OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJsą jednostkami OHP, których działalność ukierunkowana jest na: umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia, bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Sieć 49-ciu MCIZ obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju, by zgodnie ze swoją misją docierać w pierwszej kolejności do osób zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Forma ich działalności pozwala na przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej, a co za tym idzie, wspiera zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

 


Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP swoją działalność kierują do młodzieży w wieku 15-25 lat, w szczególności do:


• młodzieży zaniedbanej, o zmniejszonych szansach życiowych;


• absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniów ostatnich klas tych szkół), absolwentów wyższych uczelni – młodzieży wykształconej i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi zagrożonej bezrobociem bądź bezrobotnej;


• uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP i tym samym poprawić własną sytuację materialną.

 


Swoje zadania Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP realizują poprzez prowadzenie zajęć grupowych i porad indywidualnych oraz udzielanie informacji zawodowej. MCIZ oferują nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności, w jakich się znajdują. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej, instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy. Upowszechniają i udostępniają nowe narzędzia i metody informacji z zakresu poradnictwa zawodowego.

 

 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP oferują młodzieży dostęp do:


1. informacji edukacyjno-zawodowej


2. multimedialnego programu komputerowego


3. informacji o rynku pracy


4. treningów, szkoleń, kursów umiejętności


5. narzędzi i metod do planowania kariery


6. informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.

 

 


Adresy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP na terenie woj. Mazowieckiego:Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie
adres: ul Puławska 234, 02-670 Warszawa

tel.: (22) 499-27-02

e-mail: mciz.warszawa@mazowiecka.ohp.pl

 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu
adres: ul. J. I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel./fax: (48) 340-00-69

e-mail: mciz.radom@mazowiecka.ohp.pl

 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie
adres: ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel./fax: (23) 672-40-18
e-mail:
mciz.ciechanow@mazowiecka.ohp.plMobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ostrołęce
adres: ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel./fax: (29) 769-15-61
e-mail:
mciz.ostroleka@mazowiecka.ohp.plMobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku
adres: ul. 3-go Maja 18, 09-402 Płock
tel./fax: (24) 262-22-72, (24) 262-05-42

e-mail: mciz.plock@mazowiecka.ohp.plMobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach
adres: ul. 3 maja 28, 08-110 Siedlce
tel./fax: (25) 632-86-07
e-mail:
mciz.siedlce@mazowiecka.ohp.pl

 

 

 

HARMONOGRAMY SESJI WYJAZDOWYCH


- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie  Ciechanów

 

- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ostrołęce     Ostrołęka

 

- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku          Płock 

 

- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu       Radom

 

- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach      Siedlce

 

- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie    Warszawa

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004