OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

EDUKACJA I WYCHOWANIE

 
 
MWK OHP w ramach działań edukacyjnych i wychowawczych realizuje programy profilaktyczne i resocjalizacyjne. Programy te pozwalają przyswoić młodzieży wiedzę z zakresu istoty zagrożeń oraz mechanizmów powstawania uzależnień w środowisku młodzieży. Uczestnictwo w w/wym. programach wyrabia w uczestnikach umiejętność radzenia sobie z zagrożeniami w sytuacjach ryzykownych, uczy postaw asertywnych, uświadamia psychologiczne aspekty uzależnień. Realizacja programów odbywa się za pomocą aktywnych form i metod (warsztaty, projekcje, psychodrama).
 
 
Innym programem realizowanym w MWK OHP jest Program Aktywizacji Społecznej Młodzieży OHP. Program ten przełamuje stereotyp „spędzanie czasu na murku” w zamian proponując aktywność fizyczną i turystyczną. W ramach tego programu powołany został Klub Aktywnych. Klub zrzesza w swoich szeregach tych uczestników OHP, którzy pragną działać na rzecz środowiska i grup rówieśniczych. Konkursowa działalność Klubu motywuje młodzież do podejmowania różnorodnych inicjatyw, oraz realizacji własnych wartościowych pomysłów i idei.

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004