OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWAW ramach swoich zadań Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje wspólnie z zagranicznymi partnerami projekty skierowane do młodzieży. Umożliwiają one nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Są doskonałą okazją do poznania innych krajów i kultur, a także do propagowania wiedzy o własnym kraju. Ponadto motywują do nauki i pracy nad sobą oraz przyczyniają się do poszerzania horyzontów młodych ludzi. Niewątpliwą korzyścią dla uczestników projektów jest otrzymanie międzynarodowych dyplomów potwierdzających zdobyte umiejętności np. certyfikatu Youthpass, w ramach programu „Wolontariat Europejski”.


W ramach projektów współpracy międzynarodowej realizowane są następujące działania:


1. organizowanie staży zawodowych dla młodzieży uczącej się (program „Leonardo da Vinci”),


2. organizowanie zagranicznych staży zawodowych w firmach dla absolwentów szkól średnich i wyższych ( program „Leonardo da Vinci”),


3. organizowanie pracy w zagranicznych instytucjach dla młodzieży , w charakterze wolontariuszy („Wolontariat Europejski’),


4. szkolenia językowe podczas trwania staży zawodowych i wolontariatu.

 

 

W realizacji  tych przedsięwzięć niewątpliwym wsparciem są Narodowe Agencje. Organizują one szkolenia i udzielają ogólnych informacji o możliwościach udziału w szkoleniach dotyczących przygotowania i realizacji projektów. Ponadto udzielają wskazówek, informacji i pomocy uczestnikom i  koordynatorom projektów.

W związku z  realizacją projektów współpracy międzynarodowej nasza jednostka miała okazję podjąć współpracę z wieloma partnerami, z różnych krajów europejskich tj: Internationaler Bund z Erfurtu- Niemcy, Bildungswerk Blitz w Huetten- Niemcy, włoska organizacja Comune di Siena, organizacją EIL Cultural & Educational Travel z Wielkiej Brytanii. Dało to możliwość planowania w przyszłości kolejnych działań związanych ze współpracą międzynarodową.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004