OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

"NASZA PRZYSZŁOŚĆ 2"

 EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 „Nasza Przyszłość 2"


Ochotnicze Hufce Pracy od marca do września 2010 r. będą realizowały projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza przyszłość 2” .


Projekt skierowany  jest do dziewcząt jak i chłopców w wieku 15 – 17 lat, wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, mających problemy w nauce szkolnej, nie radzących sobie ze swoimi emocjami oraz korzystających z opieki kuratora rodzinnego.


Głównym celem projektu „Nasza przyszłość 2” jest udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zamierza zrealizować ten cel poprzez cele szczegółowe, które obejmą: wzrost poziomu komunikacji społecznych,  wiedzy na temat potencjału osobistego i  predyspozycji zawodowych, jak również poprzez podniesienie poziomu aspiracji osobistych oraz nabycie wiedzy
i  umiejętności na temat planowania kariery edukacyjno – zawodowej .


Powyższe cele szczegółowe będą realizowane w oparciu o zajęcia obejmujące między innymi zajęcia motywacyjno – aktywizujące, zajęcia wyrównawcze z wybranych przez uczestników projektu przedmiotów, zajęcia socjoterapeutyczne, kurs pierwszej pomocy i kurs komputerowy. W ramach projektu „Nasza przyszłość 2” uczestniczki i uczestnicy na zorganizowanych kołach zainteresowań będą mieli możliwość rozwijania swoich pasji.  


W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy otrzymają wsparcie ze strony specjalistów takich jak: doradca zawodowy, psycholog, prawnik  terapeuta uzależnień.  


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy
o kontakt z :

 

 

Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w  Warszawie,
ul. Królewska 27,

tel. (022) 862 32 17,

 adres e-mailowy kształcenie@mazowiecka.ohp.pl.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004