OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

ZAWALCZ O SUKCES NA RYNKU PRACY

Beneficjenci grupy S1 podczas zajęć grupowych z doradztwa zawodowego
 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach zakończył się cykl zajęć
z doradztwa zawodowego, który odbył się  w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Dwie grupy beneficjentów zrealizowały indywidualne i grupowe zajęcia
z doradcą zawodowym – Martyną Myszką. Podczas zajęć prowadząca przeprowadziła m.in. diagnozę predyspozycji zawodowych poszczególnych uczestników oraz opracowała dla każdego Indywidualny Plan Działania,  dzięki czemu każdej z osób w ramach ścieżki projektowej zapewniono indywidualny dobór form wsparcia. Uczestnicy bardzo aktywnie i chętnie brali udział także w grupowych zajęciach. Poznawali  na nich zagadnienia związane z  poruszaniem   się  po rynku pracy,  oraz instrumenty które na nim rządzą. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.


 

 

Doradca zawodowy MCIZ Siedlce – Pani Martyna Myszka podczas warsztatów z młodzieżą

Kolejnymi etapami projektu będą grupowe i indywidualne warsztaty
z psychologiem, które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych
z podjęciem aktywności zawodowej.  Następnie uczestnicy wezmą udział w kursach dodatkowych oraz zawodowych. Cała ścieżka wsparcia zostanie zwieńczona trzymiesięcznym stażem zawodowym, który umożliwi młodzieży lepszy start na rynku pracy.

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004