OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

Szkolenie Praktyka Zatrudnienie Rozwój III edycja - Aktualności

 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

   

„SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ III edycja"


 

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W HP 7-28


Uroczyste wręczenie certyfikatów młodzieży, która zakończyła udział w projekcie
 
W siedzibie Hufca 7-28 MWK OHP w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 38 odbyło się uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego ze środków unijnych pt: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja”.
Uczestnicy  projektu, w sumie 40 osób w wieku 16-24 lata, to młodzież wykluczona społecznie, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej. W ramach projektu beneficjenci brali udział w wielu różnorodnych formach wsparcia począwszy od: zajęć z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym, a także uczestniczyli w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości, nauki języków obcych i kursu komputerowego. Ponadto brali udział w kursach zawodowych i stażach. Koordynator projektu Jolanta Sierakowska podsumowała udział w zajęciach i złożyła podziękowania wszystkim uczestnikom za ich aktywność podczas uczestnictwa w projekcie. Następnie rozdano długo oczekiwane certyfikaty i zaświadczenia z odbytych w ramach projektu zajęć.
 Projekt cieszył się dużą popularnością wśród beneficjentów i wielu obecnych uczestników zapewne poleci swoim rówieśnikom udział w kolejnej jego edycji.


 

 

 

BYŁO UROCZYŚCIE I WIGILIJNIE


Beneficjenci i uczestnicy 7-6 ŚHP w trakcie wspólnego spotkania wigilijnego
 

20 grudnia 2010 r. w Środowiskowym Hufcu 7-6 w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Szkolenie – Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój- III edycja”,  zorganizowane dla  dwóch   grup młodzieży uczestniczącej w tegorocznej edycji . Beneficjenci otrzymali zaświadczenia i certyfikaty. W spotkaniu uczestniczył wojewódzki koordynator projektu p. Edyta Górecka , opiekun grup Agnieszka Rzepko oraz koordynator lokalny Jolanta Morawska. Podsumowując okres od  czerwca do  grudnia br.  na Woli w projekcie wzięło udział  20 beneficjentów z województwa mazowieckiego w wieku 16-24 lata. Była to nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.

 

Był opłatek i życzenia
 

Jak informowaliśmy  na bieżąco ,młodzież w ramach projektu wzięła udział w różnorodnych szkoleniach : kursach zawodowych odpowiadających ich potrzebom; kursach z zakresu ABC Przedsiębiorczości –przygotowujących  uczestników do podjęcia zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej; warsztatach wyrównawczych zwiększających szanse uzyskania promocji do następnej klasy; kursach komputerowych z zakresu obsługi komputera czy profesjonalnych szkoleń komputerowych ECDL; kursach języków obcych – język angielski.
Dzień ten  to też dobry czas, aby na cztery dni przed wigilią , beneficjenci projektu oraz wyróżniający się uczestnicy 7-6 ŚHP  spotkali się przy choince i opłatku , by w radosnej atmosferze złożyć sobie  na zbliżające się święta, życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze i aby kolejny 2011 rok był czasem  pokoju, realizacji własnych zamierzeń. Po wymianie serdecznych życzeń  uczestnicy spotkania zasiedli przy elegancko zastawionym wigilijnym stole. Niestety Mikołaj dzisiaj już nie czekał, ale  upominki dla wszystkich zostawił.

 

Uroczyste wręczenie certyfkatów i zaświadczeń
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pani Komendant dzieli się opłatkiem z uczestnikami hufca
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NOWE WYZWANIA DLA BENEFICJENTÓW


Adepci sztuki barmańskiej
 
W  związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie 7-6 ŚHP w Warszawie trwają zajęcia wyrównawcze w młodszej grupie beneficjentów. Młodzież zgłosiła największe zapotrzebowanie na wyrównywanie braków szkolnych i pomoc z matematyki. Harmonogram zajęć umożliwia każdemu z dziesięciu uczestników indywidualną pomoc z tego przedmiotu. Konspekty zajęć  wyrównawczych przygotowane przez Małgorzatę Skałkę – nauczyciela matematyki uwzględniają indywidualne zapotrzebowania każdego z uczestników. W miłej i spokojnej atmosferze bez „szkolnego stresu”, młodzież próbuje swoich sił, bo nie taka matematyka straszna jakby się wydawało. III edycja projektu zbliża się powoli ku końcowi, dlatego beneficjenci ze starszej grupy też nie próżnują. Mają już za sobą  teorię z zasad ruchu drogowego oraz jazdy  po warszawskich  ulicach w czasie , których przekonali się , że prowadzenie pojazdu wymaga wielkiej ostrożności, koncentracji i odpowiedzialności. Przed nimi jeszcze najważniejszy etap- państwowy egzamin na prawo jazdy. Nerwy i emocje są więc ogromne, tym bardziej, że czasu na naukę mają nie za wiele, gdyż rozpoczęły się już dla nich kursy zawodowe.  Młodzież z grupy WRB uzyska nowe umiejętności z zakresu podstaw księgowości, grafiki komputerowej, pozna tajniki pracy barmana oraz sztukę wizażu.


 

 

 

WARSZAWSKA MŁODZIEŻ NA PROGRAMACH EFS

Na zajęciach w 7-6 ŚHP uczestnicy poznają inne - lepsze oblicze „strasznej” matematyki
 

W  związku z  realizacją współfinansowanego  przez Unię Europejską projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” - III edycja  w 7-6 ŚHP trwają zajęcia wyrównawcze w młodszej grupie beneficjentów.

Matematyka, to obok języka polskiego najbardziej zaniedbany przez gimnazjalistów przedmiot szkolny. Nie dziwne zatem, że o wyrównanie braków właśnie z matematyki, zgłosili zapotrzebowanie uczestnicy projektu „SPZR”. Harmonogram zajęć z tego przedmiotu, realizowanych właśnie w Hufcu na warszawskiej Woli, umożliwia indywidualną pomoc każdemu z dziesięciu uczestników projektu. Konspekty spotkań wyrównawczych przygotowane przez  Małgorzatę Skałkę – nauczyciela matematyki, uwzględniają potrzeby  poszczególnych uczestników w tym zakresie. Natomiast miła i spokojna atmosfera bez „ szkolnego  stresu” sprawia, że młodzież stopniowo przekonuje się, iż nie taka matematyka straszna,jakby sięwydawało. Gdy młodsza grupa młodzieży uczy się matematyki, starsza kończy pomału kurs prawa jazdy, również zorganizowany w ramach EFS-owskiego projektu. Przed uczestnikami kursu jeszcze najważniejszy etap nauki czyli państwowy egzamin na prawo jazdy. Nerwy i emocje są więc ogromne, a czasu na opanowanie sztuki prowadzenia czterech kółek coraz mniej. Bo przecież i szkoła, i kursy zawodowe, które właśnie rozpoczęli uczestnicy. Nie mniej, jak na razie nikt z młodych kierowców się nie poddaje i z zaangażowaniem przechodzi przez kolejne etapy praktycznej nauki kierowania autem.

 

 

 

Adepci sztuki barmańskiej podczas zajęć zorganizowanych w ramach „SPZR”
 

W ramach projektu „SPZR” uczestnicy 7-6ŚHP zdobywają jeszcze nowe umiejętności  z zakresu podstaw księgowości, grafiki komputerowej, sztuki wizażu oraz technik barmańskich.
O tym jak przebiega ich zdobywanie wiedzy w poszczególnych dziedzinach dowiemy się już wkrótce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

PŁOCKA KURACJA JĘZYKA POLSKIEGO

Agnieszka Mirecka - nauczyciel języka polskiego podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych z uczestniczką 7-11 HP
 

7-11 HP rozpoczął kolejny cykl zajęć w ramach europejskiego projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój”.

Nowy cykl zajęć w płockiej jednostce OHP, podobnie jak poprzednie, pomoże uczestnikom Hufca podnieść i/lub uzupełnić braki w wiedzy, jaką posiadają, bądź jakiej im brakuje, w zadeklarowanej przez nich dziedzinie. Na starcie projektu „SPZR” podczas wypełniania ankiety zgłoszeniowej, młodzież musiała odpowiedzieć między innymi na pytanie dotyczące wyboru zajęć wyrównawczych. Z analizy ankiet wynikło, iż beneficjenci zgłosili największe zapotrzebowanie na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. W związku z tym 7-11HP postanowiło zorganizować swoim podopiecznym pomoc właśnie w tym zakresie.
Rozpoczęty właśnie w płockim Hufcu cykl, specjalnie przygotowano w taki sposób, aby każdy z uczestników dzięki niemu mógł efektywnie podszkolić się z wiedzy humanistycznej, podnieść swoje umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) i zwiększyć tym samym swoje szanse na lepszy wynik egzaminu gimnazjalnego.
Oprócz tego priorytetem podczas spotkań wyrównawczych ma być także podwyższenie motywacji młodych ludzi do nauki, dowartościowanie ich oraz podniesienie ich samooceny.
Zajęcia poprowadzi Agnieszka Mirecka, nauczyciel języka polskiego w jednej z płockich szkół. Z każdym z uczestników projektu pani Agnieszka spotykać się będzie i będzie pracować indywidualnie. Dzięki temu, zajęcia jeszcze dokładniej dostosują się do luk wiedzy poszczególnych osób, a poza tym każdy uczestnik otoczony zostanie szczególną opieką, serdecznością oraz wyrozumiałością.
Twórcy tak zaplanowanego, nowego cyklu „SPZR” liczą na to, że za sprawą indywidualnego podejścia do każdego ucznia, w trakcie nauki wytworzy się taka atmosfera, w której uczeń poczuje się swobodnie i pewnie, co z kolei zaowocuje większymi postępami młodego człowieka w przyswajaniu wiadomości. 


 

 

 

PRAWO JAZDY W ZASIĘGU RĘKI

Zajęcia konwersacyjne z jęz. angielskiego w 7-6 ŚHP
 

W  ramach realizacji współfinansowanego  przez Unię Europejską projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” - III edycja młodzież z warszawskiego 7-6ŚHP rozpoczęła naukę prowadzenia samochodu. 
W czasie, gdy jedna grupa uczestników projektu kończyła doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym, osiem kolejnych osób z hufca przy  ul. Rabsztyńskiej 8 w Warszawie przystąpiło do kursu prawa jazdy kategorii „B”.
Październikowa nauka rozpoczęła się lekcjami teorii, dotyczącej zasad poruszania się po polskich drogach. Dopiero po zaliczeniu tej części szkolenia, młodzież rozpoczęła pierwsze zmagania w warszawskim ruchu ulicznym. Jak się okazało, umiejętność jeżdżenia autem po tak dużym, pełnym innych pojazdów mieście wymaga od prowadzącego wielkiej uważności, koncentracji na jeździe i obserwacji tego, co się wokół niego dzieje i ciągle zmienia. 

 

 

Młodzież tuż po egzaminie teoretycznym z zasad poruszania się po drogach. Gotowi do praktycznej nauki jazdy

Uczestnicy z wolskiego ŚHP nie zrażają się jednak trudnościami, wiedzą, że warto przez nie przebrnąć. Kurs realizowany w ramach projektu „SPZR” - III edycja umożliwi im bowiem przystąpienie do państwowych egzaminów na prawo jazdy. 
Tymczasem kadra hufca trzyma kciuki za całą ósemkę swoich podopiecznych, mając nadzieję, że już wkrótce pojawią się oni w jednostce jako pełnoprawni kierowcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAJĘCIA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Młodzież podczas zajęć z przedsiębiorczośc
 

Po wakacyjnej przerwie w warszawskim ŚHP 7-6 rozpoczęły się zajęcia dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Szkolenie – Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój  III edycja”.  Uczestnicy biorący udział w kursie przedsiębiorczości uczą się w jaki sposób założyć i prowadzić własną firmę.  Jak się okazuje nie jest to wcale taka prosta sprawa. Jednak wszyscy chętnie i z zaangażowaniem słuchają wykładów. Zdobyta wiedza z prawa pracy, gospodarki rynkowej, czy też umiejętność  dokonywania rozliczeń podatkowych, na pewno      w przyszłości pomoże słuchaczom w efektywnym prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Jednocześnie  młodsza grupa rozpoczęła naukę języka angielskiego. Uczestnicy doskonalą  umiejętności w porozumiewaniu się językiem potocznym. W miarę osiąganych postępów w nauce młodzież będzie również uczyła się słownictwa, które ułatwi poszukiwanie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

 

Zajęcia z języka angielskiego dla początkujących

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

   

     

KURS ECDL W PŁOCKU


Uczestnicy kursu ECDL oraz prowadzący szkolenie Maciej Karczewski
 

„Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jedną z jego zasadniczych, bardzo atrakcyjnych dla beneficjentów części jest realizowany właśnie w Płocku kurs ECDL.
ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy obejmują następujące zagadnienia:
1. Podstawy technik informatycznych;
2. Użytkowanie komputerów;
3. Przetwarzanie tekstów;
4. Arkusze kalkulacyjne;
5. Bazy danych;
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna;
7. Usługi w sieciach informatycznych.

 

 

Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym
 

W płockim kursie uczestniczy w sumie 15 osób, chcących uzyskać certyfikat, który zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
• szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
• powracających do pracy po dłuższej przerwie;
• poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
• poszukujących pracy w innych krajach europejskich.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych honorowany jest w całej Europie i wydawany jest bezterminowo.
Kolejnym etapem realizacji projektu w Płocku będzie organizacja podstawowego kursu komputerowego dla młodzieży, która nie brała udziału w kursie ECDL. Beneficjenci z młodszej grupy (15-17 lat) uzyskają pomoc w zakresie „korepetycji” z przedmiotów szkolnych, zaś ich starsi koledzy i koleżanki wezmą udział w kursie przedsiębiorczości oraz ukończą kurs zawodowy.

 

 

Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach z prawnikiem
 
Wszyscy, czyli 40 osób stawi również czoła kursom językowym. Ostatnim, lecz nie mniej atrakcyjnym elementem projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” jest przewidziany w harmonogramie kurs Prawa jazdy kat. B. dla 18 uczestników.
Atrakcyjność oraz różnorodność kwalifikacji uzyskiwanych przez beneficjentów podczas realizacji wyżej wymienionego projektu przyciąga do CEiPM OHP w Płocku szereg młodych ludzi, pytających o możliwość wzięcia udziału w następnej jego edycji. Młodzi ludzie często informowani o tym, iż nie rozpoczęto rekrutacji, proszą o zapisywanie ich danych z wielo miesięcznym wyprzedzeniem.


KURS KOMPUTEROWY ECDL

Uczestnicy w trakcie zajęć z ECDL’a- Środowiskowy Hufiec Pracy 7-6 Warszawa
 
Chociaż wakacje w pełni i pogoda jest fantastyczna, w Środowiskowym Hufcu Pracy 7-6  w Warszawie pełną parą ruszyły zajęcia komputerowe. Młodzież biorąca udział w kursie podstawowym ECDL  z dużym zaangażowaniem poznaje tajniki wiedzy informatycznej. Program nauczania w pełni dostosowany jest do potrzeb uczestników. Nauka tworzenia rysunków, obróbki zdjęć, tekstów i muzyki oraz wyszukiwania, gromadzenia i przedstawienia informacji, a także wykonywania prostych obliczeń i symulacji procesów na pewno przyda się przyszłym życiu zawodowym. W ramach zajęć młodzież odbywać będzie również zajęcia praktyczne np. jak przygotować własną gazetkę, czy też stworzyć stronę internetową. Wierzymy, że włożony trud i zaangażowanie młodzieży nie pójdzie na marne. Trzymamy kciuki za pomyślnie zdane egzaminy, które pozwolą uzyskać Certyfikat ECDL- przepustkę do pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.


  

 

 

WAKACJE! ALE CZY DLA WSZYSTKICH...?


Uczestnicy projektu ze  jednostki w Zwoleniu -autor zdjęć: Aleksandra Maraszkiewicz  OSiW Zwoleń
 
Wakacje już ruszyły! Jednak nie dla wszystkich! Od 21 czerwca br. rozpoczęły się zajęcia w ramach III edycji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój”. W związku z tym jednostki terenowe OHP  z: Warszawy, Płocka, Ostrołęki, Ciechanowa i Zwolenia ruszyły z realizacją następujących szkoleń:
- grupowe i indywidualne zajęcia  z psychologiem,
- grupowe i indywidualne zajęcia  z doradcą zawodowym,
- zajęcia  z prawnikiem.
160 młodych osób z terenu województwa mazowieckiego w wieku 15-24 lata pomyślało o swojej przyszłości i postawiło właśnie na zdobywanie wiedzy i podnoszenie własnych kwalifikacji w ramach w/w projektu.
W dzisiejszych czasach na rynku pracy wymaga się wiele od młodych ludzi. W związku z tym uczestnicy projektu zdają sobie sprawę z tego, iż tego typu działania stanowią dla nich życiową szanse i mogą dzięki temu wiele zyskać.
Warto również nadmienić, iż dodatkowym elementem zachęcającym młodych beneficjentów do udziału w projekcie jest miła i przyjazna atmosfera panująca w trakcie zajęć, co pozwala na uzyskanie lepszych efektów w przyswajaniu wiedzy. Projekt przebiega spokojnie i płynnie a beneficjenci już nie mogą doczekać się kolejnych etapów realizacji w/w przedsięwzięcia.

EFS - ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Uczestnicy projektu uczą się wcale nie łatwej sztuki pisania życiorysów
 

W  siedzibie  Środowiskowego  Hufca Pracy  7-6  przy ul. Rabsztyńskiej  8   w ramach realizacji Projektu współfinansowanego  przez Unię Europejską „Szkolenie – PRAKTYKA – Zatrudnienie – Rozwój” odbywają się „grupowe zajęcia z doradcą zawodowym”.

Warsztaty obejmują  następujące zagadnienia: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych – listów motywacyjnych oraz CV, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn w Polsce. Zajęcia  prowadzi doradca zawodowy - Emilia Targaszewska .
Uczestnicy projektu  mogą skorzystać z indywidualnych  konsultacji z doradcą.
Spotkania mają  na celu identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. W ich trakcie została już przeprowadzona diagnoza predyspozycji zawodowych młodzieży pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM W ŚHP 7-6

Pierwsze zajęcia III edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”
 

21 czerwca w siedzibie Środowiskowego  Hufca  Pracy na warszawskiej Woli  rozpoczęły się  zajęcia  w ramach realizacji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.
ŚHP 7-6 jest jednym z dwóch warszawskich hufców, na terenie którego realizowana będzie III edycja w/w projektu. Celem współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych młodzieży.  W projekcie biorą udział osoby w wieku 15-24 lata zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizatorom zajęć w ramach „SPZR” zależy na tym, aby dostarczyć młodym ludziom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej. Chcą też dać im szansę na podwyższenia umiejętności językowych oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera. Zapewniają również kompleksowe wsparcie wychowawczo-dydaktyczne. Poniedziałkowe spotkanie w jednostce przy Rabsztyńskiej, otwierające cykl zajęć projektowych rozpoczęło się od wizyty  prawnika Kingi Krzyżewskiej.  Młodzież mogła skorzystać w tym czasie z  porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,  oraz prawa pracy.  Zajęcia  miały formę pogadanki oraz konsultacji.

 

 

 
Kinga Krzyżewska udziela młodzieży porad prawnych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU W HP 7-11

Uczestnicy projektu „Szkolenie – Praktyka –Zatrudnienie – Rozwój III” .
przy pomocy prowadzących: Aldony Strusińskiej - wychowawcy grupy projektowej i Magdaleny Mockiej-Lipińskiej – p.o. Komendanta HP 7-11 wypełniają karty informacyjne
 

16 czerwca na terenie Hufca Pracy w Płocku odbyło się spotkanie informacyjne związane z III edycją projektu „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój”.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy w wieku od 15-18 roku. Przybyłych powitała Magdalena Mocka-Lipińska - p.o. Komendanta HP 7-11, która wstępnie przedstawiła cele projektu i korzyści płynące z uczestnictwa w nim. Następnie Aldona Strusińska - wychowawca płockiej jednostki OHP przybliżyła i szczegółowo opisała warunki udziału w projekcie.
Podczas zebrania młodzież dowiedziała się, że dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu może ona wyrównać zaległości edukacyjne, zmienić niektóre ze swoich postaw i zachowań na  bardziej konstruktywne, odreagować napięcia emocjonalne i nauczyć się radzić sobie ze stresem. Ponadto projekt daje młodym ludziom okazję podwyższenia ich umiejętności językowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie obsługi komputera. Oferuje też zajęcia z prawnikiem i z psychologiem.
- „Szkolenie – Praktyka –Zatrudnienie - Rozwój” to bardzo atrakcyjna oferta dla osób nie posiadających środków finansowych na kursy i szkolenia – przekonywały prowadzące spotkanie. – Dzięki dofinansowaniu UE koszty dojazdu uczestników na spotkania zostaną im zwrócone - zapewniały.
W sympatycznej atmosferze wszelkie wątpliwości dotyczące udziału w projekcie zostały wyjaśnione, a zainteresowana młodzież uzyskała odpowiedzi na nurtujące ją pytania.
Na zakończenie kadra HP7-11 przeprowadziła krótkie rozmowy indywidualne z każdym z obecnych na spotkaniu, a osoby zdecydowane wziąć udział w III edycji „SZPRZ” wypełniły arkusze zgłoszeniowe oraz karty informacyjne.
Pierwsze zajęcia z doradcami zawodowymi z MCIZ w Płocku oraz z wykwalifikowanym psychologiem odbędą się już 21 czerwca.

ZWOLEŃ REKRUTUJE DO PROJEKTU EFS

Tomasz Skawiński - kierownik OSiW 7-3 i koordynator lokalny programu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój” podczas spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu.
 
III edycja projektu ruszy już 21 czerwca. Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego przedsięwzięcie ma na celu aktywizację nieaktywnej zawodowo i zagrożonej wykluczeniem społecznym grupy młodzieży.
Jego twórcy poprzez podwyższenie kwalifikacji zawodowych młodych ludzi, wyrównanie braków edukacyjnych czy korektę postaw, zachowań służących lepszemu funkcjonowaniu w  społeczeństwie, pragną zmniejszyć rozłam w poziomie przygotowania do dorosłości między kwalifikującymi się do projektu osobami, a ich rówieśnikami.
Rekrutacja w zwoleńskim OSiW trwa już od 1 maja. Potencjalnymi beneficjentami będą osoby w wieku 15-17 lat stanowiące grupę młodszą, a także osoby w wieku 18- 24 lata stanowiące grupę starszą. Dla grupy starszej przygotowano w projekcie kursy zawodowe. To da szansę uczestnikom na podniesienie bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych doświadczeń. Adepci uzyskają także pomoc w wyborze kierunków kształcenia. Nabędą umiejętności w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, przy uwzględnieniu indywidualnych zainteresowań każdej z osób oraz jej predyspozycji zawodowych.
Projekt przewiduje również zajęcia z: doradcą zawodowym, prawnikiem, psychologiem, specjalistą z zakresu języka obcego, informatykiem oraz nauczycielami przedmiotów szkolnych.
Koordynatorem lokalnym programu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój” jest Tomasz Skawiński - kierownik OSiW 7-3, a wychowawcą grup Aleksandra Maraszkiewicz, także z Ośrodka w Zwoleniu.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004