokci, wykonywały również zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci oraz makijaż wieczorowy i ślubny.

Uczestniczki szkolenia ?Wizaż i nowoczesne metody stylizacji paznokci? podczas egzaminu praktycznego

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych młodzi ludzie w wieku 18-25 lat nabyli umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w danym zawodzie.
Oferta kursów Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce przygotowana została w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i na pewno zwiększy wszystkim uczestnikom szansę wkroczenia na rynek pracy.













Kursantki na zajęciach praktycznych ze stylizacji paznokci wraz z trenerem Anną Kuleszą (piąta z prawej) oraz specjalistą ds. szkoleń (czwarta z lewej)






















 

 

 

KURS HYDRAULICZNY W CIECHANOWIE


Beneficjenci projektu podczas zajęć praktycznych
 

20 marca w ciechanowskim Ośrodku Szkolenia Zawodowego grupa beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zakończyła szkolenie „Monter instalacji sanitarnej”. Kurs przygotował uczestników do rozpoczęcia pracy przy montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. ciepłej i zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz urządzeń grzewczych.
Szkolenie zostało zrealizowane w 8 dni, obejmowało 60 godzin. Podczas zajęć teoretycznych młodzież zdobyła wiedzę zawodową z zakresu materiałoznawstwa, dokumentacji technicznej i projektów, montażu, demontażu, nadzoru, eksploatacji i konserwacji czynnych instalacji sanitarnych. Beneficjenci nabyli również praktyczne umiejętności, w tym obsługa i wykorzystywanie urządzeń pomiarowych, narzędzi ślusarskich, traserskich, hydraulicznych. W trakcie szkolenia kursanci samodzielnie wykonywali takie prace jak: uzbrajanie instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, łączenie rur w różnych technologiach (gwintowanie, lutowanie, zgrzewanie, klejenie, zaciskanie), cięcie i nawiercanie rur, piłowanie powierzchni płaskich i kształtnych.

 

Zajęcia praktyczne- montaż elementów instalacji
Po zrealizowaniu programu szkolenia beneficjenci przystąpili do egzaminu wewnętrznego w formie pisemnej i praktycznej. Absolwenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz dyplom uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MOBILNA GIEŁDA PRACY


Pośredniczka pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy udziela młodzieży informacji na temat projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?
20 marca w warszawskim Zespole Szkól nr 28 w odbyła się Giełda Pracy, zorganizowana przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W giełdzie udział wzięły między innymi takie firmy jak: Sodexo oraz AR- Can. Specjalnie dla młodzieży pośredniczki pracy Młodzieżowego Biura Pracy oraz Punktu Pośrednictwa Pracy, przygotowały oferty pracy na stanowiskach: inwentaryzator, osoba wykładająca towar, hostessa, promotor, opiekun osoby starszej, magazynier, konsultant telefoniczny, kelner oraz pracownik restauracji. Giełda miała na celu przedstawienie uczniom szkoły możliwości odbycia praktyk, poznania różnych zawodów oraz skorzystania z ofert pracy. Podczas giełdy młodzież mogła nie tylko skorzystać z ofert zatrudnienia ale również uzyskać informację na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy, możliwości udziału w projekcie ?OHP jako realizator usług rynku pracy?, aktualnej sytuacji na rynku pracy, umów zawieranych z pracodawcami oraz jak i gdzie wyrobić książeczkę sanepidu. Stoisko OHP cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, młodzież korzystała z przygotowanych ofert pracy a także materiałów metodycznych przygotowanych na tą okazję.








 

 

 

PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ


Uczestniczki spotkania podczas wykonywania ćwiczeń
18 marca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu odbyły się zajęcia grupowe realizowane w zakresie projektu ? OHP jako realizator usług rynku pracy?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach brały udział przyszłe absolwentki Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Uczestniczki spotkania uzyskały szczegółowe informacje na temat metod poszukiwania pracy. Podczas wykonywania ćwiczeń wykazały się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i pomysłowością. Młodzież dowiedziała się, jak istotne jest posiadanie doświadczenia zawodowego. Dlatego praktyki, wolontariat, staż czy praca na umowę zlecenie mają coraz większe znaczenie dla pracodawcy. Na zakończenie zajęć jedna z beneficjentek podsumowała spotkanie mówiąc, że ?aby osiągnąć cel, jakim jest znalezienie pracy zgodnej ze zdobytym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym należy wykazać się dużą aktywnością, zaangażowaniem i cierpliwością, ponieważ poszukiwanie pracy jest zadaniem trudnym i czasochłonnym?. Pośrednik pracy Renata Lisek zachęciła uczestniczki do korzystania z Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) ? internetowej platformy Ochotniczych Hufców Pracy, dzięki której młodzież poszukująca pracy może znaleźć wszelkie informacje i wskazówki dotyczące procesu poruszania się na rynku pracy.


 

 

 

LEGIONOWO: SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI


Pedagodzy szkolni podczas spotkania w MCK Legionowo
5 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Legionowie we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem odbyło się spotkanie z nauczycielami z powiatu legionowskiego Zebranie miało na celu promocję projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonego dla młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Poruszone zostały kwestie dotyczące edukacji młodzieży z zakresu rynku pracy oraz przygotowania jej do podjęcia swojej pierwszej pracy i zdobywaniu doświadczeń zawodowych.
W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy, nauczyciele wychowawcy, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkanie zaowocowało podjęciem współpracy z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym oraz Gimnazjum nr 3 w Legionowie. Dzięki temu młodzież z tych szkół będzie uczestniczyła w zajęciach w PPP i MCK Legionowo w semestrze drugim.


 

 

 

ROZDANIE CERTYFIKATÓW W OSZ OSTROŁĘKA


Wręczenie zaświadczeń i certyfikatów przez Dyrektora CEiPM w Ostrołęce
 
4 marca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce odbyło się spotkanie z beneficjenci projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież, która zakończyła szkolenia „Spawacz MAG” i „Operator koparko ładowarki”. Dyrektor Dariusz Małkowski rozdał Beneficjentom zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające uzyskanie nowych kwalifikacji oraz zaprosił do korzystania z usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce.
Poprzez udział w kursach realizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce kolejne 18 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i tym samym zwiększyło swoją szanse podjęcia zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.


 

 

 

DZIEŃ OTWARTY W WARSZAWSKIM PPP


Młodzież przeglądająca oferty pracy podczas Dnia Otwartego
 
28 lutego Punkt Pośrednictwa Pracy w Warszawie zorganizował Dzień Otwarty. Na spotkanie z pośrednikiem pracy była zaproszona młodzież ucząca się i poszukująca pracy z dzielnicy Praga Północ. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodych ludzi  z działalnością i usługami Punktu Pośrednictwa Pracy, utworzonego w ramach projektu „OHP jak realizator runku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas Dnia Otwartego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnymi ofertami pracy, którymi dysponuje Punkt Pośrednictwa Pracy. Pośredniczka pracy podczas konsultacji indywidualnych, przybliżyła zainteresowanym wymagania pracodawców, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Młodzież zadawała pytania dotyczące form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, staży i wolontariatu. Dla odwiedzających przygotowane zostały materiały promocyjne, broszury z zakresu metod poszukiwania pracy oraz ulotki informacyjne o działalności jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Organizowane przez PPP Dni Otwarte są bardzo dobrą formą promocji jednostki i usług realizowanych przez jednostki OHP na rzecz młodzieży.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH PIONKACH


Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Pionkach zakończyła się pierwsza edycja szkoleń zawodowych - magazynier z obsługą wózków widłowych oraz monter rusztowań, zorganizowanych dla beneficjentów ogólnopolskiego projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ośmioosobową grupę biorącą udział w szkoleniu ?Magazynier z obsługą wózków widłowych? stanowiła młodzież bezrobotna oraz nieaktywna zawodowo, w wieku od 18 do 25 lat. Przyszli magazynierzy w trakcie szkolenia nauczyli się obsługi programów magazynowych a także poznali typy wózków i czynności operatora przy ich obsłudze oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Część praktyczna obejmowała naukę jazdy wózkiem widłowym oraz wymianę butli gazowych. Wszyscy uczestnicy uzyskali pozytywny wynik egzaminu i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Kolejnym szkoleniem zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach był ?Monter rusztowań?.

 

 

Montaż rusztowania przez beneficjentów

Uczestnicy na zajęciach teoretycznych zapoznali się z budową, eksploatacją i technologią rusztowań a także z przepisami bhp przy pracy na stanowisku montera rusztowań. Na zajęciach praktycznych młodzież nabyła umiejętności ustawiania różnego typu rusztowań i ich fachowego montażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

ZAJĘCIA W PPP I MCK LEGIONOWO


Młodzież podczas zajęć
 
5 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Legionowie odbyły się zajęcia harmonogramowe w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z młodzieżą z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dla młodzieży zorganizowano zajęcia multimedialne, w ramach których młodzież oglądała film z cyklu „Zakręcone Kariery”. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas trzecich gimnazjum z Gimnazjum nr 6 w Legionowie. Po filmie młodzież wraz z prowadzącymi dzieliła się swoimi opiniami i spostrzeżeniami na temat tego jak ważne są nasze pierwsze wybory edukacyjno – zawodowe. Projekcja filmu okazała się strzałem w dziesiątkę, młodzież chętnie uczestniczyła w żywej dyskusji i z zaciekawieniem oglądała film.
Zajęcia odbywały się w ramach cyklu spotkań, dotyczących przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy, poruszone zostały tematy: wybór szkoły ponadgimnazjalnej, jak skonstruować dokumenty aplikacyjne oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ćwiczenia, które przygotowały prowadzące doradca zawodowy Daria Drelak i pośrednik pracy Nel Hulist,  uświadomiły młodzież jak ważne jest przygotowanie się przed wejściem na rynek pracy.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ W OSZ OSTROŁĘKA


Uczestnicy kursu ?Spawacz MAG? podczas egzaminu praktycznego
30 stycznia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce grupa ośmiu beneficjentów projektu unijnego ?OHP jako realizator usług rynku pracy? zakończyła szkolenie ?Spawacz MAG?.
Uczestnicy podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zdobyli wiedzę z zakresu zasad spawania metodą MAG, jak również: obróbkę cieplną złączy spawanych, zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych, przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych, podstawowe wiadomości z elektrotechniki, działanie i obsługa urządzeń oraz osprzętu spawalniczego, czytanie rysunków prostych konstrukcji spawanych.
Kurs rozpoczął się 16 grudnia 2013 roku i trwał 145 godzin. Wszyscy uczestnicy szkolenia zawodowego zdali egzamin państwowy przeprowadzony przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i otrzymają świadectwa oraz Książeczkę Spawacza.



 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

  

„OHP jako realizator  usług rynku pracy"


 

 

 

GIEŁDA PRACY W SOCHACZEWIE


Uczestnicy Giełdy podczas rozmowy z przedstawicielkami firmy JAGA TEMP
 
Dnia 21 stycznia 2014 r, w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sochaczewie odbyła się Giełda Pracy. Pracodawcą oferującym zatrudnienia była lokalna firma JAGA TEMP rekrutująca pracowników na stanowisko pakowacz. Giełda skierowana była do osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono warunki zatrudnienia, system wynagrodzeń oraz zakres obowiązków pracowników. Było to pierwsze tego typu spotkanie rekrutacyjne zorganizowane przez PPP w tym roku, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Giełda tradycyjnie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem osób poszukujących zatrudnienia. Po spotkaniu pośredniczka pracy przedstawiła aktualne oferty zatrudnienia, którymi dysponuje Punkt Pośrednictwa Pracy w Sochaczewie jak również przybliżyła zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych.





 

 

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ EURES


Doradca EURES w czasie zajęć z młodzieżą
17 stycznia Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach utworzone w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Filia w Radomiu, zorganizowało w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach zajęcia dla młodzieży. Celem spotkania było przybliżenie młodzieży istotnych kwestii związanych z pracą i edukacją w Europie. Spotkanie poprowadził doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W dobie wysokiego bezrobocia i utrudnionego wejścia na rynek pracy bardzo istotne staje się otwarcie młodego człowieka nie tylko na rynek pracy w kraju ale również za granicą. Podejmowane przez uczniów decyzje w tym zakresie mają szczególne znaczenie, ponieważ dotyczą planowania ich przyszłej drogi zawodowej i możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy.
Doradca EURES - Janusz Wojcieszek-Łyś w swoim wystąpieniu przybliżył młodzieży profil działalności EURES, zapoznał uczestników z plusami i minusami podjęcia pracy za granicą, omówił warunki zatrudnienia w wybranych krajach Europy, przedstawił dostępne ofert pracy oraz przedstawił jak w praktyce wygląda proces rekrutacji pracowników.
Uczestnicząca w spotkaniu młodzież miała możliwość bliższego poznania tego jak wygląda podjęcie zatrudnienia za granicą, jakie niesie ze sobą ryzyko i na co należy zwrócić uwagę starając się o pracę w innym kraju.


 

 

 

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI


Wręczanie zaświadczeń beneficjentom projektu
16 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym dniu podsumowano cykl warsztatów edukacyjno-zawodowych, zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży.
Młodzi ludzie w trakcie wspólnych ćwiczeń poznali metody poszukiwania pracy, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także błędy których należy się wystrzegać. Program warsztatów zawierał również przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież miała okazję zapoznać się z kluczowymi zasadami najkorzystniejszego prezentowania się przed potencjalnym pracodawcą. Spotkaniom towarzyszyły projekcje filmów szkoleniowych. Uczestnicy aktywnie włączali się w organizowane zajęcia, chętnie wymieniali się spostrzeżeniami. Przeprowadzone warsztaty miały na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności, komunikatywności i działania w grupie- umiejętności niezbędnych na obecnym rynku pracy.
Na zakończenie beneficjenci projektu otrzymali materiały promocyjne oraz zaświadczenia, potwierdzające ich udziału w zajęciach.


 

 

 

SZKOLENIE PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO


Uczestnicy szkolenia podczas zajęć
 
W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Przasnyszu 15 grudnia zakończyło się szkolenie Pracownik administracyjno – biurowy.
W szkoleniu wzięło udział 10 beneficjentów ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs trwał 19 dni i obejmował 150 godzin szkoleniowych. Uczestnicy poznali m.in. obsługę urządzeń biurowych i komputera, przepływ informacji w zarządzaniu biurem oraz organizację pracy biurowej, jak również zasady efektywnej komunikacji i podstawowe zagadnienia prawne.
Dzięki ukończonemu szkoleniu uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do pracy w biurze, a dzięki zdobytym certyfikatom zwiększają swoje szanse na znalezienie pracy.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE GRUDNIOWYCH SZKOLEŃ W CIECHANOWIE


Uczestniczki kursu podczas zajęć z wizażu

13 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie zakończyły się jednocześnie dwa szkolenia zawodowe: Wizaż i nowoczesne metody stylizacji paznokci i Kierowca/operator wózka jezdniowego realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze szkoleń skorzystało 14 uczestników. Program kursu kosmetycznego obejmował 70 godzin, natomiast kurs na Operatora wózka jezdniowego 67 godzin.
Podczas zajęć z wizażu uczestniczki poznały tajniki sztuki makijażu, techniki nakładania kosmetyków, korygowania niedoskonałości skóry. Nauczyły się wykonywać profesjonalny makijaż dostosowany do typu urody danej osoby- makijaż dzienny, wieczorowy, okolicznościowy.

 

 

Uczestniczki szkolenia podczas zajęć ze stylizacji paznokci

Zajęcia z podstawowych zasad kreowania wizerunku dostarczyły uczestniczkom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu doboru fryzury i koloru włosów do twarzy i typu urody. Zakres tematyczny szkolenia obejmował również zabiegi pielęgnacyjne dla dłoni i paznokci z wykorzystaniem różnych technik malowania i dekoracji paznokci, przedłużania oraz artystycznego zdobienia.
Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym , po którym wszystkie uczestniczki otrzymały zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Program kursu Operator wózka widłowego obejmował zagadnienia dotyczące budowy wózka, typów stosowanych wózków jezdniowych, czynności operatora przy obsłudze wózków, wymiany butli gazowej oraz wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa i bhp. Ostatnie trzy dni uczestnicy projektu spędzili na placu manewrowym gdzie odbyli szkolenie praktyczne.

 

 

Uczestnicy szkolenia Operator wózka widłowego podczas zajęć praktycznych na polu manewrowym

W najbliższym czasie odbędzie się egzamin kwalifikacyjny zewnętrzny z obsługi wózka jezdniowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, absolwenci otrzymają zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zezwolenie na samodzielne prowadzenie wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wykonywanie operacji manewrowych osprzętem wózka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W OSZ PIONKI


Beneficjent projektu podczas uczący się na symulatorze CNC
 

12 stycznia zakończyło się szkolenie zawodowe - Tokarz tokarki sterowanej numerycznie CNC, dla 8 beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy", zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach.
W trakcie szkolenia młodzież uczyła się obróbki na stacjach do programowania technologicznego w systemie SINUMERIK 810 T, które symulują pracę obrabiarek sterowanych numerycznie, a także na obrabiarce CNC EMCO PC- TURN 120. Uczestnicy w czasie 90 godzin nabyli potrzebną wiedzę i umiejętności do pracy na tokarkach CNC. Po pozytywnie zdanym egzaminem wewnętrznym beneficjenci bardzo dobrze ocenili realizację szkolenia oraz kadrę wykładowców.
Szkolenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczestnik szkolenia podczas egzaminu praktycznego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA W OSZ PIONKI


Beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” określają swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe
 
12 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku utworzonym dzięki projektowi „OHP jako realizator usług rynku pracy” odbyły się zajęcia na temat zawodów.  Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży ze szeroką gamą zawodów przyszłości, a także poznanie rynku pracy, sytuacji gospodarczej, dróg kształcenia i perspektyw dla danego zawodu.  Doradca zawodowy Karolina Karasek starała się przybliżyć beneficjentom na co należy zwrócić uwagę, planując swoją przyszłość edukacyjną i zawodową. Młodzież chętnie podejmowała dyskusję dotyczącą możliwości kształcenia w odniesieniu do rynku pracy. Doradca zawodowy przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, czy ich własne zainteresowania, wiedza, osobowość i możliwości pozwolą na wykonywanie wybranego zawodu. Dla zdecydowanej większości młodzieży decyzja o wyborze zawodu i dalszej ścieżki edukacyjnej jest sytuacją trudną, dlatego młodzież oczekuje profesjonalnej pomocy w tym zakresie.


 

 

 

OSZ CIECHANÓW ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO


Uczestnicy kursu podczas zajęć
5 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie zakończyło się szkolenie zawodowe pod nazwą: ? Kurs elektryczny z uprawnieniami do 1 kV?.
Jego adresatami byli beneficjenci ogólnopolskiego projektu systemowego ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program kursu obejmował 40 godzin i został zrealizowany w 5 dni szkoleniowych. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: zasady bhp i ppoż., instalacje elektroenergetyczne, zasady eksploatacji instalacji elektroenergetycznych, pomiary eksploatacyjne.
9 grudnia odbył się egzamin zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, po którym absolwenci otrzymali świadectwo kwalifikacyjne ?E? w zakresie eksploatacji do 1 kV, . uprawniające do pracy przy obsłudze, instalacji, eksploatacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV.


 

 

 

PRAKTYCZNE ZAJĘCIA NA WÓZKACH


Uczestnik projektu podczas zajęć praktycznych
6 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce rozpoczęły się zajęcia praktyczne w ramach kursu pn. ?Magazynier z obsługą wózka widłowego?, realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W rozpoczętym 25 listopada 2013 r. szkoleniu bierze udział 8 osób. Program szkolenia obejmuje 132 godziny, w tym 117 zajęć teoretycznych i 15 godzin zajęć praktycznych. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z budową wózka widłowego oraz technologią wykonania typowych czynności podczas prac magazynowych. Kurs kończy się egzaminem z obsługi wózka widłowego, a po jego zakończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.


 

 

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ W OSZ OSTROŁĘKA


Uczestnicy kursu zawodowego Operator koparko-ładowarki, podczas zajęć
 

W grudniu Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce rozpoczął realizację dwóch szkoleń zawodowych: Operator koparko-ładowarki oraz Kelner/barman realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem realizowanych szkoleń jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz zwiększenie szans na wymagającym rynku pracy.
Kurs operatora Koparko-ładowarki obejmuje 188 godzin i kończy się egzaminem państwowym. Uczestniczy w nim 10 osób. Natomiast szkolenie Kelner/barman obejmuje 60 godzin i uczestniczy w nim 8 osób.

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjentki kursu Kelner/barman zapoznają się z tematyką szkoleń
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

UCZĘ SIĘ BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM


Beneficjenci projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? w trakcie zajęć
6 listopada w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyła się grupowa porada zawodowa dla beneficjentów projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?. Uczestniczyła w niej udział młodzież z Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku. Celem warsztatów, które prowadził doradca zawodowy - Karolina Karasek, jest kształtowanie przedsiębiorczych umiejętności oraz typowych przedsiębiorczych zachowań. Uczestnicy warsztatów nauczyli się w jaki sposób kształtować i lepiej poznać swoją osobę, dokonać jej oceny oraz zapoznali się z postawą asertywną. Poznawali również zasady etyki w pracy i biznesie. Zapoznali się również z podstawami prawnymi zatrudnienia, obowiązków i praw pracodawcy oraz pracownika. Doradca zawodowy podkreślał konieczność lepszego poznania samego siebie, swoich zainteresowań, umiejętności itp. Ma to pomoc młodym ludziom w doborze odpowiedniej ścieżki kariery zarówno edukacyjnej jaki i zawodowej. Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku powstało w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Spoęłcznego.


 

 

 

GIEŁDA PRACY W PPP LEGIONOWO


Uczestniczka projektu podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
29 października w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Legionowie odbyła się Giełda Pracy. Pośrednik Pracy ? Nel Hulist zorganizowała spotkanie z pracodawcą, który zaoferował oferty pracy. W Giełdzie uczestniczył też doradca zawodowy ? Daria Drelak z Młodzieżowego Centrum Kariery, która udzielała porad indywidualnych osobom uczestniczącym w przedsięwzięciu. Na zainteresowanych czekało kilkanaście miejsc pracy oraz możliwość odbycia pierwszej rozmowy z pracodawcą. Doświadczenie, jakie beneficjenci zdobyli poprzez uczestnictwo w zajęciach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pomogło im podczas pierwszej rozmowy z pracodawcą. Giełda cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Legionowa.


 

 

 

TARGI PRACY W WĘGROWIE


Stoisko CEiPM i PPP cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających Targi
 
29 października w Węgrowskim Ośrodku Kultury w ramach realizacji projektu OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się Targi Pracy pod hasłem „Targi Młodzi Edukacja Praca”. Przedsięwzięcie zrealizowane było przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP przy współudziale Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Węgrowie.
Organizatorzy zadbali o stworzenie okazji do spotkania z pracodawcami, przedstawicielami Urzędów Pracy z Węgrowa i Siedlec, pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi oraz liderem klubu pracy. Swoją ofertę przedstawiły zarówno firmy komercyjne jak i publiczne. Wśród grona wystawców znaleźli się miedzy innymi: Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,  Państwowa Inspekcja Pracy, Collegium Mazovia – Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Work Service oddział w Siedlcach oraz piekarnia ROBSON.
Adresatami przedsięwzięcia byli bezrobotni i poszukujący pracy, zainteresowani podjęciem pracy, absolwenci wchodzący na rynek pracy, a także młodzież ucząca się. Uczestnicy mieli okazję spotkać się bezpośrednio z pracodawcami i zapytać o warunki zatrudnienia i konkretne oferty pracy. Targi Pracy odwiedziło około 200 osób oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
Targi stworzyły młodym ludziom okazję do zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określone zawody, oraz możliwość skorzystania z porad indywidualnych doradców zawodowych, a zaproszonym gościom okazję do wymiany doświadczeń i dalszej współpracy.


 

 

 

ZAJĘCIA W MCK I PPP LEGIONOWO


Młodzież podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego z uwagą wykonywała ćwiczenia z zakresu badania predyspozycji zawodowych
23 października w Młodzieżowym Centrum Kariery i Punkcie Pośrednictwie Pracy odbyły się spotkania z młodzieżą z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach realizacji projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach uczestniczyła młodzież klas trzecich gimnazjum, która już niebawem będzie podejmować swoje pierwsze wybory edukacyjno ? zawodowe. Zajęcia rozpoczynały cykl spotkań z zakresu badania predyspozycji zawodowych, wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz autoprezentacji jako źródła udanej rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki zajęciom młodzież uświadomiła sobie jak ważne są nasze predyspozycje zawodowe oraz jak determinują wybór przyszłego zawodu w odniesieniu do aktualnego rynku pracy. Dzięki ćwiczeniom, które przygotowały doradca zawodowy Daria Drelak i pośrednik pracy Nel Hulist, uczniowie odkryli swoje umiejętności oraz zainteresowania.


 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY - MYSZYNIEC 2013


Oficjalne otwarcie Targów Edukacji i Pracy Młodzieży (od lewej) Poseł na Sejm Andrzej Kania, Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz, dyrektor CEiPM w Ostrołęce Dariusz Małkowski, doradca zawodowy MCK Myszyniec Ewa Trzcińska

17 października w ramach realizacji projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się IV Targi Edukacji i Pracy w Myszyńcu.
Organizatorem Targów była Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu przy współpracy z Urzędem Miejskim w Myszyńcu. Otwarcia dokonał dyrektor CEiPM w Ostrołęce Dariusz Małkowski, głos zabrali zaproszeni goście: Poseł na Sejm Andrzej Kania, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusz Popielarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec Bogdan Glinka.
Organizatorzy zadbali o możliwość skorzystania przez młodzież gimnazjalną, osoby poszukujące pracy, niepełnosprawne, bezrobotne i wszystkich chętnych uczestniczących w targach, z ofert usług instytucji rynku pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalisty ds. szkoleń oraz pracodawców.
Uczestnicy podczas Targów mieli możliwość poznać aktualne oferty pracy, ofertę edukacyjną lokalnego rynku.

 

 

Młodzież przy stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

Swoje oferty poza jednostkami OHP przedstawili: Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Fundacja Fundusz Współpracy Stowarzyszenie KRES, Work Wonders, Oriflame, HM System, Progres. Urzędy Pracy udzielały wszelkich informacji związanych ze stażem, dofinansowaniem działalności gospodarczej oraz aktualnymi ofertami pracy. Doradcy zawodowi CEiPM i MCK oraz specjalista ds. szkoleń OSZ udzielali informacji dotyczących zawodów przyszłości, rynku pracy, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, aktualnych ofert pracy oraz planowanych szkoleń i warsztatów organizowanych w MCK i OSZ w ramach realizowanego projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?


 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY W PRZASNYSZU


Specjalista ds. szkoleń OSZ Przasnysz Anna Milczarek podczas udzielania młodzieży informacji na temat dostępnych szkoleń oraz usług oferowanych przez MCK i PPP
 
30 września w Przasnyszu w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Organizatorzy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie z Młodzieżowym Centrum Kariery, Punktem Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Przasnyszu zadbali o stworzenie młodzieży szkolnej oraz poszukującej pracy a także innym chętnym okazji do spotkania z pracodawcami, przedstawicielami lokalnego rynku edukacji i instytucjami rynku pracy. Swoją ofertę wystawili: Powiatowy Urząd Pracy, Zespół Medycznych Szkół Policealnych, Komenda Powiatowa Policji, firma KROSS S.A., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Subregionie Ciechanowskim, PPH WR Sp. z o.o. Na Targi licznie przybyła młodzież z klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy. Podczas swej wizyty mieli okazję poznać aktualne oferty pracy, zaprezentować się pracodawcy, poznać ich wymagania i ofertę lokalnego rynku edukacji. Urząd Pracy udzielał wszelkich informacji związanych ze stażem, dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków PUP, aktualnymi ofertami pracy. Doradca zawodowy MCK, pośrednik Pracy PPP oraz specjalista ds. szkoleń OSZ udzielali informacji dotyczących  zawodów przyszłości, dokumentów aplikacyjnych, rynku pracy, aktualnych ofert pracy, planowanych szkoleń oraz zachęcali  do korzystania z oferty realizowanego projektu.


 

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE OSZ W CIECHANOWIE


Zaproszeni goście podczas prezentacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 
6 września odbyło się uroczyste Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie Jednostka została utworzona w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Szkolenia Zawodowego powstał na mocy porozumienia pomiędzy Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie a Urzędem Miasta Ciechanów. Nowo powstała placówka została utworzona w celu zwiększenia dostępu młodzieży w wieku 18 – 25 lat do usług z zakresu kursów i szkoleń, a tym samym stworzenia możliwości zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Przybyłych Gości przywitała Aniela Daniszewska – Dyrektor CEiPM OHP w Ciechanowie, a następnie dokonała uroczystego otwarcia Ośrodka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz oświaty. W uroczystej inauguracji udział wzięli: Łukasz Kapczyński – Kierownik CIiPKZ Filia WUP w Ciechanowie, Zofia Brzezińska – Dyrektor MOPS w Ciechanowie, Tadeusz Lewandowski – Kierownik GOPS w Regiminie, Wiesława Machul – Dyrektor PPP w Ciechanowie, Danuta Drzewiecka – Dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie, Dorota Macioch – Kowalska, Anna Ziółkowska – przedstawicielki ROEFS w Ciechanowie, Dorota Podlasińska – Kierownik CAZ PUP w Ciechanowie.
W drugiej części spotkania Dyrektor CEiPM OHP omówiła najważniejsze cele i założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” podkreślając, iż priorytetowym celem i zadaniem OHP jest wsparcie młodzieży uczącej się, bezrobotnej i poszukującej pracy w zakresie usług rynku pracy tj. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz oferty szkoleniowo – kursowej. Szkolenia zawodowe realizowane będą w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy, co wydanie zwiększy szanse zatrudnienia beneficjentów. Zainteresowanie wielu przedstawicieli instytucji funkcjonujących w obszarze rynku pracy, oświaty, pomocy społecznej stwarza szanse właściwej promocji projektu i współpracy w zakresie jego realizacji.


 

 

 

PRZASNYSZ: OTWARCIE OŚRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO


Dyrektor CEiPM Aniela Daniszewska podczas prezentacji
 
10 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Przasnyszu. Jest to już trzecia jednostka w tym mieście utworzona w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie a Urzędem Miasta Przasnysz, w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz kompleksowego wsparcia młodzieży na rynku pracy.
Otwarcia uroczystości dokonała Dyrektor CEiPM w Ciechanowie Aniela Daniszewska, która przybliżyła zaproszonym gościom w formie prezentacji założenia projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, jak również omówiła działalność, zasady funkcjonowania oraz główne cele działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego.
W trakcie swojego wystąpienia Dyrektor CEiPM podkreśliła potrzebę współpracy podmiotów funkcjonujących na rynku pracy na rzecz wspierania młodzieży bezrobotnej.


 

 

 

TARGI EDUKACJI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Z ofertami wystawców zapoznawali się (od prawej) Wojewódzka Komendant OHP - Elżbieta Popczuk, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Tomasz Sieradz, Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy WUP - Aleksander Kornatowski
 

27 czerwca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w partnerstwie z Domem Kultury „Praga” zorganizowało TARGI EDUKACJI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Warszawie. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objął Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Paweł Zalewski. Targi były częścią projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Targi adresowane były do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Miały za zadanie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

 

Oferty wystawców prezentowane podczas Targów wzbudzały bardzo duże zainteresowanie młodzieży
 

Wśród wystawców byli m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, Stowarzyszeni Otwarte Drzwi, Fundacja Bez Względu na Niepogodę, Nadwiślański Odział Straży Granicznej, Stowarzyszenie Promocja Wolontariatu, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Jobhouse, Oriflame, Stars Impresariat, Mary Kay, Skillsnet, Promedica 24, Polska Agencja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Almamer Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Menedżerska. Ofertę dla młodzieży zaprezentowały również jednostki MWK OHP - Hufiec Pracy 7-35 i Środowiskowy Hufiec Pracy 7-4 z Warszawy.
Podczas targów zorganizowane zostało szkolenie prowadzone przez nadinspektora pracy Andrzeja Mazurka z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z zakresu warunków zatrudniania osób młodocianych.

 

 

Młodzież podczas zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych
 

Ponadto doradcy zawodowi MWK OHP przeprowadzili warsztat rozwoju zawodowego mający na celu pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
W zorganizowanym punkcie doradczym młodzi ludzi mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad liderów Klubów Pracy i doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Podczas Targów już po raz  trzynasty rozpoczęła się Wakacyjna Giełdy Pracy - Lato 2013. W tym roku głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzka Mazowiecka Komenda OHP, a partnerami obok Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, organizacje zajmujące się problematyką rynku pracy: Urząd Pracy m.st. Warszawy, Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Młodzieżowa Agencja Pracy, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.

 

 

 

Pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy Anna Jońska udziela informacji zainteresowanym podjęciem pracy wakacyjnej
 

Dzięki sprawdzonemu i ugruntowanemu partnerstwu instytucji reprezentujących różne podmioty, możliwe jest coroczne organizowanie Giełdy, która ma już swoją tradycję i co najważniejsze cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W ramach wspólnego przedsięwzięcia planowane jest w lipcu i sierpniu, zorganizowanie z udziałem partnerów i pracodawców 2 Giełd Pracy dla młodzieży.
Na odwiedzających Targi czekało ponad 1100 miejsc pracy krótkoterminowej oraz stałej, oferowanych przez 14 pracodawców i instytucji rynku pracy jak również jednostki MWK OHP - Młodzieżowe Biuro Pracy i Punkt Pośrednictwa Pracy. Była to już czwarta edycja Targów Pracy, zorganizowanych w ramach projektu i podobnie jak ubiegłoroczna cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.

 

 

 


 

 

 

KOMUNIKACJA BEZ BARIER


Uczestniczki przygotowujące się do wykonania ćwiczenia

27 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Warce odbyły się warsztaty grupowe pt. ?Komunikacja bez barier? w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem zajęć było ukazanie młodzieży jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa proces komunikacji. Podczas zajęć beneficjentki projektu zapoznały się z pojęciem, rodzajami i elementami procesu komunikacji, jak również poznały bariery, które utrudniają skuteczne komunikowanie się. Zaproponowane przez doradcę zawodowego ćwiczenia zwróciły uwagę uczestniczek na ?mowę ciała?, która odgrywa istotną rolę w omawianym procesie.
Na zakończenie uczestniczki podzieliły się swoimi refleksjami, stwierdzając jednogłośnie, że komunikację można uznać za kluczową umiejętność człowieka, która umożliwia swobodny rozwój i dzięki której można nawiązywać kontakty oraz bliskie więzi. Uczestniczki słusznie podkreśliły, że prawidłowa komunikacja może sprzyjać szybszemu znalezieniu .

 

 

 

 

 

 







 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY W BIAŁOBRZEGACH


Uczestnicy Targów odwiedzający stoisko Punktu Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego

26 czerwca na Hali Sportowej w Białobrzegach odbyły się Targi Edukacji i Pracy, zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami Targów byli:, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Białobrzegach Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Głównym celem organizowanych Targów było przedstawienie ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, ofert pracy przygotowanych przez przedsiębiorców z terenu powiatu białobrzeskiego, prezentacja instytucji rynku pracy, stworzenie młodzieży szkolnej oraz osobom poszukującym pracy okazji do spotkania z pracodawcami oraz pobudzenie aktywności zawodowej wśród młodzieży.
Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Dyrektor CEiPM w Radomiu - Henryk Słomka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, oświaty i rynku pracy, m.in. Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu Białobrzeskiego ? Sławomir Bielecki, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach ? Halina Mazurkiewicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ? Jolanta Sadowska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach ? Iwona Śliwa, doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu ? Grażyna Olszewska-Kacak, doradca EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu - Janusz Wojcieszek?Łyś, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oddział w Radomiu ? Tomasz Kwiecień.

 

 

 

Oferty pracy prezentowane podczas Targów wzbudzały bardzo duże zainteresowanie młodzieży

Swoją ofertę zaprezentowali m.in: Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach, agencja ochrony Sezam, przetwórnia owoców i warzyw Agrana, przetwórnia owoców i warzyw Frubella, EnergoSter Sp. z o.o., agencja pracy Start People i Work Service, producent obuwia Armex, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych, Centrum Nauki i Biznesu Żak oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Prezentacji ofert pracy dokonali również: Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Białobrzegach. Zaprezentowano także dotychczasową działalność szkoleniową Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach.
Wśród uczestników Targów znalazła się m.in.: uczniwie i absolwenci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stojąca przed wyborem dalszej drogi kształcenia, młodzież ucząca się i poszukująca zatrudnienia w okresie wakacyjnym oraz osoby poszukujące pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.


 

 

 

GIEŁDA PRACY W PIONKACH


Przedstawiciel firmy OVB podczas  spotkania z młodzieżą
 
21 czerwca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pionkach odbyła się giełda pracy, w której uczestniczyły osoby bezrobotne, poszukujące pracy w tym beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Podczas spotkania, które poprowadził Pan Michał Fabiszewski Kierownik Oddziału OVB Allfinanz Spółka Finansowa w Pionkach omówiono szczegóły oferty pracy na stanowisku managera-specjalisty ds. kontaktu z klientami, m.in. zasady współpracy, system wynagrodzeń oraz możliwości  dalszego rozwoju.
Osoby odwiedzające w tym dniu Punkt Pośrednictwa Pracy miały również możliwość skorzystania z ofert pracy zgłoszonych do jednostki. Punkt Pośrednictwa Pracy w Pionkach powstał w wyniku realizacji ogólnopolskiego  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

 

TARGI PRACY W SOCHACZEWIE


Młodzież zainteresowana ofertami pracy prezentowanymi przez MBP i PPP
 

18 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury „BORYSZEW” w Sochaczewie odbyły się Targi ”Edukacja – Praca - Przedsiębiorczość”, organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objął Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki. Targi były częścią projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich mieszkańców miasta, osób bezrobotnych, młodzieży uczącej się, a w szczególności tegorocznych absolwentów zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia oraz podjęciem zatrudnienia.

 

 

Młodzież Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie podczas występu artystycznego

Celem Targów była prezentacja ofert pracy, ułatwienie kontaktu z  pracodawcami, a także przedstawienie usług rynku pracy. Oferty zatrudnienia oprócz lokalnych firm oraz agencji pracy prezentował także Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie. W ramach Targów przeprowadzone zostały też warsztaty dla młodzieży mające na celu pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. W zorganizowanym punkcie doradczym młodzi ludzi mieli możliwość skorzystania z usług pośrednika pracy Punktu Pośrednictwa Pracy i doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery. Imprezę uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie, która wykonała covery znanych utworów muzycznych.

 

 

 

 


 

 

 

TYDZIEŃ WIEDZY O RYNKU PRACY


Młodzież podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK

Od 22 do 28 maja w szkołach powiatu legionowskiego: Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Legionowie oraz Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie zorganizowano Tydzień Wiedzy o Rynku Pracy. Organizatorami było Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy z Legionowa? jednostki utworzone w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkań z młodzieżą odbyły się zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dla młodzieży zorganizowano zajęcia z zakresu: badania predyspozycji zawodowych oraz refleksji na temat celów życiowych a także zajęcia dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

 

Pośrednik pracy udziela młodzieży informacji dotyczących prezentowanych ofert pracy

Dzięki zajęciom młodzież uświadomiła sobie jak ważne są nasze predyspozycje zawodowe oraz jak determinują wybór przyszłego zawodu w odniesieniu do aktualnego rynku pracy. Klasy trzecie gimnazjum chętnie zaznajomiły się z ofertą lokalnych szkół ponadgimnazjalnych a także przekonali się jak ważny, już na tym etapie kształcenia, jest wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dzięki ćwiczeniom, które przygotowały doradca zawodowy MCK i pośrednik pracy PPP oraz ciekawej prezentacji multimedialnej zajęcia wielu uczniom pozwoliły na odkrycie nowych profili w liceach oraz zawodów w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. Na zakończenie cyklu zajęć na młodzież czekał kiermasz pracy zorganizowany przez Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Legionowie. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, która już teraz chce zdobywać doświadczenie zawodowe oraz po ukończeniu szkoły wejść na rynek pracy z nowym bagażem doświadczeń.


 

 

 

ZAJĘCIA Z DORADCĄ


Beneficjenci projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? podczas próby określania czynników korzystnej autoprezentacji
22 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku doradca zawodowy Beata Cybula przeprowadziła zajęcia z beneficjantami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?. Tematyka spotkania dotyczyła czynników korzystnej autoprezentacji. Podczas spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się jak wywierać dobre pierwsze wrażenie i prawidłowo rozwijać umiejętności budowania własnego wizerunku.
Ogromne znaczenie w procesie autoprezentacji jest właściwy dobór informacji przedstawionych w odpowiedniej formie i czasie. Uczestnicy zajęć mieli możliwość przeanalizowania różnych form komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Mogli przekonać się, jak ważny jest właściwy dobór słów, zachowania oraz gestów i mimiki. Cały wachlarz umiejętności prezentowania siebie przed innymi osobami wpływa na to, jak zostaniemy odebrani. Według beneficjentów, sytuacją najbardziej niekorzystną jest, towarzyszący podczas autoprezentacji, stres. Na koniec spotkania uczestnicy podjęli dyskusję dotyczącą sposobów radzenia sobie z opanowaniem sytuacji stresowych.
Istotne, podczas zajęć, było zrozumienie przez beneficjentów, iż sukces w życiu osobistym i zawodowym w dużym stopniu zależy od naszej autoprezentacji, czyli umiejętności kontrolowania sposobu, w jaki jesteśmy postrzegani przez otoczenie.


 

 

 

RECEPTA NA KARIERĘ


Młodzież uczestnicząca w spotkaniu zorganizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu
21 maja Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu zorganizowało w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie z młodzieżą ostatnich III klas. Hasłem przewodnim spotkania, w którym uczestniczyło około stu osób, było planowanie dalszej kariery edukacyjno - zawodowej. W spotkaniu uczestniczyły również Agnieszka Fąk- doradca zawodowy MCIZ oraz Aneta Glinka- lider KP z Ostrołęki. Młodzież miała możliwość uzyskać informację o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie ostrołęckim, czynnikach decydujących o trafnym wyborze zawodu a także tendencjach rynku pracy dotyczacych zawodów przyszłości. Prowadzące omówiły także znaczenie posiadanych cech osobowości, temperamentu i predyspozycji zawodowych w budowaniu własnej kariery zawodowej. Podczas przerwy zaproszeni goście chętnie odpowiadali na pytania uczniów. Po zakończeniu prelekcji uczestnicy mogli zapoznać się z materiałami promocyjnymi MCK w Myszyńcu.


 

 

 

DZIEŃ OTWARTY W ZSP W IŁŻY


Punkt informacyjny MCK podczas Dnia Otwartego ZSP w Iłży
 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży uczestniczyło w Dniu Otwartym zorganizowanym 15 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży. Wydarzenie to było doskonałą okazją do promowania oferty OHP.
Gimnazjaliści zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną oraz nowymi kierunkami kształcenia proponowanymi przez szkołę ponadgimnazjalną. Dodatkowo młodzież uzyskała informacje dotyczące MCK- jednostki, która funkcjonuje w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się broszury informacyjne i ulotki OHP związane z zawodami przyszłości. Podczas wydarzenia doradca zawodowy odpowiadał na pytania  zainteresowanych.
Uczestnictwo w tym wydarzeniu pozwoliło na dotarcie do potencjalnych beneficjentów nie tylko z Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży.


 

 

 

MOJA ŚCIEŻKA KARIERY


Podczas zajęć grupowych młodzież aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach proponowanych przez pośrednika pracy
 

10 maja w MCK i PPP w Legionowie odbyły się porady grupowe dla młodzieży gimnazjalnej „Moja ścieżka kariery”, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy spotkaniu  uczestniczyła młodzież ostatnich klas gimnazjum. W związku z otwartą rejestracją do szkół ponadgimnazjalnych doradca zawodowy – Daria Drelak oraz pośrednik pracy- Nel Hulist przedstawiły młodzieży aktualną ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego oraz z Warszawy. Uczestnicy zajęć przekonali się jak ważny, już na tym etapie kształcenia, jest wybór swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dzięki ćwiczeniom, które przygotowały prowadzące oraz ciekawej prezentacji multimedialnej zajęcia pozwoliły uczniom na odkrycie nowych kierunków kształcenia. Po zajęciach młodzież otrzymała materiały edukacyjne oraz ulotki promujące projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

Młodzież z dużym zainteresowaniem zapoznawała się z ofertami pracy przygotowanymi przez pośrednika pracy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ODKRYWAMY SIEBIE ZAWODOWO


Beneficjenci projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? podczas określania własnych zainteresowań zawodowych
9 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku doradca zawodowy Beata Cybula przeprowadziła zajęcia z beneficjantami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?. Warsztaty dotyczyły diagnozy predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań zawodowych.
Uczestnicy projektu mieli możliwość przedstawienia wyobrażeń o sobie, swoich aspiracji i ambicji, uzdolnień oraz własnych zainteresowań, pasji oraz odpowiedzi, czym chcieliby się zajmować. Poprzez diagnozę predyspozycji, określenie swoich mocnych stron oraz zdolności, młodzież mogła sprecyzować, jaka praca będzie sprawiała im przyjemność. Osoby, których praca zawodowa pokrywa się z ich osobistymi zainteresowaniami, dużo łatwiej będą odnosić sukces, gdyż będą lepiej zmotywowanymi i zaangażowani w pracę.
Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwoliła beneficjentom poznać swoje zainteresowania, temperament, uzdolnienia czy cechy osobowości, ale także zidentyfikować posiadane zasoby: mocne i słabe strony, możliwości zawodowe, wartości i potrzeby.


 

 

 

TARGI PRACY W SOCHACZEWIE


Odwiedzający Targi przy stoisku MCK i PPP

26 kwietnia w sochaczewskim Hotelu Chopin odbyły się Targi Pracy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie. Uczestnikami Targów były firmy m.in. BB Partner, APT Jaga Temp, Stokrotka, DK Partner, MS Jobs, Aljeka, ARTEX, Best-Chem, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, Orange, Zibi. Wśród tych instytucji znalazł się także Punkt Pośrednictwa Pracy OHP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, reprezentowane przez pośrednika pracy Kamilę Gołaszewską-Kotlarz oraz doradcę zawodowego Krzysztofa Etmanowicza. Wydarzenie to zostało zainagurowane przez Wicestarostę Starostę sochaczewskiego, Janusza Ciurę oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Krzysztofa Wasilewskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pośrednik pracy PPP w Sochaczewie podczas przedstawiania ofert pracy
Pośrednik pracy PPP z Sochaczewa, prezentowała oferty pracy dla młodzieży oraz tegorocznych licznie zgromadzonych maturzystów. Zachęcała do wspierania idei wolontariatu oraz odbywania staży. Natomiast osobom bezrobotnym zostały zaprezentowane oferty pracy stałej i krótkoterminowej oraz możliwości założenia własnej działalności gospodarczej. Doradca zawodowy pomagał w skonstruowaniu profesjonalnego CV oraz doradzał maturzystom w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
Uczestnicy Targów mieli możliwość bezpośredniego spotkania z pracodawcami, doradcami zawodowymi. Udział Punktu Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery OHP zaowocował popularyzacją naszej działalności wśród licznie przybyłych gości oraz przedstawienie projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?.


 

 

 

JAK DOSTOSOWAĆ SIĘ DO WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY?


Beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” podczas analizy cech współczesnego rynku pracy
 
26 kwietnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku doradca zawodowy Beata Cybula przeprowadziła zajęcia z beneficjantami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży z cechami współczesnego rynku pracy. Często młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy jak powinni się przygotować, by móc w pełni funkcjonować w danej branży zawodowej.
Młodzież chętnie zabierała głos na temat wymagań obecnego rynku pracy, zarówno tego lokalnego, jak i o zasięgu krajowym. Istotne jest, by młodzi ludzie mieli świadomość, iż muszą być przygotowani na mobilność zawodową. Jest to tylko jedna, z licznych, cech współczesnego rynku pracy. Młodzież, obecna na spotkaniu, odważnie patrzyła w przyszłość i nie wykazywała obaw związanych z przymusem częstej zmiany miejsca pracy.
Poza tym beneficjenci mogli dowiedzieć się o elastyczności rynku pracy, wzroście wymiany międzynarodowej, zmieniających się wartościach i stylach życia ludzkiego, ale także doradca zawodowy zwrócił uwagę na zjawisko samozatrudnienia, czyli konieczności tworzenia sobie miejsca pracy.
Z pewnością współczesny rynek pracy stawia przed młodzieżą wysokie wymagania, jednak uczestnicy spotkania potraktowali te wyzwania nie jako zagrożenie, ale jako szansę na rozwój, zdobywanie nowych doświadczeń oraz odniesienie sukcesu zawodowego.


 

 

 

PORADY INDYWIDUALNE W MCK W BIELSKU


Uczestnik zajęć podczas porady indywidualnej
 
25 kwietnia. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyły się porady indywidualne, z których korzystali przeważnie uczniowie III klas gimnazjum. Już po egzaminach, które dadzą im przepustkę do szkoły ponadgimnazjalnej, chcieli upewnić się czy kierunki, które wybrali są dla nich odpowiednie. Młodzież zainteresowana była przede wszystkim sprawdzeniem siebie: własnych możliwości, wiedzy i umiejętności w odniesieniu do zawodów przyszłości.
Doradca zawodowy Beata Cybula zwracała szczególną uwagę na to, jak ważne jest, by wybór przyszłego zawodu był zgodny z cechami osobowościowymi  i zainteresowaniami, gdyż tylko wtedy jego wykonywanie przyniesie w przyszłości radość i satysfakcję. Uczestnicy otrzymali od doradcy zawodowego ulotki informacyjne, które posłużą im, jako materiały pomocnicze przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.


 

 

 

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH ? ZAKOŃCZENIE KURSU


Uczestnicy szkolenia podczas ćwiczeń praktycznych z obsługi komputerowych programów magazynowych
 
W dniu 19 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach zakończył się kurs zawodowy: „Magazynier z obsługą wózków widłowych”, w którym wzięło udział 8 beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Uczestnikami szkolenia, które rozpoczęło się 25 marca byli młodzi mieszkańcy powiatów białobrzeskiego i radomskiego. Zajęcia trwały łącznie 122 godziny, podczas których uczestnicy poznali warsztat pracy magazyniera, ćwiczyli praktycznie na kasach fiskalnych, pracowali przy komputerach opanowując programy magazynowe oraz nabyli wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowych. Program szkolenia obejmował również materiał z zakresu: gospodarki magazynowej, ładunkoznawstwa, BHP.
Ostatniego dnia zajęć, kursanci pozytywnie zaliczyli egzamin wewnętrzny i na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty poświadczające ukończone szkolenie, a z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć. Dzięki ukończonemu szkoleniu beneficjenci nabyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne w staraniu się o pracę w sektorze logistyki, handlu i wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na zawód magazyniera lub operatora wózków widłowych, a dzięki zdobytym certyfikatom zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie.


 

 

 

POROZMAWIAJMY O ZAWODACH W MCK W BIELSKU


Beneficjenci projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? określają swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe
Dla zdecydowanej większości młodzieży decyzja o wyborze zawodu i dalszej ścieżki edukacyjnej jest sytuacją trudną, dlatego młodzież oczekuje profesjonalnej pomocy w tym zakresie. W związku z tym 18 kwietnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku doradca zawodowy Beata Cybula przeprowadziła zajęcia zawodoznawcze z beneficjentami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?. Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z szeroką gamą zawodów przyszłości, a także poznanie rynku pracy, sytuacji gospodarczej, dróg kształcenia i perspektyw dla danego zawodu.
Podczas spotkania młodzież określała swoje zainteresowania oraz zapoznawała się z determinantami wyboru zawodu. Doradca zawodowy uświadomił uczniom, na co należy zwracać uwagę, planując swoją przyszłość edukacyjną i zawodową.
Młodzież chętnie podejmowała dyskusję dotyczącą możliwości kształcenia w odniesieniu do rynku pracy. Doradca zawodowy przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, czy ich własne zainteresowania, wiedza, osobowość i możliwości pozwolą na wykonywanie wybranego zawodu.


 

 

 

PROMOCJA OSZ W BIAŁOBRZEGACH


Młodzież uczestnicząca w spotkaniu
16 kwietnia odbyła się prezentacja projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? w ZSP im. Staszica w Białobrzegach. Spotkanie z uczniami ostatnich klas prowadzili: Małgorzata Dudkiewicz ? pośrednik pracy PPP i Norbert Górniewski ? specjalista ds. szkoleń OSZ.
W prezentacji wzięło udział łącznie ok. 70 osób, które były żywo zainteresowane projektem, na koniec spotkania uczestnicy zadawali pytania, z których wynika, że zainteresowani są głównie szkoleniami oferowanymi przez OSZ oraz pomocą przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych i ofertami pracy z PPP.


 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU ZAWODOWEGO W OSZ W BIAŁOBRZEGACH


Zajęcia praktyczne z kasami fiskalnymi
 
16 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach zakończył się kurs zawodowy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, w którym wzięło udział 10 beneficjentów programu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
Uczestnikami szkolenia, które rozpoczęło się 2 kwietnia były same kobiety z powiatu białobrzeskiego, radomskiego i lipskiego. Zajęcia trwały łącznie 72 godziny, podczas których uczestniczki poznały warsztat pracy sprzedawcy, ćwiczyły praktycznie na kasach fiskalnych oraz pracowały na aplikacjach komputerowych z zakresu sporządzania dokumentów sprzedaży itp.
12 kwietnia beneficjentki programu wzięły udział w warsztatach: Aktywne metody poszukiwania pracy, które prowadzili wspólnie Małgorzata Dudkiewicz – pośrednik pracy PPP i Norbert Górniewski – specjalista ds. szkoleń OSZ.
Ostatniego dnia zajęć, kursantki pozytywnie zaliczyły egzamin wewnętrzny i na koniec wszystkie otrzymały certyfikaty poświadczające ukończone szkolenie, a z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestniczki wysoko oceniły poziom merytoryczny zajęć. Dzięki ukończonemu szkoleniu uczestniczki kursu mają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, żeby starać się o pracę w sektorze handlowym, a dzięki zdobytym certyfikatom zwiększają swoje szanse na zatrudnienie.


 

 

 

PROMOCJA MCK IŁŻ


Uczniowie podczas promocji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 
11 kwietnia doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Iłży przeprowadził zajęcia informacyjno-promocyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach. Uczestnikami spotkania byli uczniowie III klasy Liceum Ogólnokształcącego.
Podczas zajęć przedstawiono ogólnopolski projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem spotkania była promocja i zachęcenie młodzieży do korzystania z usług MCK.
Uczestnicy spotkania to młodzi ludzie, którzy stoją przed faktem dokonania wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a tym samym przed podjęciem jednej z najważniejszych życiowych decyzji. W związku z tym w trakcie spotkania licealiści otrzymali rankingi uczelni akademickich w Polsce, jak również ulotki i broszury związane z zawodami przyszłości. Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach.


 

 

 

GIEŁDA PRACY W LEGIONOWIE


Pośrednik pracy przedstawia młodzieży oferty pracy przygotowane przez PPP
 
10 kwietnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Legionowie utworzonym w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, odbyła się Giełda Pracy. Pośrednik Pracy – Nel Hulist zorganizowała spotkanie z pracodawcą, który zaoferował oferty pracy w charakterze hostessy, promotora. Na zainteresowanych czekało kilkanaście miejsc pracy oraz możliwość odbycia pierwszej rozmowy z pracodawcą. Podczas Giełdy młodzież korzystała również z porad indywidualnych prowadzonych przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery – Darię Drelak. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców Legionowa.





 

 

 

PIERWSZE DECYZJE GIMNAZJALISTY


Uczestnicy warsztatów podczas planowania kariery w trakcie zajęć z doradcą zawodowym MCK Przasnysz.
 
„Przygotowanie do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej” to temat cyklu spotkań, które w dniach od 3 do 9  kwietnia  odbywały  się w MCK w Przasnyszu w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W trakcie zajęć organizowanych dla młodzieży ostatnich klas gimnazjum, uczestnicy zastanawiali się nad własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami i umiejętnościami w kontekście wyboru zawodu i kolejnego szczebla edukacji. Poznali świat zawodów, rynek edukacji. Dowiedzieli się, że planowanie własnej kariery jest kwestią złożoną i wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników. Cały proces wymaga czasu, a także poszukiwań wyczerpujących odpowiedzi na pytania: kim jestem, co jest dla mnie ważne, dokąd zmierzam. Podjęty na rzecz planowania kariery wysiłek przynosi zdaniem uczestniczącej w spotkaniach młodzieży wymierne korzyści Dbanie o kształtowanie własnej kariery, zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i zawodowego.


 

 

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PIONKACH


Doradca zawodowy podczas prezentacji jednostek MCK i PPP
 

Doradca zawodowy MCK i pośrednik pracy PPP w Pionkach wzięli udział w odbywającym się 9 kwietnia przedsięwzięciu organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach pt. „Dzień Przedsiębiorczości – Co dalej maturzysto”. Organizowany Dzień Przedsiębiorczości miał na celu zapoznanie uczniów klas maturalnych z aktualną ofertą edukacyjno-zawodową, prezentowaną przez szkoły wyższe oraz instytucje rynku pracy. Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor CKZiU Magdalena Wiśniewska, która podkreśliła, że planowanie kariery zawodowej jest bardzo istotne w życiu młodego człowieka, zapraszając tym samym  wystawców do przedstawienia działalności reprezentowanych instytucji.

 

 

 

Młodzież przy stoisku OHP
 
Młodzież uczestnicząca w przedsięwzięciu uzyskała poza informacjami na temat ofert kształcenia szkół wyższych również informacje na temat  rynku pracy i tego jak odnaleźć się na nim po ukończeniu szkoły.
Osoby odwiedzające stoisko Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy miały okazję poznać działalność jednostek OHP oraz uzyskać informacje na temat projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, warunków i korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie. Ponadto zainteresowane osoby miały możliwość i zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy przygotowanymi przez pośrednika pracy.



 

 

 

AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY


Wspólne rozwiązywanie zadań przez uczestników projektu

W wyniku wspólnego działania jednostek OHP w Białobrzegach: Punktu Pośrednictwa Pracy i Ośrodka Szkolenia Zawodowego, 28 marca odbyły się warsztaty: ?Aktywne metody poszukiwania pracy?. Zajęcia prowadzili wspólnie Małgorzata Dudkiewicz ? pośrednik pracy oraz Norbert Górniewski ? specjalista ds. szkoleń, a przeznaczone były dla beneficjentów programu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?, którzy korzystają ze szkoleń organizowanych przez OSZ. Celem zajęć było przede wszystkim poznanie metod aktywnego poszukiwania pracy, poznanie źródeł ofert pracy, poznanie konstrukcji ogłoszeń o pracę.
W czasie spotkania uczestnicy rozwiązywali min. testy kompetencyjne, których omówienie odbędzie się 9 kwietnia Podczas warsztatów uczestnicy chętnie zabierali głos i byli aktywni podczas wykonywanych ćwiczeń.

 

 

Omówienie wyników ćwiczenia przez uczestnika warsztatów

















 

 

 

KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII C


Uczestnicy kursu organizowanego przez OSZ podczas zajęć teoretycznych
 

Od 20 marca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach trwa kurs na kierowcę kategorii C, który jest realizowany przez wykonawcę zewnętrznego firmę KMP Edukacja z Radomia. W szkoleniu uczestniczy 8 beneficjentów w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursanci ukończyli 20 godzin zajęć teoretycznych, a także wszyscy przeszli pomyślnie badania lekarskie i psychotechniczne. 

W dalszej części szkolenia beneficjenci będą uczestniczyli w zajęciach praktycznych polegających na nauce i doskonaleniu umiejętności jazdy samochodem ciężarowym o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Po zakończeniu praktycznej części kursu uczestnicy szkolenia będą zdawać egzamin wewnętrzny w ośrodku nauki jazdy KMP, a następnie przystąpią do państwowego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Radomiu. Pozostaje nam trzymać kciuki za pomyślne zdanie egzaminów, bo o oferty pracy w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych nasi kursanci nie powinni się martwić.


 

 

PIERWSZY DZIEŃ GIEŁDA PRACY W PPP BIAŁOBRZEGI


Uczestnik giełdy pracy (z prawej strony) podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
 
20 marca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Białobrzegach odbyła się giełda pracy. Na spotkanie z pracodawcą – Firma Usługowa Cezary Ślusarczyk - przybyli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystający z usług Punktu Pośrednictwa Pracy. Giełda umożliwiła bezpośredni kontakt osobom poszukującym pracy z pracodawcą, który przedstawił swoje oferty pracy na stanowisko pracownik wulkanizacji (dla osób bezrobotnych) i kolporter ulotek (praca krótkoterminowa dla osób uczących się) oraz udzielił pełnej i fachowej informacji na temat warunków pracy, wymagań i wynagrodzenia. Cenną informacją dla uczestników giełdy była również, przeprowadzona przez pracodawcę, analiza lokalnego rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy. W rozmowie nawiązano również do tematu dotyczącego praw i obowiązków pracownika oraz wymagań i oczekiwań pracodawców wobec swoich podwładnych. Przedsiębiorca przeprowadził również wstępne rozmowy rekrutacyjne z osobami zainteresowanymi prezentowanymi przez niego ofertami pracy. Spotkanie to było ważnym doświadczeniem zarówno dla beneficjentów uczestniczących w giełdzie, jak i samego pracodawcy, który jak sam przyznał, po raz pierwszy uczestniczył w tego typu spotkaniu.


 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ PRZEPIS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ


Uczestniczki  warsztatów podczas wykonywania ćwiczeń
 

22 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Iłży zorganizowano zajęcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem zajęć było promowanie wśród młodych ludzi postaw przedsiębiorczych. Podczas spotkania doradca zawodowy MCK przedstawił cechy osoby przedsiębiorczej i podkreślił, że jednym z najistotniejszych czynników sukcesu jest wiara w siebie i swoje możliwości. Ponadto wskazał, iż człowiek przedsiębiorczy to nie tylko ten, który prowadzi przedsiębiorstwo na własny rachunek, ale również ten, który jest gotowy do podejmowania ryzyka, nie unika nowych sytuacji, potrafi wykorzystać szansę i przekształcić ją w sukces.

Młodzież podczas warsztatów mogła określić swoje predyspozycje i ocenić umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wykonując ćwiczenia oraz rozwiązując testy. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, ulotki i broszury.


 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY Z MCK W BIELSKU!


Uczestnicy projektu podczas grupowej informacji zawodowej w MCK w Bielsku
21 marca w MCK w Bielsku odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradca zawodowy MCK Anna Sobocińska przeprowadziła grupową informację zawodową z uczniami gimnazjum z gminy Bielsk.
Młodzi ludzie w wieku 15-16 postanowili pożytecznie spędzić pierwszy dzień wiosny uznawany również za dzień wagarowicza i na ?wagary? przybyli do MCK w Bielsku na zajęcia: ?Postawa przedsiębiorcza. Różnice między przedsiębiorczością a samozatrudnieniem.? Uczestnicy poznali podstawowe informacje z zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej, dowiedzieli się również, czy mają cechy przedsiębiorców. Ponadto mieli okazję samodzielnie wykreować nową firmę, wymyślić dla niej zakres działalności, lokalizację i nazwę. Młodzież była bardzo aktywna, zainteresowana tematem zajęć, zajęcia przebiegały w miłej, wesołej wiosennej atmosferze..


 

 

 

PROMOCJA MCK I PPP W PIONKACH


Spotkanie z pośrednikiem pracy

21 marca odbyły się ostatnie zajęcia kończące cykl spotkań promocyjno-informacyjnych z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Pionkach, mające na celu przedstawienie oferty Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Pionkach utworzonych w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz.
W organizowanych spotkaniach uczestniczyła młodzież z klas drugich i trzecich. Są to uczniowie, którzy niebawem staną przed jednym z najważniejszych wyborów swojego życia - podjęciem decyzji o dalszej drodze edukacyjno-zawodowej. Obecna sytuacja na rynku pracy ? wysokie bezrobocie, brak ofert zatrudnienia, sprawia, że młodzież ma duże problemy z wyborem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, znalezieniem pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

 

 

Doradca zawodowy podczas prezentacji oferty MCK
Uczestnictwo w projekcie ?OHP jako realizator usług rynku pracy? wyposaża młodych ludzi w wiedzę niezbędną do prawidłowego poruszania się po rynku pracy. Młodzież ma możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, uczy się sporządzania dokumentów aplikacyjnych i właściwego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznaje aktywne metody poszukiwania pracy oraz uzyskuje wiedzę na temat rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Komplementarność jednostek MCK i PPP umożliwia młodzieży pełne przygotowania do wejścia na rynek pracy. Po zakończeniu udziału w projekcie młody człowiek jest bogaty w wiedzę teoretyczną oraz ma możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi w Punkcie Pośrednictwa Pracy.



 

 

 

PIERWSZE KROKI NA RYNKU PRACY?


Uczestnik projektu podczas spotkania indywidualnego z pośrednikiem pracy PPP Moniką Chojnacką
 

5 marca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu odbyły się zajęcia z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Podczas zajęć zostało poruszonych wiele tematów bliskich dzisiejszemu rynkowi pracy,  m.in. „Dokumenty aplikacyjne- CV i list motywacyjny”, „Prawa i obowiązki pracownika”, „Wyszukiwanie ofert pracy”. Dzięki tym tematom młodzież mogła dowiedzieć się jakie są pierwsze kroki stawiane na rynku pracy. Nauka  poprawnego  redagowania dokumentów aplikacyjnych, poznanie strategii poszukiwania pracy odgrywa bardzo ważna rolę ponieważ znacznie ułatwia wejście na rynek pracy. 

Uczestnikami spotkania byli beneficjenci do 25 roku życia, zarówno osoby uczące się jak i bezrobotni, dlatego też tematyka spotkania została dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. 


 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ


Młodzież przygotowująca się do inscenizacji ?rozmowy kwalifikacyjnej?
20 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Warce odbyły się warsztaty grupowe pt. ?Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej? w ramach projektu ? OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież w trakcie zajęć otrzymała wiele przydatnych wskazówek dotyczących m.in. tego jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jaki ubiór jest najbardziej stosowny oraz jak wywrzeć dobre wrażenie na swoim rozmówcy. Podczas zajęć została również poruszona problematyka tzw. ? pytań zakazanych?, które wywołały bardzo burzliwą dyskusję wśród uczestników. Jednym z ćwiczeń zaproponowanych przez doradcę zawodowego było zainscenizowanie rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzież bardzo dobrze wykonała zadanie, które umożliwiło również wymianę ciekawych spostrzeżeń.


 

 

 

SZKOLENIE ZAWODOWE W BIAŁOBRZEGACH


Uczestnicy podczas warsztatów z komunikacji interpersonalne
 

W dniach 12 – 14 grudnia odbyło się pierwsze szkolenie w nowopowstałym Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach, którego tematem było „Napełnianie zbiorników samochodowych gazem LPG”. Dzień wcześniej 11.12.2012 r. jako wstęp do szkolenia odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej i aktywnego słuchania, mające na celu integrację grupy. Zajęcia w wymiarze 2 h lekcyjnych przeprowadził specjalista ds. szkoleń – Norbert Górniewski. W zajęciach warsztatowych jak i kursie z napełniania zbiorników LPG wzięło udział sześciu beneficjentów, dwie kobiety i czterech mężczyzn w wieku 20 – 22 lat, nie uczących się i nie pracujących.

 

 

Trener z beneficjentami podczas szkoleń praktycznych

W czasie zajęć kursanci otrzymali ciepłe posiłki. Szkolenie prowadził trener Andrzej Sikorski z Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Szkoleniowego „KMP” z Radomia. Zajęcia trwały trzy dni: dwa dni teorii po 8 h lekcyjnych i ostatniego dnia 6 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych na stacji benzynowej Grupy Pegaz w Falęcicach k/Białobrzegów. Zajęciom praktycznym uważnie przyglądał się właściciel sieci stacji Janusz Maliszewski, który zadeklarował, że jeszcze do końca roku zatrudni jedną z tych osób do pracy na stacji. Uczestników szkolenia czeka jeszcze egzamin przed Transportowym Dozorem Technicznym w Radomiu, który ma się odbyć w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kursu. Z informacji przekazanych przez trenera oraz z własnych obserwacji można wnioskować, że młodzież biorąca udział w szkoleniu jest dobrze przygotowana do egzaminu, na który pojadą do Radomia i wrócą do Białobrzegów bezpłatnie wynajętym przez wykonawcę busem.

 

Beneficjent projektu podczas zajęć praktyczne prowadzonych na stacji paliw
Dzięki bezterminowym uprawnieniom do napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG, jakie beneficjenci otrzymają po egzaminie, ich szanse na podjęcie zatrudnienia w branży paliwowej znacznie wzrosną.












 

 

 

PRAKTYKI, STAŻE, WOLONTARIAT


Beneficjenci projektu podczas zajęć
 

10 grudnia w  Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pionkach zostało zorganizowane  spotkanie grupowe dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone przez pośrednika pracy zajęcia miały na celu przybliżenie uczestnikom tego jak w dużym stopniu aktywność w czasie nauki szkolnej wpływa na karierę zawodową w dorosłym życiu.
Program zajęć został podzielony na dwie części. Pierwsza miała na celu przekazanie informacji o tym, że odbywane w czasie nauki w szkole praktyki zawodowe, podejmowanie staży, czy też udzielanie się w akcjach charytatywnych takich jak wolontariat, może w przyszłości zaowocować znalezieniem pracy odpowiadającej naszym zainteresowaniom i oczekiwaniom, z której wykonywania będziemy mogli czerpać satysfakcję i zadowolenie. W czasach wysokiego bezrobocia pracodawcy mają możliwość wybierania w napływających ofertach, dlatego nasze dokumenty aplikacyjne powinny być napisane w taki sposób, aby zachęcić przyszłego pracodawcę do ich przeczytania i zaproszenia na kolejny etap rekrutacji.

 

Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania ćwiczeń
Tej kwestii dotyczyła właśnie druga część spotkania. Młodzież otrzymała praktyczne wskazówki odnośnie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, po czym sama w praktyce mogła zmierzyć się z napisaniem własnego CV.
Wielu młodych ludzi szukających pracy po zakończeniu szkoły ma bardzo małe doświadczenie zawodowe, dlatego też pośrednik pracy zachęcał młodzież do różnych form aktywności w czasie nauki w szkole tj. praktyki, staże, wolontariat.Tak zdobyte doświadczenie na pewno przyda się w dorosłym życiu podczas szukania pracy.





 

 

 

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY


Młodzież z dużym zaangażowaniem wykonywała ćwiczenia zaproponowane przez doradcę zawodowego ćwiczenia
 
10 grudnia 2012 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Warce odbyły się warsztaty grupowe pt. „Młodzież na rynku pracy” w ramach projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży z zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy. Młodzież miała okazję do zapoznania się z następującymi terminami: rynek pracy, zawód, działalność gospodarcza, bezrobocie. Dowiedziała się również jakie zawody uznawane są za zawody przyszłości, jaka jest stopa bezrobocia w Polsce, regionie i powiecie oraz jakie informacje są niezbędne w planowaniu przyszłości zawodowej.
Dzięki wykorzystaniu kwestionariusza pt. „Taki jestem” młodzież miała możliwość poznania własnego typu osobowości zawodowej a następnie zweryfikowanie czy pasuje on do wymarzonej pracy.
Uczestnicy wykazali się dużą aktywnością, podczas dyskusji na temat wymagań, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy, młodym ludziom. Wymienili miedzy sobą wiele ciekawych, praktycznych spostrzeżeń dotyczących lokalnego rynku pracy. Jak również dokonali porównania, ofert rynku regionalnego, krajowego i zagranicznego.


 

 

 

GOTOWI DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY


Rozdanie zaświadczeń uczestnikom szkoleń przez doradcę zawodowego MCK w obecności Dyrektor ZSP nr 2 – Agnieszki Stępień
 

6 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyło się ostatnie spotkanie z uczestnikami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to szczególny dzień kończący cykl spotkań organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach przygotowujących  młodzież do wejścia na rynek pracy.
Beneficjenci projektu w czasie warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego mieli możliwość lepszego poznania siebie, poprzez określenie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, umiejętności oraz mocnych i słabych stron. Podczas planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej uczestnicy mogli liczyć na wsparcie doradcy oraz korzystać z zasobów metodycznych MCK. Ponadto młodzi ludzie otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, które dają szansę na znalezienie wymarzonej pracy spełniającej oczekiwania i dającej satysfakcję z jej wykonywania.

 

Doradca zawodowy MCK z uczestnikami projektu
W czasie spotkania Katarzyna Wiśniewska - doradca zawodowy  podziękowała Dyrektor ZSP nr 2 w Pionkach -  Pani Agnieszce Stępień za współpracę i wyraziła nadzieję na kontynuowanie spotkań z młodzieżą w przyszłości.
Po części oficjalnej beneficjenci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatu z zakresu poradnictwa zawodowego pt. „Vademecum kariery” oraz materiały promocyjne.







 

 

 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE W SIERPCU


Beneficjenci projektu razem z wychowawczynią Ewą Maciejewską podczas spotkania
6 grudnia 2012r. młodzież klasy zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu uczestniczyła w spotkaniu grupowym w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży kończącej kształcenie rzemieślnicze o możliwościach zdobycia umiejętności przydatnych przy poszukiwaniu pracy. Podczas zajęć młodzież mogła poznać aktywne metody poszukiwania pracy. Ponadto pośrednik pracy Sylwia Mielczarek omówiła ranking zawodów najbardziej pożądanych na rynku pracy i przedstawiła aktualne oferty pracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP Sierpc. Na koniec spotkania beneficjenci projektu otrzymali upominki i broszury oraz uczestniczyli w mikołajkowym poczęstunku.


 

 

 

TARGI WYSTAWIENNICZE W PIONKACH


Dyrektor CEiPM w Radomiu ? Henryk Słomka oraz doradca zawodowy MCK ? Katarzyna Wiśniewska w trakcie rozmowy z osobami odwiedzającymi stoisko CEiPM
W dniach 29-30 listopada w budynku Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbyły się I Regionalne Targi Wystawiennicze ? Pionki 2012 organizowane w ramach projektu unijnego ?Pionki miejscem sukcesu ? promocja gospodarcza Mazowsza?. Głównym organizatorem imprezy targowo ? wystawienniczej była Gmina Miasto Pionki oraz firma Kamrat Konsulting pełniąca nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia. Patronat honorowy nad Targami Pionki 2012 sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego ? Adam Struzik, Starosta Radomski ? Mirosław Ślifirczyk oraz Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Patronat medialny nad targami objęli: Głos Regionu, Gazeta Wyborcza, Dwutygodnik Samorządowy ?Nad Zagożdżonką? oraz Puls Biznesu.
Do udziału w Targach Wystawienniczych ? Pionki 2012 zostali zaproszeni: inwestorzy, przedsiębiorcy z branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, jednostki samorządowe, instytucje oraz urzędy. Na targach zaprezentowali się m.in. P.P.H.U BATO, Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne BOCHEM Sp. z o.o., Instytut Techniki Budowlanej, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Bank Spółdzielczy w Pionkach, Starostwo Radomskie, Urząd Miasta Pionki, Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pionkach, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
Na targach zaprezentowały się również Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach, utworzone w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w tego typu imprezie dał możliwość promocji projektu i działalności jednostek wśród szerszej grupy odbiorców zarówno z terenu miasta Pionki jak i całego regionu radomskiego.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Radomski - Mirosław Ślifirczyk oraz Burmistrz Miasta Pionki ? Marek Janeczek. Targi wystawiennicze były kolejnym etapem promocji miasta, które powinno kojarzyć się z hasłem: ?Pionki miejscem sukcesu ? promocja gospodarcza Mazowsza?.
Organizacja takiego przedsięwzięcia to niezwykle ważna i cenna inicjatywa, wnosząca nieoceniony wkład do prężnego rozwoju miasta Pionki i całego województwa mazowieckiego, sprzyjająca promocji i wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości.


 

 

 

BIELSK: SPOTKANIE Z RODZICAMI


Uczestnicy spotkania w Gimnazjum w Bielsku
Doradca zawodowy MCK w Bielsku ? Anna Sobocińska zorganizowała spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Gimnazjum w Bielsku. Spotkanie odbyło się 29 listopada na terenie szkoły. Podczas spotkania doradczyni zawodowa przedstawiła rodzicom młodzieży zasady uczestnictwa w projekcie ?OHP jako realizator usług rynku pracy? i zachęciła do wstąpienia do projektu. Młodzież w wieku gimnazjum (tj 15 lat) często nie ma świadomości, czym jest doradztwo zawodowe i jak może okazać się pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej edukacji i wyboru zawodu. W związku z tym doradca zawodowy doradziła rodzicom do rozmowę z młodzieżą i zachęcenie ich do wstąpienia do projektu.
Kolejna część spotkania dotyczyła aktualnego systemu edukacji w Polsce i zmian w edukacji zawodowej, jakie nastąpiły od września 2012 roku. Rodzice byli bardzo aktywni, zadawali liczne pytania, zainteresowani byli spotkaniami indywidualnymi z doradcą zawodowym w siedzibie MCK w Bielsku.


 

 

 

JAK PORADZIĆ SOBIE W PRZYSZŁOŚCI ? ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY


Beneficjenci projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na grupowej informacji zawodowej
26 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyła się grupowa informacja zawodowa. Spotkanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem wsparcia dla beneficjentów projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem zajęć było ?Własna firma ? aspekty organizacyjne, prawne i ekonomiczne.?
Młodzież nieaktywna zawodowo uczestnicząca na zajęciach miała okazję wysłuchać prelekcji doradcy zawodowego na temat zakładania własnej działalności gospodarczej. Własna firma to możliwość pracy na swoim ale jednocześnie wielka odpowiedzialność. Uczestnicy spotkania otrzymali podstawowe informacje na temat aspektów organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych zakładania działalności gospodarczej.
Ponadto młodzież miała okazję obejrzeć film szkoleniowy ?Zakładam firmę? dzięki któremu mogli lepiej zrozumieć i przeanalizować kolejne działania w drodze do otwarcia własnej działalności gospodarczej.
Ważny aspekt w zakładaniu własnej firmy stanowią również cechy przedsiębiorcze. Młodzież dzięki testowi ?Czy jestem przedsiębiorczy? mogła ocenić swoje możliwości w prowadzeniu firmy. Zdecydowana większość młodzieży wykazała wiele cech i predyspozycji przedsiębiorczych. Z pewnością wpłynie to na ich dalszy rozwój oraz funkcjonowanie na rynku pracy.


 

 

 

JAK POSZUKIWAĆ PRACY


Uczestnik projektu podczas spotkania indywidualnego z doradcą zawodowym MCK w Bielsku
19 października w MCK w Bielsku odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Doradca zawodowy MCK Anna Sobocińska przeprowadziła poradnictwo indywidualne z 4 beneficjentami projektu ? każdy beneficjent miał do dyspozycji godzinę rozmowy doradczej. Beneficjenci to osoby młode, do 25 roku życia, poszukujące pracy.
Głównym tematem spotkania było ?Jak i gdzie szukać pracy??. Doradca zawodowy przedstawiła metody aktywnego poszukiwania pracy i stworzyła z nimi plan poszukiwań. Dodatkowo w trakcie spotkania beneficjenci zostali zapoznani z tematem asertywności w życiu zawodowym, jak również prywatnym. Uczestnicy wykazali zainteresowanie zagadnieniem samozatrudnienia, jako jednym z rozwiązań w poszukiwaniu pracy. Doradca zawodowy zaprosiła beneficjentów na kolejne spotkanie, celem przedstawienia możliwości i procesu podjęcia działalności gospodarczej.


 

 

 

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W BIELSKU


Uczestnicy spotkania podczas rozwiązywania testów predyspozycji zawodowych
17 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku utworzonym w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?, odbyło się spotkanie warsztatowe ?Praca: zawód czy kompetencje??. Prowadząca zajęcia doradczyni zawodowa Anna Sobocińska przedstawiła uczestnikom różnice między kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi , jak również pomagała określić, które z tych elementów w zależności od sytuacji, są istotne na rynku pracy. Kolejnym poruszanym tematem było trafne dopasowanie wymarzonego zawodu do własnych predyspozycji zawodowych. Uczestnicy byli bardzo aktywni podczas spotkania, zadawali wiele pytań jak również wymieniali się własnymi uwagami i spostrzeżeniami. Zajęcia zorganizowano w ramach trwającego od 15 października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012.


 

 

 

KREUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Z MCK


Beneficjentka projektu podczas rozmowy z doradcą zawodowym
11 w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Porady indywidualne odbyły się z czworgiem beneficjentów projektu. Doradca zawodowy MCK Myszyniec realizował z beneficjentami projektu takie tematy jak: ?Planowanie ścieżki kariery edukacyjno ? zawodowej, wyznaczanie celów?, ?Samozatrudnienie ? procedury dotyczące rejestracji działalności gospodarczej i źródła dofinansowania? oraz ? Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych?. Uczestnikami spotkań byli beneficjenci projektu, osoby bezrobotne do 25 roku życia oraz młodzież ucząca się. Tematy spotkań zostały dostosowane do potrzeb osób korzystających ze wsparcia doradczego. Każdy z beneficjentów jest inny, ma też różne potrzeby, cele i plany na przyszłość. Różnorodność tematyczna spotkań ma za zadnie pomóc w indywidualnym rozwiązywaniu problemów. Wśród młodzieży uczącej się najbardziej aktualnym i wykorzystywanym tematem jest planowanie dalszej edukacji i kariery zawodowej. Natomiast wśród osób bezrobotnych szczególnie popularna jest tematyka zakładania firmy oraz uzyskiwania dofinansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i inne formy oferowane przez instytucje wsparcia również stanowi ważną informację dla młodzieży bezrobotnej i poszukującej pracy. Dzięki indywidualnym spotkaniom w MCK młodzież ma możliwość lepszego poznawania siebie i urzeczywistniania swoich planów.


 

 

 

WOJEWÓDZKIE TARGI EDUKACJI PRACY I PRZEDSIEBIORCZOŚCI


Oferty pracy prezentowane podczas Targów wzbudzały bardzo duże zainteresowanie młodzieży

28 września Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zorganizowało WOJEWÓDZKIE TARGI EDUKACJI PRACY I PRZEDSIEBIORCZOŚCI, zamykające mazowiecki cykl imprez edukacyjnych w ramach projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objął Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Piotr Zalewski.
Targi adresowane były do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Miały za zadanie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, instytucji rynku pracy, fundacji i stowarzyszeń wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

  

  

  

 

 

 

 

 

Młodzież podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego MCIZ Aleksandrę Mięczakowską

W ramach Targów przeprowadzone zostały też warsztaty dla młodzieży mające na celu pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. W zajęciach grupowych uczestniczyło około 140 osób. W zorganizowanym punkcie doradczym młodzi ludzi mieli możliwość skorzystania z usług liderów Klubów Pracy i doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Targi Pracy odwiedziło około 1100 uczestników, głównie młodzieży szkół ponadgimnazjalnej, studentów, osób poszukujących zatrudnienia wakacyjnego i stałego. Czekało na nich ponad 1800 miejsc pracy krótkoterminowej oraz stałej oferowanych pracodawców, instytucji rynku pracy tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Urząd Pracy m. st. Warszawy.

 

 

 

Pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy Anna Zielska udziela informacji osobom zainteresowanym podjęciem pracy

Proponowane stanowiska pracy to między innymi: wykładanie towaru, kasjer, pracownik hali, żołnierz zawodowy, żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych i służby przygotowawczej, konsultant telefoniczny, serwis sprzątający, dostawca, kelner/ka, pracownik biurowych, pracownik w restauracji. Młodzież mogła również skorzystać z porad przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, zapoznać się z ofertami edukacyjnymi i szkoleniowymi. Była to już trzecia edycja Targów Pracy, zorganizowanych w ramach projektu i podobnie jak ubiegłoroczna cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.





 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY „PASJA – PROFESJA – PRZYSZŁOŚĆ”


Starosta Jan Laskowski odwiedzający stoisko CEiPM promujące działalności MWK OHP

26 września w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się w Sierpcu Targi Edukacji i Pracy pod hasłem PASJA – PROFESJA - PRZYSZŁOŚĆ. Organizatorem targów były jednostki Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku i Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu. Uroczystego otwarcia targów dokonała dyrektor CEiPM w Płocku Małgorzata Kowalska, powitała ona przedstawicieli władz lokalnych. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski, Sekretarz Urzędu Miasta Sierpc Barbara Wojciechowska-Dobies, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogumiła Lewandowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu Ewa Barchanowicz, Dyrektor ZSZ Nr 2 Jolanta Zalewska. Adresatami targów była młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i bezrobotni.

 

 

Pokaz artystyczny uczniów LO PUL w Sierpcu
Celem targów było zapoznanie uczniów powiatu sierpeckiego z ofertą edukacyjną uczelni powiatu sierpeckiego i płockiego. Swoje oferty na targach prezentowało 18 wystawców, wśród, których znalazły się szkoły ponadgimnazjalne i pomaturalne, instytucje rynku pracy i lokalni pracodawcy. Placówki oświatowe dokonały prezentacji multimedialnych swoich uczelni. Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowały jednostki Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, tj. Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku. Stoiska MWK OHP cieszyły się dużym zainteresowaniem, młodzież zadawała szereg pytań dotyczących zasad udziału w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Doradcy zawodowi przeprowadzili zajęcia o tematyce dotyczącej wyboru zawodów i świata zawodów. Targi jak corocznie były doskonałą okazją do zaprezentowania się szkół i pracodawców. Zebranym gościom czas umiliły występy młodzieży, pokaz walki wręcz uczniów LO PUL i pokaz pierwszej pomocy.

 

Uczestnicy Targów odwiedzający stoisko Punktu Pośrednictwa Pracy korzystali z ofert pracy przygotowanych przez pośrednika pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

GIEŁDA PRACY W PIONKACH


Przedstawiciel firmy OVB Pan Michał Fabiszewski w rozmowie z kandydatkami do pracy
25 września w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pionkach odbyła się giełda pracy.
Na rozmowę z przedstawicielem OVB ALLFINANZ SPÓŁKA FINANSOWA zgłosiły się osoby zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku manager - specjalista do spraw kontaktów z klientami. Oferta skierowana była do osób bezrobotnych i uczących się zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym.
Na spotkaniu przedstawiono prezentację dotyczącą pracy w firmie, wymagań stawianym kandydatom oraz zasad wynagrodzeń. Następnie Pan Michał Fabiszewski ? Kierownik Oddziału OVB w Pionkach - przeprowadził indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi ofertą oraz umówił się na spotkania szkoleniowe w siedzibie firmy.


 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY W PRZASNYSZU


Pośrednik pracy Monika Chojnacka i lider klubu pracy Anna Perkowska udzielające informacji podczas Targów

19 września w Przasnyszu w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego już po raz trzeci odbyły się Targi Edukacji i Pracy pt „Trafne wybory edukacyjne- szansą na sukces zawodowy”. Jednostki MWK OHP organizujące przedsięwzięcie – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Punktem Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu zadbały o stworzenie młodzieży szkolnej oraz poszukującej pracy, okazji do spotkania z pracodawcami, przedstawicielami instytucji rynku pracy, szkół ponadgimnazjalnych, pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. Swoją ofertę zaprezentowali: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Narodowe Siły Rezerwowe, PPHU „WR” Sp. Z o.o., Powiatowy Urząd Pracy, Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie, Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.

 

 

Materiały edukacyjno-informacyjne oferowane przez MCK, PPP i CEiPM cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży

Na Targi licznie przybyła młodzież z klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy. Podczas uczestnictwa w Targach odwiedzający mieli okazję zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, zaprezentować się pracodawcy, poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych jak również dowiedzieć się jak przebiega proces rekrutacyjny obowiązujący w służbach mundurowych. Dyrektor przasnyskiego Urzędu Pracy wraz pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym udzielali informacji związanych ze stażem, dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków PUP i aktualnymi ofertami pracy.
Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery udzielał porad dotyczących metod poszukiwania pracy, zawodów przyszłości, dokumentów aplikacyjnych, zaś pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy zachęcał do korzystania z usług OHP w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Przeprowadzono także zajęcia informacyjne, gdzie doradcy zawodowi MCK Przasnysz i MCIZ Ciechanów przybliżali młodzieży statystyki lokalnego i krajowego rynku pracy oraz zawody przyszłości.

 

Przedstawiciele Narodowych Sil Rezerwowych podczas udzielania informacji o procesie rekrutacyjnym do służb mundurowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE W SZYDŁOWCU


Uczestnik podczas wykonywania ćwiczeń
 
14 września przeprowadzono zajęcia indywidualne w Punkcie Pośrednictwa Pracy dla uczestników ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem prowadzonych spotkań było przekazanie młodym ludziom, aktualnych informacji o rynku pracy. Podczas zajęć młodzież wykazała się dużą aktywnością zadając liczne pytania, które dotyczyły m.in. zawodów, procesu rekrutacji i selekcji pracowników, rozmowy kwalifikacyjnej oraz tworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.
Indywidualne spotkanie z pośrednikiem pracy było cennym doświadczeniem dla młodych osób na drodze do wejścia na rynek pracy, gdyż ukazało zainteresowanym mechanizmy sterujące rynkiem pracy jak również przybliżyło działalność Punktu Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, jako instytucji przyjaznej ludziom młodym, planującym karierę zawodową.
Beneficjenci mieli wiele wątpliwości dotyczących ich miejsca na lokalnym rynku pracy, możliwości zaistnienia na nim. Chcieli wiedzieć, jak przygotować się do rozmów z pracodawcami, gdzie szukać ofert pracy oraz jakie wymagania stawia młodym ludziom współczesny rynek pracy.
W czasie spotkań uczestnicy korzystający ze wsparcia pośrednika mogli określić swój potencjał, mocne i słabe strony, oraz opracować indywidualny plan działania z jasno sprecyzowanymi celami. Beneficjenci poznali aktywne metody poszukiwania pracy, techniki prawidłowego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz nabyli umiejętność właściwej autoprezentacji. Podczas praktycznych ćwiczeń przedstawili swoje mocne i słabe strony. Dzięki uczestnictwu w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy” beneficjenci mogą zdobyć dodatkowe umiejętności m.in. komunikacyjne i interpersonalne.


 

 

 

PIONKI: POZNAJEMY RYNEK PRACY


Beneficjenci projektu podczas zajęć
 

12 września w  Młodzieżowym Centrum Kariery w Pionkach zostały zorganizowane  warsztaty dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone przez Doradcę zawodowego MCK zajęcia miały na celu przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z rynkiem pracy i aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia.
Młodzież uczestnicząca w warsztatach niedługo stanie przed koniecznością wyboru – nauka czy praca, a może jedno i drugie. Perspektywa ta sprawia, że młodzi ludzie zaczynają poważnie myśleć o swojej przyszłości zawodowej.
Program zajęć został podzielony na dwie części. Pierwsza miała na celu przekazanie informacji na temat tego, czym jest rynek pracy, kim jest osoba bezrobotna, jak wygląda i co zawiera klasyfikacja zawodów oraz jak kształtuje się sytuacja na lokalnym rynku pracy. Młodzież miała również możliwość określenia własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych w oparciu o specjalistyczne testy.

 

 

Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania ćwiczeń
 

Druga część warsztatów została poświęcona tematyce związanej z aktywnym poszukiwaniem pracy, m.in. temu jak i gdzie szukać pracy, na co trzeba zwrócić uwagę przeglądając oferty pracy umieszczane w prasie i Internecie oraz jakimi zasadami trzeba się kierować, aby znaleźć odpowiednie dla siebie zatrudnienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

VADEMECUM POSZUKUJĄCEGO PRACY


Pośrednik pracy PPP Monika Chojnacka podczas indywidualnej konsultacji z uczestniczką projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 
6 lipca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu odbyło się spotkanie z udziałem beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, poświecone przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych a także analizie lokalnego rynku pracy.
Podczas zajęć młodzież mogła dowiedzieć się w jaki sposób napisać cv i list motywacyjny, jakich zasad przestrzegać przy ich tworzeniu, aby były profesjonalne przygotowane.
Spotkanie miało również na celu poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, możliwościach zatrudnienia i oczekiwań pracodawców. Podczas spotkania pośrednik pracy z PPP pomógł beneficjentom wyszukać aktualne oferty pracy, a przy okazji wskazał na przydatność Internetu w procesie poszukiwania pracy.
Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w ulotki i inne materiały dydaktyczne, które mogą okazać się bardzo pomocne w zaprezentowaniu się przyszłemu pracodawcy i znalezieniu odpowiedniej pracy.


 

 

 

RODZINNY RAJD ROWEROWY W SZYDŁOWCU


Uczestnicy rodzinnego rajdu
8 lipca Stowarzyszenie ?Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej? zorganizowało rodzinny rajd rowerowy Szlakiem Odrowążów. Na szydłowieckim Rynku zebrali się miłośnicy dwóch kółek w tym zaproszeni do udziału beneficjenci projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy?. Stowarzyszenie kolejny raz udowodniło, że każde przedsięwzięcie może się udać, jeśli jest odpowiednio przygotowane. Na starcie każdy z uczestników otrzymał wyczerpujące informacje na temat trasy, przygotowanych atrakcji oraz zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze.
Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej mająca na celu rozwój Ziemi Szydłowieckiej wdraża programy przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a w szczególności przemocy i uzależnieniom w rodzinie poprzez integrację środowiska lokalnego. Priorytetem Wspólnoty jest wspieranie mieszkańców, zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem poprzez ochronę młodzieży przed rozpoczęciem zażywania substancji psychoaktywnych, zwiększanie świadomości, że alkohol ? to środek uzależniający, a jego nadużywanie prowadzi do nałogu. Podwyższenie poziomu aktywności społeczno ? kulturowej środowiska lokalnego, promowanie wszelkich form lokalnej aktywności fizycznej. Szerzenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań, w tym używania substancji psychoaktywnych, niewłaściwej diety i braku aktywności fizycznej, promuje walory historyczne i kulturowe regionu Szydłowca, przyczynia się do głębszego zrozumienia procesu integracji europejskiej.
Na zakończenie rajdu zostało zorganizowane ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek, co dodatkowo zintegrowało grupę. Dzięki takim spotkaniom uczestnicy mają możliwość wzajemnej wymiany poglądów.
Mimo ogromnego zmęczenia beneficjenci projektu byli bardzo szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w takim przedsięwzięciu i wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu rajdach. Był to dla nich zdecydowanie atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu. Podczas tego spotkania dowiedzieli się wielu nowych ciekawostek o swoim mieście.


 

 

 

PIONKI: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA


Beneficjentki projektu podczas zajęć
6 lipca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pionkach odbyło się spotkanie pośrednika pracy z beneficjentami projektu ?OHP jako realizator usług rynku pracy? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem zajęć było poznanie zasad i uwarunkowań, niezbędnych do prawidłowego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Właściwe przygotowanie ma istotny wpływ na atmosferę panującą podczas rozmowy oraz jej wynik, którego efektem jest to, że mamy szansę uzyskać zatrudnienie w danej firmie.
Na spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące właściwego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej; analizowano sposoby gromadzenia podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, jak skompletować niezbędne dokumenty, zasady stosownego ubioru, rolę wyglądu oraz dostosowanie własnego wizerunku do konkretnych sytuacji. Nie zabrakło również zagadnień dotyczących autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. Młodzi ludzie zapoznali się z definicją efektu pierwszego wrażenia, poznali rodzaje komunikacji, a także elementy mowy ciała dobrego mówcy. Istotnym elementem zajęć było sprawdzenie zdobytej wiedzy poprzez odgrywanie przykładowych scenek sytuacyjnych i rodzajowych, gdzie w role potencjalnego pracodawcy i pracownika wcielali się uczestnicy warsztatów. Rozpatrując pytania, z jakimi mogą się spotkać podczas rozmowy rekrutacyjnej, zastanawiali się, jak na nie odpowiadać, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy.
Młodzież poza instruktażem miała możliwość zobaczenia jak taka rozmowa wygląda w praktyce, dzięki prezentacji filmu ?Rozmowa kwalifikacyjna? będącego w zasobach metodycznych Punktu Pośrednictwa Pracy.


 

 

 

MOWA CIAŁA W PRAKTYCE


Beneficjenci projektu podczas zajęć
 
26 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pionkach zostały zorganizowane  warsztaty dla młodzieży realizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem prowadzonego spotkania było przybliżenia uczestnikom tematyki właściwej komunikacji i autoprezentacji, która jest niezbędna do tego, aby właściwie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Zbliżający się okres wakacyjny wpływa na to, że młodzi ludzie są coraz bardziej zainteresowani poszukiwaniem pracy, a co za tym idzie również właściwym przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Skuteczna autoprezentacja to połowa sukcesu w znalezieniu odpowiedniego stanowiska dla siebie. Dlatego też głównym celem prowadzonych  zajęć było uświadomienie uczestnikom jak wielki wpływ na obraz naszej osoby i to jak jesteśmy przez innych postrzegani ma nasz sposób mówienia i zachowania. Program zajęć został oparty o cykl filmów szkoleniowych pt.: „Autoprezentacja”. Dzięki nim beneficjenci mogli w praktyce zobaczyć jak duże znaczenie w osiągnięciu upragnionego stanowiska ma właściwa autoprezentacja. Zadawali liczne pytania, z zaangażowaniem wykonywali zlecane ćwiczenia i chętnie odgrywali scenki, które najpełniej oddawały charakter prowadzonych zajęć.


 

 

 

DNI BIELSKA


Stoisko Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielsku
 
Impreza plenerowa p.n. Dni Bielska odbywa się już od 13 lat. Co roku organizatorami są Urząd Gminy Bielsk, Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku i Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku. W tym roku obchody Dni Bielska przypadły na 23-24 czerwca. Sobota 23 czerwca była dniem sportowców. Natomiast główne uroczystości rozpoczęte mszą św. odbyły się w niedzielę 24 czerwca.
Oczywiście na tak ważnej uroczystości gminnej nie mogło zabraknąć Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielsku. Przez kilka godzin tłumy gości, zarówno mieszkańców gminy jak i osób spoza Bielska, pytały o działalność MCK, otrzymywali ulotki, rozmawiały z doradcą zawodowym, próbując uzyskać poradę czy informację zawodową.
Doradca zawodowy odpowiadał na pytania, zapraszał na zajęcia grupowe i indywidualne do MCK w Bielsku. Ofertą prezentowaną przez doradcę zawodowego MCK zainteresowali się również żołnierze z sąsiedniego stoiska Wojskowej Komendy Uzupełnień z Płocka.
Goście oglądali występy małych artystów z Przedszkola Samorządowego w Bielsku i z grup tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury. Największą jednak atrakcją był występ zespołu „Cygańskie Gwiazdy” Don Vasyl.


 

 

 

PIONKOWSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY


Oficjalne otwarcie Targów. Od prawej: Burmistrz Miasta Pionki - Marek Janeczek, Wicestarosta Radomski – Waldemar Trelka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu - Józef Bakuła, Dyrektor CEiPM w Radomiu - Henryk Słomka, Przewodniczący Rady Miasta Pionki - Bohdan Tosza, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach - Zdzisław Szczepaniak
 

21 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach  odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Młodzi Przedsiębiorczy”, zorganizowane w  ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorami Targów byli: Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, Młodzieżowe Centrum  Kariery w Pionkach oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Pionkach.

Głównym celem organizowanych Targów było: przedstawienie ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, przedstawienie ofert pracy przez przedsiębiorców z terenu powiatu radomskiego, prezentacja instytucji rynku pracy, propagowanie świadomego wyboru zawodu oraz pobudzenie aktywności zawodowej wśród młodzieży.

Stoiska Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży
 
Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Dyrektor CEiPM w Radomiu - Henryk Słomka oraz Burmistrz Miasta Pionki - Marek Janeczek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, rynku pracy i lokalnych mediów, m.in. Wicestarosta Radomski – Waldemar Trelka, Przewodniczący Rady Miasta Pionki - Bohdan Tosza, Członek Zarządu, Radny Powiatu Radomskiego - Jan Siek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu - Józef Bakuła, doradca EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu - Janusz Wojcieszek – Łyś, Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pionkach - Zdzisław Szczepaniak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Pionkach - Ewa Glegoła, Dyrektor Publicznego Gimnazjum  nr 1 w Pionkach - Barbara Glimasińska, Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr. 2 w Pionkach - Wiktor Grzegorz Siek.

Wśród uczestników Targów znalazła się m.in.: młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stojąca przed wyborem dalszej drogi kształcenia, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, młodzież ucząca się i poszukająca zatrudnienia w okresie wakacyjnym oraz osoby poszukujące pracy lub chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.  

Po części oficjalnej osoby te miały możliwość zapoznania się z licznymi ofertami edukacyjnymi i ofertami pracy prezentowanymi przez instytucje oświatowe oraz przedsiębiorstwa z terenu powiatu radomskiego. Po stronie wystawców zaprezentowały się: szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, urzędy i organizacje zajmujące się doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy, jednostki szkoleniowe oraz lokalni pracodawcy.  

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu zorganizowało warsztaty dla młodzieży pt. „Bezpieczny wyjazd – Bezpieczny Powrót”. Spotkanie to miało na celu przybliżenie uczestnikom szczegółów dotyczących pracy za granicą i związanych z nią plusów i minusów.

Największym atutem organizowanych Targów była możliwość bezpośredniego kontaktu przybyłych gości z wystawcami. Podczas spotkań z potencjalnym pracodawcą można było zapytać o szczegóły wystawianych oferty, np. o wymagania, czy szczególnie cenione na rynku pracy –  kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Targi odwiedziło blisko 400 osób poszukujących pracy i uczących się, a swoje oferty zaprezentowało ponad 20 wystawców.


 

 

SZYDŁOWIECKIE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W PPP


Beneficjenci podczas rozwiązywania testu na kreatywność
 
W ramach prowadzonego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską, 14 czerwca młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności, które na pewno zaowocują w przyszłości.
Pośrednik pracy - Żaneta Jedlińska przedstawiła beneficjentom zasady pisania dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy spotkania przekonali się, że stworzenie odpowiednich dokumentów aplikacyjnych wbrew pozorom nie jest najłatwiejszym etapem ubiegania się o pracę. Prawidłowo przygotowane CV i list motywacyjny decydują o zakwalifikowaniu się do dalszego procesu rekrutacji i mają duże znaczenie w jego kolejnych etapach, podczas których następuje weryfikacja danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Celem sporządzenia życiorysu i listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, że jego obecne potrzeby idą w parze z naszymi kwalifikacjami. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego zanim uczestnicy zaczęli pisać CV i list motywacyjny musieli się najpierw dobrze przygotować. Dzięki praktycznym ćwiczeniom beneficjenci mieli okazję stworzyć swój pierwszy list motywacyjny i CV.
Rozwiązywali również testy min. na kreatywność, samoocenę zainteresowań zawodowych oraz preferencji i predyspozycji zawodowych. Dzięki testom dowiedzieli się, jaki posiadają poziom cech osoby kreatywnej jak również określili, w jakim obszarze zlokalizowane są ich preferencje zawodowe. Rozwiązywanie takich testów daje możliwość lepszego poznania siebie – swoich słabych i mocnych stron. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali materiały promocyjne ulotki i broszury.



 

 

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Doradca zawodowy Beata Zielińska podczas udzielania porady beneficjentce projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 

14 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu upłynął pod znakiem  udzielania porad indywidualnych i informacji zawodowych, z których szczególnie chętnie korzystali beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Tego dnia powodzeniem cieszyły się tematy związane z autoprezentacją, tworzeniem Indywidualnego Planu Działania  oraz planowaniem własnego biznesu. Bogate materiały dydaktyczne w postaci książek, filmów, ulotek i testów wspomagały doradcę zawodowego w drodze do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonej usługi, zaś obrana forma wsparcia (porady indywidualne) i szeroki zakres tematyczny oferty  pozwoliły na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów. Na wyrazy uznania zasługuje jednak przede wszystkim młodzież, która z zaangażowaniem, świadomością i powagą próbuje zaplanować własną przyszłość.

  


 

 

 

TRAMWAJEM PRZEZ MOST PÓŁNOCNY


Przedstawicielka Agencji Pracy Headhunters omawia szczegóły prezentowanej oferty zatrudnienia
 
1 i 4 czerwca w pośrednik pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Warszawie zorganizował giełdę pracy skierowaną do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Przedstawicielka Agencji Pracy Headhunters prezentowała ofertę pracy na stanowisku pracownika drogowego przy układaniu torów tramwajowych na Moście Północnym. Szczegółowo omówiła warunki zatrudnienia, wymagania stawiane kandydatom oraz zasady wynagrodzenia.
Giełdę pracy odwiedziło wielu zainteresowanych, spośród nich wyłoniona została poszukiwana przez pracodawcę liczba kandydatów. Zdecydowani na podjecie zatrudnienia na miejscu mogli podpisać umowę z pracodawcą.
Zainteresowaniem cieszyły się również oferty pracy dostępne w Punkcie Pośrednictwa Pracy prezentowane przez pośrednika pracy. Ponadto uczestnikom przedstawiono cele projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zachęcając jednocześnie do udziału w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych realizowanych w ramach projektu.

 

 

 


Z OCHOTĄ DO PRACY


Uczestnicy targów chętnie zapoznawali się z ofertami pracy prezentowanymi przez PPP i MBP OHP
 
5 czerwca w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota odbyły się V Targi Pracy „Z Ochotą do pracy”. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Ideą targów była nie tylko pomoc osobom poszukującym  pracy w znalezieniu zatrudnienia, ale przede wszystkim aktywizacja zawodowa absolwentów i osób niepełnosprawnych.
W bogatej ofercie targów znalazło się ponad 1300 ofert pracy na różnych stanowiskach. Odwiedzający mogli zapoznać się z ofertami instytucji rynku pracy, licznych pracodawców oraz  organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową.
Jak co roku swoją ofertę prezentowała również Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Obok ofert pracy Młodzieżowego Biura Pracy zainteresowaniem cieszył się również promowany przez  warszawski Punkt Pośrednictwa Pracy projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

 

SOCHACZEWSKIE TARGI PRACY


Oferty pracy prezentowane przez MBP i PPP wzbudzały bardzo duże zainteresowanie uczestników przedsięwzięcia
 

5 czerwca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie zorganizowało Targi „Edukacja – Praca - Przedsiebiorczość”. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objął Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki. Patronami medialnymi przedsięwzięcia byli Tygodnik Ziemia Sochaczewska, e-sochaczew.pl, sochaczew.pl, Echo Powiatu. Targi były częścią projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach cyklu imprez edukacyjnych realizowanych pod wspólnym hasłem „Młodzież – Praca- Przedsiębiorczość”.

 

 

Młodzież podczas zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego Aleksandrę Mięczakowską
 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Marek Fergański - Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew, Krzysztof Wasilewski - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Ewa Budzałek- Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Małgorzata Gorgis - Dyrektor Gimnazjum  Nr 1 w Sochaczewie, Katarzyna Kozłowska - Wicedyrektor Gim. Nr 1 w Sochaczewie, Jolanta Kawczyńska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Beata Fastyn – Kierownik Referatu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej w UM Sochaczew
Targi adresowano do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Miały za zadanie przedstawienie szerokiej oferty lokalnych pracodawców, instytucji rynku pracy, placówek oświatowych wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

 

Młodzież Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie podczas występu artystycznego
 
W ramach Targów przeprowadzone zostały też warsztaty dla młodzieży mające na celu pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. W zorganizowanym punkcie doradczym młodzi ludzi mieli możliwość skorzystania z usług pośrednika pracy Punktu Pośrednictwa Pracy i doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery.
Targi Pracy odwiedziło około 500 uczestników, głównie młodzieży szkół ponadgimnajalnej, studentów, osób poszukujących zatrudnienia wakacyjnego i stałego. Czekało na nich ponad 200 miejsc pracy krótkoterminowej oraz stałej oferowanych przez 18 pracodawców m.in. Boryszew ERG., Buszrem, Alieka oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, Punkt Pośrednictwa Pracy w Sochaczewie, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Warszawie. Na Targach poszukiwano pracowników m.in.: na stanowiska ślusarz, spawacz, betoniarz, zbrojarz, cieśla, laborant, operator maszyny, pomocnik operatora maszyny, pracownik serwisu, kontroler jakości, księgowa, szwaczka, konstruktor odzieży, handlowiec, pakowacz, konsultant telefoniczny, pracownik działu reklamacji, asystent biura, promotor, hostessa. Podczas Targów swoje umiejętności zaprezentowała młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, podczas występu artystycznego w odważnym układzie choreograficznym wykonanym na rolkach, a nawiązującym do rozpoczynającego się już niebawem EURO 2012.


 

 

 

„EFESOBUS” W SZYDŁOWCU


Uczestnicy spotkania „EFeSobus” w Szydłowcu (od lewej: Żaneta Jedlińska pośrednik pracy PPP w Szydłowcu, Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, doradca zawodowy MCK w Zwoleniu Anna Sekuła oraz młodzież i pedagodzy Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu)
 
W ramach współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu a Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego 30 maja na Rynku Wielkim odbyła się akcja doradczo-promocyjna: „EFeSobus” w Szydłowcu. Celem przedsięwzięcia była identyfikacja i uaktywnienie środowisk gminnych w korzystaniu z usług doradczych i szkoleniowych Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Radom oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu.
W akcji wzięli udział zaproszeni goście Burmistrz Szydłowca i pracownicy Urzędu Miejskiego, pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy - Żaneta Jedlińska z, doradca kluczowy ROEFS - Aneta Kszczotek-Dwórnik, specjalista d.s. informacji i promocji ROEFS - Edyta Mliczkowska, uczniowie Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu oraz przybyli mieszkańcy gminy Szydłowiec. W czasie spotkania doradca kluczowy przedstawił realizowane przez ROEFS cele i zadania, potencjalni projektodawcy byli zachęcani do ubiegania się o środki finansowe z EFS oraz możliwości współfinansowania projektu z w/w środków. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem osób reprezentujących stowarzyszenia z terenu gminy Szydłowiec. Pośrednik Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Szydłowcu przedstawił ofertę pomocy dla młodzieży w wieku 15-25 lat  oraz zachęcał licznie przybyłą młodzież do udziału w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”, który ma na celu stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży przy stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali materiały promocyjne ulotki i broszury.


 

 

 

TARGI PRACY W PIONKACH


Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu
 

24 maja w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbyły się po raz szósty Targi Pracy, które zorganizowane zostały przez pionkowską filię Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia, przeprowadzonego przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Józefa Bakułę. W Targach uczestniczyli przedstawiciele Starostwa, Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Powiatu i Samorządu. Oferty pracy przedstawiały głównie firmy z okolic Pionek i Radomia, ale obecni byli także przedsiębiorcy z Warszawy. Szóste Targi Pracy przyciągnęły do Pionek ponad 30 wystawców. Były to firmy lokalne, agencje pośrednictwa pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Radomiu filia w Pionkach oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu z Punktem Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowym Centrum Kariery w Pionkach. Wśród wystawców porad udzielali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Pośrednik pracy przedstawiający ofertę PPP w Pionkach
 

Ponadto doradca EURES przedstawiał praktyczne informacje i porady dotyczące możliwości jak również zasady podejmowania pracy poza granicami naszego kraju. Podczas Targów pracodawcy poszukiwali pracowników z branży metalowej (ślusarze, tokarze, spawacze), kierowców, pracowników budowlanych, szwaczek, handlowców, telemarketerów, pracowników produkcji. Bogatą prezentację działalności przygotowały jednostki OHP utworzone ze środków unijnych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” – Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach. Konsultacje indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego jak również przygotowane oferty pracy przez pośrednika pracy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem osób poszukujących pracy.

 

 

 

 


 

 

 

MOBILNY KIERMASZ PRACY W „ŻOLIBORSKIEJ JEDYNCE”


Młodzież z dużym zainteresowaniem zapoznaje się z prezentowanymi ofertami pracy
 
17 i 24 maja warszawskie Centrum Edukacji i Pacy Młodzieży OHP gościło w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie. Pomimo ostatnich klasówek w szkole i pięknej pogody za oknem młodzież była bardzo zainteresowana stoiskiem prezentowanym przez Młodzieżowe Biuro Pracy oraz Punkt Pośrednictwa Pracy. Podczas dwóch dni Kiermaszy pośrednicy przedstawili młodzieży działalność Ochotniczych Hufców Pracy, możliwość skorzystania z całorocznego podjęcia prac krótkoterminowych i stałych, szkoleń a także wzięcia udziału w zajęciach grupowych bądź indywidualnych z doradcą zawodowym. Pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Warszawie Anna Zielska udzieliła młodzieży szczegółowych informacji na temat możliwości przystąpienia do projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto uczniowie otrzymali materiały informacyjne w postaci ulotek i folderów, dowiadywali się o możliwości skorzystania z indywidualnej ścieżki wsparcia w wejściu na rynek pracy, korzystali z porad pośredników dotyczących poszukiwania i zdobywania pierwszej pracy również w okresie wakacyjnym, umów, jakie są zawierane z pracodawcami, wyrabiania książeczki sanepidu, a także, na co należy zwrócić szczególną uwagę podejmując pierwszą pracę. Pośrednicy przygotowali dla młodzieży propozycje zatrudnienia na stanowiskach: promotor, hostessa, osoba do wykładania towaru, opiekun osoby starszej, inwentaryzator, dystrybutor bezpłatnych gazetek reklamowych, a także szeregowy, oficer, podoficer. Młodzież bardzo licznie korzystała z naszych ofert a ulotki i broszury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.


 

 

 

XX MEMORIAŁ RYSZARDA BRAMCZEWSKIEGO


Oficjalne otwarcie Memoriału od prawej Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sierpc Kazimierz Czermiński, Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sierpc Zbigniew Mroczkowski, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski, gość honorowy żona Ryszarda Bramczewskiego
 

18 maja już po raz dwudziesty odbyła się największa impreza lekkoatletyczna  w Sierpcu  Memoriał Lekkoatletyczny im. Ryszarda Bramczewskiego. Organizatorami imprezy byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Powiatowy Związek Sportowy. W memoriale udział wzięły dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sierpeckiego. Memoriał organizowany jest dla zachowania pamięci wychowawcy pokoleń młodych sportowców. Najważniejszym celem imprezy było jak corocznie uczczenie w sportowej rywalizacji pamięci Ryszarda Bramczewskiego , popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.  Wśród zaproszonych gości  byli : Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider, Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc Zbigniew Leszczyński, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mroczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Czermiński. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider.

 

 

 

 

Dekoracja zwycięzców przez syna Ryszarda Bramczewskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sierpcu Kazimierza Czermińskiego
 

W ramach zawodów odbyło się wiele konkurencji m.in. konkurencje dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Szansa na życie”.  Rywalizacja była zacięta, zebrani goście mogli obserwować ambitne postawy zawodników. Wojewódzką Mazowiecką Komendę OHP na memoriale reprezentowała pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Sierpcu Sylwia Mielczarek. Promowała projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” i działania prowadzone przez OHP na rzecz młodzieży. Młodzi ludzie zadawali szereg pytań dotyczących aktualnych ofert pracy, możliwości podjęcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i planowania kariery zawodowej. Podczas spotkań z pośrednikiem OHP młodzież otrzymywała ulotki promujące  projekt i działalność OHP .

 

 

 

 

 

 

Młodzież dopingująca reprezentantów swoich szkół na trybunach
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY MYSZYNIEC 2012


Burmistrz Myszyńca Bogdan Glinka podczas oficjalnego otwarcia Targów Edukacji i Pracy Młodzieży
 

15 maja w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyły się III Targi Edukacji i Pracy „Aktywność Drogą do Sukcesu”. Organizatorami przedsięwzięcia byli Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP, Centrum Edukacji i Pracy w Ostrołęce oraz Urząd Miejski w Myszyńcu. Targi zostały zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Na Targi przybyło wielu gości, między innymi Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec Bogdan Glinka, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Mariusz Popielarz, Dyrektor CEiPM Dariusz Małkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu Sławomir Świtaj, Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce Marzena Makowiecka, Dyrektor Zespołu Szkół w Myszyńcu Mirosław Aptacy, Dyrektor Poradni Psychologicznej w Myszyńcu Ewa Cyran-Kur. Targi Edukacji i Pracy rozpoczęto od uroczystego otwarcia, którego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec – Bogdan Glinka.

 

 

Doradcy zawodowi CEiPM wraz z młodzieżą odwiedzającą stoisko OHP
 
Po krótkim wystąpieniu i przedstawieniu przybyłych gości, młodzież mogła rozpocząć zwiedzanie stoisk, które przygotowały takie instytucje, jak: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu, Wojskowa Komenda Uzupełnień. Ponadto młodzież mogła zapoznać się z ofertą lokalnych szkół ponadgimnazjalnych. Swoje stoiska przygotowali: Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle oraz Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno władz lokalnych, przedsiębiorców, jak również młodzieży i osób bezrobotnych, co odzwierciedla niemała frekwencja (ok. 350 osób). Przez cały czas trwania targów była promowana działalność OHP, głównie działania związane z realizacją projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.


 

 

 

PROMOCJA MCK W ŁYSYCH


Uczniowie klas III Gimnazjum Zespołu Szkół w Czarni na promocji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 

8 maja w Zespole Szkół w Łysych odbyło się spotkanie informacyjne dla młodzieży dotyczące promocji projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie klas III Gimnazjum, z którymi odbyło się spotkanie zbliżają się do strategicznego momentu swojego życia. Po zakończonym egzaminie gimnazjalnym czeka ich następny krok w życiu, czyli wybór szkoły średniej. Podczas spotkania doradca zawodowy MCK Myszyniec omówiła działalność jednostki, a także przedstawiła adresatów oraz założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Młodzież pytała o możliwość podjęcia prac dorywczych, wolontariatu, udziału w projekcie oraz skorzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych w MCK. Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem dowiadywali się o możliwościach i warunkach  uczestnictwa w projekcie oraz korzyściach z tego wynikających.

 


 


 

 

 

PIONKI: JAK SKUTECZNIE PORUSZAĆ SIĘ PO RYNKU PRACY


Uczestnicy projektu podczas zajęć
 
4 kwietnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pionkach odbyło się spotkanie grupowe na temat analizy lokalnego rynku pracy i metod poszukiwania pracy, którego uczestnikami byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie miało na celu zapoznanie  młodzieży  ze strukturą i specyfiką lokalnego rynku pracy oraz możliwościami zatrudnienia. Beneficjenci dowiedzieli się jak wykorzystać w praktyce różne metody poszukiwania pracy, jak analizować ogłoszenia o pracę pod kątem ich przydatności w procesie realizacji własnych celów zawodowych, jak samodzielnie zredagować ogłoszenie o poszukiwaniu określonej pracy.
Podczas zajęć, pośrednik pracy z PPP w Pionkach wskazał słuchaczom źródła informacji o miejscach pracy, wyjaśnił także, jak ważnym narzędziem w poszukiwaniu pracy jest Internet oraz zwrócił uwagę na możliwość korzystania z profesjonalnych usług pracowników OHP m.in. doradców zawodowych i pośredników pracy oraz zachęcił do uczestnictwa w targach i giełdach pracy.










 

 

 

PIONKI: MOJA WŁASNA MAŁA FIRMA


Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania „Testu Uzdolnień Przedsiębiorczych”.
 
3 kwietnia w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pionkach odbyły się warsztaty dla młodzieży pt. „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do osobistego sukcesu”.
Uczestnikami warsztatu byli uczniowie ostatniej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach będący beneficjentami projektu. Jednym z zadań Młodzieżowego Centrum Kariery jest kreowanie wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy postaw przedsiębiorczych m.in. samozatrudnienia jako jednej z form przeciwdziałania bezrobociu. Dlatego też głównym celem, prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK warsztatów było zapoznanie młodzieży z podstawowymi
informacjami na temat możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz plusami i minusami samozatrudnienia.
Program zajęć został dostosowany do potrzeb, wieku i  zainteresowań uczestników.

 

 

Beneficjenci podczas tworzenia „własnej firmy”.
 
Beneficjenci  mogli za pomocą „Testu Uzdolnień Przedsiębiorczych” sami zbadać swoje predyspozycje do bycia przedsiębiorcą oraz określić swoje mocne i słabe strony. Część praktyczna warsztatów polegała na stworzeniem przez uczestników własnego pomysłu na biznes. Poruszana przez doradcę zawodowego tematyka zajęć pozwoliła na aktywne włączenie uczestników w prowadzony warsztat. Owocowało to tym, że młodzież chętnie brała udział w dyskusji, odpowiadała na pytania oraz z dużym zaangażowaniem wykonywała ćwiczenia. Fakt ten świadczy o tym, że młodzi ludzie myślą poważnie o swojej przyszłości zawodowej mimo tak młodego wieku i utrudnionego startu w życie zawodowe. Dużym zainteresowaniem cieszył się również film szkoleniowy na temat rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej będący idealnym uzupełnieniem poruszanej tematyki

 

 

 

GIEŁDA PRACY W PPP W PIONKACH


Uczestnicy giełdy podczas spotkania z pracodawcą.
 
29 marca w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Pionkach odbyła się giełda pracy.
Zaproszona na giełdę pracy młodzież miała okazję wziąć udział w akcji rekrutacyjnej przeprowadzonej przez Agencję Pracy Tymczasowej – Leasing Team Sp. z o.o. Spotkanie miało na celu wyłonienie osób do pracy na stanowisku kasjer/kasjerka w Piasecznie.  Przedstawiciel firmy Urszula Tołoczko omówiła warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, charakter pracy, obowiązki pracowników, szczegóły dojazdu do miejsca pracy oraz dokonała wyboru kandydatów. Osoby, które odwiedziły Punkt  Pośrednictwa Pracy w Pionkach mogły również skorzystać ze zgłoszonych do jednostki ofert zatrudnienia.


 

 

 

BŁOŃSKIE TARGI PRACY


Pośrednik pracy warszawskiego MBP udzielał zainteresowanym osobom informacji o prezentowanych ofertach pracy.
 
23 marca w Centrum Kultury w Błoniu odbyły się Warszawskie Zachodnie Targi Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia był PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. Na piątkowych targach miały możliwość zaprezentowania się firmy szkoleniowe, agencje pracy tymczasowej, instytucje rynku pracy oraz pracodawcy z terenu powiatu oraz najbliższych okolic.
Poszukującym pracy mieszkańcom Błonia zaproponowano zarówno stanowiska na umowy krótkoterminowe, stanowiska pracy stałej, a także przedstawiono możliwości zatrudnienia poza granicami kraju. Uczestnicy imprezy dodatkowo mogli uzyskać informacje z zakresu programów realizowanych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ubezpieczeń społecznych, a także przepisów prawa pracy. Stoisko Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP reprezentowały warszawskie jednostki: Punkt Pośrednictwa Pracy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Biuro Pracy. Wśród odwiedzających nasze stoisko były osoby bezrobotne, osoby aktywne zawodowo planujące zmianę aktualnego zatrudnienia, absolwenci szkół. Zainteresowani mogli skorzystać z indywidualnych porad doradcy zawodowego, który przekazywał szczegółowe informacje związane z aktywizacją zawodową, potrzebami rynku pracy. Zgłaszający się do  naszego punktu mogli zapoznać się również z przygotowanymi ofertami pracy. Duże zainteresowanie wzbudziła propozycja skierowana do młodzieży, prezentowana przez warszawski Punkt Pośrednictwa Pracy realizujący zadania w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

 

SPORTOWE POWITANIE WIOSNY W SIERPCU


Zwycięska drużyna Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu
 

21 marca - pierwszy dzień wiosny młodzież powiatu sierpeckiego powitała Finałem Powiatowej Gimnazjady Piłki Ręcznej Chłopców. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Udział wzięło sześć szkół powiatu sierpeckiego, które podzielono na dwie grupy. Drużyny w grupach grały „każdy z każdym”, a później odbyły się półfinały i mecze finałowe. Po długich i wyczerpujących rozgrywkach I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu podopieczni pana Waldemara Frydrychowicza, II miejsce Zdobyło Gimnazjum z Gozdowa, III miejsce Gimnazjum z Borkowa Kościelnego. Kolejne miejsca poza podium zajęły drużyny z Suska, Szczutowa i Zawidza. Zwycięskim drużynom puchary i dyplomy wręczył Sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Sierpcu Stanisław Urbanowicz. Finały cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która głośno dopingowała z trybun swoich kolegów. Podczas „Gimnazjady” działalność MWK OHP na rzecz młodzieży oraz Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu i projekt „OHP jako realizator usług i rynku pracy” promowała pośrednik pracy PPP Sylwia Mielczarek. Młodzież z zainteresowaniem przeglądała ulotki i materiały promujące projekt jak również zadawała wiele pytań dotyczących możliwości uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu.



 

Sekretarz Powiatowego Związku Sportowego podczas wręczania pucharów



















 

 

 

AKTYWNIE W MCK W PIONKACH


Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania ćwiczeń
 
20 marca w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pionkach odbyły się warsztaty dla młodzieży pt. „Aktywne metody poszukiwania pracy”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 2 im. J. Śniadeckiego w Pionkach. Perspektywa wejścia w niedalekiej przyszłości na rynek pracy sprawia, że młodzież coraz poważniej zaczyna myśleć o swojej przyszłości zawodowej. Dlatego też głównym celem, prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK Katarzynę Wiśniewską zajęć było przybliżenie młodzieży informacji związanych z rynkiem pracy oraz jego funkcjonowaniem jak również przygotowanie młodzieży do zastosowania aktywnych metod w poszukiwaniu pracy. Program zajęć został opracowany i został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników oraz ich wieku. Beneficjenci mogli poprzez praktyczne ćwiczenia przekonać się jak działają mechanizmy poszukiwania pracy.

Młodzież dużym zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w Młodzieżowym Centrum Kariery
Uczniowie bardzo chętnie włączali się w dyskusję, w której mogli uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące możliwości zaistnienia na rynku pracy i zwiększenia swoich szans na to, by potencjalny pracodawca zaproponował im zatrudnienie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również filmy szkoleniowe „Gdzie i jak szukać pracy” oraz „Nie daj się bezrobociu” będące w zbiorach metodycznych MCK w Pionkach.















 

 

 

WARSZAWA: WIOSENNY MOBILNY KIERMASZ PRACY


Młodzież z dużym zainteresowaniem zapoznaje się z prezentowanymi ofertami pracy
 

16 marca po raz pierwszy został zorganizowany Mobilny Kiermasz Pracy w Zespole Szkół nr  34 im. Mieszka I w Warszawie, w którym udział wziął warszawski Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowe Biuro Pracy. Pośrednicy przygotowali dla młodzieży propozycje zatrudnienia na stanowiskach: promotor, hostessa, osoba do wykładania towaru, opiekun osoby starszej, szeregowy, oficer, podoficer, pracownik stadionu narodowego, konsultant telefoniczny, kasjer, inwentaryzator. Głównym celem Mobilnego Kiermaszu Pracy było zaprezentowanie działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz promocja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne w postaci ulotek i folderów, dowiadywali się o możliwości skorzystania z indywidualnej ścieżki wsparcia w wejściu na rynek pracy, korzystali z porad pośredników dotyczących poszukiwania i zdobywania pierwszej pracy. Młodzież bardzo licznie korzystała z naszych ofert a ulotki i broszury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.  


 


 

 

 

SOCHACZEW: WARSZTATY W PPP


Młodzież z dużym zainteresowaniem wykonywała ćwiczenia praktyczne ułatwiające zapoznanie się z tematyką warsztatów
 
W dniu 15 maca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sochaczewie, odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Asertywność i komunikacja interpersonalna w procesie poszukiwania pracy”. Wzięli w nich udział beneficjenci projektu oraz osoby zainteresowane tematyką, a korzystające z usług  PPP. Zajęcia były prowadzone przez Kamilę Gołaszewską-Kotlarz- pośrednika pracy z Sochaczewa. Celem spotkania było szczegółowe zapoznanie się z pojęciami: uległość, agresja, asertywność. Uświadomienie uczestnikom znaczenia asertywnego zachowania w rozmowie z pracodawcą, kontrolowanie własnych emocji. Pierwsza część zajęć była poprowadzona w formie prezentacji, po przerwie zostały przeprowadzone zabawy z zakresu tematycznego. Na koniec spotkania został zaprezentowany film pt. „Asertywność”, będący w zbiorach metodycznych PPP w Sochaczewie. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Wszyscy zostali zaproszeni na najbliższą giełdę pracy, która odbędzie się 21.03.2012.


 

MIĘDZYPOWIATOWY TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ W SIERPCU


Drużyna Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu z trenerem Waldemarem Frydrychowiczem
 

25 lutego odbył się w Sierpcu  Międzypowiatowy Turniej Piłki Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Organizatorem turnieju był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sierpcu. W rozgrywkach udział wzięły gimnazja z Sierpca, Płocka i Słupna. Uroczystego otwarcia dokonał Sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Stanisław Urbanowicz. Sędziami głównymi byli Paweł Wierzbicki i Dariusz Malanowski. Drużyny grały każdy z każdym , 4 kwarty po 8 minut. Rozgrywki były bardzo wyczerpujące, gra zawodników dała dużo emocji kibicującej na trybunach młodzieży gimnazjalnej. Po zaciętej walce I miejsce zdobyło Gimnazjum ze Słupna, II miejsce Gimnazjum Nr 10 z Płocka , III miejsce Gimnazjum Miejskie z Sierpca. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale pamiątkowe. Podczas Turnieju pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Sierpcu Sylwia Mielczarek promowała projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy„ i działania MWK OHP na rzecz młodzieży. Młodzi ludzie mogli uzyskać informacje na temat celów projektu i zasad uczestnictwa.

 

 

Sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego podczas wręczania nagród
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SEMINARIUM DOBRE PRAKTYKI W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI


Doradca kluczowy RO EFS Aneta Kszczotek-Dwórnik podczas wystąpienia.
 
Pod takim hasłem w 16 lutego w sali obrad  Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyło się seminarium dotyczące realizacji projektów w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i działań Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, współpracy z instytucjami, szkołami i służbami penitencjarnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z powiatu lipskiego - pracownicy Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej a także pracownicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Lipsku. Łącznie w seminarium wzięło udział  17 osób. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Radomiu. Prelegentem seminarium był doradca kluczowy RO EFS Aneta Kszczotek-Dwórnik, która zaprezentowała projekty, które stanowić mogą dobry przykład dla realizatorów programów POKL. Na seminarium zaprezentowano także działania wykonywane na rzecz młodzieży przez jednostki OHP, w tym Punktu Pośrednictwa Pracy w Lipsku. Seminarium sprzyjało nawiązaniu współpracy instytucjonalnej, wymianie doświadczeń, wyjaśnieniu kluczowych kwestii w zakresie programu PO KL i deklaracji podejmowanych wspólnych działań. Kolejne seminarium zaplanowane jest 5 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zwoleniu.


 

 

 

VIII TARGI EDUKACJI W SIERPCU


Uroczyste otwarcie targów od prawej: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Dyrektor ds. pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ Płock, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski, Dyrektor LO Sierpc Ewa Nowakowska, Wicedyrektor LO Sierpc Ewa Jancewicz, Dyrektor ZSZ Nr 2 w Sierpcu Liliana Olejniczak, doradca zawodowy LO Sierpc Beata Karpińska
 

7 lutego w hali sierpeckiego Liceum Ogólnokształcącego odbyły się VIII Targi Edukacyjne zrealizowane przez doradcę zawodowego Szkolnego Ośrodka Kariery Beatę Karpińską. Honorowy Patronat nad targami objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Uroczystego otwarcia targów dokonała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu Ewa Nowakowska. Wśród zaproszonych gości byli Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski, doc. Dr Ewa Wiśniewska Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ Płock, mgr Jolanta Górecka Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku .Z ofertami placówek uczestniczących w targach zapoznało się ponad 1000 uczniów klas maturalnych. Targi umożliwiły młodzieży zapoznanie się z ofertami uczelni wyższych i pomaturalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy CEiPM w Płocku podczas promocji działalności MWK OHP
 

Swoje oferty przygotowało i przedstawiło na stoiskach wystawienniczych ponad 50 wystawców. Wśród wystawców byli: Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna we Włocławku, Wyższa Szkoła Zarządzania/Polish Open University/ w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Politechnika Warszawska, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Adept Szkoła Policealna w Płocku, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

 

 

Młodzież zwiedzająca stoiska wystawiennicze
 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Collegium Versoviense, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Perfekt Guard Rafał Nagadowski Płock, Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego w Płocku, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, AP Edukacja Płock, Bank BGŻ SA, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Leona Kożmińskiego w Warszawie, Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony Delta we Włocławku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższa Szkoła Menadżerska w Płocku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sierpcu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Sierpcu. MWK OHP reprezentowali pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek z Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu i doradca zawodowy Edyta Białczak z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Płocku. Pośrednik pracy prezentowała aktualne oferty pracy oraz udzielała informacji na temat zasad uczestnictwa i celów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Doradca zawodowy udzielał indywidualnych porad z zakresu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz możliwości założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania działalności MWK OHP na rzecz młodzieży.


 

 

 

KOLEJNY PUNKT POŚREDNICTWA PRACY NA MAZOWSZU


Powitanie uczestników uroczystości przez Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego
 

Uroczystego otwarcia kolejnej jednostki Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP- Punktu Pośrednictwa Pracy na Mazowszu dokonano w dniu3 lutego w Szydłowcu.
PPP został utworzony w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „ OHP, jako realizator usług pośrednictwa pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja trwa od 1 maja 2009 do 31 grudnia 2013.
Jednostka powstała w ramach porozumienia o współpracy z samorządem lokalnym Gminą i Miastem Szydłowiec. Uroczystego otwarcia Punktu Pośrednictwa Pracy rozpoczęto od przecięcia wstęgi przez Dyrektora CEIPM w Radomiu Henryka Słomkę i przedstawicieli władz samorządowych: Burmistrza Pana Andrzeja Jarzyńskiego, Przewodniczącego rady miejskiej Artura Łyczek, Zastępcę Dyrektora PUP w Szydłowcu Teresę Cieślak.

 

 

Przecięcie wstęgi przez Dyrektora CEiPM Radom Henryka Słomkę
 
Oficjalną część Otwarcia rozpoczął Burmistrz Andrzej Jarzyński, który podkreślił potrzebę stworzenia warunków ułatwiających dostęp do usług rynku pracy, w co doskonale wpisuje się Punkt Pośrednictwa Pracy na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności. W dalszej części uroczystości głosy zabrali: Dyrektor CEIPM Henryk Słomka oraz pozostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych. Następnie cele i zadania projektu OHP, jako realizator usług pośrednictwa pracy przedstawiła doradca zawodowy MWK OHP Anna Sekuła.  Na koniec spotkania wszyscy obecni wyrazili uznanie dla działalności Ochotniczych Hufców Pracy oraz potrzebę stwarzania równych szans w dostępie do usług rynku pracy Młodzieży znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach.

 


 

 

SIERPECKIE FERIE Z OHP


pośrednik pracy PPP OHP Sierpc podczas omawiania zasad uczestnictwa w projekcie
 
Ferie to wyczekiwany przez dzieci i młodzież czas odpoczynku i nabrania sił przed letnim semestrem zajęć w szkole. Tegoroczne ferie rozpoczęły się 16 stycznia a zakończą 29 stycznia. Dla młodych sierpczan, którzy nie wyjadą w tym roku na feryjny wypoczynek, swoją ofertę przygotowały sierpeckie placówki kulturalne i oświatowe. 21stycznia odbył się Turniej Piłki Nożnej szkół gimnazjalnych. Organizatorem turnieju był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, uroczystego otwarcia dokonał dyrektor MOSiR Stanisław Urbanowicz. W turnieju wzięło udział 6 drużyn.  Zawodnicy drużyn, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymali medale i puchary. Podczas zawodów pośrednik pracy Sylwia Mielczarek promowała działalność Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu i projekt  „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na stoisku promującym działalność Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP zainteresowani  mogli uzyskać informację na temat działań OHP na rzecz młodzieży. Mogli zapoznać się z działalnością PPP w Sierpcu. Zainteresowanie stoiskiem było bardzo duże młodzież zadawała szereg pytań, na które otrzymywała wyczerpujące odpowiedzi.


 

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE MCK I PPP W PIONKACH


Otwarcie uroczystości przez Burmistrz Gminy Miasta Pionki Marka Janeczka
 

12 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowych jednostek Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy w Pionkach.
PPP i MCK zostały utworzone w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja trwać będzie do 31 grudnia 2013 r.
Nowe jednostki powstały w ramach porozumienia o współpracy z samorządem lokalnym Gminą Miastem Pionki. Uroczyste otwarcie jednostek rozpoczęło się od przecięcia wstęgi przez Burmistrza Marka Janeczka, Dyrektora PUP w Radomiu Józefa Bakułę, Henryka Słomkę Dyrektora CEiPM w Radomiu i Dorotę Siemiatycką Dyrektora CEiPM w Warszawie.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Magdalena Wiśniewska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Agnieszka Stępień – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Ewa Glegoła – dyrektor Licem Ogólnokształcącego, Jacek Karaś – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pionkach, Wiktor Siek – dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 oraz Barbara Glimasińska – dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1.

 

Podczas zwiedzania pomieszczeń zaproszeni goście zadawali liczne pytania pośrednikowi pracy PPP i doradcy zawodowemu MCK
 
Część oficjalną uroczystość otworzył Burmistrz Marek Janeczek, który wyraził przekonanie, iż powstanie nowych jednostek świadczących kompleksowe, profesjonalne usługi dla młodzieży spełni swoje zadanie w środowisku lokalnym. Następnie dyrektor CEiPM W Warszawie Dorota Siemiatycka przedstawiła cele i zadania realizowane przez jednostki MCK i PPP w Pionkach jak również omówiła działania OHP na rzecz młodzieży. Ponadto podczas swojej wypowiedzi podkreśliła, iż to dzięki współpracy z samorządem lokalnym na terenie Mazowsza w ramach projektu powstało 6 MCK i 9 PPP.
Uczestnicy spotkani podczas dyskusji kończącej uroczystość, podkreślali potrzebę tworzenia tego rodzaju jednostek wyrażając opinię, że realizacja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” doskonale uzupełni ofertę skierowaną do młodych ludzi.

 

 

 


 

 

 

UROCZYSTE OTWARCIE MCK I PPP W SOCHACZEWIE


Otwarcie uroczystości przez Burmistrz Gminy Miasta Sochaczew Piotra Osieckiego i Dyrektora CEiPM w Warszawie Dorotę Siemiatycką
 
4 stycznia 2012 otwarto uroczyście nowe jednostki Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Sochaczewie. PPP i MCK zostały utworzone w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizacja trwać będzie do końca 2013 r. Nowe jednostki powstały w ramach porozumienia o współpracy z samorządem lokalnym Gminą Miastem Sochaczew i swoją siedzibę mają w budynku Urzędu Miejskiego w centrum miasta. Uroczyste otwarcie jednostek zostało przygotowane wspólnie z samorządowymi partnerami. Udział w nim wzięli m. in. Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki, Dyrektor MOPS w Sochaczewie  Zofia Berent, Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Krzysztof Wasilewski, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie Halina Pędziejewska, Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Monika Radwańska – Komosa, Naczelnik Wydziału Aktywizacji i Promocji UM Robert Małolepszy, Kierownik Referatu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej Miasta UM Beata Fastyn, dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu Sochaczewa jak również lokalne media. Po symbolicznym przecięciu wstęgi , pomieszczenia poświęcił Proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca ks. Piotra Żądło. Część oficjalną uroczystość otworzył Burmistrz Piotr Osiecki, który wyraził zadowolenie z powstania nowych jednostek świadczących profesjonalne usługi dla młodzieży z zakresu rynku pracy. W swoim wystąpieniu wyraził przekonanie, że proponowane w ramach projektu działania będą bardzo korzystne dla społeczności lokalnej. Następnie dyrektor CEiPM W Warszawie i Wojewódzki Koordynator projektu Dorota Siemiatycka przedstawiła założenia i zadania jakie realizować będą nowo powstałe jednostki MWK OHP. Podczas swojej wypowiedzi podkreśliła, iż to dzięki współpracy z samorządem na terenie Mazowsza w ramach projektu powstało 6 MCK i 9 PPP. Zdaniem wszystkich gości obecnych na uroczystości otwarcia MCK i PPP, działania podejmowane przez OHP we współpracy z innymi partnerami rynku pracy, uzupełniają ofertę skierowaną do młodzieży i umożliwiają ich efektywną realizację.


 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY W SIERPCU


pracownicy MWK OHP oraz zaproszeni goście od prawej Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider, Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Dyrektor CEiPM OHP Małgorzata Kowalska, Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu Marek Chrzanowski, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski, Pośrednik Pracy PPP  OHP w Sierpcu  Sylwia Mielczarek
 

W dniu 7 grudnia w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się w Sierpcu Targi Edukacji i Pracy. W imieniu Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP uroczystego otwarcia dokonała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku Małgorzata Kowalska. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Burmistrz Miasta Sierpc  Marek Kośmider, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Chrzanowski, Starosta Sierpecki  Jan Laskowski, Wicestarosta Sierpecki Marek Gąsiorowski. Adresatem targów byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz młodzież bezrobotna z powiatu sierpeckiego. Głównym celem targów było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną uczelni z Sierpca i Płocka.

 

 

 

 

 

 

 

Stoisko CEiPM w Płocku odwiedzane przez uczniów szkół powiatu sierpeckiego
 

Targi były również doskonałą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu młodzieży z potencjalnymi pracodawcami i skorzystania z pomocy doradców zawodowych CEiPM  w Płocku. Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowało CEiPM w Płocku, Mobilne Centrum Edukacji Zawodowej doradca zawodowy Martyna Pietrasiak, Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu pośrednik pracy Sylwia Mielczarek i Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Magdalena Woja. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży , można było przy nim skorzystać z indywidualnych porad dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia i planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. W targach wzięło udział ok. 450 osób młodzieży zwiedzającej i 20 wystawców, w tym szkoły ponadgimnazjalne z Sierpca, szkoły pomaturalne z Sierpc i Płocka, instytucje szkoleniowe i lokalni pracodawcy. Oprawę artystyczną umilającą przebieg targów przygotowała młodzież Gimnazjum Publicznego w Sierpcu, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Zespołu Szkół Nr 1 .

 

 

 

Tłumy zwiedzających stoiska wystawiennicze
 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokaz walki wręcz zaprezentowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego PUL w Sierpcu i pokaz ratownictwa medycznego zaprezentowany przez Zespół Medycznych Szkół policealnych w Płocku. Targi były znakomitą okazją do pomocy młodzieży w dokonywaniu własnych wyborów dotyczących dalszej edukacji i kariery zawodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz elementów walki wręcz zaprezentowany przez uczniów LO PUL w Sierpcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

SZUKAM PRACY Z OHP


Beneficjenci projektu OHP jako realizator usług rynku pracy w trakcie spotkania informacyjnego
 
2 grudnia 2011 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem spotkania informacyjnego było „Aktywne metody poszukiwania pracy i rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”.
Doradca zawodowy stażysta Agnieszka Mierzejek dzięki przygotowanej wcześniej prezentacji multimedialnej, mogła wprowadzić uczestników w tematykę spotkania. Aktywność  w poszukiwaniu pracy stanowi niezbędny element w żmudnej drodze ku znalezieniu odpowiedniego dla siebie zajęcia. Niestety obecny rynek pracy nie ma osobom młodym zbyt wiele do zaoferowania, a czas oczekiwania na pracę zdecydowanie się wydłuża. Dlatego też warto korzystać z wszelkich, nawet niekonwencjonalnych metod szukania pracy.
Znalezienie odpowiedniej oferty to dopiero połowa sukcesu. Jeśli zostaniemy zaproszeni na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną, musimy zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dlatego też ważny etap stanowi przygotowanie się do rozmowy z pracodawcą. Doskonałym wprowadzeniem w tą tematykę okazały się być filmy szkoleniowe pt: „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” oraz „Rozmowa kwalifikacyjna”.


 

 

 

CZY NADAJĘ SIĘ NA PRZEDSIĘBIORCĘ?


Beneficjenci projektu podczas pracy w grupach
 
2 grudnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyło się spotkanie grupowe z beneficjentami projektu ,,OHP jako realizator usług rynku Pracy”. Tematem przewodnim warsztatów była przedsiębiorczość.
Podczas zajęć młodzież miała możliwość dokonać samooceny pod kątem posiadanych cech przedsiębiorczych, zapoznać się z zasadami rządzącymi rynkiem pracy oraz zdobyć informacje dotyczące tego, gdzie szukać pomysłów na własny biznes.
 Na spotkaniu doradca zawodowy Magdalena Woja  zaprezentowała również postawy i umiejętności jakie powinien mieć przyszły przedsiębiorca. Młodzi ludzie, pracując w grupach, opracowywali, a następnie przedstawiali swoje pomysły na własny biznes. Podsumowaniem spotkania była dyskusja na temat tego, czy warto być przedsiębiorcą oraz jakie wady i zalety ma praca na własny rachunek.


 

 

 

TARGI PRACY W WĘGROWIE


Targi Pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży
 

25 października w hotelu EVEREST w Węgrowie w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się po raz pierwszy Targi Pracy. Przedsięwzięcie zrealizowane było przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach i Punkt Pośrednictwa Pracy w Węgrowie.
Targi adresowane były do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Miały za zadanie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, instytucji rynku pracy, fundacji i stowarzyszeń wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

Lider Klubu Pracy Edyta Ślubowska w trakcie udzielania informacji młodzieży

Organizatorzy zadbali o stworzenie okazji do spotkania z pracodawcami, przedstawicielami Urzędów Pracy w Węgrowie i Siedlec, pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. Swoją ofertę przedstawiło 14 wystawców m.in.: Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Państwowa Inspekcja Pracy, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Axidus, Promedica 24. Uroczystego otwarcia Targów dokonała Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach Danuta Wyrzykowska. Uczestnicy mogli spotkać się bezpośrednio z pracodawcami i zapytać o warunki zatrudnienia i konkretne oferty pracy. Targi Pracy odwiedziło około 200 osób poszukujących pracy jak również przedstawiciel lokalnych mediów – Katolickiego Radia Podlasie.

 

 

Stoisko Punktu Pośrednictwa Pracy w Węgrowie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor CEiPM OHP w Siedlcach Danuta Wyrzykowska podczas udzielania wywiadu Katolickiemu Radiu Podlasie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AKTYWNA I PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ W MYSZYŃCU


Doradca zawodowy Agnieszka Mierzejek omawia z beneficjentkami projektu testy „Ty jako przedsiębiorca – autoanaliza”
 
21 października piątkowe przedpołudnie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu upłynęło pod znakiem wytężonej pracy. Beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli bardzo aktywnie w grupowym poradnictwie zawodowym pod tytułem „Młodzież aktywna i przedsiębiorcza – samozatrudnienie. Rodzaje działalności.”
Celem warsztatów było zapoznanie młodzieży bezrobotnej jak i uczącej się z możliwościami wykorzystania własnych pomysłów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz jej finansowania. Beneficjenci projektu uczyli się, jak być przedsiębiorczym, aktywnie i twórczo podchodzić do wyzwań oraz jak wykorzystać wrodzone predyspozycje i nabyte umiejętności w  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach uczestnicy mieli dodatkowo możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej przygotowanej przez doradcę zawodowego. Młodzież miała również okazję przekonać się o własnych szansach na sukces dzięki testom „Ty jako przedsiębiorca – autoanaliza”.
Przejawem aktywnego uczestnictwa beneficjentów przejawem była wzajemna wymiana doświadczeń oraz burza mózgów, która odbywała się pod bacznym okiem doradcy zawodowego.


 

 

 

PRZASNYSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY


Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk i Dyrektor CEiPM w Ciechanowie Aniela Daniszewska podczas rozmów z przedstawicielem Narodowych Sił Rezerwowych
 

5 października w Przasnyszu  w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyły się już po raz drugi Targi Edukacji i Pracy. Przedsięwzięcie zrealizowane było przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Targi adresowane były do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Miały za zadanie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, instytucji rynku pracy, fundacji i stowarzyszeń wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych działających na terenie Przasnysza i okolic.

 

 

 

 

Młodzież tłumnie korzystała z usług doradców zawodowych MCK i MCIZ jak również pośrednika pracy PPP w Przasnyszu
 

W ramach Targów zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego MCK w Przasnyszu warsztaty, mające na celu pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Organizatorzy zadbali o stworzenie młodzieży szkolnej oraz poszukującej pracy a także innym chętnym  okazji do spotkania z pracodawcami, przedstawicielami Urzędu Pracy w Przasnyszu, pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. Swoją ofertę przedstawiło 13 wystawców  m.in.: Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Policji, Narodowe Siły Rezerwowe, Straż Pożarna, firma KROSS S.A., SM. GROUP oraz instytucje edukacyjne i szkoleniowe: Fundacja Gospodarcza im. Marcinkowskiego, Policealne Studium Medyczne, Edukator i Wyższa Szkoła Języków w Przasnyszu.
Uroczystego otwarcia Targów dokonali Burmistrz Miasta Przasnysza Włodzimierz Trochimiuk oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie Aniela Daniszewska. Na Targi licznie przybyła młodzież z klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy.

 

 

Młodzież poszukująca pracy podczas rozmów z pracodawcami
 
Podczas odwiedzania stoisk wystawienniczych mieli okazję poznać aktualne oferty pracy, zaprezentować się pracodawcy, poznać ich wymagania i propozycje zatrudnienia i szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy reprezentowany przez pośrednika pracy i doradcę zawodowego oraz dyrektora placówki udzielał wszelkich informacji związanych ze stażem, dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków PUP, aktualnymi ofertami pracy. Doradcy zawodowi MCK Przasnysz i MCIZ Ciechanów udzielali porad dotyczących metod poszukiwania pracy, zawodów przyszłości, dokumentów aplikacyjnych, pośrednik pracy PPP w Przasnyszu zachęcała do korzystania z usług OHP jak również prezentowała lokalne oferty pracy.
Targi Pracy odwiedziło około 300 młodych ludzi poszukujących pracy jak również przedstawiciele lokalnych mediów Tygodnika Ostrołęckiego i Kuriera Przasnyskiego.


 

 

 

MYSZYNIEC: PROMOCJA PROJEKTU


Uczniowie klasy III Publicznego Gimnazjum w Czarni na promocji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 

23 września w Publicznym Gimnazjum w Czarni  odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące promocji projektu „ OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoęłcznego.
Uczniowie klasy III Gimnazjum, z którymi odbyła się promocja projektu zbliżają się do strategicznego momentu swojego życia. Wkrótce czeka ich egzamin gimnazjalny a następnie wybór szkoły średniej. Podczas spotkania doradczyni zawodowa MCK Myszyniec omówiła działalność jednostki, a także przedstawiła adresatów oraz założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Młodzież pytała o możliwość podjęcia prac dorywczych, wolontariatu, udziału w projekcie oraz skorzystania z materiałów edukacyjnych dostępnych w MCK.
Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem dowiadywali się o możliwościach i warunkach  uczestnictwa w projekcie oraz korzyściach z tego faktu wynikających.

 

 

 

 


 


 

 

 

MYSZYNIEC: ROLA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH


Beneficjenci projektu podczas wypełniania kwestionariusza Testu Zainteresowań Zawodowych
 
19 września w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem grupowego spotkania informacyjnego był: „ Rola predyspozycji zawodowych w wyborze dalszej ścieżki kariery. Analiza zainteresowań i uzdolnień”.
Dziesięcioro uczestników spotkania – wśród których znajdowały się osoby bezrobotne miały okazję przeanalizować i ocenić własne predyspozycje zawodowe. Doradca zawodowy MCK w Myszyńcu podczas zajęć wspomagała się własnoręcznie przygotowaną prezentacją, która to okazała się doskonałym wprowadzeniem w tematykę spotkania.
W ocenie zainteresowań zawodowych beneficjentów niezwykle pomocne okazały się testy, np.: Test Zainteresowań Zawodowych. Analiza własnych zainteresowań i uzdolnień jest niezwykle ważna w wyborze dalszej ścieżki kariery. Przyszły zawód będzie stanowił istotną część naszego życia, dlatego też należy dokonać trafnego wyboru. Młodzież bardzo chętnie współpracowała z doradcą, wykazując duże zainteresowanie zajęciami np. zadając doradcy mnóstwo trafnych pytań.


 

 

 

XIV SIERPECKI MINIMARATON


Grupa najmłodszych uczestników po wręczeniu nagród
 

17 września odbył się w Sierpcu XIV Sierpecki Minimaraton, organizatorami imprezy był TKKF Kubuś przy współudziale :ZG TKKF i MTKKF w Warszawie, Stowarzyszenia Szansa na Życie, Osiedla nr 3, Krytej Pływalni i Browaru Kasztelan Sierpc. Patronat nad minimartonem objęli Julia Pitera Posłanka na Sejm RP, Eryk Smulewicz Senator RP, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz starosta sierpecki Jan Laskowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu Marek Chrzanowski. Celem imprezy jak co roku jest popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego trybu życia, integracja osób niepełnosprawnych. Minimaraton rozpoczęły biegi dla dzieci przedszkolnych , kolejno miały miejsce biegi dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Najwięcej emocji towarzyszyło „Biegowi Krasnala” dla przedszkolaków i wyścigowi na wózkach dla młodzieży niepełnosprawnej z porażeniem kończyn dolnych. Na szczególne brawa zasłużyli reprezentanci „Szansy na Życie”, którzy pokazali że mimo niepełnosprawności są wspaniałymi, uśmiechniętymi i pełnymi woli walki zawodnikami.

 

 

 

Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek podczas promocji projektu
 

Podczas minimaratonu Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowała pośrednik pracy Sylwia Mielczarek z Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu. Poprzez rozdawanie ulotek i udzielanie informacji promowała projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” i działalność PPP. Zainteresowane osoby mogły zapoznać się z działaniami realizowanymi przez OHP na rzecz młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyścig na wózkach reprezentantów „Szansy na Życie”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

BIELSK: ŚRODOWISKOWY PIKNIK INTEGRACYJNY


Agnieszka Lewandowska Dyrektor PCPR w Płocku (od lewej) oraz Józef Jerzy Rozkosz Wójt Gminy Bielsk podczas oficjalnego otwarcia pikniku
 

11 września działania na rzecz młodzieży prezentowało Centrum  Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku podczas  Środowiskowego Pikniku Integracyjnego w Bielsku. Wszyscy zainteresowani otrzymywali ulotki i broszury informacyjne, mogli porozmawiać z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i zapoznać się z pełną ofertą OHP.

Przedsięwzięcie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Urząd Gminy w Bielsku. Spotkanie oficjalnie otworzyli Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata Lewandowska.
Główną ideą pikniku była aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich integracja z otoczeniem.

 

 

Doradca zawodowy MCK Magdalena Woja podczas udzielania informacji dotyczących projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy”
 

W imprezie wzięli udział mieszkańcy domów pomocy społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, rodziny osób niepełnosprawnych oraz mieszkańcy gminy Bielsk.
Ponadto w przedsięwzięciu uczestniczyły różne organizacje, firmy i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Przy stoiskach prezentujących zarówno ofertę dla osób niepełnosprawnych, a także ich dokonania np. plastyczne, muzyczne i in., tłumnie gromadzili się zaciekawieni spacerowicze.
W części rozrywkowej zaprezentowały się zespoły Masters, Quest i Corab oraz utalentowane solistki. Dla najmłodszych przewidziano szereg atrakcji: przejażdżki na kucykach, koniach, dorożką, trampolinę i zjeżdżalnię. Ponadto czynny był Punkt krwiodawstwa, mierzenia ciśnienia i poziomu cukru we krwi.


 

 

 

SIERPC: 40 LAT MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ


Goście zwiedzający dwór
 

W dniach 10-11września odbył się Jubileusz 40 lat istnienia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Z tej okazji sierpecki Skansen zorganizował szereg rozrywek dla zwiedzających gości. Skansen znajduje się na terenie 60 hektarów pięknie położonego terenu. W skład ekspozycji udostępnionej gościom wchodzą: 11 zagród chłopskich, karczma, dwór, kuźnia, olejarnia, wiatrak, kaplica. Podczas uroczystości jubileuszowych odbyły się pokazy prac jesiennych: młócenie, orka konna, bronowanie, przędzenie wełny na kołowrotku. Pokazy zajęć gospodarskich rzemiosła i rękodzieła : ubijanie masła, kiszenie kapusty, pokaz kowalstwa, plecionkarstwa, pracy wiejskiego szewca, szycie bielizny korbową maszyną. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci , odbyły się lekcje kaligrafii w izbie szkolnej i wiejska loteria fantowa. W amfiteatrze muzeum odbyła się inscenizacja z życia wiejskiego dworu. Jubileusz uświetniły występy: Zespołu Ludowego Zawidzanie, Zespołu Artystycznego Kasztelanka, Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej i Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

 

Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek podczas rozdawania materiałów promocyjnych
Największe oklaski zebrały występy sierpeckiego zespołu Kasztelanka, który zatańczył: krakowiaka, tańce kaszubskie, zapusty łowickie i oberka. Podczas pokazów i występów wśród zebranych gości pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu Sylwia Mielczarek prowadziła promocję działalności PPP i projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowane osoby zadawały pytania dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie i możliwości skorzystania z usług PPP w Sierpcu. Na zakończenie uroczystości jubileuszowych odbyło się przy dźwiękach kapeli Drewutnia ognisko na polanie Skansenu. Podczas Jubileuszu Muzeum Wsi Mazowieckiej zapewniło zebranym szereg fantastycznych atrakcji, z tego też powodu oprócz ogromnej ilości sierpczan Skansen odwiedziła w tych dniach duża ilość gości z powiatu i okolic.


 

 

 

SIERPECKIE ZAKOŃCZENIE WAKACJI Z WĘDKĄ


Senator RP Michał Boszko wraz z uczestnikami zawodów
 

4 września odbyło się w Sierpcu „Zakończenie wakacji z wędką” . Organizatorami zawodów byli : Zarząd PZW Koło Kasztelan, MOSiR Sierpc, Zarząd Osiedla nr 4 i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Sierpeckiego. Patronat nad zawodami objął senator RP Michał Boszko, starosta sierpecki i Marek Kośmider burmistrz Miasta Sierpc. Podczas zawodów swoje stoisko promocyjne wystawił Punkt Pośrednictwa Pracy OHP . pośrednik pracy Sylwia Mielczarek promowała działalność PPP i projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez rozdawanie ulotek, udzielanie informacji dotyczących uczestnictwa w projekcie. Zainteresowanie działalnością PPP i projektem było bardzo duże, obecni zadawali pośrednikowi szereg pytań. W programie imprez towarzyszącym zawodom znalazły się : pokazy motocyklowe, pokazy ratownictwa medycznego zaprezentowane przez drużyny WOPR nr 2. Wszyscy uczestnicy zawodów zostali uhonorowani okazjonalnymi medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

 

Burmistrz miasta Sierpc Marek Kośmider (w środku) z organizatorami, sponsorami i nagrodzonymi wędkarzami
 

 

 

 

 

 












 


 

 

 

BIELSK: ŚWIĘTO PLONÓW


Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz podczas przemówienia otwierającego uroczystość
 

28 sierpnia br. w Bielsku, rolnicy zgodnie z tradycją, uczcili koniec tegorocznych zbiorów. Gminno – parafialne dożynki rozpoczęto Mszą św. odprawioną przez proboszcza parafii ks. Józefa Różańskiego. Imprezę rozpoczął uroczysty przemarsz korowodu dożynkowego, który prowadzony był przez Orkiestrę OSP w Bielsku i liczne poczty sztandarowe.
Oficjalnego otwarcia uroczystości dożynkowych dokonał Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz witając zaproszonych gości, wśród których byli min: Starosta Płocki- Piotr Zgorzelski, Senator -Michał Boszko, Senator- Eryk Smulewicz, Kierownik - Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Radosław Lewandowski. Wymowne słowa Wójta Gminy Bielsk – Święto plonów jest szczególnym czasem podziękowań Bogu za to, co otrzymaliśmy w darze za swą pracę i cierpliwość – utkwiły w pamięci wszystkich rolników. Na dożynkach nie mogło także zabraknąć pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielsku.

 

 

 

Wieńce dożynkowe
 

Przy stoisku promocyjnym goście i uczestnicy mogli zapoznać się z działaniami realizowanym przez OHP na rzecz młodzieży.
Punktem kulminacyjnym dożynek było przekazanie chleba wójtowi przez starostów dożynek. Ten chleb był symbolem ciężkiej pracy rolnika. Najznamienitsi gospodarze z naszej gminy podzielili się tym poświęconym chlebem ze wszystkimi zebranymi w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia.
Na scenie odbywały się występy artystów ludowych i konkursy. Głównym punktem programu artystycznego był koncert zespołu ,,Trzy Korony”. Na stoiskach regionalnych wystawców z terenu gminy i powiatu można było degustować potrawy, podziwiać sztukę ludową i obserwować dożynkowe pokazy.
Dużym powodzeniem wśród oglądających cieszyła się wystawa tradycyjnych i nowoczesnych wieńców.

 

 

 

Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz (od lewej)oraz Dyrektor CEiPM w Płocku Małgorzata Kowalska (druga od lewej)podczas dzielenia się poświęconym chlebem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WŁASNA FIRMA – SAM DECYDUJĘ O PRZYSZŁOŚCI


Beneficjenci  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” podczas zajęć grupowych prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK w Myszyńcu Agnieszką Mierzejek
 

22 sierpnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyło się spotkanie z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Młodzież poszukująca pracy i bezrobotna wzięła udział w grupowej informacji zawodowej na temat: „Młodzież aktywna i przedsiębiorcza – samozatrudnienie. Rodzaje działalności”.  Młodzież uczestnicząca w spotkaniu miała okazję poznać etapy zakładania firmy oraz przeanalizować wady i zalety kek prowadzenia.
Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga wielu umiejętności i niezbędnych cech charakteru. Młodzież poza podstawowymi informacjami dotyczącymi samozatrudnienia, dzięki ćwiczeniom i takim testom jak: „Ty jako przedsiębiorca – autoanaliza” czy „Czy ja się do tego nadaję”, mogła określić swoje predyspozycje i ocenić umiejętności przedsiębiorcze.  Podczas zajęć beneficjenci mieli również okazję obejrzeć film szkoleniowy pt. „Zakładam firmę”.
Doradca zawodowy MCK Agnieszka Mierzejek zachęcała również młodzież do korzystania z możliwości jakie dają dofinansowania na rozwój własnej działalności gospodarczej z Wojewódzkiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.


 

 

 

PPP SIERPC WAKACYJNA GIEŁDA PRACY


Uczestnicy giełdy podczas spotkania z pracodawcą
 
11 sierpnia pośrednik pracy Sylwia Mielczarek zorganizowała w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu kolejną giełdę pracy w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedstawiciel pracodawcy firmy WOJTRANS Wojciech Lipiński - Dyrektor Igor Gielniak przedstawił zebranym osobom ofertę pracy biurowej. Na początku spotkania pracodawca omówił zasady rekrutacji na proponowane stanowisko, niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wykształcenie. Na giełdę przybyli zarówno beneficjenci projektu jak również osoby nie korzystające do tej pory z usług PPP. Zainteresowanie zebranych było bardzo duże. Zadawali szereg pytań dotyczących m.in.: rodzaju umowy, specyfiki pracy na proponowanym stanowisku, wysokości wynagrodzenia, czasu pracy. Po wstępnych rozmowach pracodawca przeprowadził kolejno indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Zarówno pracodawca jak i osoby poszukujące zatrudnienia byli zadowoleni z organizacji giełdy, która przebiegła w przyjaznej atmosferze.

 

 



 

 



 


 

 

 

KURPIOGRANIE


Młodzież podczas nauki tańców ludowych pod okiem doświadczonych tancerzy
 
Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu przy współpracy z Towarzystwem Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej, w dniach od 4 do 8 lipca 2011 roku zorganizowało przedsięwzięcie o nazwie „Kurpiogranie Tabor Kurpiowski”. Głównym celem  zajęć jest podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji kurpiowskiej, zarówno obrzędowej jak i codziennej oraz rozbudzenie  wśród lokalnej młodzieży zainteresowania i  fascynacji ich własną spuścizną kulturową. Warsztaty prowadzą osoby, które z twórczością ludową mają do czynienia od bardzo wielu lat. 6 lipca  Agnieszka Mierzejek – doradca zawodowy MCK Myszyniec przeprowadziła pierwsze z kilku cyklicznie zaplanowanych zajęć dla młodzieży oraz osób zainteresowanych działalnością MCK Myszyniec. Młodzież uczestnicząca w zajęciach miała możliwość poznania własnych preferencji i zainteresowań oraz uzdolnień. Spotkaniom towarzyszyła atmosfera nauki zawodów odchodzących w zapomnienie  jak lutnik czy rzeźbiarz. Plener i warsztaty odbywają się w miejscu zwanym Uroczysko za Górą w Charcibałdzie.


 

 

 

MCK NA XII DNIACH BIELSKA


Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Roskosz wraz z zespołem ,,NO TO CO”
 
Tegoroczne Dni Bielska rozpoczęły się 26 czerwca zawodami wędkarskimi NTW ,,Robinson” o Puchar Wójta Gminy Bielsk. Oficjalnego otwarcia XII Dni Bielska dokonał Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz. Kolejnym punktem programu były wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz wręczenie medali ,,ZASŁUŻONY DLA GMINY BIELSK’. Główne centrum wydarzeń stanowiła scena, na której bez przerwy przez kilka godzin trwał program artystyczny przygotowany zarówno przez profesjonalnych artystów, jak i amatorów.  Koncerty, skecze, tańce, prezentacje organizacji i firm tworzyły niezwykle interesujący scenariusz. Głównym punktem programu był występ zespołu ,,NO TO CO”. 
Na uroczystości działania realizowane na rzecz młodzieży przez MWK OHP prezentowało Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku. Magdalena Woja, doradca zawodowy MCK udzielała porad i informacji indywidualnych dla bielskiej młodzieży. Wszyscy zainteresowani  otrzymywali ulotki i broszury informacyjne. Dzień upłynął w miłej i słonecznej atmosferze oraz obfitował w informacje przydatne w życiu młodych ludzi czyli przyjemnie i pożytecznie.


 

 

 

MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ


Doradca zawodowy Agnieszka Mierzejek analizuje z beneficjentką projektu wyniki testu „Czy jestem przedsiębiorczy?”
 
22 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Porady indywidualne odbyły się z czworgiem beneficjentów projektu. Doradca zawodowy stażysta MCK Myszyniec Agnieszka Mierzejek realizowała z beneficjentami projektu takie tematy jak: „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych”, „Skuteczna rekrutacja w Internecie” oraz „ Predyspozycje zawodowe, analiza zainteresowań i uzdolnień”.
Uczestnikami spotkań indywidualnych były osoby młode i bezrobotne, planujące przyszła karierę zawodową. Realizowane tematy spotkań pomagały w osiągnięciu założonego celu. Beneficjenci mieli okazję zapoznać się z zasadami rekrutacji pracowników, kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz analizowania własnych zainteresowań i uzdolnień pod kątem predyspozycji zawodowych.


 

 

 

WARSZAWA: WAKACYJNE TARGI PRACY DLA MŁODZIEŻY


Partnerzy podczas podpisywania deklaracji (od lewej) Prezes Fundacji Bez Względu Na Niepogodę – Jadwiga Werbanowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  – Aleksander Kornatowski, Wojewódzka Komendant OHP Elżbieta Popczuk, Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – Anna Machalica - Pułtorak
 

17 czerwca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w partnerstwie z Domem Kultury „Praga” zorganizowało Wakacyjne Targi Pracy dla Młodzieży. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objął Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Paweł Zalewski.
Targi były częścią projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Targi adresowane były do młodzieży uczącej się, zainteresowanej podjęciem pracy, absolwentów wchodzących na rynek pracy, osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Miały za zadanie przedstawienie szerokiej oferty pracodawców, instytucji rynku pracy, fundacji i stowarzyszeń wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. W ramach Targów przeprowadzone zostały też warsztaty dla młodzieży mające na celu pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

 

Oferty pracy prezentowane podczas Targów wzbudzały bardzo duże zainteresowanie młodzieży
 

W zorganizowanym punkcie doradczym młodzi ludzi mieli możliwość skorzystania z usług liderów Klubów Pracy i doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Przed rozpoczęciem Targów, już po raz jedenasty, z udziałem przedstawicieli mediów nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Wakacyjnej Giełdy Pracy – Lato 2011. Partnerów reprezentowali ze strony Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP – Komendant Wojewódzki Elżbieta Popczuk, Wojewódzkiego Urzędu Pracy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  – Aleksander Kornatowski, Fundacji Bez Względu na Niepogodę – Prezes Fundacji – Jadwiga Werbanowska oraz Prezes Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – Anna Machalica - Pułtorak.
Celem organizacji Wakacyjnej Giełdy Pracy jest pomoc młodym ludziom w uzyskaniu zatrudnienia w czasie wakacji.

 

 

Młodzież podczas zajęć prowadzonych przez lidera Klubu Pracy Edytę Uzarsk
 

Wszystkie organizacje biorące udział w przedsięwzięciu, dysponują ofertami pracy wakacyjnej, a czasem też stałej. Giełda to stała inicjatywa trwająca od zakończenia roku szkolnego do 30 września. Polega ona na wspólnym i komplementarnym świadczeniu przez partnerów usług pośrednictwa pracy wakacyjnej dla młodzieży.
Targi Pracy odwiedziło około 1100 uczestników, głównie młodzieży szkół ponadgimnajalnej, studentów, osób poszukujących zatrudnienia wakacyjnego i stałego. Czekało na nich ponad 1800 miejsc pracy krótkoterminowej oraz stałej oferowanych przez 20 pracodawców i instytucji rynku pracy tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i Urząd Pracy m. st. Warszawy. Młodzież mogła również skorzystać z porad przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy. Była to już druga edycja Wakacyjnych Targów Pracy, zorganizowanych w ramach projektu i podobnie jak ubiegłoroczna cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.

 

 

Pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy Anna Zielska udziela informacji zainteresowanym podjęciem pracy wakacyjnej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

DZIEŃ SAMORZĄDOWCA W SIERPCU


Uroczyste otwarcie festynu przez orkiestrę dętą z Sierpca
 

11 czerwca podczas festynu w Sierpcu uroczyście obchodzono Dzień Samorządowca. Organizatorami imprezy byli: Starosta Sierpecki i Burmistrz Miasta Sierpc. W programie imprezy było wiele konkursów dla dzieci i młodzieży, pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, pokazy motocyklowe. Jednym z najważniejszych punktów był mecz piłki nożnej Starostwo powiatowe kontra Urząd Miasta. Dzień Samorządowca z uwagi na dużą frekwencję mieszkańców Sierpca stał się doskonałą okazją do zaprezentowania działalności Punktu Pośrednictwa Pracy OHP. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek promowała działalność PPP i projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zainteresowane mogły uzyskać informacje dotyczące celów projektu i zasad uczestnictwa. Stoisko PPP cieszyło się dużym zainteresowaniem, młodzież zadawała szereg pytań dotyczących projektu. Na stoisku PPP nie zabrakło ulotek i folderów informacyjnych na temat planowania kariery zawodowej, aktywnego poszukiwania pracy i zawodów przyszłości.

 

Młodzież przy stoisku PPP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci i młodzież podczas konkurencji sportowych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MOBILNY KIERMASZ PRACY PPP W WARSZAWIE


Pośrednik PPP Anna Zielska podczas rozmów z młodzieżą

9 czerwca pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy wziął udział w mobilnym kiermaszu ofert pracy w LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie. Młodzież była bardzo zainteresowana wakacyjnymi ofertami pracy. Pośrednik pracy PPP przygotował dla młodzieży propozycje zatrudnienia na stanowiskach: hostessa/promotor, sortowacz, telemarketer, kasjer itp. Podczas kiermaszu promowany był projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne w postaci ulotek i folderów, dowiadywali się o możliwości skorzystania z indywidualnej ścieżki wsparcia w wejściu na rynek pracy, korzystali z porad pośrednika dotyczących poszukiwania i zdobywania pierwszej pracy.

 

 

 

Młodzież z dużym zainteresowaniem zapoznawała się z ofertami pracy wakacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MYSZYNIECKIE ŚCIEŻKI KARIERY


Doradca zawodowy MCK Myszyniec Agnieszka Mierzejek omawia wyniki testów z uczestnikami spotkania
 

6 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu pt. „Planowanie ścieżki kariery zawodowej”. Uczestnikami zajęć byli beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a także młodzież nie będąca jego uczestnikami. 
Tematem grupowej informacji zawodowej było „Planowanie ścieżki kariery zawodowej”. 17 młodych osób uczestniczących w spotkaniu dopiero będzie wkraczać na rynek pracy. Podczas zajęć młodzież miała okazję zapoznać się z możliwościami rozwoju oraz przede wszystkim z wyznaczaniem swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Doradca zawodowy MCK Agnieszka Mierzejek zachęcała młodzież do dokonywania świadomych wyborów poprzez planowanie ścieżki kariery w oparciu o znajomość struktury osobowości, systemu wartości, własnych predyspozycji. Świadome i przemyślane decyzje młodzieży mogą być gwarancją ich satysfakcji z wyboru zawodu w przyszłości.

 

 

Młodzież podczas zajęć w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

SIERPC: V POWIATOWY FESTYN Z NAMI BEZPIECZNIEJ


Uroczyste otwarcie V Festynu Powiatowego z Nami Bezpieczniej przez  inspektora Grzegorza Żelasko
 

Problematyka związana z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży jest jednym z problemów Policji i innych służb ratunkowych. Dlatego też w celu przybliżenia metod działania służb ratunkowych i zainteresowania ich różnymi formami spędzania wolnego czasu  w dniu 1 czerwca 2011 r. Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Urzędu Miasta w Sierpcu, Urzędów Gmin w Sierpcu, Gozdowie, Mochowie, Zawidzu, Rościszewie i Szczutowie zorganizowała V Festyn Powiatowy z Nami Bezpieczniej. Patronat honorowy nad festynem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatowy w Sierpcu Jan Laskowski i Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider. Z uwagi na to, że impreza skierowana była głównie dla dzieci i młodzieży swoją działalność na festynie promowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku  reprezentowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. Celem festynu była integracja młodzieży z różnych środowisk, popularyzowanie zdrowego stylu życia, przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pozytywnego wizerunku służb mundurowych.

 

 

Młodzierz i dzieci uczestniczące w festynie
 

W ramach festynu na płycie stadionu przeprowadzono szereg konkurencji dla uczniów. Jedną z najbardziej interesujących konkurencji był konkurs z zasad udzielania pierwszej pomocy. Podczas festynu pośrednik pracy Sylwia Mielczarek  promowała  działalność PPP Sierpc i projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poprzez rozdawanie ulotek, materiałów promocyjnych i udzielanie informacji zainteresowanej młodzieży na temat projektu. Doradcy zawodowi Edyta Białczak i Martyna Pietrasiak z MCiZ Płock rozdawały materiały promujące działalność MCiZ i tłumaczyły młodzieży, że planowanie kariery zawodowej to działanie długofalowe wymagające dużej aktywności i zaangażowania. Zainteresowanie młodzieży stoiskiem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP było bardzo duże, zadawali szereg pytań z zakresu pośrednictwa pracy i informacji zawodowej.

 

 

 

Stoisko promocyjno-informacyjne PPP Sierpc i MCiZ Płock
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

XIX MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY


uroczysta defilada rozpoczynająca XIX Memoriał Lekkoatletyczny im .Ryszarda Bramczewskiego
 

25 maja Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu, Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej i Klub Pracy  w Płocku promowały działalność OHP na XIX Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda Bramczewskiego. Organizatorami imprezy  był Burmistrz Miasta Sierpc , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Rada Powiatowa, Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych i Stowarzyszenie „Szansa na życie”. W memoriale udział wzięły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych powiatu sierpeckiego. Celem imprezy było uczczenie pamięci Ryszarda Bramczewskiego, popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek  promował  działalność PPP Sierpc i projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” poprzez rozdawanie ulotek, materiałów promocyjnych i udzielanie informacji zainteresowanej młodzieży na temat projektu.

 

 

Młodzież korzystająca z porad udzielanych przez doradcę zawodowego MCIZ i pośrednika Pracy PPP w Sierpcu
Doradca zawodowy Edyta Białczak z  MCiZ Płock i lider Klubu Pracy Agnieszka Tkaczyńska w przerwach między konkurencjami rozmawiały z młodzieżą na temat ich dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Młodzi ludzie zadawali  szereg pytań dotyczących : planowania kariery zawodowej, wyboru szkoły i zawodów potrzebnych na rynku pracy. Autor tekstu: pośrednik pracy Sylwia Mielczarek

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

MYSZYNIEC: BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM


Doradca zawodowy Agnieszka Mierzejek omawia z beneficjentkami projektu testy „Ty jako przedsiębiorca – autoanaliza”
 

23 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem grupowego spotkania informacyjnego był „Być przedsiębiorczym - wrodzone predyspozycje czy nabyte umiejętności.”

Celem zajęć było przełamywanie stereotypów związanych z przekonaniami na temat postaw przedsiębiorczych oraz rozpoznawanie zasobów człowieka przedsiębiorczego. W spotkaniu  brało udział dziesięcioro beneficjentów projektu, w przeważającej większości były to osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Uczestnicy uczyli się, jak być przedsiębiorczym, aktywnie i twórczo podchodzić do wyzwań oraz jak wykorzystać wrodzone predyspozycje i nabyte umiejętności w  prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na zajęciach uczestnicy mieli dodatkowo możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” Prowadząca zajęcia doradca zawodowy Agnieszka Mierzejek udostępniła również uczestnikom spotkania testy „Ty jako przedsiębiorca – autoanaliza”, które pozwoliły na dokładne określenie szans na odniesienie sukcesu w dziedzinie przedsiębiorczości.


 

 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY MYSZYNIEC 2011


Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec Bogdan Glinka w towarzystwie zaproszonych gości, dokonuje oficjalnego otwarcia Targów
 

10 maja w sali Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbyły się II Targi Edukacji i Pracy „Aktywność Drogą do Sukcesu”. Organizatorami Targów byli Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP, Centrum Edukacji i Pracy w Ostrołęce oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu. Targi zostały zrealizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na targi przybyło wielu gości, między innymi poseł na sejm RP Andrzej Kania, Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec Bogdan Glinka, kierownik PUP w Ostrołęce Marzena Makowiecka, Dyrektor ZS Myszyniec Mirosław Aptacy, dyrektor Poradni Psychologicznej w Myszyńcu Ewa Cyran-Kur.
Targi Edukacji i Pracy rozpoczęto od uroczystego otwarcia, którego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec Bogdan Glinka.

 

 

 

Występ zespołu  kurpiowskiego pod kierownictwem Zdzisława Ścibka dyrektora RCKK w Myszyńcu
 

Po krótkim wystąpieniu i przedstawieniu przybyłych gości, zespół kurpiowski z myszynieckiego gimnazjum pod kierownictwem Zdzisława Ścibka, dyrektora RCKK w Myszyńcu zaprezentował pokaz tańców ludowych. Podczas Targów młodzież korzystała z oferty przygotowanej przez: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu, Punkt Informacji Europejskiej, Wojskową Komenda Uzupełnień. Centrum Edukacji Pracy i Młodzieży w Ostrołęce zorganizowało stoisko „Miasteczko zawodów przyszłości”, przy którym zainteresowane osoby mogły  konsultować się z doradcami zawodowymi. Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno władz lokalnych, przedsiębiorców, jak również młodzieży i osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, co odzwierciedla niemała frekwencja. Targi odwiedziło ok. 300 osób)
Przez cały czas trwania targów była promowana działalność OHP, głównie działania związane z realizacją projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

 

 

Doradcy zawodowi CEiPM wraz z młodzieżą odwiedzającą stoisko OHP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MYSZYNIEC: GIMNAZJALIŚCI DOKONUJĄ WYBORU


Doradca zawodowy MCK Myszyniec wraz z Liderem Klubu Pracy Anetą Glinką podczas spotkania z młodzieżą
 
20 kwietnia w Zespole Szkół w Myszyńcu odbyło się spotkanie informacyjne z uczniami klas III gimnazjum. Spotkanie zostało zaplanowane przy współdziałaniu punktu Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Ostrołęce. Dodatkowo doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu Agnieszka Mierzejek promowała projekt „OHP jako realizator usług na rynku pracy”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Doradca zawodowy Agnieszka Fąk oraz Lider Klubu Pracy Aneta Glinka przeprowadziły dwugodzinną prelekcję na temat wyboru szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie ostatnich klas doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest wybór szkoły, toteż słuchali informacji z ogromnym zainteresowaniem.
W ramach promocji projektu „OHP jako realizator usług na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego doradca zawodowy MCK Myszyniec Agnieszka Mierzejek przygotowała wystąpienie. Dokładnie poinformowała młodzież uczącą się o założeniach i celach projektu.  Dodatkowo zostały rozdane materiały promocyjne i ulotki. Gimnazjaliści wykazali swoje zainteresowanie projektem kierując na forum pytania do doradcy a także zgłaszając się z indywidualnymi zapytaniami. Wielu z nich wyraziło chęć udziału w przedsięwzięciu.


 

 

 

VADEMECUM POSZUKUJĄCEGO PRACY


Beneficjent projektu podczas pracy z wykorzystaniem Internetu
 
15 kwietnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Węgrowie odbyły się spotkania indywidualne dla uczestników projektu ‘’OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjenci projektu, mogli uzyskać informację z zakresu: konstruowania dokumentów aplikacyjnych, poznania własnych preferencji i predyspozycji zawodowych oraz lokalnego rynku pracy.
Poprawnie skonstruowane dokumenty aplikacyjne to wizytówka osoby poszukującej pracy, dlatego też młodzi ludzie chcieli uzyskać jak najwięcej rzetelnych informacji z zakresu profesjonalnego przygotowania CV i listu motywacyjnego. Oprócz wiedzy teoretycznej mieli także możliwość zapoznania się z wzorami takich dokumentów, a także mogli zapoznać się  z programem „CV – aniak” znajdującym się na platformie programowej „OHP dla szkoły”.
Beneficjenci byli zainteresowani także informacjami o węgrowskim rynku pracy. Pośrednik pracy przekazał im szereg informacji na temat ofert pracy i przedsiębiorstwa działających w tym rejonie.
Dzięki takim spotkaniom uczestnicy projektu zdobywają nową wiedzę i informacje dzięki którym łatwiej będzie im w niedalekiej przyszłości znaleźć pracę i ukierunkować swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową.


 

 

 

MYSZYNIEC: ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM


Ewa Trzcińska doradca zawodowy MCK w trakcie zajęć z beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
24 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się zajęcia z harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematem grupowego spotkania informacyjnego był „Rynek pracy: informacje na temat form zatrudnienia i uzyskania kwalifikacji zawodowych.” 
Grupowa informacja trwała dwie godziny, w trakcie których doradca zawodowy Ewa Trzcińska przekazywała informacje o formach  zatrudnienia i kwalifikacjach zawodowych. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie tematem, co wyrażało się w dużej ilości pytań zadawanych doradcy. Szczególną uwagę beneficjentów zwróciły formy uzyskania kwalifikacji zawodowych. W tym temacie wypowiedziała się również przedstawicielka Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Ostrołęce, która została zaproszona na półgodzinną prelekcję w celu przedstawienia możliwości skorzystania ze szkoleń zawodowych oferowanych przez tę instytucję są to m.in.: wykładowca na kursach (edukator, trener), szef kuchni, specjalista do spraw programów, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego.
Propozycje uzyskania powyższych kwalifikacji zawodowych stały się przedmiotem dużego zainteresowania beneficjentów.
Doradca zawodowy dopełniając wypowiedź przedstawiciela ODiDZ przedstawiła również inne formy zatrudnienia i uzyskania kwalifikacji, takie jak wolontariat, staże lub samozatrudnienie.


 

 

 

PIERWSZY KONTAKT Z PRACODAWCĄ


Beneficjentka projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w trakcie przygotowywania własnych dokumentów aplikacyjnych z pomocą doradcy zawodowego MCK w Myszyńcu Ewą Trzcińską.
 
7 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się indywidualne porady zawodowe o temacie „Pisanie CV i listu motywacyjnego”. W spotkaniach uczestniczyła czwórka beneficjentów biorących udział w projekcie „OHP jako realizator usług na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Doradca zawodowy Ewa Trzcińska pomagała beneficjentom stworzyć własne CV i listy motywacyjne. Oba dokumenty zawierają ważne informacje dotyczące przebiegu nauki oraz kariery zawodowej osoby ubiegającej się o pracę. Stworzenie poprawnych i solidnych dokumentów kreuje większe szanse na rozmowę kwalifikacyjną oraz otrzymanie pracy, na której nam zależy. Młodzież ucząca się oraz poszukująca pracy, która w tym dniu brała udział w zajęciach w MCK doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też współpraca z doradcą zawodowym przebiegała sprawnie, a jej efektami są dokumenty gotowe promować beneficjentów MCK Myszyniec u pracodawców.

 

 

 

 

 



 

 

 

 


OTWARCIE PUNKTU POŚREDNICTWA PRACY W WĘGROWIE


Burmistrz Miasta Węgrowa Jarosław Grenda podczas wystąpienia

11 lutego w Węgrowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej jednostki Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP - Punktu Pośrednictwa Pracy. Utworzenie PPP wynika z realizacji przez OHP projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa jednostka powstała dzięki współpracy MWK OHP z Urzędem Miejskim Węgrowa. Celem zawartego porozumienia jest podejmowanie i wpieranie wspólnych działań służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy. Na uroczystość otwarcia przybyli m.in: Burmistrz Węgrowa - Jarosław Grenda, Wicestarosta Węgrowski - Ewa Besztak , Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie – Anna Wieczorek, Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie – Dariusz Koterba, dyrektorzy węgrowskich szkół ponagimnazjalnych jak również przedstawiciele lokalnych mediów. Pierwsza część spotkania odbyła się w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Zaproszonych gości przywitała i spotkanie otworzyła dyrektor CEiPM w Siedlcach Danuta Wyrzykowska. Następnie Burmistrz Węgrowa przedstawił prezentację na temat węgrowskiego rynku pracy oraz rolę władz miasta podczas tworzenia PPP.

 

 

 

Dyrektor CEiPM Siedlce Danuta Wyrzykowska prezentująca działalność OHP.

Zdaniem Burmistrza realizowanie projektu przez OHP jest istotnym przedsięwzięciem w walce z bezrobociem i wspieraniem aktywizacji zawodowej młodzieży, które umożliwi jej skuteczne wejście na rynek pracy. W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz, jak i dyrektor CEiPM Siedlce podkreślali potrzebę współdziałania na rzecz aktywizacji młodych ludzi wskazując, iż Punkt Pośrednictwa Pracy przyniesie wymierne efekty dla młodzieży i wszystkich korzystających z usług OHP na lokalnym rynku pracy. Dyrektor CEiPM Danuta Wyrzykowska zapoznała uczestników spotkania z działalnością i strukturą organizacyjną Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. W dalszej części uroczystości Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie a zarazem koordynator wojewódzki projektu Dorota Siemiatycka przedstawiła główne założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zwracając szczególną uwagę na sytuację młodzieży na współczesnym rynku pracy, znaczenie doradztwa zawodowego w kształtowaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, jak również na rolę jaką pełni OHP w pracy z młodymi ludźmi. Po zakończeniu pierwszej części spotkania dyrektor CEiPM z Siedlec wraz z Burmistrzem Miasta Węgrowa Jarosławem Grendą dokonali uroczystego przecięcia wstęgi otwierając Punkt Pośrednictwa Pracy w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 69.

 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Burmistrza Miasta Węgrowa i dyrektora CEiPM Siedlce

Po dokonaniu symbolicznego otwarcia jednostki, zaproszeni goście zapoznali się z ofertą jaką PPP kieruje do młodzieży. W bogatej ofercie Punktu Pośrednictwa Pracy znajduje się m.in.: pomoc w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, informacje dotyczące lokalnego rynku pracy, skorzystanie z Internetu, dostęp do bazy ofert pracy dla osób poszukujących zatrudnienia, współpraca z pracodawcami, profesjonalny dobór kandydatów do ofert pracy, giełdy i targi pracy. Wszystkie wydarzenia były bacznie śledzone rejestrowane przez obecnych przedstawicieli lokalnych mediów Zaproszeni goście podkreślili potrzebę tworzenia tego rodzaju jednostek i wyrazili przekonanie, że realizacja projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” doskonale uzupełni ofertę skierowaną do młodych ludzi.


SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z KOMENDANTEM WKU


Komendant WKU w Ostrołęce ppłk Krzysztof Gemza  w trakcie wykładu dla młodzieży
 

25 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbył się dyżur przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, zorganizowany dla młodzieży klas maturalnych  oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy będącej beneficjentami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Komendant WKU w Ostrołęce ppłk Krzysztof Gemza poinformował młodzież o zasadach  wstąpienia do zawodowej służby wojskowej omówił istotę Narodowych Sił Rezerwowych i służby przygotowawczej oraz bardzo szczegółowo przedstawił możliwości rekrutacji do uczelni wojskowych w roku akademickim 2011/2012.
Wykład o możliwościach odbycia służby przygotowawczej w NSR wzbudził w młodzieży największe zainteresowanie, ten nowy element  systemu szkolenia obywateli, jest szansą na osobisty rozwój osób, które myślą nie tylko o sobie, lecz także o tym, co ważne dla społeczeństwa, czyli bezpieczeństwo.

 

 

Beneficjenci  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w trakcie rozmowy z  ppłk Krzysztof Gemzą
 
Służba przygotowawcza stała się istotną ofertą dla młodzieży, która nie odbyła szkolenia wojskowego a chciałaby je ukończyć w trybie ochotniczym, wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom osób, które nie zamierzają na stałe wiązać się z zawodem żołnierza. Taka możliwość jest na pewno dobrym pomysłem na życie, sprawdzenia siebie, bądź uzyskania nowych kompetencji.
W bardzo miłej, serdecznej i pogodnej atmosferze,  młodzież zasypała pytaniami ppłk Krzysztofa Gemzę, który długo i wyczerpująco odpowiadał beneficjentom na zadawane pytania.

 

 

 

 

 





 


 

 

 

BILANS KOMPETENCJI ZAWODOWYCH


Doradcy zawodowi z MCIZ w Płocku omawiają temat :bilans kompetencji zawodowych
 
W dniu 12 stycznia 2011 r. odbyło się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu spotkanie zorganizowane w ramach projektu ”OHP jako realizator usług i rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego. Na spotkanie przybyła młodzież IV klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu oraz beneficjenci projektu. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek omówiła zasady funkcjonowania Punktu Pośrednictwa Pracy oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Zachęcała młodzież do wzięcia udziału w projekcie przekazała im w tym celu ulotki i materiały dotyczące projektu. Gośćmi na spotkaniu byli doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Płocku Pani Edyta Białczak i Martyna Pietrasiak. Omówiły one temat: bilans kompetencji zawodowych. Spotkanie to nawiązywało do tematyki rynku pracy, zasad nim rządzących, zawodów i branż przyszłości. Doradcy pomagali młodzieży w poznaniu samego siebie, określeniu swoich mocnych stron i poznaniu samego siebie. Zapoznali młodzież z fachowym słownictwem i terminologią używaną w trakcie selekcji i rekrutacji kandydatów do pracy. Młodzież zweryfikowała również swoje deficyty, uzyskała informacje na temat ich zweryfikowania poprzez wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia, podwyższanie kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowe. Doradcy uczulili młodzież, że rozwój zawodowy i mobilność zawodowa mają duży wpływ w dostosowaniu do oczekiwań i wymogów pracodawców. Na koniec spotkania pośrednik omówiła bieżące oferty z lokalnego rynku pracy.


 

 

 

BIELSK: PORADY INDYWIDUALNE W MCK


Beneficjent projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” (od lewej) podczas porady indywidualnej z doradcą zawodowym MCK.
 
05 stycznia 2011 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery odbyły się porady indywidualne dla beneficjentów projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie dotyczyło  określenia zainteresowań, umiejętności i predyspozycji zawodowych.
Określenie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych jest ważnym krokiem do podjęcia decyzji o wyborze właściwego zawodu. Podczas zajęć  beneficjenci  rozwiązywali ciekawe testy i zadania problemowe pomagające dokonać  samooceny.
Doradca zawodowy Magdalena Woja zwracała szczególną uwagę na to, jak ważne jest by wybór przyszłego zawodu był zgodny z  cechami osobowościowymi  i zainteresowaniami gdyż tylko wtedy jego wykonywanie przyniesie w przyszłości radość i satysfakcję. Uczestnicy ponadto korzystali z broszur, ulotek i innych materiałów pomocniczych.


 

 

 

SIERPC: SPOTKANIE INFORMACYJNE W PPP


Młodzież z ZSZ Nr 2 w Sierpcu w trakcie spotkania z pośrednikiem pracy
 
8 grudnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu ”OHP jako realizator usług i rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego. Na spotkanie przybyła młodzież IV klasy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu oraz beneficjenci projektu. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek przedstawiła  zasady uczestnictwa w projekcie, poinformowała zebraną młodzież kto jest adresatem projektu i omówiła cele projektu. Zainteresowanie młodzieży uczestnictwem w projekcie było bardzo duże, podczas spotkania zadawali wiele pytań, na które pośrednik udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Pośrednik omówiła również zasady funkcjonowania Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu. Wyjaśniła podstawowe zasady pośrednictwa pracy: dostępność, dobrowolność, jawność, równość oraz sposoby realizacji pośrednictwa pracy przez OHP. Przedstawiła aktualne oferty pracy w Sierpcu i w Płocku.


 

 

 

SIERPECKI RYNEK PRACY – SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ


Uczestniczka spotkania w trakcie przeglądania aktualnych ofert PPP Sierpc
W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu 23 listopada odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkania pośrednik pracy Sylwia Mielczarek zapoznała młodzież uczącą się i bezrobotną z aktywnymi formami poszukiwania pracy. Starała się przekazać im, że w obecnej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i ekonomicznej pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na wykształcenie i staż pracy, a przede wszystkim na poziom umiejętności interpersonalnych. Istnieje wiele metod poszukiwania pracy, należy zbierać jak najwięcej informacji i poznać rynek pracy, a wtedy możliwości znalezienia ciekawej pracy są zdecydowanie większe. Według pośrednika wiele zależy od nas samych, od naszej oceny samego siebie, chęci uczenia się i rozwijania własnej osobowości. Podczas spotkania pośrednik omówiła sierpecki rynek pracy, oferty aktualnych pracodawców oraz oferty PPP w Sierpcu.


 

 

 

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ W ŁYSYCH „ZA MUNDUREM…..”


Przedstawiciele władz lokalnych oraz służb mundurowych. Od lewej, Grzegorz Fabiszewski- dyrektor ZSP w Łysych, st. sierż. Tomasz Żerański - przedstawiciel KMP w Ostrołęce, mł. bryg. Grzegorz Pragacz - zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce, mjr Sławomir Kośnica - szef sztabu rekrutacyjnego WKU w Ostrołęce, Wiesław Kowalikowski -wójt gminy Łyse

17-go listopada 2010r. w Zespole Szkół Publicznych w Łysych, odbyło się spotkanie dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych pod hasłem: "Za mundurem ...", na które została zaproszona Ewa Trzcińska – doradcza zawodowy z myszynieckiego Młodzieżowego Centrum Kariery, jednostki utworzonej przez MWK OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zawód żołnierza, korzyści płynące z wykonywania tej profesji oraz procedurę kwalifikacyjną i naboru na uczelnie kształcące w tym zawodzie przedstawił mjr Sławomir Kośnica - szef sztabu rekrutacyjnego WKU w Ostrołęce. Następnie, st. sierż. Tomasz Żerański - przedstawiciel KMP w Ostrołęce, opowiadał młodzieży o zawodzie policjanta, omówił również możliwości edukacyjne i kwalifikacyjne niezbędne do zdobycia tego zawodu. Wykonywanie zawodu strażaka zaprezentował mł. bryg.

 

 

 

 

Prezentacja multimedialna przeprowadzona przez mjr Sławomira Kośnica - szefa sztabu rekrutacyjnego WKU w Ostrołęce

Grzegorz Pragacz - zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce, uświadomił młodzieży jakie są podstawowe cele i jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu. Przedstawił również uczelnie i możliwości edukacyjne.
Po wygłoszeniu prelekcji przedstawicieli służb mundurowych doradca zawodowy MCK Ewa Trzcińska podsumowała wiedzę, z której młodzież zainteresowana tymi zawodami może skorzystać, jak ważna jest świadomość kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodów mundurowych, że podejmowane przez nich decyzje dotyczące wyboru zawodu, będą miały w przyszłości wpływ na kształtowanie społeczeństwa. Następnie zaprosiła zainteresowaną młodzież do zbadania predyspozycji i umiejętności potrzebnych do wykonywania tych zawodów.

 

 

Wystąpienie doradcy zawodowego MCK w Myszyńcu
Na zakończenie prelekcji, prezentacji i wystąpień, które trwały ponad 2 godziny, młodzież nadal wykazywała ogromne zainteresowanie zasypując pytaniami prelegentów, doradcę zawodowego oraz pedagoga szkolnego. Przedsięwzięcie, okazało się być bardzo ciekawe zwłaszcza dla młodzieży klas maturalnych. Panowała miła i serdeczna atmosfera a indywidualne konsultacje nie miały końca.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DZIEŃ OTWARTY PPP NA PRADZE PÓŁNOC


Zajęcia prowadzone przez lidera Klubu Pracy Izabelę Morawską
 
10 listopada w Punkcie Pośrednictwa Pracy na Pradze Północ odbył się Dzień Otwarty. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością PPP, korzystali z ofert pracy prezentowanych przez pośrednika pracy Annę Zielską. Odwiedzający jednostkę otrzymywali wyczerpujące informacje dotyczące możliwości uczestniczenia w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Goście mieli również okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez lidera Klubu Pracy Izabelę Morawską, których głównym tematem była sztuka autoprezentacji.





 

 

 

MOJA KREW-TWOJE ŻYCIE


Młodzież i doradca zawodowy wypełniają kwestionariusze dla krwiodawców
 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu we współpracy z CEiPM w Ostrołęce 9 listopada, zorganizowało wyjazd z beneficjentami projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Ostrołęce w celu dobrowolnego oddania krwi.
We współczesnym wychowaniu młodzieży często brakuje wzorców moralnych, więc kiedy młodzież wystąpiła z propozycją, że chce zrobić coś dla społeczności lokalnej, doradca zawodowy Ewa Trzcińska zaproponowała i przedstawiła kilka wzorców godnych naśladownictwa.  Młodzież uznała, że „honorowi krwiodawcy” są wręcz idealnym wzorem do naśladowania twierdząc, że  „być może oni sami mogą  kiedyś potrzebować krwi, więc chcą teraz  pomóc  innym, chcą być przydatni i potrzebni dla społeczeństwa, chcą dać coś od siebie, chcą oddać krew bo  czują potrzebę dzielenia się sobą z innymi”.

 

 

Beneficjent projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” Dariusz Niksa w trakcie oddawania krw
 
Honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży może być przesłanką dobrego wychowania, mającego na celu wywołanie zamierzonych zmian w rozwoju osobowości. Zmiany takie mogą wiązać się z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na kształtowanie właściwego stosunku człowieka do świata i ludzi, przekonań, postaw, wartości i celu życia. Młodzież może doświadczyć bezcennych wartości, jakimi są altruizm, bezinteresowność, humanitaryzm, dobroć i miłość do drugiego człowieka.
Podczas procedur i akcji oddawania krwi, młodzież miała możliwość zapoznać  się ze specyfiką pracy pielęgniarek i lekarzy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Ostrołęce. Padło wiele pytań, na które beneficjenci uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.
Po zakończeniu oddawania krwi, młodzież zgodnie stwierdziła, że chce promować honorowe krwiodawstwo na swoim terenie, być może zaprosić Mobilne Centrum Krwiodawstwa i zorganizować cykliczne przyjazdy, zapraszać i zachęcać innych do oddawania krwi.


 

 

 

BIELSK: W CZYM JESTEM NAJLEPSZY?


Beneficjenci projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy”
 
Beneficjenci projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” 5 listopada wzięli udział w grupowym spotkaniu informacyjnym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku. Tematem zajęć było ,,Moje zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe”.
Wiedza, wykształcenie oraz odpowiednio wysoka inteligencja często nie wystarcza w odniesieniu sukcesu w określonym zawodzie. Potrzeba czegoś więcej. Istota bowiem tkwi w osobowości człowieka.  Ponadto planując karierę należy zwrócić uwagę na to, jakie umiejętności są potrzebne w danym zawodzie i jakie są wymagania pracodawców w tym zakresie.
Podczas zajęć zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż o sukcesie w danym zawodzie może decydować posiadanie lub brak konkretnej cechy czy umiejętności. Należy więc sprawdzić jakie posiada się zdolności. W tym celu uczestnicy spotkania wypełniali test ,,Moje umiejętności” oraz ,,Test preferencji i predyspozycji zawodowych” i wiele innych. Na tej podstawie beneficjenci dokonali samodzielnie analizy i diagnozy własnego potencjału zawodowego. Ujawnione i poznane w ten sposób cechy i umiejętności są bardzo ważnymi czynnikami, które powinni wziąć pod uwagę wybierając zawód. Warto więc chociażby dlatego zastanowić się w jakim stopniu się je posiada.
Doradca zawodowy Magdalena Woja dokonała prezentacji multimedialnej przedstawiającej poszczególne typy osobowości człowieka dzięki czemu beneficjenci mogli porównać wyniki swoich testów z ich opisem.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, młodzież zadawała mnóstwo pytań i korzystała z materiałów pomocniczych.


 

 

 

SIERPC: GIEŁDA PRACY W PPP


Przedstawiciel BGŻ Piotr Grodzicki przedstawia zebranym ofertę pracy
 
4 listopada 2010r. pośrednik pracy Sylwia Mielczarek zorganizowała w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu giełdę pracy w ramach harmonogramu realizacji wsparcia dla beneficjentów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Unii Europejskiej. .Pracodawcą przedstawiającym swoją ofertę pracy na giełdzie był Piotr Grodzicki przedstawiciel nowego oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej w Sierpcu . Na giełdę przybyło 14 osób, w tym 3 beneficjentów projektu. Zebranym przedstawiono ofertę pracy doradcy klienta mikro.
Pracodawca omówił zasady rekrutacji na proponowane stanowisko, niezbędne kwalifikacje, umiejętności i wykształcenie. Zainteresowanie zebranych było bardzo duże, zadawali szereg pytań dotyczących: rodzaju umowy, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia itp. Uczestnicy otrzymali informacje o warunkach zatrudnienia , oraz wymaganiach stawianych przez przyszłego pracodawcę. Osoby obecne na giełdzie zostały umówione na rozmowy kwalifikacyjne, które mają odbyć się w najbliższym czasie.


 

 

 

SEMINARIUM W WARSZAWIE


Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem zapoznawali się z działaniami realizowanymi na rzecz młodzieży w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
W dniu 3 listopada, w siedzibie Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Warszawie odbyło się seminarium „Dobre praktyki w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym” zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących doradztwem zawodowym dla młodzieży, m.in.: przedstawiciele samorządu, Naczelnik Wydziału Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Biura Edukacji m.st. Warszawy, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, szkolni doradcy zawodowi, penitencjarny doradca zawodowy z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka oraz przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa.
Seminarium miało na celu zaprezentowanie celów, form realizacji oraz rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali nad praktycznymi aspektami pracy doradców zawodowych oraz pośredników pracy z poszczególnymi grupami klientów. Zaproszeni goście deklarowali chęć do prowadzenia wspólnych działań, szerokiej wymiany doświadczeń oraz potrzebę doskonalenia zawodowego.


 

 

 

SZKOLENIE KADRY PPP I MCK W ROSKOSZY


Uczestnicy szkolenia
 

W dniach od 18 do 20 października w Roskoszy odbyło się szkolenie doskonalające młodą kadrę OHP w ramach projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy”. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP: Magdalena Woja – doradca zawodowy MCK w Bielsku, Ewa Trzcińska – doradca zawodowy MCK  w Myszyńcu, Beata Zielińska – doradca zawodowy MCK w Przasnyszu, Sylwia Mielczarek – pośrednik pracy PPP w Sierpcu, Anna Zielska – pośrednik pracy PPP w Warszawie, Marta Ćwiek – pośrednik pracy PPP w Przasnyszu ponadto pracownicy Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP i Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Tematem szkolenia była ,,Praca z klientem w doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy”. Prowadzący Tomasz Magnowski i Jacek Brzeziński przedstawili zagadnienia dotyczące obsługi klienta i zdolności interpersonalnych, coachingu w planowaniu kariery, poszukiwaniu pracy i znalezieniu zawodu oraz elementy  współpracy z pracodawcami.

 

 

Trenerzy prowadzący szkolenie. Od lewej Jacek Brzeziński i Tomasz Magnowski
Coaching jest nową drogą w doradztwie zawodowym. Według Międzynarodowej Federacji Coachów jest to interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszaniu efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.
Uczestników szkolenia swoją obecnością zaszczycił Zastępca Komendanta Głównego Komendy Głównej OHP w Warszawie Marian Najdychor – główny koordynator projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy”. Celem spotkania było poznanie pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz omówienie efektów pracy doradców zawodowych i pośredników pracy.
Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze. Przysłużyło się nie tylko w zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności lecz także w nawiązaniu nowych kontaktów i wymianie nabytych doświadczeń z innymi pracownikami OHP.


 

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BIELSKU

Uczestnicy spotkania podczas zajęć
 
Aby móc kształtować  własną przyszłość i odnaleźć najlepszą drogę rozwoju należy odkryć i poznać swój  potencjał zawodowy. W tym celu 15 października w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyło się grupowe spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas zajęć doradca zawodowy Magdalena Woja wyjaśniła uczestnikom spotkania, że rozważając możliwości i kierunki rozwoju zawodowego warto zdawać sobie sprawę nie tylko z nabytych kompetencji i umiejętności ale także z potencjału zawodowego, jaki wynika wprost z naszego typu osobowości. Wiedząc, jakie są  naturalne predyspozycje zawodowe, łatwiej będzie określić, które z rozważanych kierunków rozwoju są zgodne z naturalnym potencjałem, a co za tym idzie – jakie działania związane z pracą zawodową będą wykonywane efektywniej i z większym entuzjazmem.
Uczestnicy zajęć wypełniali ankietę ,,Zawody, które mnie interesują” oraz testy określające ich osobowość, predyspozycje i zainteresowania zawodowe. Młodzież ćwiczyła umiejętności niezbędne w poprawnym funkcjonowaniu w grupie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestnicy zadawali mnóstwo pytań oraz korzystali z książek, broszur
i ulotek.


 

 

 

SIERPC: INDYWIDUALNE SPOTKANIA W PPP

Pośrednik pracy PPP podczas przedstawiania uczestnikowi projektu możliwości poszukiwania pracy przez Internet
 
14 października w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu odbyły się indywidualne spotkania zaplanowane do realizacji form wsparcia w ramach projektu
"OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakresem tematycznym spotkań były aktywne formy poszukiwania pracy przez internet. Wzięły w nich udział osoby uczące się i poszukujące pracy.
Pośrednik pracy PPP Sylwia Mielczarek starała się przekazać uczestnikom spotkań informacje, że oprócz kwalifikacji zawodowych, doświadczenia w pracy jednym z najważniejszych czynników w znalezieniu pracy jest ich aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Omówiła różne formy poszukiwania pracy zwróciła szczególną uwagę na możliwość poszukiwania pracy za pomocą internetu. Na współczesnym rynku pracy dużą rolę forma komunikowania się. Coraz więcej firm decyduje się na umieszczanie swoich ofert na stronach internetowych, powstają banki ofert i strony, na których osoby poszukujące pracy zamieszczają informacje o swoich kwalifikacjach. Sieć jest źródłem ogromnej ilości informacji, należy tylko wiedzieć, gdzie i jak szukać. Pośrednik omówiła stronę internetową http://www.ohp.pl/ i możliwość znalezienia w niej aktualnych ofert pracy oferowanych przez punkty Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Biura Pracy OHP w całej Polsce. Omówiła również strony internetowe rejonu sierpeckiego: bip.sierp.pl, http://www.sierpc.com.pl/, http://www.terazplock.pl/. - pomocne podczas poszukiwania zatrudnienia.
Na koniec spotkania pośrednik omówiła aktualne oferty PPP w Sierpcu i wręczyła uczestnikom artykuły promocyjne OHP.


 

 

 

PRZASNYSZ: TARGI EDUKACJI I PRACY

Targi były okazją do wymiany doświadczeń i informacji  dotyczących realizowania usług na rzecz młodzieży (od lewej): Elżbieta Popczuk Wojewódzki Komendant OHP, zastępca Burmistrza Miasta Przasnysz Wiesława Helwak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu Jadwiga Żuber, Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk
 

5 października w Przasnyszu ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyły się Targi Edukacji i Pracy pt „Trafne wybory edukacyjne- szansą na sukces zawodowy”. Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu zadbali o stworzenie młodzieży szkolnej oraz poszukującej pracy, okazji do spotkania z pracodawcami, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu, pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. Swoją ofertę przedstawili pracodawcy: Komenda Powiatowa Policji, firma KROSS S.A., HDI Asekuracja, Europejskie Centrum Odszkodowań, PPHU „WR”, Jumida, PZU Życie.
Uroczystego otwarcia Targów dokonali Burmistrz Miasta Przasnysz Wademar Trochimiuk, Zastępca Burmistrza Wiesława Helwak i Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie Aniela Daniszewska.

 

 

 

 

 

Młodzież odwiedzająca stoisko PPP i MCK bardzo chętnie korzystała z materiałów edukacyjno – informacyjnych przekazywanych przez doradcę MCK w Przasnyszu Beatę Zielińską
Na Targi licznie przybyła młodzież z klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby poszukujące pracy. Odwiedzający Targi mieli okazję poznać aktualne oferty pracy, porozmawiać z pracodawcami, poznać ich wymagania i oferty zatrudnienia.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy z Przasnysza reprezentowanego przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy, udzielali informacji związanych z możliwością odbywania staży zawodowych, dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków PUP, aktualnymi ofertami pracy. Doradcy zawodowi MCK Przasnysz i MCIZ Ciechanów udzielali porad indywidualnych z zakresu metod poszukiwania pracy, zawodów przyszłości, przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Pośrednik pracy PPP Przasnysz przedstawiał aktualne ofert pracy i zachęcała do korzystania z usług OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.


 

 

 

PRZASNYSZ: SEMINARIUM EDUKACYJNE

Młodzież podczas seminarium z uwagą słuchała Jana Niesiobęckiego – kierownika biura promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
 
28.09.2010 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Przasnyszu, odbyło się seminarium edukacyjne dla grup młodzieży licealnej. Organizatorami spotkania byli: Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Celem seminarium było udzieleni młodzieży odpowiedzi m.in. na pytania: czym kierować się przy wyborze uczelni wyższej?, jaki kierunek studiów wybrać?, jak wygląda proces rekrutacji realizowany przez uczelnie?, jakie kierunki studiów zwiększają szanse na podjęcie zatrudnienia?, z jakich źródeł można uzyskać rzetelne informacje dotyczące kształcenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
Podczas seminarium uczniowie klas maturalnych mieli okazję uzyskać rzetelne i szczegółowe informacje od przedstawiciela uczelni wyższej, pośrednika pracy PPP i doradcy zawodowego MCK. Podjęcie świadomej decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej jest zadaniem niezwykle ważnym i trudnym. Dlatego warto udzielić młodzieży fachowego wsparcia. Mamy nadzieję, że teraz łatwiej im będzie dokonać trafnych decyzji. Ponieważ inicjatywa zrealizowana przez Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu wzbudziła bardzo duże zainteresowanie młodzieży w przyszłości będzie kontynuowana. Obie jednostki postały w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

 

„ MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Beneficjenci projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” podczas zorganizowanego spotkania
 

24 września w MCKłodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyło się spotkanie grupowe w ramach projektu ,,OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie III klasy gimnazjum w Ciachcinie.
Kariera zawodowa  powinna być  świadomie zaplanowana. Trzeba wyznaczyć sobie cel, bądź cele, do których będzie się dążyć. Zanim  jednak dokona się tego, trzeba poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z własnymi możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd.
Decyzje dotyczące wyboru zawodu są jednymi z najważniejszych. Od nich zależy całe przyszłe życie.
Podczas zorganizowanego spotkania młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką wykonywania zawodów służb publicznych. W tym celu doradca zawodowy Magdalena Woja zaprosiła do uczestniczenia  w zajęciach osoby reprezentujące zawód strażaka, lekarza i policjanta. O charakterze swojej pracy opowiedział również wójt gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie zadawali pytania zaproszonym gościom, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.


 

 

 

SIERPC: VI BIEG SIERPIENICY

od prawej :Dyrektor Banku BGŻ SA o/Sierpc Bartosz Serenda ,Dyrektor Gimnazjum im Leona Wetmańskiego ks. Stanisław Zarosa, Zastępca Burmistrza Miasta Sierpc Zbigniew Leszczyński, Wicestarosta Miasta Sierpc Jarosław Ocicki
 

W dniu 24 września 2010r. odbył się w Sierpcu na placu koronacyjnym przy Sanktuarium Matki Boskiej Sierpeckiej VI Bieg Sierpienicy. Organizatorami festynu byli Burmistrz Miasta Sierpc, Starosta Sierpecki, Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji,
Parafia św. Benedykta i Zarządy Osiedli. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonał Zastępca Burmistrza Sierpc Zbigniew Leszczyński. Wśród zaproszonych gości byli Wicestarosta Miasta Sierpc Jarosław Ocicki, Dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej Bartosz Serenda, Dyrektor Gimnazjum im Biskupa Leona Wetmańskiego ks. Stanisław Zarosa. Celem imprezy było upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promowanie zdrowia i rodziny. W zawodach brały udział: dzieci, młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalana i dorośli. Oprócz biegów w różnych kategoriach wiekowych odbyło się wiele konkurencji dla osób niepełnosprawnych: wyścig na wózkach, marsz na dystansie 50m, bieg 100m i sztafeta rodzinna. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

Młodzież przy stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku i Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu
 

Podczas festynu  swoje stoiska promocyjne wystawiły różne instytucje. Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP reprezentowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku i Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu utworzony w ramach projektu "OHP jako realizator usług i rynku pracy". Pracownicy MWK OHP aktywnie promowali działalność OHP udzielając jednocześnie porad zawodowych młodzieży oraz osobom bezrobotnym. Wszyscy zainteresowani otrzymali broszury informacyjne, mogli uzyskać porady od doradcy zawodowego Edyty Białczak , lidera Klubu Pracy Agnieszki Tkaczyńskiej  i informacje o projekcie i działalności PPP od pośrednika pracy Sylwii Mielczarek. Przy stoisku promocyjnym zainteresowani mogli zapoznać się z działaniami realizowanymi przez OHP na rzecz młodzieży. 

 

 

 

 

Pośrednik pracy, doradca zawodowy i lider klubu pracy udzielający informacji o działalności OHP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MYSZYNIEC: TARGI EDUKACYJNO – DORADCZE

Otwarcie Konferencji przez Dariusza Małkowskiego dyrektora CEiPM w Ostrołęce
 

23 września w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu odbyły się Targi edukacyjno – doradcze pod hasłem „Świadomy wybór – udana kariera”. W czasie przedsięwzięcia młodzież mogła skorzystać z usług świadczonych przez doradców zawodowych MCK oraz MCIZ, który utworzyli specjalnie na tą okazję „Kącik doradztwa zawodowego”, gdzie udzielali porad i informacji indywidualnych zainteresowanym osobom. Swoje stoiska przygotowały również Filia WUP w Ostrołęce oraz Powiatowy Urząd Pracy. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, która została przygotowana w „Kąciku edukacyjnym”. W Targach wzięło udział również Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, które prezentowało swoją szeroką ofertę edukacyjną zarówno na poziomie ponadgimnazjalnym jak też policealnym. Targi rozpoczęła konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele.

 

 

Ewa Trzcińska – doradca zawodowy MCK w Myszyńcu, omawia funkcjonowanie MCK, utworzonego w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematyka spotkania obejmowała świadome wybory edukacyjne w planowaniu kariery zawodowej, działania podejmowane przez OHP na rzecz młodzieży w obszarze rynku pracy.
Ważnym elementem konferencji było przedstawienie zadań realizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu, utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencję poprowadził Dariusz Małkowski – dyrektor CEiPM w Ostrołęce. Zrealizowane przedsięwzięcie wzbudziło duże zainteresowaniem zarówno młodzieży jak też pedagogów i dyrektorów szkół. Łącznie w Targach edukacyjno – doradczych wzięło udział ok. 200 osób.

 

 

 

 

 

 

Młodzież odwiedzająca Targi. Podczas zajęć z doradcą zawodowym MCK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PPP NA SIERPECKIM MINIMARATONIE

Pośrednik pracy PPP Sylwia Milczarek informująca młodzież o zasadach uczestnictwa w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy”
 

18 września odbył się w Sierpcu na boisku Osiedla Niepodległości XIII Sierpecki Minimaraton. Organizatorem było Ognisko TKKF Kubuś przy współudziale ZG TKKF, MTKKF w Warszawie, RP LZS, Stowarzyszenia "Szansa na życie" i "Serce sercu" oraz Kryta Pływalnia w Sierpcu. Uroczystość odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Sierpca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sierpcu. Od godziny 9:00 przeprowadzone zostały biegi dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz dorosłych. Odbył się również bieg "sprawni inaczej" dla osób niepełnosprawnych. Podczas Memoriału wystawił swoje stoisko Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek informowała zainteresowaną młodzież o projekcie "OHP jako realizator usług i rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rozdawała ulotki i gadżety promocyjne. Zainteresowanie młodzieży stoiskiem PPP było bardzo duże. Pośrednik pracy udzielała informacji o działalności PPP, o możliwości uczestnictwa w projekcie jak również o działaniach skierowanych do młodzieży realizowanych przez MWK OHP.


 

 

 

PIKNIK INTEGRACYJNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wójt Gminy Bielsk Józef Rozkosz (od lewej) oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata
 

,,Życie jest wspólną podróżą”, ,,Przeciw wykluczeniu”, ,,Wyrównywanie szans”,  ,,Środowisko bez barier…” takie hasła obowiązywały na tegorocznym Integracyjnym Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych w Bielsku.
Uczestnikami pikniku, który odbył się 17 września, były różne organizacje, firmy i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Nie zabrakło również mieszkańców powiatu płockiego, do których adresowana była cała impreza. Przy stoiskach prezentujących zarówno ofertę dla osób niepełnosprawnych, a także ich dokonania np. plastyczne, muzyczne i in., tłumnie gromadzili się zaciekawieni spacerowicze.
Przybyli tu z przyjaciółmi, rodzinami, w towarzystwie dzieci, aby ciekawie spędzić niedzielne popołudnie. A atrakcji nie zabrakło. Centrum wydarzeń stanowiła scena, na której bez przerwy przez kilka godzin trwał program artystyczny przygotowany zarówno przez profesjonalnych artystów, jak i amatorów. Koncerty, skecze, tańce, prezentacje organizacji i  firm tworzyły niezwykle interesujący scenariusz.

 

Młodzież odwiedzająca stanowisko OHP
Organizatorami Pikniku Integracyjnego było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Starostwo Powiatowe w Płocku i Urząd Gminy w Bielsku. Spotkanie oficjalnie otworzył Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Małgorzata Lewandowska.
Na pikniku działania realizowane przez MWK OHP na rzecz młodzieży prezentowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku, utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Wszyscy zainteresowani otrzymywali ulotki i broszury informacyjne, mogli porozmawiać z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i zapoznać się z pełną ofertą OHP.
Uczestnicy podkreślali, że przybyli tu chętnie, gdyż była to przyjazna impreza integracyjna, na której nie czuli się wyizolowani i inni, czego najczęściej doświadczają na co dzień.




 

 

TARGI EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W SIERPCU

Wojewódzka Komendant OHP Elżbieta Popczuk (od lewej) podczas rozmowy z Sekretarz Miasta Sierpc Barbarą Wojciechowską-Dobies (od prawej)
 

17 września w Sierpc odbyły się Targi Edukacji i Pracy Młodzieży w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem targów był Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu MWK OHP. Swoje stoiska prezentowało 18 wystawców, wśród których byli: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu, Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku, Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Urząd Skarbowy w Sierpcu, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół w Skępem, Warszawskie Wyższe Uczelnie Ośrodek Kształcenia w Sierpcu, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Szkolny Ośrodek Kariery LO, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Bank Gospodarki Żywnościowej, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Wiepol Zakład Produkcji Czekolady i Art. Cukierniczych.

 

 

Występ ucznia Szkoły Muzycznej w Sierpcu

Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku Małgorzata Kowalska. Na Targi licznie przybyła młodzież z sierpeckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poszukująca pracy. Podczas Targów swoje talenty muzyczne zaprezentowała młodzież ze Szkoły Muzycznej w Sierpcu.
Placówki oświatowe w formie multimedialnej przedstawiły prezentację swoich szkół. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu i Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielsku. Na tych stoiskach młodzieży udzielały porad: doradcy zawodowi: Edyta Białczak, Marta Pietrasiak (MCIZ Płock) i Magdalena Woja (MCK Bielsk) oraz pośrednik pracy Sylwia Mielczarek, prezentująca oferty pracy PPP w Sierpcu .Przedstawiciele firm chętnie odpowiadali na pytania młodzieży dotyczące możliwości zatrudnienia.

 

 

Młodzież odwiedzająca Targi Edukacji i Pracy w Sierpcu przy stoisku OHP

Podczas Targów można było uzyskać porady z zakresu prawa pracy, przedsiębiorczości oraz zasad i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej .Targi były doskonałą okazją do zaprezentowania się lokalnych pracodawców i sierpeckich placówek oświatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

OTWARCIE PPP W LIPSKU

Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta OHP Elżbiety Popczuk rozpoczynające uroczystość (od prawej Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jerzy Pasek, Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk)
 

15 września w Lipsku uroczyście otwarto Punkt Pośrednictwa Pracy nową jednostkę Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Utworzenie PPP wynika z realizacji przez OHP projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy Punkt Pośrednictwa Pracy powstał dzięki współpracy MWK OHO z samorządem Miasta i Gminy Lipsko. Porozumienie to ma na celu podejmowanie i wpieranie wspólnych działań służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.
Na uroczystość otwarcia przybyli: Wicestarosta Powiatu Lipskiego Paweł Jędraszek, Członek Zarządu Powiatu Lipskiego Teresa Gontarczyk, Radny Powiatu Lipskiego Romuald Kowaleczko, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Kosanowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Teresa Smaga, dyrektorzy szkół z Lipska i powiatu lipskiego, lokalni przedsiębiorcy jak również przedstawiciele mediów.

 

 

 

Symboliczne przecięcie wstęgi otwierające Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku (od prawej: Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk, trzeci od prawej: Radny Powiatu Lipskiego Romuald Kowaleczko, drugi od lewej Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jerzy Pasek)

Pierwsza część spotkania odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Spotkanie, które otworzyła Wojewódzka Komendant OHP Elżbieta Popczuk. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Jerzy Pasek powitał zaproszonych gości, przedstawił rolę samorządu podczas powstawania PPP. Zdaniem Burmistrza realizowanie tak ważnego projektu, który umożliwił powstanie PPP to bardzo ważne przedsięwzięcie w walce z bezrobociem, wspierające aktywizację zawodową młodzieży, umożliwiające skuteczne jej wejście na rynek pracy. W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz, jak i Komendant MWK OHP podkreślali potrzebę współdziałania na rzecz aktywizacji młodych ludzi wskazując, iż Punkt Pośrednictwa Pracy przyniesie wymierne efekty dla młodzieży i wszystkich korzystających usług OHP na lokalnym rynku pracy. W dalszej części uroczystości Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie Dorota Siemiatycka przedstawiła główne założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zwracając szczególną uwagę na sytuację młodzieży na współczesnym rynku pracy, znaczenie doradztwa zawodowego w kształtowaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, jak również na rolę jaką pełni OHP w pracy z młodymi ludźmi.

 

 

Uczestnicy spotkania otwierającego PPP w Lipsku (pierwszy od lewej: Wicestarosta Powiatu Lipskiego Paweł Jędraszek)
Działania realizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP w zakresie rynku pracy, kształcenia i wychowania zaprezentowała Aleksandra Mięczakowska – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Warszawy. Po zakończeniu pierwszej części spotkania Wojewódzka Komendant OHP Elżbieta Popczuk wraz z Burmistrzem Miasta Lipsko Jerzym Paskiem i Radnym Powiatu Lipskiego Romualdem Kowaleczko, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi otwierając Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6a. Po dokonaniu symbolicznego otwarcia jednostki, zaproszeni goście zapoznali się z ofertą jaką PPP kieruje do młodzieży, przedstawioną przez pośrednika pracy OHP z Lipska Agnieszkę Burek. W bogatej ofercie Punktu Pośrednictwa Pracy OHP znajduje się m.in.: pomoc w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, informacje dotyczące lokalnego rynku pracy, skorzystanie z Internetu, dostęp do bazy ofert pracy dla osób poszukujących zatrudnienia, współpraca z pracodawcami, profesjonalny dobór kandydatów do ofert pracy, giełdy i targi pracy.


 

 

 

SIERPC – MŁODZIEŻ NA PLANIE FILMOWYM

Młodzież podczas statystowania
 

W sierpniu 2010 r. Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu pozyskał ofertę pracy dla 200 statystów do filmu "Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać" w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Film opowiada historię st. sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działacza polskiego podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu. Byłego dowódcę patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej NZW, który dowodził wieloma akcjami przeciw komunistom, siłom bezpieczeństwa oraz ich agenturze. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W okresie PRL losy Roja i jego żołnierzy zostały zafałszowane i do dziś pozostają praktycznie nieznane. Twórcy filmu pragną oddać sprawiedliwość zapomnianym obrońcom Boga, Honoru i Ojczyzny, ale także zrozumiałym, współczesnym językiem porozumiewać się z młodymi widzami. Zasadnicze pytanie filmu brzmi: "czy warto bronić przegranych spraw". Skoro jednak istnieje impuls do ich obrony, pozostaje nadzieja, że nie są one do końca przegrane…”

 

 

Młodzież bardzo licznie zgłaszała się do PPP w Sierpcu
 

W Dzięki pośrednikowi pracy -Sylwii Mielczarek zatrudnienie na planie filmu znalazła młodzież ucząca się, która w okresie wakacji ma największe trudności w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku. Zainteresowanie ofertą było ogromne. Młodzież bardzo licznie zgłaszała się do PPP aby rozpocząć swoją filmową przygodę. Pośrednik pracy nawiązała również kontakt z dziennikarką Ekspresu Płockiego w celu zamieszczenia artykułu i zdjęć z planu oraz realizacji oferty przez PPP w Sierpcu. Dla Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu i młodzieży korzystającej z jego usług okres wakacji zakończył się sukcesem.

 

 




 

 

 

AKTYWNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU – TARGI EDUKACJI I PRACY MYSZYNIEC 2010

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podczas rozmowy z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego MCIZ z Ostrołęki Annę Małkowską Polewacz
 

25 maja, w sali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myszyńcu, odbyły się targi pod hasłem „Aktywność drogą do sukcesu – Targi Edukacji i Pracy Myszyniec 2010”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gospodarzem targów było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu. Na targi przybyli znakomici goście, między innymi Andrzej Kania – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sławomir Kamiński – Sekretarz Urzędu Miasta Myszyniec, Sławomir Świtaj – przewodniczący Rady Miasta Myszyniec, Andrzej Kubeł – kierownik PUP w Ostrołęce, a uroczystego otwarcia dokonał dyrektor CEiPM w Ostrołęce –Dariusz Małkowski.

 

 

Z bardzo dużym zainteresowaniem młodzież odwiedzała stoisko przygotowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Ostrołęki
 

Ciekawie przygotowane stoiska na targach zachęcały młodzież i osoby bezrobotne do aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciu. W przedsięwzięciu brały udział: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce, Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myszyńcu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz lokalni pracodawcy. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej z Ostrołęcki przygotowało stoiska „Miasteczko zawodów przyszłości” przy którym był punkt konsultacyjny z zakresu doradztwa zawodowego. Targi odwiedziło ok. 300 osób. Przedsięwzięcie było na terenie Myszyńca zorganizowane po raz pierwszy i spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno władz lokalnych, przedsiębiorców jak również młodzieży i osób bezrobotnych. Przez cały czas trwania targów była promowana działalność OHP oraz działania w związku z realizacją projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

 

 

Młodzież zapoznająca się z ofertami wystawców
 

 

 



 

 

 

 

 








 





STRES – JAK GO POKONAĆ?


Nie stres, lecz reakcja na niego może nam zaszkodzić
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyły się 24 maja warsztaty  pt. ,,Jak pokonać stres?” W zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Magdalenę Woja  udział wzięli uczniowie III klasy gimnazjum w Ciachcinie.
Stres towarzyszy nam wszystkim. Każda osoba indywidualnie reaguje i na swój własny sposób radzi sobie z tym zjawiskiem. Jednak skutki nadmiernego stresu dotykają nas w różnym stopniu. Bardzo stare chińskie przysłowie mówi: ,,Aby wygrać wojnę, musimy najpierw poznać wroga” tak samo  jest ze stresem. Podczas warsztatów doradca omówiła koncepcje, definicję, wskaźniki i źródła stresu.
Stres, którego doświadczają uczniowie , może stać się źródłem niepewności i poważnych kłopotów, dlatego zaprezentowane zostały różne techniki zarządzania stresem.
Uczniowie chętnie i z dużym zainteresowaniem brali udział w ćwiczeniach min. takich jak: ,,Kontrola stresu”, ,,Radzenie sobie ze stresem za pomocą kolorów”, ,,Przezwyciężanie gniewu”.
Modlitwa w walce ze stresem : ,,Boże użycz mi pogody ducha, bym godził się z tym czego nie mogę zmienić. Odwagi, bym zmieniał to co mogę zmienić. I mądrości, bym odróżniał jedno od drugiego”.





SIERPC XVIII MEMORIAŁ IM. RYSZARDA BRAMCZESKIEGO

Młodzież uczestnicząca w Memoriale
 

21 maja  na stadionie miejskim w Sierpcu odbył się XVIII Memoriał im. Ryszarda Bramczewskiego. Jest to największa impreza lekkoatletyczna w terenie naszego powiatu. Celem głównym memoriału jest uczczenie w sportowej rywalizacji pamięci Ryszarda Bramczewskiego oraz popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.
Organizatorami memoriału byli : Burmistrz Miasta Sierpc, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarządy Osiedli, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Stowarzyszenie "Szansa na Życie".
Uroczystego otwarcia memoriału dokonał Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider. Gościem honorowym była żona zmarłego Ryszarda Bramczewskiego. Po uroczystym otwarciu i zapaleniu znicza rozpoczęły się konkurencje lekkoatletyczne w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

 

 

Zwycięscy odbierający medale
 
Punkt Pośrednictwa Pracy działający w Sierpcu wystawił podczas memoriału swoje stanowisko promocyjno-informacyjne. Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek rozdawała ulotki informacyjne na temat projektu "OHP jako realizator rynku pracy". Informowała zainteresowaną młodzież o zasadach uczestnictwa w projekcie. Zainteresowanie ze strony młodzieży było bardzo duże, zadawali oni szereg pytań na temat projektu i działalności PPP Sierpc, na które pośrednik udzielała odpowiedzi. Gorące oklaski otrzymała młodzież niepełnosprawna biorąca udział w zawodach. Memoriał przebiegł w atmosferze sportowej rywalizacji.

 

 

 

 





AKTYWNIE BUDUJEMY WŁASNĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ

Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek podczas omawiania sposobów poszukiwania pracy przez Internet
 

20 maja w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu odbyły się kolejne spotkania w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".
Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek przedstawiła zabranej młodzieży uczącej się i poszukującej pracy lokalny rynek pracy. Omówiła aktualne oferty pracy znajdujące się w Punkcie Pośrednictwa Pracy. Każdemu z uczestników spotkania przekazała informacje dotyczące aktywnych form poszukiwania pracy. Jest wiele sposobów poszukiwania pracy ale sukces jakim jest znalezienie satysfakcjonującej pracy zależy przede wszystkim od naszej aktywności. Im więcej sposobów poszukiwania pracy wykorzystamy tym większe prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Aby uzyskać interesującą pracę należy inwestować w siebie i podnosić swoje kwalifikacje. Istotnymi metodami zdobywania doświadczenia zawodowego dla młodzieży są: praktyki, staże i wolontariat.

 





GIEŁDA PRACY W SIERPCU

Uczestnicy giełdy pracy podczas spotkania z pracodawcą
 

18 maja w siedzibie Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu ul. Świętokrzyska 26 odbyła się w ramach projektu "OHP jako realizator usług i rynku pracy" giełda pracy.
Przedstawiciel firmy FHU Olika Piotr Pawlak oddziału firmy InPost Nowoczesna Poczta zaoferował osobom pełnoletnim poszukującym pracy, zatrudnienie na stanowisku doręczyciel-listonosz.
Osoby, które przybyły na spotkanie zapoznały się z zakresem obowiązków na w/w stanowisku. Przedstawiciel pracodawcy przedstawił podstawowe wymogi niezbędne do zatrudnienia min.: niekaralność, znajomość miasta Sierpc.
Po spotkaniu ogólnym i przedstawieniu oferty pracodawca odbył z każdym zainteresowanym rozmowę indywidualną.

 

 

 





JAKIE MAMY POTRZEBY

Uczniowie podczas rozwiązywania testu ,,Hierarchia potrzeb”
 
13 maja w MCK w Bielsku odbyły się warsztaty z młodzieżą gimnazjalną na temat ,, Hierarchia potrzeb według Abrahama Maslowa”. Potrzeba jest jednym z czynników motywacji, bowiem odczuwanie potrzeb motywuje do działania. Doradca zawodowy MCK Magdalena Woja zaprezentowała uczniom teorię hierarchii potrzeb wg A.H. Maslowa. A.H. Maslow był amerykańskim psychologiem i zaproponował model hierarchii potrzeb złożony z pięciu poziomów. Kluczową tezą w jego modelu jest to, że człowiek zaspokaja swoje potrzeby po kolei, zaczynając od tych niższego rzędu czyli od fizjologicznych. Zajęcia miały na celu zbadanie, poznanie i wzbudzenie potrzeb uczniów, które mogą wpłynąć na podjęcie takich działań, które będą zmierzały ku osiąganiu sukcesów edukacyjnych i zawodowych.będą informacje, Tutaj będą informacje, Tutaj będą informacje





WARSZTATY W MYSZYNIECKIM MCK

Uczestnicy warsztatów w MCK w Myszyńcu
 
W Młodzieżowym Centrum Kariery, w Myszyńcu, 12 maja odbyło się spotkanie dla młodzieży poszukującej pracy na temat „Młodzież aktywna i przedsiębiorcza”. W czasie trwania warsztatów doradca zawodowy przeanalizował cechy człowieka przedsiębiorczego, postawy i umiejętności, mocne i słabe strony. Uczestnicy wypełniali testy „czy ja się do tego nadaję” oraz test Przedsiębiorcy. Młodzież biorąca udział w warsztatach wykazała wiele cech, którymi odznaczają się osoby mogące podjąć działania przedsiębiorcze. Wszyscy uczestnicy odkryli w sobie duży potencjał, który mogą wykorzystać pracując na swój własny rachunek.

 

 


  

SIERPC: AKTYWNE BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY


Uczestnik w trakcie rozmowy podczas indywidualnego spotkania
 
W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu 11 maja odbyły się kolejne spotkania informacyjne zorganizowane według harmonogramu jako formy wsparcia w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".
W trakcie spotkań zorganizowanych dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy pośrednik pracy Sylwia Mielczarek starała się zapoznać uczestników z aktywnymi formami poszukiwania pracy. Zwróciła szczególną uwagę zebranych, że metody poszukiwania i utrzymania pracy zmieniają się wraz z wieloma zjawiskami np.: upowszechnieniem Internetu. Istotnym elementem jest sporządzenie planu poszukiwania pracy, a następnie zrealizowanie go. Ważne jest by ów plan dostosowany był na bieżąco do zmieniających się okoliczności.
Niezależnie od tego jakiej formy poszukiwania pracy użyjemy warto skorzystać z pomocy jaką oferują Punkty Pośrednictwa Pracy OHP i inne instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy. Według pośrednika niezależnie od wykorzystanych form cały proces poszukiwania pracy wymaga przede wszystkim dużego zaangażowania i aktywności osób poszukujących pracy.
Podczas każdego ze spotkań pośrednik omówiła aktualne oferty pracy PPP Sierpc i MBP Płock oraz możliwość sprawdzania aktualnych ofert na stronie internetowej Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


 

 

 

WARSZTATY EDUKACYJNE W MYSZYŃCU

Młodzież na Warsztatach Edukacyjnych w MCK w Myszyńcu
 

5 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu, odbyły się warsztaty edukacyjne „Świat zawodów a ścieżki edukacyjne i rynek pracy”, które zorganizowała Ewa Trzcińska – doradca zawodowy MCK. W warsztatach uczestniczyła młodzież z ostatnich klas gimnazjalnych wraz z pedagogiem szkolnym –Elżbietą Sokołowską. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, a uczestnicząca w nich młodzież wykazywała się dużą aktywnością. W trakcie prezentacji zawodów przyszłości młodzież zadawała pytania na temat ścieżek kształcenia w zawodach interesujących ich zawodach. Z zainteresowaniem słuchała informacji jakich udzielali doradca zawodowy oraz pedagog szkolny. Podsumowaniem warsztatów było tworzenie przez uczestników ulotki o wybranym przez siebie zawodzie.

 

 





„AKTYWNIE KSZTAŁTUJĄ SWOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Uczestnicy warsztatów planowania kariery zawodowej w trakcie rozmowy z doradcą zawodowym
 

„Indywidualna ścieżka kariery zawodowej i edukacyjnej” to temat cyklu spotkań, które w dniach 14, 15 i 16 kwietnia odbywały się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu. W trakcie zajęć organizowanych dla młodzieży uczącej się, poszukującej pracy i bezrobotnej, uczestnicy zastanawiali się nad własnymi potrzebami, możliwościami i aspiracjami w kontekście wiedzy o sobie i rynku pracy. Poznali strategie pomocne w rozwoju zawodowym, uczyli się tego, że planowanie własnej kariery nie jest kwestią jednej decyzji podjętej we wczesnej młodości, lecz podlega nieustannym weryfikacjom i ulepszeniom, stosownie do zdobywanych doświadczeń i wiedzy. Cały proces wymaga czasu, a także poszukiwań wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, kim jestem i jaki rodzaj pracy najbardziej mnie motywuje. Podjęty na rzecz planowania wysiłek przynosi jednak wymierne korzyści: jeśli stale dbasz o kształtowanie własnej kariery, zwiększasz swoje szanse na wykonywanie satysfakcjonującej pracy a efekty pracy staja się największe z możliwych.

 





INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z POSZUKUJĄCYMI PRACY

Pośrednik pracy w trakcie omawiania aktywnych form poszukiwania pracy
 

15 kwietnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu odbyły się indywidualne spotkania zaplanowane do realizacji jako formy wsparcia w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. W spotkaniach wzięły udział osoby uczące się i bezrobotne poszukujące pracy. Zakresem tematycznym spotkań były aktywne formy poszukiwania pracy.
Pośrednik pracy Sylwia Mielczarek starała się pokazać młodzieży, że sukces jakim jest znalezienie satysfakcjonującej pracy zależy przede wszystkim od ich aktywności. Omówiła aktywne formy poszukiwania pracy: odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach, składanie aplikacji w firmach i instytucjach listownie lub osobiście, poszukiwanie pracy za pomocą Internetu, uczestnictwo w giełdach lub targach pracy. Podkreśliła również, że poszukując pracy warto skorzystać z pomocy jaką oferują różnego rodzaju instytucje, do których zadań należy pośrednictwo pracy jak chociażby Punkty Pośrednictwa Pracy działające w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. Zdaniem pośrednik pracy najważniejsza jest aktywność w poszukiwaniu pracy, ponieważ im więcej form poszukiwania pracy się wykorzysta, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia ciekawej pracy.

 

 

Podczas przeglądania ofert pracy
 Na koniec spotkania zostały przedstawione i omówione aktualne oferty pracy znajdujące się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 





PRZASNYSKI RYNEK PRACY


Pośrednik pracy Punktu Pośrednictwa Pracy przekazujący młodzieży informacje nt. przasnyskiego rynku pracy
 

14 kwietnia w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Przasnyszu odbyło się spotkanie pt. „Przasnyski rynek pracy – oferty poszczególnych pracodawców (oczekiwania wobec pracownika).” Młodzież ucząca się, która w przyszłości planuje podjąć zatrudnienie, mogła dowiedzieć się jakie są trudności oraz przeszkody na przasnyskim rynku pracy i co należy zrobić aby je ominąć. Omówione zostały poszczególne oferty pracy lokalnych pracodawców, natomiast uczestnicy spotkania wyrażali swoje opinie dotyczące przasnyskiego rynku pracy oraz na jakie oferty pracy zwracaliby szczególną uwagę.

 

 

 

 

 

 

 





BIELSK: ROBIĘ TO CO LUBIĘ...


Uczniowie rozwiązują test ,,Zawody, które mnie interesują”
 

14 kwietnia w doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielsku przeprowadził warsztaty z uczniami III klas gimnazjum. Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem ,,Robię to co lubię…” i miało na celu pomóc niezdecydowanym gimnazjalistom dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Doradca zawodowy Magdalena Woja poinformowała uczestników, że o wyborze zawodu  decyduje poznanie siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech charakteru, możliwości oraz stanu zdrowia. Decyduje o tym również znajomość zawodów min zakres obowiązków, możliwości  pracy, podnoszenia kwalifikacji, zarobków oraz poznanie zapotrzebowania na dany zawód.
Podczas zajęć młodzież rozwiązywała test ,,Zawody, które mnie interesują” , w którym wymienione były czynności związane z wykonywaniem danych zawodów. Dzięki temu uczniowie mogli dokonać analizy własnych predyspozycji i zainteresowań,  i wybrać te czynności, które chcieliby wykonywać i których wykonywanie sprawia im przyjemność.
Zainteresowania i zamiłowania do wykonywania określonych czynności stanowią siłę napędową wszelkich działań każdej jednostki i ważne jest żeby je dobrze poznać i odpowiednio wykorzystać w działalności zawodowej. Warto dążyć do tego, aby przygotować się do wykonywania takiego zawodu, który będzie interesujący. Wówczas praca przyniesie satysfakcję, a osiągane sukcesy będą mobilizacją do dalszego rozwoju zawodowego.


 

 

 

NIE TYLKO W GRUPIE…


Dobrze napisany życiorys i list motywacyjny są kluczowymi elementami potrzebnymi do zdobycia pracy
 

12 marca w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyło się spotkanie indywidualne z osobą poszukującą pracy dotyczące pierwszych kroków na rynku pracy, w szczególności umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych.
CV jest pierwszym krokiem w kontakcie z pracodawcą. Jest to forma przedstawienia swojej sylwetki zawodowej, swojego doświadczenia, osiągnięć i predyspozycji do wykonywania określonego typu zawodów. Chociaż pisanie życiorysu i listu motywacyjnego to tylko część procesu, który ma doprowadzić do zdobycia wymarzonej pracy, dobrze zredagowane dokumenty aplikacyjne są skutecznym sposobem na nawiązanie kontaktu i zaprezentowanie swoich doświadczeń i umiejętności w bezpośredniej rozmowie z przyszłym pracodawcą.
Doradca zawodowy MCK w Bielsku Magdalena Woja przedstawiła zainteresowanej osobie formę CV jaką powinna wybrać w sytuacji gdy nigdy nie pracowała. Dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową najodpowiedniejszy jest życiorys funkcjonalny, w którym można przedstawić zainteresowania, umiejętności i mocne strony w bardzo efektywny sposób. Omówione zostały dodatkowo reguły pisania listu motywacyjnego, który jest reklamą kandydata starającego się o dane stanowisko.


 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ W MYSZYŃCU


Angelika w czasie porady indywidualnej, której udziela doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu – p. Ewa Trzcińska
 

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu odwiedza dużo młodych osób, które szukają swojego miejsca na rynku pracy. Młodzi ludzie biorą udział w zajęciach i poradach indywidualnych, które prowadzi Ewa Trzcińska – doradca zawodowych MCK w Myszyńcu. W ostatnim czasie wśród młodzieży bezrobotnej dominuje temat własnej działalności gospodarczej. Młodzież jest otwarta na wyzwania i ambitna oraz pomysłowa. Przykładem takiej postawy może być Angelika, która przyszła po pomoc do MCK w Myszyńcu. Młoda, dwudziestoletnia dziewczyna chciałaby otworzyć własną działalność gospodarczą, ma pomysł ale nie wie co należy zrobić. Porada indywidualna, z doradcą zawodowym MCK w Myszyńcu, umożliwiła Angelice uzyskanie wiedzy na temat zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sposobu jej rejestracji jak też możliwości pozyskania funduszy na jej otwarcie. Podczas spotkania indywidualnego został dokonany bilans zysków i strat, jak też słabych i mocnych stron tegoż przedsięwzięcia. W konsekwencji  Angelika, po uzyskanym wsparciu doradczym w MCK, zdecydowała się na udział w warsztatach nt. „Zakładania własnej działalności gospodarczej” oraz na wypełnienie wniosku o przyznanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.


 

 

 

 BIELSK: ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY


Motywacja do działania decyduje o osiągnięciu sukcesu
 
24 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku odbyły się kolejne warsztaty z młodzieżą gimnazjalną. Tematem zajęć były „Motywacje i ich wpływ na kształtowanie preferencji zawodowych”. Motywacja to jeden z czynników, który decyduje o efektywności działania każdego człowieka. Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu tego czynnika możliwe jest osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.
Omówiono 8 grup motywów uczenia się dzieci i młodzieży. Poruszone zostały takie zagadnienia jak: stawianie sobie celów życiowych, kto lub co nas motywuje do pracy i wreszcie motywacja a sukces. Młodzież chętnie i aktywnie brała udział w dyskusjach, padało mnóstwo pytań na ten temat.
Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali test motywacji realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową, dzięki czemu młodzież mogła dokonać samooceny.
Na koniec doradca zawodowy Magdalena Woja omówiła uczniom kilka technik wzbudzenia w sobie motywacji do działania. Celem zajęć było odnalezienie i pobudzenie u młodzieży motywów uczenia co jest podstawą dalszego samokształcenia i rozwoju osobowości.


 

 

 

 UROCZYSTE OTWARCIE MCK I PPP W PRZASNYSZU


Uroczyste przecięcie wstęgi: od lewej Wiesława Helak - Zastępca Burmistrza, Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Miasta Przasnysz oraz Elżbieta Popczuk Wojewódzki Komendant OHP. Wstęgę trzyma pośrednik PPP – Marta Ćwiek
 

18 lutego 2010 r. w  Przasnyszu odbyło się oficjalne otwarcie dwóch nowych jednostek OHP:  Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy. Symbolicznego przecięcia wstęgi w obu jednostkach dokonali Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk, Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk oraz Zastępca Burmistrza Wiesława Helwak. Jednostki zostały utworzone w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie  a Urzędem Miasta Przasnysz, w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie przasnyskim.

 

 

 

Komendant Wojewódzki Elżbieta Popczuk podczas wystąpienia
 

Uroczystość otworzyła Dyrektor CEiPM w Ciechanowie Aniela Daniszewska, która także przybliżyła zaproszonym gościom  rolę OHP zarówno w edukacji młodzieży wykluczonej społecznie, jak i aktywizacji młodzieży przygotowującej się do wyboru zawodu i zdobywającej pierwsze doświadczenia i kwalifikacje zawodowe.
Założenia funkcjonowania MCK, PPP i samego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” przedstawiła zebranym  gościom Dyrektor CEiPM Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, koordynator wojewódzki projektu  Dorota Siemiatycka.
Burmistrz Miasta Przasnysz Waldemar Trochimiuk oraz Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk w trakcie swoich wystąpień podkreślili potrzebę tworzenia tego rodzaju  jednostek i wyrazili przekonanie, że realizacja  projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”  doskonale uzupełni ofertę skierowaną do młodych ludzi.

 

 

 Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Miasta Przasnysz podczas wystąpienia
 
Uroczystość swym przybyciem uświetnili licznie zebrani przedstawiciele szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, władze miasta, gminy i powiatu przasnyskiego, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy,  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz mediów a także ksiądz dziekan Franciszek Różański, który dokonał uroczystego poświecenia nowo powstałych jednostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE FERII W MYSZYŃCU


Młodzież uczestnicząca w spotkaniu w MCK wraz z Ewą Trzcińską – doradcą zawodowym MCK w Myszyńcu
 

Młodzież z Myszyńca zakończyła ferie zimowe. W czasie ferii, korzystała z atrakcji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji między innymi: „Otwarty turniej tenisa stołowego”, „Zawody taneczne”. Jednak młodzież nie tylko w ferie się bawiła, ale też aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Myszyńcu utworzonym w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania prowadziła Ewa Trzcińska – doradca zawodowy MCK w Myszyńcu. Podczas organizowanych spotkań informowała o działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu, jak też zachęcała młodzież do korzystania z usług jakie mogą uzyskać. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która zadawała pytania i deklarowała dalsze uczestnictwo w zajęciach.


  

 

 

MCK BIELSK: SPOTKANIE Z GIMNAZJALISTAMI


Doradca zawodowy z MCK w Bielsku podczas zajęć
 

16 lutego w Bielsku odbyły się zajęcia prowadzone przez Magdalenę Woja doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery utworzonego w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat spotkania był: ,,System wartości i preferowane style życia młodzieży”. W zajęciach udział wzięli uczniowie ostatniej klasy gimnazjum.
Ukończenie szkoły gimnazjalnej to ważny moment dla uczniów w zaplanowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej. Aby dokonać trafnego wyboru szkoły średniej młody człowiek musi najpierw poznać i zrozumieć samego siebie, ocenić co jest dla niego ważne, poznać swoje mocne strony i ustanowić życiowy cel.
Celem spotkania było samopoznanie uczniów, usystematyzowanie ich hierarchii wartości, dokonanie diagnozy preferowanego stylu życia co sprzyja planowaniu i świadomym wyborom, które umożliwiają kształtowanie aspiracji pożądanych społecznie i wspomagających rozwój. Pragnienia i dążenia młodzieży oraz ich realizacja odgrywają ważną rolę w obecnym i przyszłym funkcjonowaniu jednostek.

 

 

Uczniowie w trakcie wypełniania testu wartości
 
Podczas spotkania młodzież miała okazję odpowiedzieć sobie na pytania: Co jest dla nich ważne dzisiaj? Jaki odpowiada im styl życia? O co warto zabiegać i do czego dążyć? Samowiedza bowiem jest kluczowym elementem wyboru właściwego zawodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 

 

 

PIERWSZA GIEŁDA PRACY W PPP W SIERPCU


Giełda pracy w PPP w Sierpcu. Od lewej: pośrednik pracy PPP Sylwia Mielczarek, przedstawiciel PKO BP Pani Marta Rochowicz
 
10.02.2010r. pośrednik pracy, Sylwia Mielczarek zorganizowała w nowo otwartym Punkcie Pośrednictwa Pracy w Sierpcu pierwszą giełdę pracy.
Obecna na giełdzie Marta Rochowicz - menedżer sprzedaży, w imieniu PKO BP Bankowy Fundusz Emerytalny z Warszawy, przedstawiła zebranej młodzieży oferty pracy na stanowisko doradcy ds. emerytalnych. Spotkanie miało charakter informacyjno-rekrutacyjny. Pani Rochowicz zaznajomiła obecnych na giełdzie z działalnością firmy, a następnie przedstawiła uczestnikom proponowane oferty pracy i warunki zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.
Cieszy nas fakt, że młodzież w czasie ferii zimowych znalazła czas i przybyła do punktu pośrednictwa PPP w celu spotkania się z pracodawcą.

 


  

    

SIERPC - UROCZYSTE OTWARCIE PPP


Powitanie Gości (od lewej Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk, Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider, Dyrektor CEiPM OHP w Płocku Małgorzata Kowalska)
 

29 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie Punku Pośrednictwa Pracy w Sierpcu. Nowopowstałą jednostkę utworzono zgodnie z założeniami projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To już druga po Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielsku jednostka OHP otwarta w tym roku na terenie objętym działaniami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku.
Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitała Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku Małgorzata Kowalska. Uroczystego i symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi oraz wygłoszenie wystąpień dokonali Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk oraz Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider. W trakcie otwarcia Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Warszawie, koordynator wojewódzki projektu Dorota Siemiatycka przybliżyła wszystkim zebranym założenia i cele projektu. Uroczystość swym przybyciem uświetniło wielu gości wśród, których znajdowali się między innymi Przewodniczący Rady Miasta Sierpca Marek Chrzanowski oraz ksiądz dziekan Andrzej Więckowski, który dokonał poświęcenia oraz odmówił wraz ze wszystkimi zebranymi krótką modlitwę.

 

 

 
Uroczyste przecięcie wstęgi (od lewej Wojewódzki Komendant OHP Elżbieta Popczuk, Burmistrz Miasta Sierpca Marek Kośmider).
 

Po części oficjalnej w sali wykładowej Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu uczestnicy kontynuowali rozmowy. Wszystkie wydarzenia były bacznie śledzone i rejestrowane przez obecnych przedstawicieli prasy oraz telewizji.
Uruchomienie nowej jednostki OHP jaką jest Punkt Pośrednictwa Pracy na terenie miasta Sierpca to przede wszystkim zasługa władz lokalnych Burmistrza Miasta Sierpca Marka Kośmidra oraz Przewodniczącego Rady Miasta Sierpca Marka Chrzanowskiego. Po niewątpliwym sukcesie otwarcia placówki w Sierpcu należy mieć nadzieję na dalszą współpracę podmiotów zainteresowanych realizacją tego typu przedsięwzięć a co za tym idzie na szeroko rozumianą pomoc dla młodzieży.

 

 


  

  

  

UROCZYSTE OTWARCIE MCK W MYSZYŃCU


Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec Bogdana Glinki
 

26 stycznia, w Myszyńcu uroczyście otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, które zostało utworzone we współpracy z samorządem Miasta i Gminy Myszyniec, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Młodzieżowe Centrum Kariery mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Myszyniec przy ul. Plac Wolności 60.
Na zaproszenie Wojewódzkiego Komendanta OHP  Elżbiety Popczuk i Burmistrza Miasta Myszyniec Bogdana Glinki przybyli lokalni pracodawcy, dyrektorzy szkół,  zastępca Dyrektora PUP w Ostrołęce Małgorzata Łępicka, ks. kanonik Zbigniew Jaroszewski proboszcz parafii Myszyniec, przedstawiciele MOPS, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz pedagodzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Elżbietę Popczuk – Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Bogdana Glinkę – Burmistrza Miasta Myszyniec.
Przybyłych gości przywitał Dariusz Małkowski Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce. Uroczystego otwarcia, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonała Elżbieta Popczuk Mazowiecki Komendant OHP oraz Bogdan Glinka Burmistrz Miasta Myszyniec. Poświęcenia pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kariery dokonał ks. kanonik Zbigniew Jaroszewski proboszcz parafii Myszyniec.
Następnie Dorota Siemiatycka Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie przedstawiła główne założenia projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Podczas prezentacji zwróciła szczególną uwagę na sytuację młodzieży na współczesnym rynku pracy, znaczenie doradztwa zawodowego w kształtowaniu świadomych wyborów edukacyjno - zawodowych jak również na roli jaką pełni OHP w pracy z młodymi ludźmi.
W swoich wystąpieniach zarówno Burmistrz, jak i Komendant MWK OHP podkreślali potrzebę współdziałania na rzecz aktywizacji młodych ludzi wskazując, iż Młodzieżowe Centrum Kariery przyniesie wymierne efekty dla młodzieży i wszystkich korzystających w usług na lokalnym rynku pracy w Myszyńcu oraz w powiecie ostrołęckim.

 


  

  

  

UROCZYSTE OTWARCIE MCK W BIELSKU


Uroczyste, symboliczne przecięcie wstęgi (od lewej: Edyta Białczak doradca zawodowy MCIZ Płock , Komendant Wojewódzka Elżbieta Popczuk, Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz)
 

22 stycznia na Mazowszu odbyło się uroczyste otwarcie Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielsku, utworzonego w ramach, ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na tą niezwykłą uroczystość przybyło liczne grono gości. Zgromadzonych powitała Komendant Wojewódzka Elżbieta Popczuk, następnie wraz z wójtem Gminy Bielsk Józefem Jerzym Rozkosz, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Nowo otwartą jednostkę poświęcił ksiądz Kanonik Józef Kazimierz Różański proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Bielsku.
Po tak pięknym i wzniosłym momencie przyszedł czas na to aby przybliżyć gościom założenia funkcjonowania MCK oraz samego projektu, co uczyniła Dyrektor CEiPM w Warszawie Dorota Siemiatycka. Opowiedziała o działaniach, które podejmować będzie MCK na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, poprawy jej sytuacji na rynku pracy poprzez zajęcia aktywizujące, porady indywidualne. Osobą odpowiedzialną za pomoc młodym ludziom z terenu gminy Bielsk będzie pani Magdalena Woja, doradca zawodowy kształtujący planowanie karier edukacyjno – zawodowych, dostarczający informacji na temat rynku pracy i oczekiwań pracodawców, motywujący do działania również inne osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w trudnej sytuacji. Duży nacisk działań MCK skierowanych jest  w stronę przedsiębiorczości w szerokim tego słowa znaczeniu. Przybyli goście mieli również chwilę na zadawanie pytań, dzielenie się refleksjami, odczuciami związanymi z nowo powstałą placówką. Lokalne władze jak i przedstawiciele oświaty z terenu Bielska nie kryli zainteresowania jakże potrzebną inicjatywą.

 

 

Przybyli na otwarcie goście słuchający o założeniach projektowych
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe i nie udałoby się gdyby nie współpraca i wsparcie właśnie ze strony lokalnych władz, czyli wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosz, Starosty Powiatu Płockiego Michała Boszko. Słowa podziękowania w ich stronę skierowała Pani dyrektor CEiPM w Płocku Małgorzata Kowalska.
Na otwarciu zjawili się również Ci, którym ta placówka ma służyć, czyli młodzież. Pytań było mnóstwo, zwiedzali lokal, oglądali, rozmawiali z doradcą zawodowym, zabierali ulotki i foldery na temat usług MCK dla siebie i kolegów. Swoim licznym i bardzo aktywnym zainteresowaniem potwierdzili słuszność istnienia takiego punktu.

 

 

 


drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004