OHP LogoOCHOTNICZE HUFCE PRACY

Mazowiecka Wojewódzka Komenda

 
obrazek
Aktualności Komunikaty Przetargi Projekty EFS Kontakt

O ZAWODACH DEFICYTOWYCH …

Przedstawiciele pracodawców podczas spotkania
 

Kadra wychowawcza 7 – 26 HP kontynuuje  akcję promującą misję i wizję placówki.  5 grudnia dyrektor Zespołu Szkół nr 1 wraz z komendantem pruszkowskiej jednostki  zorganizował spotkanie z pracodawcami.


Wzięli w nim udział przedstawiciele następujących firm i zakładów pracy: STRABAG, VELLER Polska, PGNIG TERMIKA, GERDA HYDOMAT, WADIM PLAST, PGNIG DYSTRYBUCJA, Firma ŚWIĘCKI, L’OREAL, Instalatorstwo Elektryczne, którzy szkolą lub będą szkolić młodocianych pracowników w zawodach deficytowych na lokalnych rynku pracy np. ślusarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń .
Podczas spotkania ustalono, że w materiałach promocyjnych Zespołu Szkół nr 1 oraz na stronie szkoły i Starostwa Powiatowego w Pruszkowie zostaną umieszczone loga firm i zakładów pracy.
Pracownicy szkoły opracują i przygotują ulotki oraz prezentację multimedialną promującą szkolenie młodocianych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy oraz informacje o działaniach poszczególnych firm i zakładów pracy.
Pracodawcy wesprą szkołę i pruszkowski hufiec pracy w działaniach promujących poprzez udział w dniach otwartych, pikniku zawodowym oraz  spotkaniach z rodzicami  i młodzieżą klas III gimnazjów z terenu naszego powiatu i okolic.
Kadra pruszkowskiej jednostki ma nadzieję, że takie działania przyczynią się do zachęcenia młodych ludzi do nauki w zawodach deficytowych, co zaowocuje poprawą zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, a także zwiększy ofertę zawodową hufca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele pracodawców podczas ustalania wspólnych działań

  

drukuj stronę

Mazowiecka Wojewódzka Komenda
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa
tel: (022) 827-21-54, 827-62-50, 862-32-17 fax: (22) 827-63-91
mazowiecka@ohp.pl
BIP

Młodzieżowe Centra Kariery   Mobilne Centra Informacji Zawodowej   OHP Dla Szkoły   Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o OHP
Inne serwisy
Na skróty - linki
Stronę internetową przygotowuje Mazowiecka WK OHP (napisz do nas). Prawa autorskie zastrzeżone © 2004