OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

NIE TAKI RYNEK PRACY STRASZNY JAK GO MALUJĄ

Młodzież grupy P2 w trakcie zajęć
 
W dniach od 8 stycznia do 2 lutego beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” uczęszczali na zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego. Zaplanowano i zrealizowano 40 godzin dydaktycznych zajęć grupowych, które odbywały się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku. Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – Edyta Białczak oraz Beata Cybula.
Obecnie sytuacja na rynku pracy ciągle się zmienia, przedsiębiorcy oprócz kompetencji zawodowych wymagają od kandydatów do pracy również umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacyjnych, odpowiedzialności i kreatywności. Z drugiej strony młodzież coraz częściej mówi o trudnościach z podjęciem decyzji zawodowej lub wyborem studiów. Uwzględniając powyższe potrzeby doradcy zawodowi MCIZ przygotowali zestaw różnorodnych scenariuszy warsztatów, umożliwiających praktyczne doskonalenie najważniejszych kompetencji psychospołecznych beneficjentów projektu.

 

Prowadząca zajęcia z doradztwa zawodowego – Edyta Białczak

Tematyka zajęć grupowych obejmowała analizę dotychczasowego doświadczenia zawodowego młodzieży oraz szeroko rozumiane zagadnienia z  rynku pracy, m.in. jak napisać dokumenty aplikacyjne czy przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną. Zajęcia te miały na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie własnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych oraz kształtowanie kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych przydatnych w ich karierze zawodowej. Doradcy zawodowi starali się przekazać wiedzę o deficytowych, mało znanych zawodach oraz namówić na samodzielne pozyskiwanie informacji o rynku pracy.
Po skończonych zajęciach młodzież miała okazję wyrazić swoją opinię
o warsztatach wypełniając anonimowe ankiety ewaluacyjne, które obejmowały ocenę treści spotkań pod kątem ich przydatności w nabyciu nowej wiedzy, kompetencji
i umiejętności, jak też przygotowania doradcy zawodowego do zajęć, stosowanych metod dydaktycznych oraz postawy wobec młodzieży. Po analizie ankiet można wywnioskować, iż prowadząc warsztaty byli bardzo dobrze przygotowani do wykładów, stosowali różnorodne metody, które angażowały uczestników do aktywnego uczestnictwa w warsztatach a młodzież zdobyła wiedzę przydatną w ich dalszej karierze edukacyjno-zawodowej.

 

 

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004