OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

MŁODZI LUDZIE W ŚWIECIE ZAWODÓW

Uczniowie podczas  wykonywanych ćwiczeń
 

8 lutego w Szkole Podstawowej im. I Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim, odbyły się warsztaty, w których wzięli udział uczniowie klasy siódmej. Spotkanie poprowadzili  doradcy zawodowi z  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach.
Warsztat został podzielony  na dwie części. W pierwszej części -  Magdalena Klonowska specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta – przybliżyła młodzieży  zagadnienia związane z zawodami przyszłości. Omówiła i wyjaśniła czynniki, które determinują dynamikę rynku pracy w zakresie aktualnego zapotrzebowania na określone obszary zawodowe. Uczestnicy aktywnie dyskutowali o procesach związanych z istniejącymi  zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi w regionie.
W kolejnej części spotkania  -  Michał Filipiak doradca zawodowy – stażysta -  zaproponował uczniom wzięcie udziału w ćwiczeniach praktycznych, których  celem było  przybliżenie młodzieży   znajomości zawodów ginących, albo tych, które powoli zanikają. Zadaniem słuchaczy  było odpowiednie przyporządkowanie haseł   z nazwami zawodów, które w praktyce  - są mało spotykane lub  już nie istnieją. 

 

Młodzi ludzie wykonują ćwiczenie zaproponowane przez prowadzącego spotkanie

Młodzież wykazała się dużą aktywnością w omawianym temacie. Bardzo aktywnie  uczestniczyła w zajęciach, a wiedza zdobyta podczas spotkania  pozwoli im obiektywnie podjąć  decyzje w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej w niedalekiej przyszłości

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004